Bài 21 đề cương môn sử kì 2

Bài soạn Đề cương toan 7 2

Bài soạn Đề cương toan 7 kì 2
... Q(x) Bài 4: Tìm đa thức A B, biết: a) A + (x2- 4xy2 + 2xz - 3y2 = b) Tổng đa thức B với đa thức (4x2y+5y2-3xz +z2) đa thức không chứa biến x Bài 5: Tính giá trị biểu thức sau: a) 2x - y ( x − 2) ... b) xy + y2z2 + z3x3 x = : y = -1; z = Bài 6: Tìm nghiệm đa thức: a) 4x - ; b) (x-1)(x+1) Bài 7: Cho đa thức : A(x) = 5x - 2x4 + x3 -5 + x2 B(x) = - x4 + 4x2 - 3x3 + - 6x C(x) = x + x3 -2 a)Tính ... đa thức B(x) Bài 8: Cho đa thức : A = x2 -2x-y+3y -1 B = - 2x2 + 3y2 - 5x + y + a)Tính : A+ B; A-B b) Tính giá trị đa thức A x = 1; y = -2 Bài 9: a) Tính tích hai đơn thức: -0,5x2yz -3xy3z b)...
 • 5
 • 1,069
 • 2

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG, ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC docx

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH, ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG, ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC docx
... Sử dụng giáo trình, đề cương giảng đề cương môn học - Mỗi môn học Trường phải đảm bảo có 1giáo trình biên soạn sử dụng giáo trình sở giáo dục khác biên soạn, Hội đồng lựa chon - Giáo trình, đề ... từ buổi học môn học 4.2 Cấu trúc đề cương môn học (i) Thông tin môn học - Tên môn học - Mã số môn học - Số tín : lí thuyết / thực hành - Môn học tiên (có thể có không) - Thời gian học: Từ ngày ... nhiều môn liên quan Do môn học phải có đề cương gắn với chương trình kế hoạch đào tạo Cũng đề cương giảng, đề cương môn học tài liệu bắt buộc giáo viên lên lớp phải chuyển cho sinh viên từ buổi học...
 • 14
 • 376
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI 2 MÔN TOÁN LỚP 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 11
... y = 3sin (3x – 2) – 4cos 2x sin 2x + p y = 2sin 2x + sin x t y = − sin x 2x − 6x + g y = 2x + k y = (x + x + 1)3 ℓ y = sin² 2x – 2cos x − 2x n y = sin 2x cos 3x q y = 3sin² x + 2cos³ x h y = o ... 3n + 2. 6n 2 2 + ( ) + + ( ) n 3 i lim 1 n + ( ) + + ( ) 2 j lim 2n − 3.4n 4n + 3n Bài 11 Tính giới hạn a xlim2 →− − 3x 2x + 3x − 4x + x →1 x −1 b lim c lim x 2 x − 3x − x2 − d lim+ x 2 x − ... Vuông góc với đường thẳng Δ: y = – x − 16 Bài 10 Tính giới hạn: a lim d lim 2n − n b lim 4n − 3n + −2n + n + e lim 3n + 1 h lim[1 .2 + 2. 3 + + n(n + 1) ] 2n + n c lim 1+ n2 n − 6n (n + 1)(3 − 2n)...
 • 15
 • 684
 • 0

đề cương ôn tập ki 2

đề cương ôn tập ki 2
... “OKÃB8CeC…ØƯçϤãỴͽ"»Žç݇é÷}Ơ„>éCŸs£§ÜÈđưÚPûe.}°žé(ªm]¡ËTþsg}¿y*-Þrjŵ ]z©®¼ÞÂ*G Page 23 $؆ ÈÐdh24& Sheet1 £A‘¢D›Ä1Fƒ#BhĐ"Mˆ‘CÄH†!ˆb†! 24 1&dh< Page 24 Sheet1 Page 25 Sheet1 Page 26 Sheet1 ¾_IÃ+è¤ûõ ä Page 27 Sheet1 Page 28 ... ‹0§I±!ˆ‘F†$Ì$؆ ÈÐdh24& Page 20 Sheet1 T’"$©&I‚"½wÙtÿû5½ÞRigøž²ÚÌg¤‘çÊŠì%¥ßYqhÄC“šW±ŸN™†c^‡üºÍ!wßÚÌëfÂøƯ#b‘]”º‘’³qO`£sUQưž³/đs–«®µ×_}?D¼ỵÛÅÓ Page 21 Sheet1 Page 22 Sheet1 “OKÃB8CeC…ØƯçϤãỴͽ"»Žç݇é÷}Ơ„>éCŸs£§ÜÈđưÚPûe.}°žé(ªm]¡ËTþsg}¿y*-Þrjŵ ... Z¹»r¨Úäl¶nßb̸…¾+*-Ïš ]2 2 CÕ}Wï a%t0ûm4øNŒ™LĐSȇmđ_šÌß89[8{Ìˆ=Þù€˜‰?5Â-Dýg¬[Õ Ù:rqZ'±Ð§”W᪠´cVj=nvFnỴÍÚ^p¼›¸§ ˆªˆq+´+bƠ-£Âq1./ÅX„¯ỉzC=(Ĩ˜Ỉ\ 2 ư£l2!FDªxЬQÉ `¨Š˜‹¢°+ESÅ:nÄ›²(·‹€“¢X^…ì_Ỉxã...
 • 28
 • 376
 • 0

Đề cương toán 7 2

Đề cương toán 7 kì 2
... - 6x; 143x C - 0,5x2; - x2; x B 8x3y2z; - 2x2y3z; - 0,4x3y2z A - 3; D 2x2y2; 2( xy )2; 2x2y Câu 16 Điền đa thức thích hợp vào chỗ ( ) đẳng thức sau: 11x2y – ( ) = 15x2y + Câu 17 Nối ý cột A với ... thức 2x y + 2xy x = y = –3 A 24 B 12 C – 12 D 24 −1 x y .2 xy xy Câu 24 : Kết phép tính A −3 4 xy B −3 xy C xy D 4 xy Câu 25 : Biểu thức sau đơn thức ? 1 A y + B x − C - (2 + x2) D 2x2y 2 Câu 26 : ... x2y3 B –5x3y2 –5x2y3 C 4x2y –4xy2 Câu 27 : Bậc đơn thức D 4x2y 4xy2 x yz A B C D 8 Câu 28 : Bậc đa thức 2x − 7x + 8x − 4x − 6x + 4x là: A.6 B C D Câu 29 : Cho P(x) = 3x3 – 4x2 + x, Q(x) = x – 6x2...
 • 9
 • 428
 • 5

Đề cương môn triết học 2

Đề cương môn triết học 2
... Quốc gia môn Triết học Mác-Lênin - NXB CTQG - Hà Nội 1999 - Giáo trình Triết học Mác -Lênin - NXB CTQG - Hà Nội 20 02 - Giáo trình chủ nghĩa vật lịch sử (hệ cử nhân trị), NXB CTQG, Hà Nội 20 02 DUYỆT ... chúng nhân dân cá nhân lịch sử g Một số trào lưu triết học phươn tây đại - Giới thiệu số trường phái triết học - Một số đặt trưng chủ yếu triết học phương tây đại Tài liệu tham khảo: - Mác-Ăngghen ... trị), NXB CTQG, Hà Nội 20 02 DUYỆT BỘ MÔN Người biên soạn TS Đinh Ngọc Quyên Trang trước | Đầu trang Số lần truy cập Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại Học Cần Thơ - Khu II - Đường tháng...
 • 2
 • 1,012
 • 6

Đề cương Ôn tập 2(11 CB)(Kèm DA)

Đề cương Ôn tập kì 2(11 CB)(Kèm DA)
... điểm đặc trưng gọi điểm cực cận điểm cực viễn ĐÁP ÁN Ôn tập HK (2008- 2009) THPT Trần Nguyên Hãn MÔN VẬT LÍ 11 CB CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HK PHẦN TỪ TRƯỜNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C ... tia tới, JR tia ló, D góc lệch tia tới tia ló, n chiết suất chất làm lăng kính Công thức công thức sau sai? Ôn tập HK (2008- 2009) THPT Trần Nguyên Hãn C 25cm D 50cm 17 Ta thu ảnh thật, ngược ... phương: → A Vừa vuông góc với vectơ B , vừa vuông góc với dây dẫn B Nằm dọc theo trục dây dẫn → C Vuông góc với vectơ B D Vuông góc với dây dẫn 52 Công thức sau thể suất điện động cảm ứng ∆ Β...
 • 7
 • 291
 • 1

Đề Cương ôn tập 2 lí 6

Đề Cương ôn tập kì 2 lí 6
... II Phần tự luận: Nhiệt độ (0C) 100 90 80 70 60 50 10 12 14 Cột B Cách ghép a- không thay đổi nhiệt độ tăng b- không thay đổi chất lỏng đông đặc c- không thay đổi tiếp tục đun nóng chất rắn nóng ... phút? 5) Sự đông đặc bắt đầu vào phút thứ mấy? Thời gian (phút) 6) Thời gian đông đặc kéo dài phút? 18 22 20 16 Bài 2: Tại vào mùa lạnh, hà vào mặt gơng ta thấy mặt gơng mờ sau thời gian mặt gơng ... riêng không khí khí (4) thể tích không khí (5) c) Sự nóng chảy chuyển từ thể (6) sang thể (7) Mỗi chất nóng chảy (8) đợc gọi (9) d) Trong nóng chảy đông đặc nhiệt...
 • 3
 • 330
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 2 LÍ 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 8
... m1 (kg) nc nhit 150C vi m2(kg) nc 85 0C Khi lng mi loi l? A m1 = 8, 4 kg; m2 = 3,6 kg B m1 = 0,36 kg; m2 = 0 ,84 kg C m1 = 0 ,84 kg; m2 = 0,36 kg D m1 = 3,4 kg; m2 = 8, 4 kg Cõu 109 Hóy la chn phng ... cú trng lng riờng d2 (Hỡnh 2) Phn ni ca vt cú th tớch V1, phn chỡm cú th tớch V2 Lc y ACSIMET tỏc dng lờn vt cú ln: Hỡnh A d2.V2 B d1.V2 C d2(V1 + V2) D d1(V1 + V2) Cõu 1 38 Hóy la chn phng ỏn ... cung cp cho lớt nc mt nhit lng l Q = 720 kJ Hi nc s núng thờm bao nhhiờu ? Cho bit nhit dung riờng ca nc l C = 4190 J/kg.K? A 20 oC B 21 ,48oC C 21 oC D 22 oC Cõu 98 Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng (ng...
 • 41
 • 322
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 2 LÍ 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 7
... khong: A 20 dB B 50 dB C 60 dB D 120 dB Cõu 1 37 Hóy chn phng ỏn ỳng (ng vi A, B, C hoc D) tr li cõu hi sau: Ch cỏch i n v sai ghi cỏc hiu in th sau: A 0 ,75 KV = 75 0 V D 500KV=500000V B 2, 5 KV =25 0 ... cú ghi cũn s 22 0V thụng tin di õy, thụng tin no l phự hp nht? A 22 0V l hiu in th nh mc búng ốn in cú th sỏng bỡnh thng B c s dng búng ốn in núi trờn vi hiu in th vt quỏ giỏ tr 22 0V C Khi thng ... tớch õm Cõu 77 Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng (ng vi A, B, C hoc D) tr li cõu hi sau: Trong cỏc mch in sau õy, mch in no cú cỏc búng ốn mc ni tip? (1) (2) (3) (4) A (1), (2) v (3) B (2) , (3) v...
 • 30
 • 248
 • 0

de cuong toan hoc ki 2 lop 12 Mr PHU

de cuong toan hoc ki 2 lop 12 Mr PHU
... Cho hai mỈt cÇu (S1) : x2 +y2 +z2 - 6x+4y-2z - 86 = (S2) : x2 +y2 +z2 +6x-2y-4z -2 = vµ (P) : 2x-2y-z+9 = X¸c ®Þnh t©m cđa ®êng trßn lµ giao cđa (P) vµ (S1) Cmr (S1) vµ (S2) c¾t theo mét ®êng trßn,x¸c ... 21 / ∫ x e ln x dx x e ln ln x sin(ln x) e 2x e− x e 2x dx 23 / ∫ − x dx 25 / ∫ dx dx 23 / ∫ x dx 24 / ∫ 22 / ∫ x x +1 x(ln x + 1) ln e − 0e e +1 3 e 1 x3 2 dx 29 / ∫ dx dx 30/ ∫ 26 / ∫ ln(x − x)dx 27 / ... giới hạn bởi: a) y = x2 y = b) ax = y2 ay = x2 ( a > ) c) y = xex , y = , x = – 1, x = d) y = |lnx| y = e) y = (x – 6 )2 y = 6x – x2 f) x2 + y2 = y2 = 2x g) x2 + y2 = 16 y2 = 6x Cơng thức : Thể...
 • 11
 • 350
 • 4

De cuong on tap ki 2 lop 10 CB

De cuong on tap ki 2 lop 10 CB
... Cấu hình electron nguyên tử oxi ion oxit O -2 lần lợt là: A 1s22s22p4 1s22s22p5 B 1s12s22p5 1s22s22p6 2 2 C 1s 2s 2p 1s 2s 2p D 1s22s22p4 1s12s22p7 Câu18 Trong phản ứng : Br2 + H2O HBr + HBrO Phát ... 100 -101 -1 02- 103 -104 -105 106 107 108 109 20 0 -20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 21 0 - 21 1 21 2 21 3 21 4 21 5 21 6 21 7 21 8 21 9 22 0 22 1 22 3 22 4 22 5 22 6 - ... huỳnh H2S bị oxi hoá Câu24 Nguyên tử lu huỳnh có số hiệu nguyên tử 16 Cấu hình electron nguyên tử lu huỳnh ion sunfua S2- lần lợt là: A 1s22s22p63s23p4 1s22s22p53s23p5 B 1s 22 s22p63s23p4 1s22s22p63s23p6...
 • 9
 • 334
 • 1

de cuong toan hoc ki 2(lop 12)

de cuong toan hoc ki 2(lop 12)
... e ln − log (x + 3x) ≥ ⇔ − log (x + 3x) ≥ (1) 2 Điều ki n : x > ∨ x < −3 2 2 (1) ⇔ log (x + 3x) ≤ ⇔ x + 3x ≤ ⇔ x + 3x − ≤ ⇔ −4 ≤ x ≤ So điều ki n , bất phương trình có nghiệm : −4 ≤ x < −3 ; < ... Câu V.a ( 1,0 điểm ) : Xác định tập hợp điểm biểu diển số phức Z mặt phẳng tọa độ thỏa mãn điều ki n : Z + Z + = 2.Theo chương trình nâng cao Câu IVb/ Cho A(1,1,1) ,B(1,2,1);C(1,1,2);D(2,2,1) ... m-1 -1 : (1) có nghiệm Câu II ( 3,0 điểm ) a) 1đ Điều ki n : < x , x ≠ − log x + log + x pt ⇔ = ⇔ − log x + log + = ⇔ log2 x − log x − = 2 x  log x =...
 • 29
 • 346
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn sử lớp 7 học kì 2đề cương môn sử lớp 6 học kì 2de cuong mon su dia lop 5 hoc ki 2de cuong thi hoc ki 2 mon lich su 10de cuong mon su lop 10 hoc ki 2đề cương môn sử lớp 9 học kỳ 2đề cương môn sử lớp 9 học kì 1đề cương thi học kì 2 môn sinh lớp 9đề cương thi học kì 2 môn sinh lớp 11đề cương môn sử lớp 7 học kì 1đề cương môn sử lớp 12 học kì 1đề cương thi học kì 2 môn địa 10de cuong thi hoc ki 2 mon cong nghe 6bài tập đề thi cuối học ki 2 lớp 5 môn toánde cuong on tap ki 2 mon diaufma so kc 07 11 1522263ufma so kx 01 11 1522267(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503ufbien ban giao nhan san pham khcn23528(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 20171f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22459NHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYbctc hop nhat ban nien nam 2010KT1TTài liệu Ashrae 62 1BAI 2 xac dinh dungcu dienPhieu dong gop y kien DHDCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDBáo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBao cao thuong nien Hoa Phat 2016TỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ