Chiến tranh thế giới thứ hai lịch sử 11 nguyễn đình hữu

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (11)

thuyết trình lịch sử - chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (11)
... các nước phát xít - Ngày 1-9 -1 939, Đức tấn công Ba Lan, CTTG II bùng nổ BÀI 21 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) II Những diễn biến chính Chiến tranh bùng nổ và ... (từ 1-9 -1 939 đến đầu năm 1943) LẬP NIÊN BIỂU CÁC SỰ KIỆN CHÍNH CỦA GIAI ĐOẠN ĐẦU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI THỜI GIAN 9-1 939 đến 6-1 941 Tháng 1 2-1 941 Tháng 9-1 940 Tháng 1-1 942 ... TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) I Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai - Những mâu thuẫn tiếp tục nảy sinh giữa các nước đế quốc sau CTTG I - Cuộc khủng hoảng...
 • 30
 • 1,188
 • 1

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... nhân: Nước Đức cao - GV đặt câu hỏi: Hoàn cảnh lịch sử làm bùng nổ trào cách mạng 19181923 cao trào cách mạng 1918 - 1923 nước Đức? ( GV đưa câu hỏi gợi mở: Cuộc chiến tranh giới thứ gây hậu tới nước ... tế 192 9-1 933? Dẫn dắt vào trước, em nắm tình hình chung nước hai chiến tranh giới Hôm nay, tìm hiểu tình hình cụ thể nước Đức khoảng thời gian Vậy, khoảng thời gian chiến tranh giới (1918 – ... nước Đức nào? Việt phủ Đức phải ký kết hoà với Vecxai với nước thắng trận gây tác động to lớn nước Đức? ) - GV gọi HS trả lời, HS khác bổ sung, sau GV phân tích: Hoàn cảnh nước Đức sau chiến tranh...
 • 7
 • 3,698
 • 30

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... Như sau - Sau chiến tranh giới thứ chiến tranh giới thứ Mĩ có nhiều lợi Chiến tranh đem đến Mĩ có lợi hội vàng cho nước - Giáo viên đặt câu hỏi: Theo em nước Mĩ có lợi sau chiến tranh? - Học ... tới nước chiến tranh Mặc dù Mĩ tham chiến giai đoạn đấu tranh chiến tranh Mĩ giữ thái độ trung lập buôn bán vũ khí cho hai bên tham chiến thu nhiều lợi nhuận Trong nước châu Mĩ bị chiến tranh ... 1: Cả lớp I Nước Mĩ năm - Giáo viên dùng lược đồ giới sau 1918 - 1929 chiến tranh giới thứ giới thiệu vị Tình hình kinh tế trí đồ nằm vùng Bắc châu Mĩ đại dương bao bọn chiến tranh giới thứ không...
 • 14
 • 1,974
 • 26

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... thứ coi Cuộc chiến tranh tốt nhất” lịch sử Nhật Bản mối lợi mà Nhật thu Nhật Bản nước thứ sau Mĩ thu nhiều lợi lộc chiến tranh - Nhìn chung sau chiến tranh Nhật - Sau chiến tranh giới thứ ... dù Nhật tham chiến chiến tranh không lan tới nước Nhật, giống Mĩ Nhật không bị chiến tranh tàn phá, không mát chiến tranh Ngược lại chiến tranh đem lại nhiều hội cho nước Nhật - chiến tranh giới ... bản Trong giai đoạn hai chiến tranh giới tư Châu phát triển nào? Chúng ta tìm hiểu 14 Nhật Bản hai chiến tranh giới (1918 - 1939) Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động giáo viên học...
 • 13
 • 1,817
 • 14

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... phương Tây Sau chiến tranh giới thứ nhất, với ảnh hưởng cách mạng tháng Muời, tổn thất nặng nề chiến tranh nước đế quốc nước đế quốc tiến hành sách khai thác bó lột thuộc địa Điều tác động mạnh ... đời sớm Đông Nam - Phong trào đấu tranh Lào Campuchia phát triển mạnh mẽ thời kỳ 192 5-1 926 hình thức đấu tranh vũ trang - Cuộc cách mạng Xiêm năm 1932 cách mạng độc lập dân tộc - Dặn dò: - Trả ... đấu tranh tự giải phóng - Những tác động ảnh hưởng cách mạng tháng Muời làm cho phong trào cách mạng nước thuộc địa phát triển mạnh mẽ mang màu sắc * Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân: - GV: Sau Chiến...
 • 13
 • 5,498
 • 28

SKKN KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ 9)

SKKN KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ 9)
... ln 1: Sau phong tro Cn Vng n trc chin tranh th gii ln th nht - Thi gian khai thỏc ln 2: Sau chin tranh th gii ln - Hon cnh khai thỏc ln ca Phỏp: + Sau chin tranh ln th nht, thng trn nhng kinh ... n tỡnh hỡnh kinh t ca Vit Nam nhng nm sau chin tranh, t mt nn kinh t phong kin nụng nghip lc hu, gi õy nn kinh t mang tớnh cht thuc a, lc hu, phin din v quờ qut l thuc cht ch vo nn kinh t ca nc ... bin i tớnh cht kinh t, xó hi ca t ng giai cp, giỏo viờn cú th lp bng so sỏnh: Trc chin tranh ln th nht - Nụng nghip ch o Kinh t Sau chin tranh 1914 - 1918 - Nụng nghip lc hu - Nn kinh t khỏc nh...
 • 21
 • 360
 • 0

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ LỚP 9)

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (LỊCH SỬ LỚP 9)
... ln 1: Sau phong tro Cn Vng n trc chin tranh th gii ln th nht - Thi gian khai thỏc ln 2: Sau chin tranh th gii ln - Hon cnh khai thỏc ln ca Phỏp: + Sau chin tranh ln th nht, thng trn nhng kinh ... sau chin tranh khai thỏc thuc a ln th ca Phỏp: - Chớnh sỏch tng cng u t ó nh hng n tỡnh hỡnh kinh t ca Vit Nam nhng nm sau chin tranh, t mt nn kinh t phong kin nụng nghip lc hu, gi õy nn kinh t ... bin i tớnh cht kinh t, xó hi ca tng giai cp, giỏo viờn cú th lp bng so sỏnh: Trc chin tranh ln th nht - Nụng nghip ch o Kinh t Sau chin tranh 1914 - 1918 - Nụng nghip lc hu - Nn kinh t khỏc nh...
 • 12
 • 366
 • 0

Bài 14 Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất Lịch sử 9

Bài 14 Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất Lịch sử 9
... PHN II: LCH S VIT NAM T NM 191 9 N NAY CHNG I: VIT NAM TRONG NHNG NM 191 9 - 193 0 BI 14 : VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT Chng trỡnh khai thỏc thuc a ln th ... nh nhng ting kờu ca sỳc vt. ( Trớch T liu Lch s 9) ? Qua on s liu trờn, em cú nhn xột gỡ v tỡnh cnh ngi nụng dõn Vit Nam? BI 14 : VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT Chng trỡnh khai thỏc thuc ... - Ngõn hng - Giao thụng ti, thu H.27.Nguụn li cua t ban Phap Vit Nam cuc khai thac lõn th hai BI 14 TIT 16: VIT NAM SAU CHIN TRANH TH GII TH NHT Chng trỡnh khai thỏc thuc a Thic, chỡ km, vonphram...
 • 33
 • 262
 • 0

Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945) (lịch sử lớp 11)

Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945) (lịch sử lớp 11)
... kế sử dụng đồ dùng trực quan 2.3 Thực trạng dạy học lịch sử trờngTHPH Chơng 2: Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu dạy học chơng Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945), (SGK Lịch sử lớp ... lịch sử trờng THPT 1.Vị trí, ý nghĩa đồ dùng trực quan dạy học lịch sử 2.Việc dạy học lịch sử với việc sử dụng đồ dùng dạy học trực quan 2.1.Các loại đồ dùng trực quan đợc sử dụng dạy học lịch sử ... nghiên cứu sau: - Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu học lịch sử - đề phơng pháp tối u cho việc sử dụng đồ dùng trực quan dạy học chơng Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) - Phát huy...
 • 101
 • 519
 • 1

giáo án bài 17 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 17 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... chương IV, chiến tranht hế giới thứ II (1939 - 1945) Con đường, nguyên nhân dẫn tới bùng nổ chiến tranh giới thứ (1939 - 1945) Chiến tranh giới thứ II diễn qua giai đoạn, mặt trận, trận đánh lớn ... V Kết cục chiến tranh GV cho học sinh quan sát tranh Hirosima sau giới thứ hai bị ném bom nguyên tử bảng so sánh chiến tranh giới - GV đưa câu hỏi: Nêu kết cục chiến tranh giới thứ hai? Từ em ... theo nhóm III- Chiến tranh lan rộng khắp - Trước tiên, giáo viên dẫn dắt: Từ tháng giới (từ tháng 6-1 941 đến 6/1941 đến tháng 11/ 1942, CTTG II lan rộng tháng 1 1-1 942) khắp châu lục giới Tính chất...
 • 23
 • 26,582
 • 228

Giáo án lịch sử 9 - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI doc

Giáo án lịch sử 9 - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI doc
... giai đoạn đầu lịch sử giới đại , từ cách mạng tháng 10 Nga năm 191 7 đến năm 194 5 , kết thúc chiến tranh giới thứ - Trong chương trình lịch sử lớp , em học lịch sử giới từ sau năm 194 5 đến hết kỷ ... hôm : T Dùng đồ Châu Âu xác định vị trí Liên Công khôi phục Trong chiến tranh giới thứ hai , Liên kinh tế sau chiến tranh lực lượng đầu , lực lượng nòng cốt định ( 194 5- 195 0 ) thắng lợi lực ... H - từ năm 193 8 Liên tiến hành thực kế hoạch năm năm lần thứ ( 193 8- 194 2 ) đến tháng 6- 194 1 phát xít Đức công Liên , nhân dân liên buộc phải ngừng công xây dựng CNXH để tiến hành chiến...
 • 8
 • 728
 • 0

Giáo án lịch sử 9 - TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ppsx

Giáo án lịch sử 9 - TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ppsx
... sau chiến tranh giới thứ hai? 3.Dạy học mới: a .Giới thiệu mới: Sau chiến tranh giới thứ hai, trật tự giới xác lập trật tự hai cực I-an-ta” Vậy trật tự hai cực I-an-ta” nào? Hôm em tìm hiểu ... Nam ? -HS: tự trả lời -GV chốt ý -Chuyển ý III. Chiến tranh lạnh”  Sau chiến tranh giới thứ II, -GV: Sau chiến tranh giới thứ hai Liên Xô Mỹ chuyển sang Mĩ Liên Xô không liên đối đầu chiến tranh ... hình ảnh hậu chiến tranh lạnh( đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai… nước Á Phi) IV .Thế giới sau chiến tranh lạnh” -Chuyển ý -GV :Sau thập niên chạy đua vũ trang tốn đến tháng 12 / 198 9 tổng thống...
 • 7
 • 439
 • 1

NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NĂM 2000 pptx

NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NĂM 2000 pptx
... Kiến thức * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân * Phân kì lịch sử giới (1945 -2000) - GV đặt câu hỏi: Phần lịch sử giới - 1945-1991: Thế giới tẻong chiến tranh đại học qua nhiều lạnh chương, đề cập đến ... cập đến nội dung - 1991 – 2000 (nay): Thế giới sau chiến nào? tranh lạnh - GV gợi ý: có loạt nói trật I Nội dung lịch sử giới tự giới, phong trào giải phóng dân đại 1945 -2000 tộc, nước TBCN, XHCN, ... niên chiến tranh lạnh: hùng hậu kinh tế, trị, quân + trụ cột tronmg phe XHCN nhân tố quan trọng định với chiều + Cường quốc thứ hai giới sau Mĩ hướng phát triển giới + Thành trì hoà bình giới - Từ...
 • 7
 • 318
 • 1

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI pdf

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI pdf
... hưởng châu Au-Á Au – Á giải thích: gọi trật tự hai cực IanTa.” Những định hội nghị IanTa hình thành trật tự giới sau chiến tranh: Trật tự Chủ yếu thuộc phạm vi ảnh hưởng Liên Xô - Mỹ hai cực IanTa” ... nắm vững Giáo viên sử dụng đồ giới I Sự hình thành trật tự giới sau treo tường ảnh “ Hội nghị Ianta” chiến tranh 1/ Hoàn cảnh hội nghị IanTa: Hội nghị IanTa triệu tập - Chiến tranh giới II giai ... vấn đề liên quan đến tình hình giới sau chiến tranh II Nội dung hội nghị +Hội nghị IanTa (Liên Xô) Từ ngày đến ngày 1 1-2 -1 945, hội nghị tam cường “Anh, Mỹ, Liên - Những định quan trọng Xô” Quyết...
 • 7
 • 289
 • 0

Xem thêm