Bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

bài giảng lịch sử 11 bài 23 phong trào yêu nước cách mạng việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

bài giảng lịch sử 11 bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
... NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Củng cố Nối nhân vật lịch sử với xu hướng cách mạng của họ cho Nhân vật lịch sử Xu hướng cách mạng Phan Bội Châu a Dựa vào ... hại, phong trào tan rã Một số hình ảnh vụ đầu độc lính Pháp thành Hà Nội Thương binh Pháp Nghĩa quân bị bắt Thực dân Pháp xử chém chiến yêu nước PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ ... vụ Kế hoạch đầu độc: Nghĩa quân Yên Thế kéo ? phục sẵn đầu độc xung quanh Hà Nội, bồi bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn để đầu độc trại lính Pháp Khi có pháo lệnh, binh sĩ người Việt dậy từ bên đánh...
 • 24
 • 8,286
 • 2

GÓP PHẦN KHẮC SÂU BIỂU TƯỢNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ KHI DẠY TIẾT 31, BÀI 23 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (Sách giáo khoa Lịch sử 1, Ban cơ bản).

GÓP PHẦN KHẮC SÂU BIỂU TƯỢNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ KHI DẠY TIẾT 31, BÀI 23 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (Sách giáo khoa Lịch sử 1, Ban cơ bản).
... sõu biu tng nhõn vt lch s ging dy Tit 31, Bi 23: PHONG TRO YấU NC V CCH MNG VIT Sỏng Kin Kinh Nghim NAM T U TH K XX N CHIN TRANH TH GII TH NHT (SGK Lch s 11, Ban c bn) Hi vng nhng tụi nờu õy ... GII QUYT VN I Nhng thun li v khú khn dy Tit 31, Bi 23: Phong tro yờu nc v cỏch mng Vit Nam t u th k XX n chin tranh th gii th nht (SGK Lch s 11, Ban c bn) Thun li: õy l mt bi hc thuc v lch s ... khụ khan, khụng hp dn II T chc hc sinh hc Tit 31, Bi 23: Phong tro yờu nc v cỏch mng Vit Nam t u th k XX n chin tranh th gii th nht (SGK Lch s 11, Ban c bn) khc sõu biu tng v nhõn vt lch s GIO...
 • 28
 • 260
 • 0

Slide sử 11 Bài 23 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) _Tố Loan

Slide sử 11 Bài 23 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) _Tố Loan
... Yên Thế PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Tiết 32- Bài 23 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN ... cải cách Nhật Bản, Trung Quốc tác động ảnh hưởng đến Việt Nam PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG ĐẦU THẾ KỈ XX Tiết 32- Bài 23 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN ... 32- Bài 23 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Phan Châu Trinh xu hướng cải cách Tiết 32- Bài 23 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG...
 • 33
 • 590
 • 0

sử 11 bài 23: phong trào yêu nước cách mạng việt nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914

sử 11 bài 23: phong trào yêu nước cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914
... miền núi, tác động trào lưu cách mạng giới, Việt Nam đầu kỉ XX xuất khuynh hướng đấu tranh Bài tìm hiểu nội dung nét phong trào yêu nước đầu kỉ XX so với phong trào yêu nước cuối kỉ XIX Trong tiết ... sinh Việt Nam) Thời gian này, nhiều văn thơ -Nét hoạt động yêu nước cách mạng phong trào Đông du truyền nước, động viên tinh thần phong trào Đông du: yêu nước nhân dân (Hải ngoại huyết thư, +Từ ... tắt diễn biến phong trào ghi nhớ vào vở: Phong trào Quảng Nam sau lan khắp tỉnh Trung Kì Phong trào làm tê liệt quyền bọn thực dân phong kiến nông thôn; từ đấu tranh hoà bình, phong trào thiên khuynh...
 • 7
 • 10,420
 • 30

Phong trào yêu nước cách mạng nghệ an trong những năm 20 của thế kỷ XX

Phong trào yêu nước và cách mạng ở nghệ an trong những năm 20 của thế kỷ XX
... công trình nghiên cứu cách hệ thống toàn diện phong trào yêu nớc cách mạng Nghệ An năm 20 kỷ XX Vì vậy, mạnh dạn lựa chọn đề tài: Phong trào yêu nớc cách mạng Nghệ An năm 20 kỷ XX Về mặt khoa học: ... hình Nghệ An năm đầu 20 kỉ XX Chơng Phong trào yêu nớc cách mạng Nghệ An từ năm 1 920 đến năm 1925 Chơng Sự đời hoạt động tổ chức cách mạng Nghệ An B Nội dung Chơng Khái quát tình hình Nghệ An năm ... mở đầu cho đờng cứu nớc đợc truyền bá vào Việt Nam Đó bớc mở đầu quan trọng cho phong trào yêu nớc cách mạng Nghệ An thời gian tiếp sau 23 Chơng PHONG TRàO YÊU NƯớC CáCH MạNG NGHệ AN Từ NĂM...
 • 62
 • 130
 • 0

phong trào yêu nước cách mạng của nhân dân xã vinh thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 1930 – 1945

phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân xã vinh thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 1930 – 1945
... tác Phú Ngạn Phú Ngạn Phú Ngạn Tỉnh đội Th Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Huyện Phú Vang Phú Ngạn Tỉnh đội Th Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Phú Ngạn Huyện Phú Vang Phú Ngạn Phú ... 5, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 12 Nguyễn Chúc, thôn 1, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 13 Nguyễn Choắc, thôn 2, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa ... quốc Phú Ngạn Quân khu Phú Ngạn Tỉnh Thừa Thiên Phú Ngạn Tỉnh đội Thừa Thiên S đoàn 325 Tỉnh đội Thừa Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Tỉnh đội Thừa Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Huyện Phú...
 • 47
 • 433
 • 0

Tri thức thanh hoá trong phong trào yêu nước cách mạng từ năm 1858 đến năm 1930

Tri thức thanh hoá trong phong trào yêu nước và cách mạng từ năm 1858 đến năm 1930
... trí thức Thanh Hoá phong trào yêu nớc cách mạng năm đầu kỷ XX 44 3.2.1 Trí thức Thanh Hoá phong trào yêu nớc theo khuynh hớng dân chủ t sản 44 3.2.2 Trí thức Thanh Hoá phong trào cách ... sử văn hoá Thanh Hoá để từ thấy đợc tác động điều kiện đến việc hình thành truyền thống yêu nớc cách mạng trí thức Thanh Hoá từ 1858 - 1930 - Làm rõ đóng góp trí thức Thanh Hoá phong trào yêu nớc ... văn hoá tác động đến việc hình thành truyền thống yêu nớc cách mạng trí thức Thanh Hoá Chơng Trí thức Thanh Hoá phong trào yêu nớc chống Pháp nửa sau kỷ XIX Chơng Trí thức Thanh Hóa phong trào yêu...
 • 69
 • 188
 • 0

Bài 23 - Phong trào yêu nước

Bài 23 - Phong trào yêu nước
... sn) Bài 23 : PHONG TRàO YÊU N ớc cách mạng việt nam từ đầu kỷ xx đến h ớng bạo động giới thứ Phan bội châu xu chiến tranh a Túm tt tiu s: - Phan Bi Chõu (1867 - 1940) hiu So Nam, t Hi Th - Trong ... - Da vo Nht ỏnh Phỏp Phan Chõu Trinh - Bng phng phỏp ci cỏch - Cu dõn cu nc - Da vo Phỏp ỏnh phong kin Bài 23 : PHONG TRàO YÊU N ớc cách mạng việt nam từ1.đầu kỷ xx xu chiến tranh giới thứ ... Chõu Trinh (187 2-1 926) Bài 23 : PHONG TRàO YÊU N ớc cách mạng việt nam Phan chu trinh xu chiến tranh từ2.đầu kỷ xx đếnh ớng cảI cách giới thứ a Túm tt tiu s: b Hot ng cu nc: Ch trng Phong tro v ni...
 • 15
 • 434
 • 0

Sử 11 BÀI: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VIỆT NĂM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1914

Sử 11 BÀI: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC Ở VIỆT NĂM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1914
... hành nước Lưỡng Quảng PHONG TRÀO ĐÔNG DU : Trào lưu du học Nhật Bản niên Việt Nam, nhằm tìm đường cứu nước Do Hội Duy tân mà linh hồn Phan Bội Châu khởi xướng từ năm 1905 - 09 Mở đầu cao trào ... hai xu hướng vận động cải cách đầu kỉ XX * Giống nhau: Phan Bội Châu Phan Châu Trinh sĩ phu phong kiến chịu ảnh hưởng tư tưởng tư sản tiến bộ, xuất phát từ lòng yêu nước để tìm đường giải phóng ... Siêu viết đưa vào Việt Nam cổ vũ sĩ phu tiên tiến hướng theo lý tưởng vận động Duy tân Trung Quốc, Duy tân Minh Trị, vào đường cách mạng tư sản Đầu kỷ XX, phong trào yêu nước nước ta nảy sinh...
 • 10
 • 2,356
 • 0

Kế thừa quốc gia vấn đề kế thừa quốc gia việt nam từ đầu thế kỷ XX đến nay

Kế thừa quốc gia và vấn đề kế thừa quốc gia ở việt nam từ đầu thế kỷ XX đến nay
... trọng quốc gia Qua đề tài nghiên cứu Kế thừa quốc gia vấn đề kế thừa quốc gia của Việt Nam từ đầu kỷ XX đến nay nhóm muốn mang đến cho bạn đọc có nhìn khái quát khách quan kế thừa quốc gia ... NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ THỪA QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC TẾ Khái quát chung kế thừa quốc gia 1.1 Khái niệm quốc gia kế thừa quốc gia 1.1.1 Khái niệm quốc gia yếu tố cấu thành quốc gia Quốc gia khái ... Việt Nam từ đầu kỉ XX đến Như phân tích, nói vấn đề kế thừa quốc gia ở Việt Nam từ đầu kỉ XX đến thể rõ ở hai cột mốc lịch sử 1945 1975 2.1 Kế thừa về lãnh thổ biên giới quốc gia Vào đầu thập...
 • 46
 • 999
 • 8

Bài 23: Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước
... Mở : Cuộc khởi nghóa Lam Sơn toàn thắng Vào ngày tháng Tư năm Mậu Thân (1428) Lê Lợi thức lên hoàng đế mở đầu triều đại Lê sơ Trải qua vò vua đầu đất nước dần phục hồi vàphát triển lên đỉnh cao ... sơ lại máy nhà nước, kinh tế, giáo Sự sụp đổ triều Lê nhường ngơi, thành dục văn hóa triều Lê Sơ – triều thịnh trị Sơ Nhà Mạc thành lập nhà lịch sử phong kiến: lập + Bộ máy nhà nước hồn chỉnh ... định đất nước, xây xây dựng đội qn thường trực để đối phó với dựng qn đội thường trực tình xãy ra, sau nhà Mạc suy thối dần - GVgiảng thêm HS phần ruộng đất Hoạt động thầy trò Nội dung bài- Kết...
 • 4
 • 2,417
 • 18

Bài 23: Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước
... Bài 23: Phong trào Tây sơn nghiệp Thống đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối kỷ XVIII I Phong trào tây sơn nghiệp thống đất nước cuối kỷ XVIII Sự khủng hoảng chế độ phong kiến Việt Nam ... dân tây sơn II Các Cuộc kháng chiến cuối kỷ XVIII Kháng chiến chống quân xiêm 1785 Kháng chiến chống tống 1789 III Vương triều tây sơn I Phong trào tây sơn nghiệp thống đất nước cuối kỷ XVIII Sự ... bùng lên Tây Sơn (Bình Định) + Từ khởi nghĩa nhanh chóng phát triẻn thành phong trào lật đổ chúa Nguyễn đằng - Năm 1786 1788 nghĩa quân tiến Bắc lật đổ tập đoàn Lê - Trịnh thống đất nước II...
 • 19
 • 1,253
 • 7

Bài 23: Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước
... Bài 23: PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỈ XVIII I PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI THẾ KỈ XVIII Bối cảnh đất nước đầu ... Tây Sơn Chính sách vương triều Tây Sơn I PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CUỐI THẾ KỈ XVIII Bối cảnh đất nước đầu kỉ XVIII  Đàng Ngoài: Chế độ phong kiến khủng hoảng sâu sắc ... kỉ XVIII Phong trào Tây Sơn II CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI THẾ KỈ XVIII Kháng chiến chống Xiêm (1785) Kháng chiến chống Thanh (1789) III VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN Sự thành lập vương triều Tây Sơn Chính...
 • 25
 • 3,816
 • 1

Bài 23: Phong trào Tây Sơn sự nghiệp thống nhất đất nước

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước
... dõn tin lờn ỏnh cỏc on pk v vi cỏc cuc khỏng chin chng Xiờm, Món Thanh ,phong tro Tõy Sn ó tr thnh mt pt dõn tc v i I PHONG TRO NễNG DN TY SN V S NGHIP THNG NHT T NC CUI TH K XVIII II CC CUC ... lot cuc ngha ln ó bựng n khp c ng ,lm rung chuyn CPK Vit Nam, chun b cho s bựng n v thng li ca phong tro nụng dõn Tõy Sn Trong ú tiờu biu nht l cỏc cuc KN sau : Hóy gii thớch ti cỏc cuc KN u ... s mnh thng nht t nc ? Nhim v mi t cho pt l phi lónh o nhõn dõn khỏng chin bo v LDT Saứi Goứn I PHONG TRO NễNG DN TY SN V S NGHIP THNG NHT T NC CUI TH K XVIII II CC CUC KHNG CHIN CUI TH K XVIII...
 • 17
 • 2,388
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử 11 bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914bai 37 phong trao yeu nuoc va cach mang o viet namtu dau the ky 20 den chien tranh the gioi thu nhat1914phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nambài 23 phong trào yêu nước và cách mạng việt nam từ đầu thế kỉ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất1914trào yêu nước và cách mạng ở việt namphong trào yêu nước và cách mạng việt namnhững phong trào yêu nước của thanh niên ở việt nam vào những năm đầu thế kỉ xxtrào yêu nước và cách mạngnguyen nhan bung no phong trao dau tranh va cach mang o viet nam nhung nam dau the ki xx den chien tranh the gioi thu 1bài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ xviibài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối tk xviibài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệp violetbài 23 phong trào tây sơn và sự nghiệpbai 21 phong trao yeu nuoc chong thuc dan phap cuoi the ky xixgiáo án bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỷ xix lịch sử 11 gv ng t duyĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả