khởi nghĩa trương định lịch sử 11 kiếm thiên vương

Khởi nghĩa Yên Thế lịch sử 8

Khởi nghĩa Yên Thế lịch sử 8
... Căn Yên Thế Căn Yên Thế Bc Giang Căn Yên Thế Bc Giang Căn Yên Thế - Nằm phía Tây Bắc tnh Bắc Giang - Có nhiều ngả thông với thợng ... Giang Căn Yên Thế Lc : Cn c Yên Th C dõn Yờn Th Nguyờn nhõn bựng n cuc ngha Yờn Th Lónh o cuc ngha Yờn Th Hoàng Hoa Thám ( 185 1- 1913) Các b tớng Đề Thám Din bin Thi gian Din bin 188 4 189 2 - Hot ... - Do tơng quan lực lợng có chênh lệch - Các khởi nghĩa nổ nhiều song mang tính địa phơng, cha có liên hệ thống - Do hạn chế lãnh đạo ý nghĩa lịch sử: Hãy chọn ý kiến đúng: Làm chậm trình xâm...
 • 23
 • 156
 • 0

Ôn tập kiểm tra lịch sử 11 HK II

Ôn tập kiểm tra lịch sử 11 HK II
... 22) 1/9/1939, quân đội Đức tấn công Ba Lan  mở đầu cho Thế chiến thứ II 23) Trận phản công tại Stalingrad đã mở đầu cho giai đoạn phản công của Hồng quân Liên Xô mặt trận ... ở miền Đông và sau đó ở miền Tây Nam kỳ, lập được chiến công lớn, chấp nhận cái chết, quyết không hàng Tây Phần tự luận: 1) Nêu những sự kiện về cuộc phản công của phe ... Giản là đại quan của triều đình Huế phụ tra ch về chính trị và ngoại giao 34) Thái độ chính trị của nhân dân miền Đông Nam kỳ suy tôn Trương Định lên làm Bình Tây Đại nguyên...
 • 3
 • 302
 • 0

giáo án bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... dân Liên bắt tay vào công xây dựng hội chủ xây dựng cảnh số nước hội chủ nghĩa nghĩa (1925 - 1941) * Hoạt động 1: Nhóm - Giáo viên dẫn dắt: Liên nhiệm vụ mở đầu cho công xây dựng ... nghiệp hóa? Liên Bang Viết thành lập - Mục đích công nghiệp hóa hội chủ nghĩa Liên - 12 - 1922 Đại hội Viết toàn Nga thành lập Liên Bang - Kết đạt cộng hòa hội chủ nghĩa - Học sinh ... thực thắng lợi cách mạng hội chủ nghĩa giới, nhân dân Viết bắt tay vào công xây dựng chủ nghĩa hội Công xây dựng chủ nghĩa hội đầy mẻ diễn Liên nghiên cứu 10 Tổ chức hoạt động dạy...
 • 11
 • 1,912
 • 38

Những học thuyết vĩ đại của hai nhà chủ nghĩa duy vật lịch sử trong nền kinh tế thị trường :Mac-Anghen và Lenin phần 3 pdf

Những học thuyết vĩ đại của hai nhà chủ nghĩa duy vật lịch sử trong nền kinh tế thị trường :Mac-Anghen và Lenin phần 3 pdf
... triển giai đoạn lịch sử nhân tố định tính chất kết cấu gia đình, để xây dựng gia đình trước hết phải đẩy mạnh công cải tạo thành phần kinh tế cá thể, làm cho gia đình không đơn vị kinh tế riêng lẻ ... Nam giai đoạn cách mạng, Nhà xuất thật 1974 Các Mác thảo kinh tế - triết học năm 1844, Nhà xuất thật Hà Nội 1962 Hồ Chí Minh tuyển tập, Nhà xuất thật năm 1960 15 ... thức tư tưởng vốn mang tính bảo thủ so với phát triển điều kiện kinh tế - xã hội để xây dựng gia đình Cùng với cải tạo phát triển kinh tế phải coi trọng công tác tư tưởng, công tác phát triển văn...
 • 5
 • 141
 • 1

Những học thuyết vĩ đại của hai nhà chủ nghĩa duy vật lịch sử trong nền kinh tế thị trường :Mac-Anghen và Lenin phần 2 pdf

Những học thuyết vĩ đại của hai nhà chủ nghĩa duy vật lịch sử trong nền kinh tế thị trường :Mac-Anghen và Lenin phần 2 pdf
... nguyên mới, hình thái xã hội mới: Xã hội chủ nghĩa Từ kiểu nhà nước XHC N không tưởng trở thành thực i phát kiến đại Mác - Anghen chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng dư Mở đầu Gia đình ... công nhân trực tiếp tạo cải vật chất lại hưởng phần giá trị thặng dư nhỏ Như vậy, học thuyết giá trị thặng dư nhằm nghiên cứu quy luật vận động xã hội tư bản, có ý nghĩa vạch trần chất bóc lột ... "Theo quan điểm vật nhân tố định lịch sử, qui gia định nôi để trực tiếp sản xuất tái sản xuất đời sống trực tiếp thân lai có hai loại: Loại một: Sản xuất sản phẩm tiêu dùng, loại hai sản xuất người...
 • 5
 • 165
 • 0

Những học thuyết vĩ đại của hai nhà chủ nghĩa duy vật lịch sử trong nền kinh tế thị trường :Mac-Anghen và Lenin phần 1 ppsx

Những học thuyết vĩ đại của hai nhà chủ nghĩa duy vật lịch sử trong nền kinh tế thị trường :Mac-Anghen và Lenin phần 1 ppsx
... hội mới" Nhờ hai phát triển đại Mác - Ănghen chủ nghĩa vậ t lịch sử học thuyết giá trị thặng dư mà CNXH từ không tưởng trở thành thực Ta xét hai phát kiến đó: Chủ nghĩa vật lịch sử Dựa kết lý ... Anghen viết: "Trong thời đại lịch sử, phương thức chủ yếu sản xuất kinh tế trao đổi, với cấu xã hội phương thức định cấu thành sở cho lịch sử trị thời đại lịch sử phát triển trí tuệ thời đại, sở mà ... thời đại, sở mà xuất phát từ cắt nghĩa lịch sử" Trong học thuyết mình, Mác nhấn mạnh vai trò định nhân tố kinh tế, song không coi kinh tế nhân tố định nhấ t lịch sử Chứng minh luận điểm nà y Mác,...
 • 5
 • 219
 • 0

bài giảng lịch sử 11 bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

bài giảng lịch sử 11 bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
... KINH TẾ (192 1- 1925) 1.CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI SỰ THÀNH LẬP LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT - CUỐI THÁNG 12/1922, LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT (GỌI TĂT LÀ LIÊN XÔ) ĐƯỢC ... DÂN LIÊN XÔ BƯỚC VÀO THỜI KỲ XÂY DỰNG CNXH -NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM : CÔNG NGHIỆP HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA->ĐÒI HỎI PHẢI CÓ MỤC TIÊU CỤ THỂ CHO TỪNG THỜI KỲ II CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (192 5-1 941) ... CỘNG HÒA XÔ VIẾT ĐẦU TIÊN LƯỢC Lược đồ Liên nămNĂM 1940 ĐỒ LIÊN XÔ 1922 BẮC BĂNG DƯƠNG II CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (192 5-1 941) 1.NHƯNG KẾ HOẠCH NĂM ĐẦU TIÊN A HOÀN CẢNH -SAU KHI...
 • 19
 • 511
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khởi nghĩa bãi sậy lịch sử 11khởi nghĩa lam sơn lịch sử 7khởi nghĩa yên thế lịch sử 8tổng khởi nghĩa tháng 8 lịch sử 12cuộc khởi nghĩa lam sơn lịch sử 7khởi nghĩa phùng hưng lịch sử 6khoi nghia ly bi lich su 6lịch sử khởi nghĩa ba đìnhý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa ba đìnhkhởi nghĩa ba đình giá trị lịch sửđề kiểm tra 45 phút lịch sử 11đề kiểm tra 15 phút lịch sử 11đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử 11kiểm tra 1 tiết lịch sử 11đề kiểm tra lịch sử 11 học kì 2Compact FCE work bookptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signedptscthanhhoa qdbauchutichhdqtcongtydoivoionglevannga signedThe bieu quyet DHCD 2016Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý I 2016 của công ty cổ phần ô tô TMTBCTC hop nhat quy 3 2014 truoc kiem toanBCTChop nhat 9 thang daunam2014BCTC rieng quy4.2012Bao cao tai chinh (rieng) da duoc kiem toan 2012BCTC rieng quy III 2011 (truoc kiem toan) TMTBáo cáo số 749 BC-TMT về Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017Nghị quyết của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 số 294 NQ-TMT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2016 .Quyết định số 116 QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yếtNghị quyết số 1227 NQ-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016CBTT 871 QD867 thoigiuchucvu KTTCBTT số 556 ngày 12 06 2014GCN DK chung khoan so 7 2010 GCNCP VSD 3TB Ong Pham Van Hong lam Pho TGĐ Cty TMT ngay 01 8 2014CBTT thay doii DKKD 04 8 2014Ngh quy t H QT s 562 TMT Thanh l p C(ng ty Con