giao an lich su 113 cot cuc chuan lịch sử 11 nguyễn cao đạt

Giao an Ly 9 (2 cot) cuc hot

Giao an Ly 9 (2 cot) cuc hot
... thời gian A = P t = I2 Rt = (2, 4)2.5.300 = 8640 J Nhiệt lượng nước thu vào Q1 = m1 c1 (t2 – t1 ) = m1 c1 ∆t = 0,2.4200 .9, 5 = 798 0 J Nhiệt lượng bình nhôm thu vào Q2 = m2 c2 ∆t = 0,078 880 9, 5 =652,08 ... kó thuật C7 Lớp than hay lớp kim loại mỏng có điện trở lớn S chúng nhỏ theo công thức R=ρ l S nhỏ S R lớn III.Vận dụng C10: giải Chiều dài dây hợp kim l= RS 20.0,5.10−6 = ≈ 9, 091 m ρ 1,1.10−6 Số ... câu hỏi GV - Cho HS quan sát loại bóng đèn dụng cụ điện khác có ghi số vôn số oát - HS quan sát đọc số vôn số oát ghi số dụng cụ điện hoạc qua hình vẽ , ảnh chụp - Quan sát TN GV nhận xét mức...
 • 69
 • 364
 • 2

GIÁO ÁN LOP 3 TUẦN 17 CUC CHUAN

GIÁO ÁN LOP 3 TUẦN 17 CUC CHUAN
... nêu yêu cầu toán 1.Đối với H/s trung bình ,yếu 15 GIáO áN LớP GIáO VIÊN : Mai Thị Bích Ngọc Bài 1: -G/v ghi phép tính lên bảng + Biểu thức có dấu ngoặc không ? + 417- (37 -20)= 826- (70 +30 ) = +Gọi ... chữ nhật - Yêu cầu so sánh độ dài cạnh AB -H/s nhận xét: AB =CD CD -AD = BC - Yêu cầu so sánh độ dài cạnh AD 17 GIáO áN LớP GIáO VIÊN : Mai Thị Bích Ngọc BC - Yêu cầu so sánh độ dài cạnh AB -AB ... dung, liên hệ giáo dục học sinh Nhận xét tiết học -Ôn lại bài, hoàn thành VBT Chuẩn bị sau _ Tiết 6: Toán 2: GIáO áN LớP GIáO VIÊN : Mai Khảo sát chất lợng tháng 12 Thị Bích...
 • 24
 • 479
 • 7

GIAO AN LOP 3 TUAN 12 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 12 CUC CHUAN
... lp t lm ? Vỡ tớnh x phn a em li tớnh tớch 212 x 3? - Nhn xột cha bi Bi 3: - Gi h/s c bi - Yờu cu h/s t lm - Cha bi, cho im Bi 4: Cỏch lm tng t bi 3. Cng c dng toỏn gii bng hai phộp tớnh Bi 5: ... bi chớnh t Bi 2: - Nờu yờu cu ca bi -2 HSTB làm bng - Cha bi, nhn xột Bi 3a: - Yờu cu h/s lm vic cỏ nhõn kt hp quan sỏt tranh minh ghi li gii vo bng - Kim tra bng - Gii thiu ming tru, v tru Mai ... Nêu nhiệm vụ tiết học Hoạt động 1: Quan sát theo cặp a Mục tiêu: - Biết số hoạt động học tập diễn học - Biết mối quan hệ GV - HS, HS - HS b Cách tiến hành: - Quan sát hình, trả lời theo gợi ý -HS...
 • 20
 • 435
 • 1

GIAO AN LOP 3 TUAN 10 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 10 CUC CHUAN
... HSTB-Y nhc li * Hot ng 2: Quan sỏt tranh theo nhúm a Mc tiờu: phõn bit c gia ỡnh th h v gia ỡnh th h b Cỏch tin hnh: - Lm vic theo nhúm -Yờu cu HSquan sỏt tranh trang 38 -39 - H/s lm vic theo nhúm ... chuyn theo tranh - Yờu cu hc sinh xỏc inh ni dung - 1HG nờu nhanh s vic c k tng tranh tranh - K mu - hc sinh khỏ k - Cho hc sinh k nhúm - Hc sinh k theo nhúm ngi - Gi hc sinh k trc lp - 3HSTB k tip ... 504m 6m60cm 7m 3m4dm 35 dm B Dạy học mới: 1.Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ tiết học 2.Hớng dẫn học sinh luyện tập: Bài 1: Đặt tính tính 25 x 36 x6 53 x 15 x -HS làm bảng HSTB 46 : 95: 37 : 84 : làm...
 • 26
 • 750
 • 6

GIAO AN LOP 3 TUAN 4 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 4 CUC CHUAN
... đếm thêm 3. HS tự giác, tích cực học tập II.Đồ dùng dạy học -10 bìa, bìa có chấm tròn III.Các hoạt động dạy học A.Kiểm tra cũ: HSK-TB lên bảng thực hiện: Viết phép nhân: 4+ 4 +4+ 4 +4+ 4 = B.Dạy ... luyện đọc theo nhóm -Mỗi nhóm (4 em) thi đọc -4 Đại diện nhóm đọc nối tiếp 3. Hớng dẫn tìm hiểu bài: -Cho HS đọc đoạn trao đổi, tìm SGK trang 29 -Câu 1:HSG-K -Câu 2 +3+ 4: HSTB-Y -Hỏi thêm: +Vậy nội ... làm -HD 3+ 4/ 23 10 GIáO áN LớP GIáO VIÊN : Mai Thị Bích -Giao cho đối tợng HS; theo dõi giúp HS làm chữa đỡ HS -Chấm; chữa bài; rút kinh nghiệm b.Các loại VBT khác làm tơng tự: Ngọc 3. Củng cố...
 • 23
 • 1,001
 • 2

GIAO AN LOP 3 TUAN 8 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 8 CUC CHUAN
... gian biểu II - Đồ dùng học tập: - Bảng mẫu thời gian biểu III - Các hoạt động dạy học A - Kiểm tra cũ 2HSK-TB -Nêu việc nên làm không nên làm để bảo vệ quan thần kinh? -Em làm để bảo vệ quan ... theo thời gian biểu hợp lí có lợi - Học sinh tiến hành thảo luận - Đại diện nhóm trình bầy gì? Kết luận: Thời gian biểu giúp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi hợp lí Cần thực theo thời gian biểu lập ... nghĩa: đồng chí, nhân gian, bồi Nội dung: Con ngời sống cộng đồng phải yêu thơng anh em, bạn bè, đồng chí - Thuộc lòng thơ Có ý thức yêu thơng ngời xung quanh II Đồ dùng: Tranh minh hoạ SGK III...
 • 19
 • 933
 • 3

GIAO AN LOP 3 TUAN 3 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 3 CUC CHUAN
... quan sát hình 1, 2, -HS quan sát tranh thảo luận câu hỏi 3- trang 14 để thảo luận câu hỏi sau (SGV trang 32 ) -Gọi HS báo cáo kết -Đại diện nhóm trìn bày.HSK-G, -GV kết luận -HSTB-Y nhắc lại 3. Làm ... Tiết 3: mĩ thuật (G.V chuyên dạy ) Tiết 4: Tự nhiên x hội Máu quan tuần hoàn I.Mục tiêu 1.Trình bày sơ lợc cấu tạo chức máu 2.Nêu đợc chức quan tuần hoàn -Kể đợc tên phận quan tuần hoàn 3. Có ... 3. Làm việc với SGK: a.Mục tiêu: Kể đợc tên phận quan tuần hoàn b.Cách tiến hành: -Yêu cầu HS quan sát hình trang -HS làm việc theo cặp quan sát tranh Giáo án lớp Giáo viên :Mai 15, lần lợt bạn...
 • 22
 • 258
 • 1

GIAO AN LOP 3 TUAN 2 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 2 CUC CHUAN
... dới 24 6 + 4 72 609 + 23 7 29 + 457 60 + 595 lớp làm bảng 34 6 - 2 93 584 - 36 6 759 - 567 976 - 874 -Chữa *Lu ý nhớ cách nhớ -Củng cố cách trừ Bài 2: Số ?Củng cố cách tìm SBT-ST-H Số bị trừ 6 42 520 ... bị trừ 6 42 520 910 Số trừ 425 33 5 107 Hiệu 22 5 37 0 -HS làm nháp -4 HSTB-Y nối tiếp lên bảng chữa Bài 3: Tính chu vi hình tam giác, biết: 419cm 24 8cm 32 5cm -HSG-K quan sát, phân tích y/c nêu cách ... nháp: 169 + 31 7 486 169 63 + 175 B.Dạy mới: 1.Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ tiết học 2. Thực hành: Bài 1/9: a.Củng cố bảng nhân 2, 3, -HSTB tự ghi nhanh kết phép tính 4, Thi nhẩm nhanh 15 Giáo...
 • 24
 • 1,238
 • 4

GIAO AN LOP 3 TUAN 1 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 1 CUC CHUAN
... -Nhận xét chữa 234 +12 1; 4 53- 12 ; 13 0 -12 ; 2 41 +35 6 B Bài mới: Giới thiệu HDHS giải tập -1 HS nêu yêu cầu Bài 1/ 4:Củng cố cách đặt tính -1 HS nêu cách đặt tính thực - Giáo viên ghi bảng :32 4+405 -2 HS ... 570 4 23 Số hạng 32 896 408 Tổng 487 999 778 HS nhắc lại quy tắc b Số bị trừ 607 777 9 13 Số trừ 10 5 218 35 6 497 Hiệu 4 01 512 202 Rèn kĩ tính nhẩm Bài 3: thi nhẩm nhanh 10 0+200 = 400+55 = 36 0+20 ... sinh quan sát tranh kể * Hớng dẫn học sinh kể chuyện theo tranh -Học sinh quan sát tranh kể +Giáo viên cho học sinh quan sát tranh -Học sinh quan sát tranh kể nêu câu hỏi gợi ý -Học sinh quan sát...
 • 21
 • 349
 • 0

GIAO AN LOP 3 TUAN 18 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 18 CUC CHUAN
... điểm đờng an toàn an toàn , quan sát biết cách xử lý gặp trờng hợp không an toàn b.Cách tiến hành : - H/s quan sát sơ đồ SGK , thảo luận - Nêu lý an toàn không an toàn + Đờng A an toàn + ... dục an toàn giao thông I.Mục tiêu: - H/s biết tên đờng xung quanh trờng Biết xếp đờng theo thứ tự u tiên mặt an toàn - Biết địa điểm an toàn , an toàn đờng H/s biết lựa chọn đờng đến trờng an ... nhân, chữa Nêu Bài 1: Tính giá trị biể thức lại thứ tự thực biểu thức a .35 :5+29 b.15x5-17 80 +36 :4 65-16x4 170 -30 :6 93: 3x4 -Gọi 3HStTB lên bảng chữa Bài 2( 6+7/51) HS làm cá nhân, nối tiếp b.Đối vơí...
 • 25
 • 546
 • 0

GIAO AN LI 6 3 COT CUC HAY

GIAO AN LI 6 3 COT CUC HAY
... dụng: c5,c6 SGK giao Bài4.1.c.v /3= 31cm nhà làm Bài4.2 Thể tích Hớng dẫn học nhà: phần nớc tràn từ Học phần kết luận bình tràn sang bình Giao tập4.3và4.4* sbt chứa giao thêm BT4.5*,4 .6* SBT cho ... H/d học nhà Yêu cầu h/s học thuộc phần ghi nhớ Giải tập 16. 1, 16. 2, 16. 3, 16. 4, 16. 5 3phút Ngày soạn: 19/ 01/20 03 Ngày dạy: 21 /01/20 03 Tiết 20: Bài 17-Tổng kết chơng I: học I/ Mục tiêu Ôn lại ... học tập G/v cho h/s quan sát hình vẽ hỏi em h/s tranh làm ? Từ câu trả lời học sinh để đặt vấn đề vào H.động2: Hình thành khái niệm lực G/v cho h/s quan sát hình 6. 2 ,6. 3 ,6. 4 G/v hớng dẫn h/s làm...
 • 56
 • 605
 • 8

BỘ GIÁO ÁN TOÁN 8 ( 3 CỘT CỰC HAY)

BỘ GIÁO ÁN TOÁN 8 ( 3 CỘT CỰC HAY)
... COMPA DỰNG HÌNH THANG Bài toán dựng hình SGK trang 81 - Hãy nêu tóm tắt toán - Nêu toán dựng hình Các toán dựng hình dựng hình biết lớp biết biết lớp thực việc - Làm nháp toán - Dựng đoạn thẳng đoạn ... lời: ABCD hình thang đáy AB; y 80 0 D C CD có AB // CD, suy a) x +80 0= 180 0 y + 400= 180 0 (hai góc phía) Ta có: AB // CD 0 ⇒ x=100 ; y = 140 ⇒ x +80 0= 180 0 y + 400= 180 0 (hai góc phía) Hoàn chỉnh làm ... a - Ta có: Tứ giác ABCD có µ + B + C + D = 36 00 A µ µ µ µ Nên: 750 + 900+1200+ D =36 00 µ 285 0 + D = 36 00 0 µ D = 36 0 - 285 µ D = 75 µ µ Có D + D1 = 180 0 góc kề bù với góc tứ giác Nêu câu hỏi...
 • 123
 • 2,915
 • 44

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT
... 4x + 18 (2) Nếu - 2x x | -2x | = - 2x Từ (2) -2x = 4x + 18 -2x - 4x = 18 -6x = 18 x = -3 ( TMĐKXĐ ) Nếu -2x < x > | -2x | = 2x Từ (2) ta có : 2x = 4x + 18 2x - 4x = 18 -2x = 18 x = ... Thời gian hết quãng đờng AB? Gọi quãng đờng AB x ( Km ) ĐK : x > Hs x (h) 25 Thời gian hết quãng đờng AB là: x (h) 25 Vậy thời gian quãng đờng AB? x (h) 30 ? Theo ta có PT ntn ? Hs Thời gian hết ... thầy trò ? Phần ghi bảng Phát biểu định nghĩa giá trị tuyệt Nhắc lại giá trị tuyệt đối (12 ) đối số a * Giá trị tuyệt đối số a Hs Giá trị tuyệt đối số a đợc định nghĩa : kí hiệu: | a | a a a...
 • 30
 • 997
 • 8

Giao an anh 7 hai cot cuc hay KyII

Giao an anh 7 hai cot cuc hay KyII
... exchanges, using “ too/ So/ either / Neither” a I drank a lot of milk/Lan b I don’t like durians/I c I like spinach and cucumbers/Nam d I don’t like peas/I e I didn’t drink beer/Long f The bananas ... conmas B/ Ns and crosses - T devides the classinto groups mangoes bananas papaya corn spinach potatoes fish chicken beef So and neither Time: (8') - Ask sts to read LF P1 27 in pair → exchange - T ... want her to do? What - Ss guess by answering the does she want Hoa not to do? questions iii While reading Correct the answer (Answer Key): a/ Beacause it is almost harvest time b/ Hoa’s grandfather...
 • 104
 • 959
 • 5

giao an ly 6 TRỌN BỘ CỰC CHUẨN

giao an ly 6 TRỌN BỘ CỰC CHUẨN
... cán räbecvan GV cho HS quan sạt cán Tçm hiãøu cán räbẹcvan räbẹcvan, chè cạc bäü C7 : (1) : ân cán pháûn ca cán Giåïi thiãûu m v tạc dủng Cho HS âiãưn C9 C10 : cán bàòng cán räbẹcvan GV ún nàõn, ... HS C4 : (1) cäú âënh (2) âäüng C5 : HS Váûn dủng C5 : C6 : RR cäú âënh : thay âäøi hỉåïng lỉûc kẹo RR âäüng : låüi vãư BT 16. 1, 16. 2 → 16. 6 lỉûc Chøn bë cho tiãút än táûp C7 : hãû thäïng RR cäú ... QU TẠC DỦNG CA LỈÛC Thê nghiãûm : C3 :TN h .6. 1, âäüt nhiãn th C3 : xe âang âỉïng n bàõt tay âáưu chuøn âäüng C4 :xe âang chảy bäøng nhiãn C4 : xe âang chảy bäøng dỉìng giỉỵ dáy -nháûn xẹt lải...
 • 52
 • 234
 • 0

Xem thêm