Bai 5 dap an mot so dang bai dac trung cua phi kim

Bai 5 dap an mot so dang bai dac trung cua phi kim

Bai 5 dap an mot so dang bai dac trung cua phi kim
... NaBr  H SO4  NaHSO4  HBr  ®Ỉc,t  2 HBr  H SO4  SO2  Br2  2H 2O ®Ỉc,t NaCl  H SO4   NaHSO4  HCl D ng phi kim ®Ỉc,t  NaI  H SO4   NaHSO4  HI  ®Ỉc,t 8HI  H SO4  ... c Ng c) D ng phi kim Áp d ng đ nh lu t b o tồn ngun t ta có  m  mFe2O3  mBaSO4  0, 0 15* 160  0, 0 65* 233  17 ,54 5( gam) áp án: A Câu 55 : Fe : 2a(mol) Hai ch t tan HNO3 Fe2 (SO4 )3.Do m  ... 0, 25 0, 25 0 ,5 mol =>2x + 0, 75 = => x= 0,1 25 mol %CO = 0,1 25* 100/ = 12 ,5 (%) áp án: B Câu 68: Kh i l ng dung d ch sau ph n ng : + 25* 1,03= 31, 75 gam  2H3PO4 P2O5 + 3H2O  Khói l ng ch t tan...
 • 18
 • 112
 • 0

Bai 5 bai tap mot so dang bai dac trung cua phi kim

Bai 5 bai tap mot so dang bai dac trung cua phi kim
... th tích h n h p gi m 25% Ph n tr m th tích CO, CO2, H2 h n h p Y A 25% ; 25% ; 50 % B 12 ,5% ; 25% ; 62 ,5% C 25% ; 12 ,5% ; 62 ,5% D 20%; 20%, 60% Câu 68: Thêm 6,0 gam P2O5 vào 25 ml dung d ch H3PO4 6,0% ... p l n l t A 75% , 25% B 50 %, 50 % C 30%, 70% D 45% , 55 % Câu 73: M t lo i phân kali ch a 59 ,6% KCl, 34 ,5% K2CO3 v kh i l ng, l i SiO2 dinh d ng c a lo i phân bón là: A 6,10 B 49, 35 C 50 ,70 D 60,20 ... a đ c n 225ml N u l y h n h p d ng CO d đ c 10g ch t r n Thành ph n % kh i l ng m i ch t h n h p đ u A 25% ; 45% ; 30% B 20%; 30%; 50 % C 45% ; 35, 5%; 19 ,5% D 33,3%; 33,3%; 33,3% Câu 65: Cho h i...
 • 8
 • 124
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nhận dạng về một số biểu hiện đặc trưng của tha hóa trong xã hội hiện nay " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... nghĩa hội Sự phân công lao động bị nô dịch hoá chủ nghĩa hội Tính tự phát phát triển hội chưa khắc phục hoàn toàn chủ nghĩa hội Từ đây, R.N Blum đến kết luận rằng, tha hoá chủ nghĩa ... nghĩa hội làm nảy sinh tình tha hoá”(4) Dẫn đến tha hóa chủ nghĩa hội, theo Blum, có nguyên nhân chính: Sở hữu tư nhân hiểu không nghĩa kinh tế hẹp, với biểu có gián tiếp lĩnh vực hay khác sống ... gửi Tạp chí Các khoa học triết học, tác giả cho rằng, chủ nghĩa hội thực (chứ chủ nghĩa hội lý thuyết) có tượng mà để giải thích cho tượng dùng khái niệm khác khái niệm tha hoá Tác giả...
 • 3
 • 281
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " TÌM HIỂU MỘT SỐ GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG CỦA VƯỜN CHÙA HUẾ " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... trung tâm (vườn ngự, vườn lăng, vườn phủ đệ, vườn chùa, vườn nhà) đến vùng ven (vườn cát nội đồng, vườn đồi, vườn rừng) đối tượng khảo sát, khái quát thành đặc trưng vườn nhà vườn Huế so với nơi khác.(5) ... nhà vườn xứ Huế: Những nét đặc trưng , Di sản nhà vườn xứ Huế vấn đề bảo tồn Huế, Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Huế (16) Kiến trúc cảnh quan chùa Từ Hiếu xem mô hình đặc trưng ... hành trì giáo lý điều kiện tu học III Cảnh quan chùa Huế, giá trò bật Tìm hiểu riêng tảng chung, trình đối sánh để giá trò khác biệt, nhằm phác họa thuộc tính kiến trúc cảnh quan vườn chùa Huế Đồng...
 • 9
 • 272
 • 1

tách chiết và xác định một số tính chất đặc trưng của collagen từ da cá tra (pangasius hypophthalmus)

tách chiết và xác định một số tính chất đặc trưng của collagen từ da cá tra (pangasius hypophthalmus)
... chiết collagen từ da tra, nghiên cứu xác định tính chất đặc trưng loại collagen hạn chế Vì vậy, việc thực đề tài Tách chiết xác định số tính chất đặc trưng collagen từ da tra cấp thiết, phục ... đủ hệ thống số vấn đề là: Tính chất da tra Việt Nam Quy trình tách chiết phù hợp da tra nuôi trồng Việt Nam Một số tính chất collagen chiết từ da tra Đề tài hướng đến giải số tồn để có ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ CÚC TÁCH CHIẾT VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA COLLAGEN TỪ DA TRA (Pangasius hypophthalmus) Chuyên ngành:...
 • 104
 • 454
 • 2

Chế tạo và khảo sát một số tính chất đặc trưng của vi sợi Xenluloxơ và vi sợi Xenlulozơ Phtalat

Chế tạo và khảo sát một số tính chất đặc trưng của vi sợi Xenluloxơ và vi sợi Xenlulozơ Phtalat
... phtalic khảo sát tính chất vi sợi xenlulozơ phtalat Do đó, chọn đề tài: Chế tạo khảo sát tính chất đặc trưng vi sợi xenlulozơ vi sợi xenlulozơ phtalat Nhiệm vụ nghiên cứu - Chế tạo vi sợi xenlulozơ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN MỸ XUÂN CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VI SỢI XENLULOZƠ VÀ VI SỢI XENLULOZƠ PHTALAT Chuyên ngành: Hóa học hữu Mã số: 60.44.01.14 ... giấy, khảo sát thay đổi hàm lượng số thành phần sợi Lùng; - Chế tạo vi sợi xenlulozơ phtalat phản ứng vi sợi xenlulozơ với anhiđrit phtalic; - Khảo sát cấu trúc hóa học vi sợi xenlulozơ vi sợi xenlulozơ...
 • 55
 • 536
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp toán một số đại lượng đặc trưng của biến ngẫu nhiên

Khóa luận tốt nghiệp toán một số đại lượng đặc trưng của biến ngẫu nhiên
... phối F R.A.Fisher đa toán phân tích liệu , đặc biệt kinh tế lợng 25 Phân phối F phân phối tỉ số hai đại lợng ngẫu nhiên độc lập có phân phối với n1 n2 bậc tự Đại lợng ngẫu nhiên F= n2 n1 : n2 ... phát từ quy tắc sau đây: Nếu ta giá trị tham số cần ớc lợng giá trị có tham số đồng khả Điều dẫn đến việc quan niệm tham số cần ớc lợng nh biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối Vớ d 1.12 ... phối có ứng dụng rộng thống kê toán Nó có ý nghĩa to lớn phơng pháp phi tham số Khái niệm phân phối đợc sử dụng lý thuyết ớc lợng thông kê Trong số lý thuyết kết luận thống kê ngời ta thờng xuất...
 • 46
 • 199
 • 0

MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ VẬT LIỆUPEROVSKITE LaMnO3

MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ VẬT LIỆUPEROVSKITE LaMnO3
... CHƯƠNG MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ VẬT LIỆU PEROVSKITE LaMnO3 1.1 Sơ lược cấu trúc tinh thể hệ vật liệu Perovskite LaMnO3 1.1.1 Cấu trúc tinh thể Perovskite Perovskite tên gọi chung vật liệu ... tích vật liệu Giải thích kết nghiên cứu dựa lý thuyết vật liệu từ áp dụng cho hợp chất Perovskite Ngoài phần mở đầu, nội dung khoá luận bao gồm:  Chương 1: Một số tính chất đặc trưng hệ vật liệu ... tương tác, đặc biệt tương tác trao đổi kép ảnh hưởng mạnh lên tính chất vật vật liệu manganite Hiệu ứng Jahn - Teller đóng vai trò quan trọng việc giải thích tính chất từ, tính chất dẫn vật liệu...
 • 60
 • 62
 • 0

Một số đại lượng đặc trưng của biến ngẫu nhiên

Một số đại lượng đặc trưng của biến ngẫu nhiên
... R.A.Fisher đa toán phân tích liệu , đặc biệt kinh tế lợng 25 Phân phối F phân phối tỉ số hai đại lợng ngẫu nhiên độc lập có phân phối với n1 n2 bậc tự Đại lợng ngẫu nhiên F= n2 n1 : n2 n2 = n n2 ... sau đây: Nếu ta giá trị tham số cần ớc lợng giá trị có tham số đồng khả Điều dẫn đến việc quan niệm tham số cần ớc lợng nh biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối Vớ d 1.12 Khi thõm nhp vo ... x > x Hm phõn phi xỏc sut x FX ( x) = e x f X (t ) dt = x > x Trong thực tế nhiều đại lợng ngẫu nhiên phù hợp với phân phối mũ , chẳng hạn thời gian phục vụ hệ phục vụ đám đông i lng ngu...
 • 47
 • 162
 • 0

Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 164: MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN ĐÃ HỌC pptx

Giáo án toán học lớp 5 - Tiết 164: MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN ĐÃ HỌC pptx
... Hs đưa dạng toán: “Tìm số biết tổng hiệu số đó.” -Làm vào -Nhận xét -Yêu cầu Hs làm vào -Chấm, sửa bài, nhận xét Bài 3/170: - ọc đề, nêu dạng toán -Gọi Hs đọc đề nhận dạng toán: Bài toán quan ... hành giải toán Bài 1/170 - ọc đề, nêu dạng toán -Gọi Hs đọc đề nhận dạng toán: Bài toán tìm số trung bình cộng” -Gợi ý để Hs hiểu được: +Cần phải tìm quãng đường ô tô thứ ba +Tìm số kilômét ... T.gi Hoạt động giáo viên Hoạt động học an sinh 05 HĐ 1: Tổng hợp số dạng toán học -Theo dõi, trả lời -GV dẫn dắt để Hs liệt kê dạng toán đặc biệt học chương trình toán ghi lại bảng dạng SGK 28...
 • 4
 • 2,224
 • 1

Xem thêm