Bài 24 tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI XVIII

Bài 24: Tình hình văn hóa các thế kỉ XVI - XVIII

Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII
... 24 TÌNH HÌNH VĂN HOÁ CÁC THẾ KỶ XVI- XVIII Toàn cảnh chùa Thiên Mụ (Huế) Chùa Keo (Thái Bình) Bài 24 TÌNH HÌNH VĂN HOÁ CÁC THẾ KỶ XVI- XVIII - Đạo Thiên Chúa truyền bá vào nước ta từ XVI- XVIII ... khắc đình Tây Đằng (Hà Tây) Bài 24 TÌNH HÌNH VĂN HOÁ CÁC THẾ KỶ XVI- XVIII - Nghệ thuật sân khấu phát triển Hát giặm Bài 24 TÌNH HÌNH VĂN HOÁ CÁC THẾ KỶ XVI- XVIII - Khoa học Thống kê thành tựu ... Bài 24 TÌNH HÌNH VĂN HOÁ CÁC THẾ KỶ XVI- XVIII Văn học - Chữ Hán giảm sút so với giai đoạn trước - Chữ Nôm phát triển mạnh - Văn học dân gian phát triển rầm rộ Bài 24 TÌNH HÌNH VĂN HOÁ CÁC...
 • 15
 • 4,783
 • 12

Bai 24 Tinh hinh van hoa o cac the ki XVI - XVIII

Bai 24 Tinh hinh van hoa o cac the ki XVI - XVIII
... v o năm: a 1778 b 1788 c 1792 d 1802 Bài 24 TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI- XVIII I - Về tư tưởng tôn gi o Tư tưởng - Nho gi o suy thoái, trật tự phong ki n bị đ o lộn Tôn gi o - Phật gi o, ... phương Tây Bài 24 TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI- XVIII Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài 24 TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI- XVIII Lê Quý Đôn Bài 24 TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI- XVIII Hải Thượng ... gi o, Đ o gi o có điều ki n khôi phục lại Bài 24 TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI- XVIII Toàn cảnh chùa Thiên Mụ (Huế) Chùa Keo (Thái Bình) Chùa Keo - Xuân Hồng - Xuân Trường - Nam Định Bài 24 TÌNH...
 • 30
 • 1,113
 • 2

Bài 24. Tình hình văn hóa các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII
... thoại I (15 phút) VỀ TƯ TƯỞNG – TÔN GIÁO - GV: Nếu thời Lê sơ, Nho giáo xem tảng tư tưởng thiết chế trị, xã hội sang - Thế kỉ XVI – XVIII, tu tưởng tôn kỉ XVI-XVIII, tư tưởng tôn giáo có giáo có ... ngoại vua Quang Trung? Tổ chức dạy học: 38- 40 phút Mở bài: Bài học 22 cho ta biết đặc điểm kinh tế nước ta kỉ XVI-XVIII Vậy, đặc điểm văn hóa giai đoạn nào, học tìm hiểu vấn đề Hoạt động giáo ... bị suy thoái? Gợi mở: em dựa vào tình trị, kinh tế kỉ này.? - HS trả lời + Nho giáo: suy thoái + Phật giáo, đạo giáo: khôi phục + Đạo Thiên chúa xuất lan truyền rộng rãi - Thế kỉ XVII, chữ Quốc...
 • 6
 • 7,285
 • 6

bài 24 Tình hình văn hóa các thế kỉ XVI-XVIII

bài 24 Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII
... hàng hoá với giới bên tác động đến tình hình văn hoá nước ta Đàng Trong Đàng Ngoài Vậy tình hình văn hoá kỷ XVI – XVIII diễn có điểm tìm hiểu 24: Tình hình văn hoá kỷ XVI – XVIII” Tổ chức hoạt ... hình phát - Đàng Ngoài sa sút triển giáo dục thời kỳ - Đàng Trong quan tâm: khoa rút nhận xét thi đầu tiên- năm1646 - Nhóm 2: Hãy trình bày tình hình - Thời Quang Trung: chữ Nôm văn học thời ... loại hình tôn giáo Hoạt động: Nhóm II PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ - GV chia lớp thành hai nhóm đưa VĂN HỌC nhiệm vụ cho nhiệm vụ cho * Giáo dục nhóm - Giáo dục Nho học trì - Nhóm 1: Hãy nêu tình hình...
 • 7
 • 6,237
 • 11

Bài 24:Tình hình văn hóa các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 24:Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII
... Nội Dung Bài Học I.Tư tưởng - tôn giáo II.Phát triển giáo dục văn học III.Nghệ thuật khoa học – kó thuật I/VỀ TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO  Thế kỷ XVI-XVIII: Nho giáo đòa vò độc ... ? a.Đúng b.Sai Một trào lưu văn học phát triển rầm rộ thời kỳ ? a Văn học chữ Hán b Văn học chữ Nơm c Văn học Hán- Nơm d Văn học dân gian Nền nghệ thuật Việt Nam kỉ XVI_ XVIII ? a Mờ nhạt b Phong ... với bên ngoài, đất nước chậm phát triển 2 .Văn học a) Văn học Hán _ Không thể tinh thần yêu nước trước b) Văn học Nôm _ Sự phát triển chữ Nôm làm cho văn học Nôm phát triển mạnh Kể tên vài nhà...
 • 38
 • 513
 • 2

bài 24 tình hình văn hóa các thế kỷ XVI-XVIII

bài 24 tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI-XVIII
... Bài 24: TÌNH HÌNH VĂN HÓA Bài 24: TÌNH HÌNH VĂN HÓA CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII CÁC THẾ KỶ XVI – XVIII I.Tư tưởng, tôn giáo - Thế kỷ XVI tưởng, tôn giáo bước suy XVIII Tình hình tư–phong ... từngthế kỷ X thoái, trật tự kiến bị đảo lộn – XV kỷgiáo có điều kiệnthế nào? lại, phát triển tôn giáo phát - Phật XVI – XVIII khôi phục triển nhưphát triển mạnh thời Lý – Trần không nào? - Thế ... tình hình giáo dục nước ta kỷ XVI – XVIII ? Văn tự Hán – Nôm II Phát triển giáo dục văn học Văn học - Nho giáo suy thoái văn học chữ Hán giãm sút so với giai đoạn trước - Văn học chữ Nôm phát triển...
 • 13
 • 4,030
 • 14

Sử 10-BÀI 24:TÌNH HÌNH VĂN HÓA CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII pot

Sử 10-BÀI 24:TÌNH HÌNH VĂN HÓA Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII pot
... nhân Việt Người Việt cải biến chữ Hán thành chữ Nôm để viết văn, làm thơ *Điểm văn học kỷ XVI XVIII: + Văn học dân gian phát triển văn học chữ Hán suy giảm +Phản ánh thực tế Nho giáo ngày uy ... làm cho văn học thêm phong phú, đa dạng - Thế kỷ XVIII chữ Quốc ngữ xuất chưa phổ biến Alexandre De Rhodes dùng ký tự Latin ghi lại giọng nói dân chúng nước Việt III NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC - KỸ ... ,lượn… * Khoa học - kỹ thuật: - Sử học: Ô châu cận lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Đại Việt sử ký tiền biên , Thiên Nam ngữ lục - ịa lý : Thiên nam tứ chi lộ đồ thư -Quân sự: Khổ trướng...
 • 7
 • 2,923
 • 11

Bài 24. TÌNH HÌNH văn HOÁ các THẾ kỷ XVI XVIII

Bài 24. TÌNH HÌNH văn HOÁ ở các THẾ kỷ XVI  XVIII
... Đạo Nho: Thời Lê - GV đặt vấn đề : kỷ XVI XVIII tôn giáo phát triển nào? - HS tập trung theo dõi SGK trả lời - GV kết luận : Tại kỷ XVI XVIII Nho giáo suy thoái? Không tôn sùng trước? + HS ... kỹ thuật kỷ XVI XVIII theo mẫu Lĩnh vực Thành tựu - Sử học - Quân - Triết học - Y học - Kỹ thuật - HS theo dõi SGK tự lập bảng thống kê vào - GV phát vấn: Khoa học – kỹ thuật kỷ XVI XVIII có ... vấn: Điểm văn học kỷ Hán giảm sút so với giai đoạn trước XVI XVIII\ ? Những điểm nói lên điều - Văn học chữ Nôm phát triển mạnh gì? nhà thơ tiếng như: Nguyễn - HS suy nghĩ, so sánh với văn học...
 • 6
 • 809
 • 0

bài giảng lịch sử 10 bài 24 tình hình văn hóa các thế kỷ xvi - xviii

bài giảng lịch sử 10 bài 24 tình hình văn hóa ở các thế kỷ xvi - xviii
... gian thế kỷ XVIthuật dân gian thế kỷ XVIXVIII? XVIII? Nhó nhc cung ỡnh Hu Lễ Hội Sông Nớc Cần Thơ II Phỏt trin giỏo dc, hc, ngh thut v khoa hc- k thut Khoa hc - k thut Lĩnh vực Thành tựu Sử học ... th k XVIXVIII phỏt trin nh th no? Nhúm 4: Nờu nhng thnh tu khoa hc-k thut th k XVI- XVIII? II Phỏt trin giỏo dc, húa, ngh thut v khoa hc- k thut Giỏo dc - ng Ngoi: Giỏo dc nho hc sa sỳt dn - ng ... Ông Kỹ thuật đúc đại bác, đóng thuyền, xây thành luỹ Bi v nh Lập bảng tóm tắt tình hình kinh tế, văn hoá nớc ta kỷ XVI- XVIII ...
 • 24
 • 2,258
 • 0

Bai 24: Tình hình văn hóa trong các thế kỉ XVI - XVIII

Bai 24: Tình hình văn hóa trong các thế kỉ XVI - XVIII
... khoa học – kĩ thuật kỉ XVI XVIII ? CỦNG CỐ + Thế kỉ XVI XVIII : hệ tư tưởng tôn giáo có nhiều thay đổi + Trong lúc văn học chữ Hán suy thoái hình thành phát triển trào lưu văn học dân gian phong ... dục, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật nước ta kỉ X XV kỉ XVI XVIII CỦNG CỐ Bài tập nhà - Lập bảng thống kê thành tựu khoa hoc – kĩ thuật kỉ XVI XVIII, nhận xét ưư điểm hạn chế - Sưu ... TRIỂN GIÁO DỤC VÀ VĂN HỌC 1 .Văn học Điểm văn hoá kỉ XVI XVIII Những điểm nói lên điều gì? III NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC – KĨ THUẬT Nghệ thuật Sự phong phú nghệ thuật Việt Nam kỉ XVI XVIII biểu nào?...
 • 35
 • 1,397
 • 5

Bài 24: tình hình văn hóa các thế kỷ XVI-XVII

Bài 24: tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI-XVII
... Nguyễn Cư Trinh, Ngô Thế Lân… - Văn học thống suy thoái, văn học dân gian hình thành trào lưu văn học dân gian ấn tượng: ca dao, tục ngữ, truyện cười, truyện dân gian… * Kho tàng văn học có vô phong ... chủ yếu kinh sử, môn khoa học tự nhiên không ý 2) Văn học: - Văn học chữ Hán dần vị vốn có Lê sơ - Nét bật văn học giai đoạn nở rộ tác phẩm văn thơ viết chữ Nôm, đặc biệt truyện Nôm khuyết danh ... tiếp tục mở rộng Nho học theo chế độ thời Lê sơ, tổ chức nhiều khoa thi số người thi số người đỗ đạt không nhiều Đàng Trong:, hình thức khoa cử xuất muộn(1646, Chúa Nguyễn mở khoa thi theo cách riêng)...
 • 17
 • 2,218
 • 19

ĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ SỐ 1- TÌNH HÌNH VĂN HOÁ CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII

ĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ SỐ 1- TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII
... Nhng bin i ca nh nc phong kin cỏc th k XVI-XVIII, thỡ chin tranh Nam Bc triu, chin tranh Trnh-Nguyn ó dn n tỡnh trnh chia ct t nc lm cho xó hi Vit Nam t th k XVI-XVIII, cú nhiu bin ng ln ó nh hng ... Kin thc c bn Hot ng 1: (C lp v cỏ nhõn) I T tng, tụn giỏo Hiu c tỡnh hỡnh húa cỏc th k Tụn giỏo XVI-XVIII: Nho giỏo suy thoỏi, s du nhp ca o Thiờn Chỳa - GV khỏi quỏt: Trong cỏc th k XVIXVIII, ... GV phỏt vn: S hoỏn i ú c thc hin nh th no? - HS phỏt biu - Gv b sung minh v kt lun: - Cui th k XVI-XVIIII nho giỏo tng bc suy - GV phỏt vn: Nho giỏo tng thoỏi trt t xó hi phong bc suy thoỏi...
 • 8
 • 1,963
 • 5

ĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ SỐ 1TÌNH HÌNH VĂN HOÁ CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII

ĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ SỐ 1TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII
... TèNH HèNH VN HO CC TH K XVI-XVIII 13h0 I.T tng, tụn giỏo 1.Tụn giỏo - GV khỏi quỏt: Trong cỏc th k XVI-XVIII, cú s chuyn bin t Bi dy: Bi 24 TèNH HèNH VN HO CC TH K XVI-XVIII I.T tng, tụn giỏo ... Nhng bin i ca nh nc phong kin cỏc th k XVI-XVIII, thỡ chin tranh Nam Bc triu, chin tranh Trnh-Nguyn ó dn n tỡnh trnh chia ct t nc lm cho xó hi Vit Nam t th k XVI-XVIII, cú nhiu bin ng ln ó nh hng ... GV phỏt vn: S hoỏn i ú c thc hin nh th no? - HS phỏt biu - Gv b sung minh v kt lun: - Cui th k XVI-XVIIII nho giỏo tng bc suy GV phỏt vn: Nho giỏo thoỏi trt t xó hi phong tng bc suy thoỏi thỡ...
 • 16
 • 642
 • 0

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII pot

TÌNH HÌNH VĂN HOÁ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII pot
... Phật: Thời Lý - Trần + Đạo Nho: Thời Lê - GV đặt vấn đề : kỷ XVI XVIII tôn giáo phát triển nào? - HS tập trung theo dõi SGK trả lời - GV kết luận : Tại kỷ XVI XVIII Nho giáo suy thoái? Không ... HS cần nắm Các hoạt động thầy trò vững - Phát vấn: Điểm văn học kỷ - Thế kỷ XVIII chữ Quốc ngữ xuất XVI XVIII\ ? Những điểm nói lên chưa phổ biến điều gì? - HS suy nghĩ, so sánh với văn học thời ... đời sống văn hoá nhân dân ta Đàng Trong Đàng Ngoài Để thể tình hình văn hoá kỷ XVI XVIII điểm văn hoá Việt Nam thời kỳ này, tìm hiểu 24 3 Tổ chức dạy học Những kiến thức HS cần nắm Các hoạt...
 • 13
 • 525
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 24 tình hình văn hóa ở các thế kỉ xvi xviitiết 30 bài 24 tình hình văn hóa ở các thế kỷ xvi xviiibai 24 tình hình văn hóa trong các thế kỉ xvi xviiitình hình văn hóa ở các thế kỉ xvi xviiitình hình văn hóa ở các thế kỷ xvi xviiitình hình văn hoá ở các thế kỷ xvi xviii potbài 22 tình hình kinh tế ở các thế kỉ xvi xviiibài 22 tình hình kinh tế ở các thế kỉ xvi xviii 7bài 22 tình hình kinh tế ở các thế kỉ xvi – xviiitình hình văn hóa ở các thế kỉ xvixviiitình hình văn hố ở các thế kỷ xvi xviiitình hình kinh tế ở các thế kỉ xvitình hình kinh tế ở các thế kỷ xvi xviiitình hình nông nghiệp ở các thế kỷ xvi xviiibài 24 tình hình văn hóa thời kỳ xvixviii potxchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây