chiến tranh thế giới thứ II lịch sử 11 phùng văn thiết

SKKN KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ 9)

SKKN KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ 9)
... ln 1: Sau phong tro Cn Vng n trc chin tranh th gii ln th nht - Thi gian khai thỏc ln 2: Sau chin tranh th gii ln - Hon cnh khai thỏc ln ca Phỏp: + Sau chin tranh ln th nht, thng trn nhng kinh ... n tỡnh hỡnh kinh t ca Vit Nam nhng nm sau chin tranh, t mt nn kinh t phong kin nụng nghip lc hu, gi õy nn kinh t mang tớnh cht thuc a, lc hu, phin din v quờ qut l thuc cht ch vo nn kinh t ca nc ... bin i tớnh cht kinh t, xó hi ca t ng giai cp, giỏo viờn cú th lp bng so sỏnh: Trc chin tranh ln th nht - Nụng nghip ch o Kinh t Sau chin tranh 1914 - 1918 - Nụng nghip lc hu - Nn kinh t khỏc nh...
 • 21
 • 341
 • 0

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ LỚP 9)

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ LỚP 9)
... ln 1: Sau phong tro Cn Vng n trc chin tranh th gii ln th nht - Thi gian khai thỏc ln 2: Sau chin tranh th gii ln - Hon cnh khai thỏc ln ca Phỏp: + Sau chin tranh ln th nht, thng trn nhng kinh ... sau chin tranh khai thỏc thuc a ln th ca Phỏp: - Chớnh sỏch tng cng u t ó nh hng n tỡnh hỡnh kinh t ca Vit Nam nhng nm sau chin tranh, t mt nn kinh t phong kin nụng nghip lc hu, gi õy nn kinh t ... bin i tớnh cht kinh t, xó hi ca tng giai cp, giỏo viờn cú th lp bng so sỏnh: Trc chin tranh ln th nht - Nụng nghip ch o Kinh t Sau chin tranh 1914 - 1918 - Nụng nghip lc hu - Nn kinh t khỏc nh...
 • 12
 • 348
 • 0

Bài 14 Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất Lịch sử 9

Bài 14 Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất Lịch sử 9
... PHN II: LCH S VIT NAM T NM 191 9 N NAY CHNG I: VIT NAM TRONG NHNG NM 191 9 - 193 0 BI 14 : VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT Chng trỡnh khai thỏc thuc a ln th ... nh nhng ting kờu ca sỳc vt. ( Trớch T liu Lch s 9) ? Qua on s liu trờn, em cú nhn xột gỡ v tỡnh cnh ngi nụng dõn Vit Nam? BI 14 : VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT Chng trỡnh khai thỏc thuc ... - Ngõn hng - Giao thụng ti, thu H.27.Nguụn li cua t ban Phap Vit Nam cuc khai thac lõn th hai BI 14 TIT 16: VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT Chng trỡnh khai thỏc thuc a Thic, chỡ km, vonphram...
 • 33
 • 245
 • 0

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... nhân: Nước Đức cao - GV đặt câu hỏi: Hoàn cảnh lịch sử làm bùng nổ trào cách mạng 19181923 cao trào cách mạng 1918 - 1923 nước Đức? ( GV đưa câu hỏi gợi mở: Cuộc chiến tranh giới thứ gây hậu tới nước ... tế 192 9-1 933? Dẫn dắt vào trước, em nắm tình hình chung nước hai chiến tranh giới Hôm nay, tìm hiểu tình hình cụ thể nước Đức khoảng thời gian Vậy, khoảng thời gian chiến tranh giới (1918 – ... nước Đức nào? Việt phủ Đức phải ký kết hoà với Vecxai với nước thắng trận gây tác động to lớn nước Đức? ) - GV gọi HS trả lời, HS khác bổ sung, sau GV phân tích: Hoàn cảnh nước Đức sau chiến tranh...
 • 7
 • 3,488
 • 30

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... Như sau - Sau chiến tranh giới thứ chiến tranh giới thứ Mĩ có nhiều lợi Chiến tranh đem đến Mĩ có lợi hội vàng cho nước - Giáo viên đặt câu hỏi: Theo em nước Mĩ có lợi sau chiến tranh? - Học ... tới nước chiến tranh Mặc dù Mĩ tham chiến giai đoạn đấu tranh chiến tranh Mĩ giữ thái độ trung lập buôn bán vũ khí cho hai bên tham chiến thu nhiều lợi nhuận Trong nước châu Mĩ bị chiến tranh ... 1: Cả lớp I Nước Mĩ năm - Giáo viên dùng lược đồ giới sau 1918 - 1929 chiến tranh giới thứ giới thiệu vị Tình hình kinh tế trí đồ nằm vùng Bắc châu Mĩ đại dương bao bọn chiến tranh giới thứ không...
 • 14
 • 1,873
 • 26

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... thứ coi Cuộc chiến tranh tốt nhất” lịch sử Nhật Bản mối lợi mà Nhật thu Nhật Bản nước thứ sau Mĩ thu nhiều lợi lộc chiến tranh - Nhìn chung sau chiến tranh Nhật - Sau chiến tranh giới thứ ... dù Nhật tham chiến chiến tranh không lan tới nước Nhật, giống Mĩ Nhật không bị chiến tranh tàn phá, không mát chiến tranh Ngược lại chiến tranh đem lại nhiều hội cho nước Nhật - chiến tranh giới ... bản Trong giai đoạn hai chiến tranh giới tư Châu phát triển nào? Chúng ta tìm hiểu 14 Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 - 1939) Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động giáo viên học...
 • 13
 • 1,740
 • 14

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... phương Tây Sau chiến tranh giới thứ nhất, với ảnh hưởng cách mạng tháng Muời, tổn thất nặng nề chiến tranh nước đế quốc nước đế quốc tiến hành sách khai thác bó lột thuộc địa Điều tác động mạnh ... đời sớm Đông Nam - Phong trào đấu tranh Lào Campuchia phát triển mạnh mẽ thời kỳ 192 5-1 926 hình thức đấu tranh vũ trang - Cuộc cách mạng Xiêm năm 1932 cách mạng độc lập dân tộc - Dặn dò: - Trả ... đấu tranh tự giải phóng - Những tác động ảnh hưởng cách mạng tháng Muời làm cho phong trào cách mạng nước thuộc địa phát triển mạnh mẽ mang màu sắc * Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân: - GV: Sau Chiến...
 • 13
 • 5,430
 • 28

Lịch sử lớp 8 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1939 – 1945) pptx

Lịch sử lớp 8 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1939 – 1945) pptx
... - Sử dụng đồ chiến sự, hiểu trình bày vài chiến đơn giản đồ - Sử dụng tư liệu tranh ảnh để hiểu lịch sử II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Giáo viên chuẩn bị : - Bản đồ chiến tranh TG thứ II : Phát ... Đimitơrôp … - Thiết kế giảng lịch sử 8, tài liệu cải cách sử 8, sách giáo viên sử 8, giáo khoa sử 8, tập sử  Học sinh chuẩn bị : - Sách giáo khoa - Bài tập sử III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :  Kiểm ... gây chiến tranh Hítle người nào? - Nhấn mạnh sách nước Anh, Pháp, Mỹ tạo điều kiện Phát Xít châm ngòi chiến tranh - Củng cố :  Vì chiến tranh giới thứ II bùng nổ?  SƠ KẾT : - Chiến tranh TG thứ...
 • 8
 • 1,427
 • 4

Lịch sử lớp 8 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1939 – 1945) doc

Lịch sử lớp 8 - CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1939 – 1945) doc
... - Sử dụng đồ chiến sự, hiểu trình bày vài chiến đơn giản đồ - Sử dụng tư liệu tranh ảnh để hiểu lịch sử II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  Giáo viên chuẩn bị : - Bản đồ chiến tranh TG thứ II : Phát ... Đimitơrôp … - Thiết kế giảng lịch sử 8, tài liệu cải cách sử 8, sách giáo viên sử 8, giáo khoa sử 8, tập sử  Học sinh chuẩn bị : - Sách giáo khoa - Bài tập sử III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  Kiểm ... gây chiến tranh Hítle người nào? - Nhấn mạnh sách nước Anh, Pháp, Mỹ tạo điều kiện Phát Xít châm ngòi chiến tranh - Củng cố :  Vì chiến tranh giới thứ II bùng nổ?  SƠ KẾT : - Chiến tranh TG thứ...
 • 8
 • 1,298
 • 3

Giáo án Lịch Sử lớp 8: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1939 – 1945)(tiết 1) doc

Giáo án Lịch Sử lớp 8: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1939 – 1945)(tiết 1) doc
... kiện => Chiến tranh giới II kết thúc SƠ KẾT : - Chiến tranh lan khắp TG song Liên xô tham chiến tính chất chiến tranh có thay đổi 3/ HOẠT ĐỘNG : KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II Mục tiêu ... tập sử III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Kiểm tra cũ: (không có tiết 31 tập LS) HOẠT ĐỘNG : NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II Mục tiêu : Cho HS biết nguyên nhân dẫn tới chiến tranh TG thứ II ... nhất, tàn hậu chiến phá nặng nề tranh? lịch sử loài người - Dẫn đến biến đổi tình hình giới Lập niên biểu kiện chiến tranh TG II (1939 1945) SƠ KẾT TOÀN BÀI : - Chiến tranh TG II nổ mâu thuẫn...
 • 5
 • 592
 • 0

Giáo án Lịch Sử lớp 8: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1939 – 1945) (tiết 2) pot

Giáo án Lịch Sử lớp 8: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1939 – 1945) (tiết 2) pot
... kiện => Chiến tranh giới II kết thúc SƠ KẾT : - Chiến tranh lan khắp TG song Liên xô tham chiến tính chất chiến tranh có thay đổi 3/ HOẠT ĐỘNG : KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II Mục tiêu ... nhất, tàn hậu chiến phá nặng nề tranh? lịch sử loài người - Dẫn đến biến đổi tình hình giới Lập niên biểu kiện chiến tranh TG II (1939 1945) SƠ KẾT TOÀN BÀI : - Chiến tranh TG II nổ mâu thuẫn ... tập sử III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : Kiểm tra cũ: (không có tiết 31 tập LS) HOẠT ĐỘNG : NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II Mục tiêu : Cho HS biết nguyên nhân dẫn tới chiến tranh TG thứ...
 • 5
 • 1,173
 • 1

Bài 5: Sự phát triển của khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ II

Bài 5: Sự phát triển của khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ II
... • Bài : SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KỸ THUẬT SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II • Nguồn gốc cách mạng KHKT lần : • - Do y/c sống kỹ thuật , sản xuất để đáp ứng nhu cầu ... thách thức phát triển khoa học Việt Nam giai đoạn là: •a Tiếp thu thành tựu KHKT tiên tiến giới , không cẩn thận tụt hậu •b Tiếp thu công nghệ tiên tiến giới để phát triển khoa học kỹ thuật •c ... CMKHKT lần 1 (Thế kỷ XVII – XVIII) b Những thành tựu KHKT cuối kỷ XIX đầu kỷ XX c Yêu cầu sống người d Yêu cầu chiến tranh giới thứ • Câu 2: Những vấn đề cấp bách mà cách mạng khoa học kỹ thuật lần...
 • 27
 • 712
 • 0

Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ II(1945 - 1949)

Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ II(1945 - 1949)
... Ianta? thỏa thuận sau Anh, Mĩ, Liên Xô trở thành khuôn khổ trật tự giới (trật tự hai cực Ianta) II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC Sự thành lập Liên hợp quốc: Từ ngày 2 5- 04 đến 2 6- 0 6- 1945, hội nghị ... THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG II (194 5-1 949) NỘI DUNG CÂU HỎI NHẬN THỨC I HỘI NGHỊ IANTA ( 2-1 945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC Trật tự giới sau CTTG II (194 5-1 949) thiết lập nào? ... việc Mĩ công IRắc… III SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XÃ HỘI ĐỐI LẬP Hai hệ thống xã hội đối lập châu Âu hình thành nào? III SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XÃ HỘI ĐỐI LẬP Về địa- trị:       Nước...
 • 19
 • 730
 • 14

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (11)

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (11)
... các nước phát xít - Ngày 1-9 -1 939, Đức tấn công Ba Lan, CTTG II bùng nổ BÀI 21 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) II Những diễn biến chính Chiến tranh bùng nổ và ... (từ 1-9 -1 939 đến đầu năm 1943) LẬP NIÊN BIỂU CÁC SỰ KIỆN CHÍNH CỦA GIAI ĐOẠN ĐẦU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI THỜI GIAN 9-1 939 đến 6-1 941 Tháng 1 2-1 941 Tháng 9-1 940 Tháng 1-1 942 ... TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) I Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai - Những mâu thuẫn tiếp tục nảy sinh giữa các nước đế quốc sau CTTG I - Cuộc khủng hoảng...
 • 30
 • 1,112
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: De thi thu THPT Quoc gia nam hoc 2014 2015 Hoa hoc De so 14bbfeBao cao hop nhat Son ha Group.compressed signDe thi thu THPT Quoc gia nam hoc 2014 2015 Hoa hoc De so 3Hỏi đáp 24 kinh tạ ơn là gìHỏi đáp 25 tại sao chỉ có một mình linh mục đọc kinh tạ ơnToankhongchuyen dapan[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) V N KH NG CHUY N deed0d7Bien ban hoi nghi co dong 102Thông tin ứng viên BKS - Trần Kim DungHỏi đáp 23 tại sao chủ tế lại rửa tay cuối phần dâng lễChuẩn bị địa điểm họp ĐHĐCĐ 2017CBTT nghị quyết HĐQT vv triệu tập ĐHĐCĐ và tạm ứng cổ tức 2016Managerial economics 3rd by froeb ch01THIẾT KẾ KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÁI NHÀ MẶT TRỜI NỐI LƯỚI VÀ LẬP BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ- KHẢ NĂNG HOÀN VỐN KHI LẮP ĐẶT TẠI TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆBài dịch môn đầu tư và tài trợ bất động sản tài trợ bất động sản hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấpĐiều trị và quản lý COPDThuyết trình môn đầu tư và tài trợ bất động sản khoản vay thế chấp bất động sản có điều chỉnhBài dịch môn đầu tư và tài trợ bất động sản thuê và mua bất động sảnBài dịch môn đầu tư và tài trợ bất động sản lãi suất điều chỉnh và thả nổi đối với khoản vay thế chấpManagerial economics 3rd by froeb ch04