Bai 10 dang toan ve h va HCO3

Một dạng toán về ƯCLN BCNN

Một dạng toán về ƯCLN và BCNN
... Bài toán 5: Tìm a, b biết a a = [a, b] = 140 b Giải: Đặt (a, b) = d Vì b = (4; 5) = nên a = 4d; b = 5d Vì [a, b] = 4.5.d = 20.d = 140 => d = => a = 28; b = 35 Bài toán 6: Tìm hai ... thay giá trò d vào (1) (2) để tính m, n ta thấy có trường hợp d = m + n = m = =>  mn = 12 =>  n = ( thoả mãn điều kiện m, n)    a = 3.6 = 18 Vậy d =  b = 4.6 = 24  Bài toán 8: Tìm hai ... n) = 128 m + n =  m = 1; n = a = 16; b = 112  m = 3; n =  a = 48; b = 80   Bài toán 7: Tìm hai số nguyên dương a, b biết a + b = 42 [a, b] = 72 Giải: Gọi d = (a; b) => a = md;...
 • 2
 • 4,089
 • 55

Dạy dạng toán về số chữ số

Dạy dạng toán về số và chữ số
... phép tính Ví dụ Tìm số có bốn chữ số, biết số nhân với đợc số có bốn chữ số nhng đợc viết theo thứ tự ngợc lại với số phải tìm Giải: Gọi số phải tìm abcd (a ; a, b, c, d < 10), số viết theo thứ ... 9cb1 Vì tích số chữ số ( dcba ) nên a = d = Khi ta có : Khi nhân chữ số hàng trăm số bị nhân (b) với phép nhân không nhớ sang hàng nghìn (vì có nhớ sang hàng nghìn tích số chữ số) Do b = ... tích có chữ số Vậy số cần tìm 1089 Phơng pháp phối hợp nhiều cách giải a Bài Cho phân số có giá trị Nếu b giảm mẫu số 12 giữ nguyên tử số đợc phân số có giá trị a Tìm phân số b 72 Đáp số : 96...
 • 2
 • 201
 • 2

Tài liệu Bài 10: Kế toán tổng hợp báo cáo tài chính docx

Tài liệu Bài 10: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính docx
... Nhiệm vụ kế toán tổng hợp • Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp • Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp PMKT Nhiệm vụ kế toán tổng hợp Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp Sơ ... toán kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp PMKT • Phân hệ kế toán tổng hợp PMKT • Danh mục tài khoản kết chuyển • Kết chuyển lãi lỗ xác định kết kinh doanh Báo cáo kế toán Phân hệ kế toán tổng hợp ... kế toán kỳ báo cáo Báo cáo kết kinh doanh kỳ báo cáo • Thuyết minh báo cáo tài kỳ trước, năm trước • Sổ, thẻ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp Thiết lập công thức báo cáo máy • Báo cáo...
 • 44
 • 372
 • 0

Tài liệu MỘT DẠNG TOÁN VỀ ƯCLN BCNN, ƯỚC BỘI docx

Tài liệu MỘT DẠNG TOÁN VỀ ƯCLN VÀ BCNN, ƯỚC VÀ BỘI docx
... Bài toán : Tìm a, b biết a/b = 4/5 [a, b] = 140 Lời giải : Đặt (a, b) = d Vì , a/b = 4/5 , mặt khác (4, 5) = nên a = 4d, b = 5d Lưu ý [a, b] = 4.5.d = 20d = 140 => d = => a = 28 ; b = 35 Bài toán ... m ≤ n Do : a + b = d(m + n) = 42 (1) [a, b] = mnd = 72 (2) => d ước chung 42 72 => d thuộc {1 ; ; ; 6} Lần lượt thay giá trị d vào (1) (2) để tính m, n ta thấy có trường hợp d = => m + n = mn ... 24 Bài toán : Tìm a, b biết a - b = 7, [a, b] = 140 Lời giải : Gọi d = (a, b) => a = md ; b = nd với m, n thuộc Z+ ; (m, n) = Do : a - b = d(m - n) = (1’) [a, b] = mnd = 140 (2’) => d ước chung...
 • 2
 • 1,967
 • 22

Bài 10 : KẾ TOÁN TỔNG HỢP BÁO CÁO TÀI CHÍNH pps

Bài 10 : KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH pps
... Nhiệm vụ kế toán tổng hợp • Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp • Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp PMKT Nhiệm vụ kế toán tổng hợp Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp Sơ ... toán kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp PMKT • Phân hệ kế toán tổng hợp PMKT • Danh mục tài khoản kết chuyển • Kết chuyển lãi lỗ xác định kết kinh doanh Báo cáo kế toán Phân hệ kế toán tổng hợp ... mục tài khoản kết chuyển Kết chuyển lãi lỗ xác định kết kinh doanh Báo cáo kế toán • Hệ thống sổ sách kế toán • Thiết lập báo cáo tài Hệ thống sổ sách kế toán • Các hình thức sổ kế toán Báo cáo...
 • 44
 • 458
 • 0

Chuyên đề tổng hợp các dạng toán về este lipit ôn thi đại học.

Chuyên đề tổng hợp các dạng toán về este và lipit ôn thi đại học.
... Hỗn hợp X gồm este có tỉ lệ số mol 1:3.Cho a gam hỗn hợp X vào dung dịch NaOH sau phản ứng thu đợc 5,64 gam muối axit hữu đơn chức 3,18 gam hỗn hợp ancol mạch thẳng Đốt cháy hết 3,18 gam hỗn hợp ... gam D 4,88 gam Cõu 41 Hỗn hợp M gồm este đơn chức X,Y nhóm CH2- Cho 6,7 gam hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH M thu đợc 7,5 gam hỗn hợp muối.Tìm công thức cấu tạo xác X Y A ... hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp este đơn choc X,Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M.Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu đợc hỗn hợp ancol đồng đẳng muối Công thức cấu tạo thu gọn este A HCOOCH3 HCOOCH2CH3...
 • 15
 • 295
 • 0

Các dạng bài tập về sắt hợp chất của sắt: khử muối sắt III, nung bột sắt trong không khí, toán về hỗn hợp oxit sắt, tìm công thức oxit... (có hướng dẫn giải) Luyện thi đại học

Các dạng bài tập về sắt và hợp chất của sắt: khử muối sắt III, nung bột sắt trong không khí, toán về hỗn hợp oxit sắt, tìm công thức oxit... (có hướng dẫn giải) Luyện thi đại học
... III Hợp kim sắt: - Gang hợp kim sắt với cacbon có chứa - % khối lượng cacbon - Thép hợp kim sắt có chứa 0,01 - % khối lượng cacbon GV: Đặng Thị Hương Giang – THPT Đường An CÁC DẠNG BÀI TOÁN VỀ SẮT ... 23,2 gam D 16,24 gam Hướng dẫn Hỗn hợp có số mol FeO số mol Fe2O3 => quy hỗn hợp thành Fe3O4 BÀI TOÁN NUNG BỘT SẮT TRONG KHÔNG KHÍ - Khi cho hỗn hợp Fe oxit sắt tác dụng với chất oxi hoá, sử dụng ... hết gam oxit sắt cần dùng 52,14ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05g/ml) Công thức oxit sắt là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D không kết luận BÀI TOÁN VỀ HỖN HỢP OXIT SẮT - Phương pháp quy hỗn hợp chất Ta có...
 • 21
 • 369
 • 2

Các dạng toán về nhôm hợp chất của nhôm: nhôm với kiềm, nhôm kim loại kiềm với nước, tính lưỡng tính của nhôm hidroxit, phản ứng nhiệt nhôm... (có hướng dẫn giải) Luyện thi đại học

Các dạng toán về nhôm và hợp chất của nhôm: nhôm với kiềm, nhôm và kim loại kiềm với nước, tính lưỡng tính của nhôm hidroxit, phản ứng nhiệt nhôm... (có hướng dẫn giải) Luyện thi đại học
... (dư) vào dung dịch X, thu kết tủa Y Nung Y không khí đến khối lượng không đổi, thu chất rắn Z là: A hỗn hợp gồm BaSO4 FeO B hỗn hợp gồm BaSO4 Fe2O3 C hỗn hợp gồm Al2O3 Fe2O3 D Fe2O3 Hướng dẫn: ... hỗn hợp X gồm Na Al vào nước thu dung dịch Y; 5,376 lit H2 (đktc) 3,51 gam chất rắn không tan Nếu oxi hoá m gam X cần lit Cl2 (đkt)? A 8,624 lit B 9,520 lit C 9,744 lit D 9,968 lit Hướng dẫn: ... gam Bài 7: Hỗn hợp kim loại Ba Al (tỉ lệ mol 1:3) hoà tan vào nước dư thấy 2,7 gam chất rắn, đồng thời thể tích khí H2 thu là: A 2,24 lit B 4,48 lit C 6,72 lit D 8,96 lit Hướng dẫn: nH2 = 0,24...
 • 27
 • 359
 • 2

Vận dụng phương pháp điều kiện cần đủ để giải một số dạng toán về phương trình chứa tham số trong chương trình Đại số 10

Vận dụng phương pháp điều kiện cần và đủ để giải một số dạng toán về phương trình chứa tham số trong chương trình Đại số 10
... phương pháp điều kiện cần đủ với số toán phương trình chứa tham số giải phương pháp điều kiện cần đủ chương trình đại số 10 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu liên quan đến phương trình chứa ... chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn Chương 2: Vận dụng phương pháp điều kiện cần đủ để giải số dạng toán phương trình chứa tham số Đề tài trình bày việc vận dụng phương pháp điều kiện cần ... lớp 10 1.2 Đặc điểm toán phương trình chứa tham số đại số 10 Trong phương trình ẩn số có chữ khác mà chữ xem số phương trình gọi phương trình chứa tham số, chữ khác gọi tham số Các toán phương trình...
 • 25
 • 3,496
 • 41

một số dạng toán về sự tương giao giữa đường thẳng đường tròn nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh khối 10 trường thpt quảng xương 4

một số dạng toán về sự tương giao giữa đường thẳng và đường tròn nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh khối 10 trường thpt quảng xương 4
... đường thẳng đường tròn Dạng I Các dạng toán đường thẳng tiếp xúc với đường tròn Dạng II Các dạng toán cắt đường thẳng với đường tròn Dạng III Các toán đường thẳng không giao với đường tròn C ... giải tập tương giao đường thẳng đường tròn DẠNG III CÁC BÀI TOÁN ĐƯỜNG THẲNG KHÔNG GIAO VỚI ĐƯỜNG TRÒN 12 Đây mối quan hệ cuối tương giao đường thẳng đường tròn, Để học sinh tiếp cận dạng toán này, ... tuyến đường tròn, … DẠNG II CÁC BÀI TOÁN VỀ SỰ CẮT NHAU GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN Để dạy cho học sinh hiểu phần này, ôn tập cho em điều kiện để đường thẳng cắt đường tròn, công thức tính độ...
 • 18
 • 2,665
 • 2

Các dạng toán về hình cầu các bài toán giải bằng 2 phương pháp

Các dạng toán về hình cầu và các bài toán giải bằng 2 phương pháp
... + 12h − a ) 12h 25 9 www.VNMATH.com Ph n Hình h c không gian – Tr n Phương a ( a + 12h − a ) b Ta có: r = R ( 3h + a ) t t = a + 12h > a ⇔ t = a + 12h ⇒ 12h = t − a 2 2 a ( a2 + 12h2 − a ) 2a ... c a hình nón: S = πrSM Ta có: SM = SH + HM = x + x ( 2R − x ) = 2Rx H S = π 2Rx ( 2R − x ) = πx 2R ( 2R − x ) M b Ta có V = πx ( 2R − x ) (1); S = πx 2R ( 2R − x ) ⇒ S = 2 Rx ( 2R − x ) (2) L ... nh t? 25 7 www.VNMATH.com Ph n Hình h c không gian – Tr n Phương Gi i a G i r bán kính c a ng tròn áy c a hình nón: S ưr2 = OM2 – OH2 = R2 – (x – R )2 = r2 = 2Rx – x = x(2R – x) Th tích c a hình...
 • 18
 • 107
 • 0

SKKN PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH một số DẠNG bài TOÁN về NHÔM hợp CHẤT của NHÔM

SKKN PHÂN LOẠI và PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH một số DẠNG bài TOÁN về NHÔM và hợp CHẤT của NHÔM
... pháp giải nhanh số dạng toán nhôm hợp chất nhôm SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN VỀ NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM Tóm tắt đề tài: Đề tài phân loại đưa phương ... Thu Hiền 31 Phân loại phương pháp giải nhanh số dạng toán nhôm hợp chất nhôm Phân loại phương pháp giải toán hoá vô cơ, Quan Hán Thành, NXB Trẻ, 2000 Phương pháp giải toán aluminum hợp chất aluminum, ... nắm phương pháp giải Một số phương pháp giải dạng tập cụ thể 2.1 Dạng 1: Nhôm tác dụng với phi kim Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Hiền Phân loại phương pháp giải nhanh số dạng toán nhôm hợp chất...
 • 33
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cac dang toan ve tong va hieu cua 2 vec tocách xác định các dạng bài tập lý thuyết và phương pháp giải các dạng toán về ancolcách xác định các dạng bài tập lý thuyết và phương pháp giải các dạng toán về ancol 2một số dạng toán về sự tương giao giữa đường thẳng và đường tròn nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh khối 10 trường thpt quảng xương 4cac dang bai toan ve mat va dung cu quangbài 4 một số dạng toán về hình hộp và hình lập phươngbài 5 một số dạng toán về hình lăng trụ và hình trụbài toán về parabol và đường thẳngbài toán về sắt và oxit sắtbài toán về co2 và naohcác dạng toán về phương trình đường thẳng lớp 10địa lí 9 bài 10 thực hành vẽ và phân tích biểu đồdạng toán về con lắc lò xo và phương pháp giảđịa lí 9 bài 10 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ vềbài 10 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại câyVăn bản pháp quySINH 6 1T, 7TN-3TLkiem tra chuong 2DE KIEM TRA 1 TIET GDCD 6 NAM HOC 2017 - 2018Tai liệu ôn tập GDCD 9de thiĐề thi HK2 lớp 9Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quythong tu 338 2016BTCVăn bản pháp quyCục Quản lý cạnh tranhPHUONG PHAP TINH CAC DINH THUC MOT CACH TONG QUAT NHATVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyHoàn hiện quản trị kênh phân phối các sản phẩm thiết bị điện panasonic của công ty cổ phần thiết bị điện phước thạnh tại thành phố hồ chí minh đến năm 2020Thuyết trình môn tài chính công ty đa quốc gia tài trợ nợ và vốn công ty cổ phần quốc tếPhap lenh chong ban pha gia s20 2004Nghi dinh 90 huong dan phap lenh chong ban pha gia