đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới lịch sử 11 phùng văn thiết

đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... tranh vũ trang chống Pháp diễn mạnh mẽ - Sự đời ĐCS Đông Dương mở thời kỳ phát triển cách mạng Đông Dương - Trong năm 1936-1939 Mặt trận dân chủ Đông Dương đời tập hợp đông đảo nhân dân đấu tranh, ... TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO VÀ CAM-PU-CHIA - Sau chiến tranh TG I sách khai thác thuộc địa TD Pháp làm bùng nổ phong trào đấu tranh nước Đông Dương - Ở Lào khởi nghĩa Ông Kẹo Com-mađan, Chậu ... bị đàn áp, Đảng Dân tộc bị đặt vòng pháp luật - Cuối năm 30, Đảng cộng sản Đảng Dân tộc kết hợp thành lập Liên minh trị Inđônêxia chống phát xít III PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO...
 • 2
 • 785
 • 5

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... I TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1.Tình hình kinh tế - trò - xã hội a.Kinh tế - Là thò trường ... S Việt Nam, Malaixia, Xiêm ( Thái Lan ), Philippin + Các phong trào đấu tranh vũ trang đảng cộng sản lãnh đạo : - Khởi nghóa vũ trang Inđônêxia 1926 -1927 - Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 ... DÂN TỘC Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á • 1.Inđônêxia • - 1926 -1927 Đ C S Inđônêxia lãnh đạo khởi nghóa vũ trang Giava Xumantơra - 1927 Đảng dân tộc Inđônêxia (đứng đầu Xuhactô) • lãnh đạo cách mạng -...
 • 5
 • 1,403
 • 9

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... phương Tây Sau chiến tranh giới thứ nhất, với ảnh hưởng cách mạng tháng Muời, tổn thất nặng nề chiến tranh nước đế quốc nước đế quốc tiến hành sách khai thác bó lột thuộc địa Điều tác động mạnh ... đời sớm Đông Nam - Phong trào đấu tranh Lào Campuchia phát triển mạnh mẽ thời kỳ 192 5-1 926 hình thức đấu tranh vũ trang - Cuộc cách mạng Xiêm năm 1932 cách mạng độc lập dân tộc - Dặn dò: - Trả ... đấu tranh tự giải phóng - Những tác động ảnh hưởng cách mạng tháng Muời làm cho phong trào cách mạng nước thuộc địa phát triển mạnh mẽ mang màu sắc * Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân: - GV: Sau Chiến...
 • 13
 • 5,431
 • 28

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pot

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pot
... nhân ngày đông - Ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga phong trào cách mạng giới sau chiến tranh TG I tác động đến ĐNA Khái quát phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á - Sau chiến tranh giới thứ nhất, ... phát xít III PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO VÀ CAM-PU-CHIA - Sau chiến tranh TG I sách khai thác thuộc địa TD Pháp làm bùng nổ phong trào đấu tranh nước Đông Dương - Ở Lào khởi nghĩa ... tranh vũ trang chống Pháp diễn mạnh mẽ - Sự đời ĐCS Đông Dương mở thời kỳ phát triển cách mạng Đông Dương - Trong năm 1936-1939 Mặt trận dân chủ Đông Dương đời tập hợp đông đảo nhân dân đấu tranh, ...
 • 7
 • 598
 • 1

bài giảng lịch sử 11 bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 11 bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
... lập dân tộc Đông Nam Á hai chiến tranh giới (191 8- 1939) ? 2/ Nêu diễn biến phong trào độc lập dân tộc In-đô-nê-xi-a thập niên 20 kỉ XX ? III Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Lào Campuchia ... phân tán • Từ tháng 10/1930 Đảng CS Đông Dương bí Liên minh chiến đấu chống Pháp nhân mật xây dựng tổ chức sở Đảng Lào dân ba nước Đông Dương thể Cam-pu-chia kiện ? • Sau kiện 193 0-1 931 Việt Nam ... chung? + Thời gian hai đấu tranh giới, phong trào đấu tranh phát triển mạnh + Đều giai cấp tư sản lãnh đạo + Đều đấu tranh phương pháp hòa bình V Cuộc cách mạng năm 1932 Xiêm (Thái Lan) Đặc điểm...
 • 12
 • 3,468
 • 2

giáo án bài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... 1923 nước bản? - HS theo dõi SGK, suy nghĩ, trả lời GV củng cố -Trong năm giải thích thêm cho HS rõ: Sau chiến tranh giới thứ 191 8-1 923 ,các nước nhất, nước châu Âu kể nước thắng trận bại ... đối ngoại, tiến hành chiến chiến tranh giới tranh phân chia lại giới Các nước Mỹ, Anh, Pháp có thuộc địa, vốn thị trường thoát khỏi khủng hoảng sách cải cách kinh tế - xã hội cách ôn hoà Cho nên ... trật tự giới thiết lập thông qua văn kiện Vecxai - Oasinhtơn nên thường gọi hệ thống Vecxai - Chiến tranh giới Oasinhtơn thứ kết thúc, nước - Giáo viên yêu cầu HS theo dõi vào lược đồ biến tổ...
 • 8
 • 4,704
 • 36

Quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919 – 1939 TRƯỜNG CHU văn AN

Quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919 – 1939 TRƯỜNG CHU văn AN
... gay gắt so với quan hệ quốc tế sau chiến tranh giới thứ vì: Quan hệ quốc tế hai chiến tranh giới (1919 1939) ” + Sau chiến tranh giới thứ nhất, quan hệ quốc tế đối đầu nước đề quốc với nhau, ... đóng góp nhỏ chuyên đề Quan hệ quốc tế hai chiến tranh giới (1919 1939) ” đồng nghiệp bảo, góp ý chân thành Xin trân trọng cảm ơn! Quan hệ quốc tế hai chiến tranh giới (1919 1939) ” TÀI LIỆU ... Quan hệ quốc tế hai chiến tranh giới (1919 1939) ” -Vấn đề 2:Sự sụp đổ trật tự Vécxai - Oasinhtơn đường dẫn tới chiến tranh giới thứ hai - Vấnđề 3: Con đường dẫn đến Chiến tranh giới thứ hai...
 • 22
 • 338
 • 0

Bài 16: Các nước ĐNA giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 16: Các nước ĐNA giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
... «- nª - Brun©y xi -a §«ng Ti Mo L­ỵc ®å c¸c n­íc §«ng Nam ¸ LƯỢC ĐỜ ĐƠNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI Hương Cảng (A) Ma Cao (B) Lào (P) Miến Điện (A) VIỆT NAM (P) Campuchia ... NỘI DUNG Tình hình nước ĐNÁ sau CTTG I Phong trào ĐLDT Inđônêxia Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Lào Campuchia Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh Mã Lai Miến Điện Cuộc CM năm 1932 Xiêm ... TIÊU BÀI HỌC     Về kiến thức: Nắm chuyển biến quan trọng kinh tế, trò, xã hội nước ĐNÁ sau CTTG I điểm phong trào GPDT khu vực nầy Về tư tưởng : Thấy sắc tương đồng gắn bó nước ĐNÁ đấu tranh...
 • 57
 • 556
 • 4

tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... nhân dân chống phát xít nguy chiến tranh - Đặc điểm + Phong trào đặt lãnh đạo Quốc tế Cộng sản + Lan rộng khắp nước + Mang tính quần chúng rộng rãi Sơ kết học - Các phong trào tiêu biểu - Cũng ... Nguyên nhân chủ yếu + Sự cân kinh tế nội nước khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ? phát triển không nước - Đặc điểm: + Khủng hoảng cấu kinh tế chủ nghĩa + Lớn phạm vi, trầm trọng mức độ kéo ... cao, phong trào đấu tranh nổ mạnh mẽ, định => Hệ thống TBCN bắt đầu phân hóa: + Anh-Pháp-Mĩ: Cải cách kinh tế trì CNTB thoát khỏi khủng hoảng + Đức-Italia-Nhật: Thiết lập hình thức thống trị...
 • 2
 • 2,688
 • 28

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... 19: Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918-1939) I NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Nhật Bản thắng trận thu nhiều lợi nhuận, thứ hai giới sau Mỹ Thành tựu đặc điểm phát triển kinh tế Nhật ... đấu tranh nhân dân Nhật sau chiến tranh giới thứ nhất?  Cuộc “Bạo động lúa gạo” bùng nổ, 10 triệu người tham gia  7-1922 : Đảng cộng sản Nhật đời, lãnh đạo phong trào cách mạng  1927: Nhật Bản ... niên 30 năm đầu 40 Các em trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau Bài tập VIOLET Ghi nhớ I NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT II NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1929-1939 ...
 • 13
 • 2,802
 • 20

Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... hình nớc thời gian qua Nớc hai chiến tranh giới 1918-1939 Các em theo dõi giảng để giải thích sau chiến tranh giới thứ trở lên giàu mạnh giới nhng khủng hoảng kinh tế lại bùng nổ 10-1929, ... Nguyên nhân khiến kinh tế phát triển mạnh mẽ thập niên 20? Trả lời: - Đó hội nớc chiến tranh giới thứ Dẫn chứng: tham gia chiến tranh muộn, hầu nh không bị chiến tranh tàn phá Giàu lên ... dạy: Học sinh lớp IV, Tên dạy: Nớc hai chiến tranh giới 1918-1939 V, Mục đích giảng: * Kiến thức: - Giúp học sinh hiểu nét kinh tế xã hội sau chiến tranh giới thứ nhất: phát triển nhanh chóng...
 • 12
 • 674
 • 3

các nuóc châu á giũa 2 cuộc chiến tranh thế giói

các nuóc châu á giũa 2 cuộc chiến tranh thế giói
... bùng nổ Tháng 07/1 921 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập Từ 1 926 1 927 Cuộc chiến tranh Bắc phạt Từ 1 927 1937 Cuộc nội chiến Quốc - Cộng Tháng 10/1934 Bắt đầu Vạn Lí trường chinh Tháng 01/1935 ... nhân phát triển mạnh Trung Quốc thành lập (Tháng - Chủ nghĩa Mác Lênin 7/1 921 ) truyền bá sâu rộng * ý nghĩa: Đánh dấu bước ngoặt quan trọng cách mạng Trung Quốc Bài 15: Phong Trào Cách Mạng ... Cách Mạng Trung Quốc Và ấn Độ (1918 1939) Chiến tranh Bắc phạt (1 926 -1 927 ) Nội chiến Quốc - Cộng (1 927 -1937) a Chiến tranh Bắc phạt - Đảng Cộng sản hợp tác với Quốc dân đảng nhằm tiêu diệt tập...
 • 19
 • 508
 • 5

Xem thêm