bai 19 phap xam luoc VN

bài 19: thực dân pháp xâm luợc vn

bài 19: thực dân pháp xâm luợc vn
... QUÂN PHÁP – TÂY BAN NHA XÂM LƯỢC VIỆT NAM Tình hình Việt Nam kỉ XIX, trước xâm lược thực dân Pháp Thực dân Pháp riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam Chiến Đà Nẵng (1858) II CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP ... trước thực dân Pháp xâm lược? Xã hội Việt Nam dười triều Nguyễn I LIÊN QUÂN PHÁP- TÂY BAN NHA XÂM LƯỢC VIỆT NAM CHIẾN SỰ Ở ĐÀ NẴNG 1858 Tình hình Việt Nam đến kỉ XIX trước thực dân Pháp xâm lược ... NHÂN DÂN NAM KÌ SAU HIỆP ƯỚC 1862 Nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam Kì tiếp tục kháng chiến sau hiệp ước 1862 Thực dân Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì 3.Nhân dân ba tỉnh miền Tây chống Pháp...
 • 49
 • 2,946
 • 4

Bài 19: Nhân dân VN kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ 1858 đến 1873)

Bài 19: Nhân dân VN kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ 1858 đến 1873)
... từ 1858 đến cuối kỷ XIX Bài 19: Nhân Dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ 1858 đến trước 1873) Lịch sử 11 I Liên quân Pháp- Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam / Tình hình Việt Nam đến ... Đông Nam Kỳ cho Pháp, nhiều điều khoản nặng nề khác Lịch sử 11 Bài 19: Nhân Dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ 1858 đến trước 1873) I Liên quân Pháp- Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam ... Nam đến kỷ XIX trước thực dân Pháp xâm lược Thực dân Pháp riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam Chiến Đà Nẵng năm 1858 II Cuộc kháng chiến chống Pháp Gia Định tỉnh miền Đông Nam Kỳ từ năm 1859 đến...
 • 17
 • 2,007
 • 5

Bài 19: Nhân dân VN chống Pháp xâm lược

Bài 19: Nhân dân VN chống Pháp xâm lược
... miền Đông Pháp chuẩn bò chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ - 20 – 24 / 6/1867, Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ (Vónh Long, An Giang, Hà Tiên) Nhân dân ba tỉnh miền Tây chống Pháp : - Sau Pháp chiếm ... Cấm đạo Kitôâ giáo só phương Tây + Xã hội : Nhiều khởi nghóa nông dân chống lại triều đình Thực dân Pháp riết chuẩn bò xâm lược Việt Nam : - Thế kỷ XVI, lái buôn Bồ Đào Nha , Tây Ban Nha biết ... Vónh Long (3 -1862) - Cuộc kháng chiến nhân dân Nam Kỳ chống Pháp phát triển mạnh - - -1862, triều đình Huế ký với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất : + Trao cho Pháp tỉnh miền Đông Nam Kỳ ( Gia Đònh,...
 • 4
 • 254
 • 0

bai 19 nhan dan Vn khang chien chong Phap xam luoc

bai 19 nhan dan Vn khang chien chong Phap xam luoc
... Bài 19 Nhân dân Việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (Từ 1858 đến trước năm1973) I Liên quân pháp - Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam Chiến ... 1884) Ca Thun An Nng Rch Tõy Ninh Giỏ Biờn Hũa Gia nh H Tiờn Vnh Cn Th Long Súc Trng Bc Liờu 31.8.1858 liên quân Pháp-Tây Ban 1.9 .195 8 Pháp đổ chiếm Nha dàn trận cửa bán đảo Sơn Trà biển Đà ... Quân Pháp bước đầu thất bại sau tháng xâm lược chúng chiếm bán đảo Sơn Trà => âm mưu đánh nhanh thắng nhanh Pháp bư ớc đầu bị thất bại Phiờu hoc tõp Em hay hoan phiờu hoc tõp sau: Trc 1858, Viờt...
 • 28
 • 544
 • 2

Bài 19- (tiết 1) VN chống Pháp xâm lược

Bài 19- (tiết 1) VN chống Pháp xâm lược
... mu Vi Phỏp chn Nng lm im m u cho cuc xõm lc Vit Nam? Lc quỏ trỡnh xõm lc VN ca Phỏp v cuc khỏng chin ca nhõn dõn VN t 1858 n 1884 Bi 29 - NHN DN VIT NAM KHNG CHIN CHNG PHP XM LC (T 1858 N TRC ... bi, buc ch phi chuyn sang k hoch chinh phc tng gúi nh Lc quỏ trỡnh xõm lc VN ca Phỏp v cuc khỏng chin ca nhõn dõn VN t 1858 n 1884 Bi 29 - NHN DN VIT NAM KHNG CHIN CHNG PHP XM LC (T 1858 N TRC...
 • 13
 • 254
 • 0

Bài 19 : Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (tiết 2)

Bài 19 : Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (tiết 2)
... 1862 Nhân dân tỉnh miền Đông tiếp tục kháng chiến sau Hiệp ước 1862 Thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Nhân dân tỉnh miền Tây chống Pháp Cuộc Cuộc Thái độ công kháng chiến TDPháp nhân dân ... Cuộc kháng chiến nhân dân nam kì sau hiệp ước 1862 Nhân dân tỉnh miền Đông tiếp tục kháng chiến sau Hiệp ước 1862 Thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Nhân dân tỉnh miền Tây chống Pháp ... phong trào kháng chiến nhân dân Nam Kì có điểm ? -Cuộc kháng chiến nhân dân ta mang tính độc lập với triều đình,vừa chống Pháp, vừa chống phongkiến đầu hàng -Cuộc kháng chiến nhân dân gặp nhiều...
 • 17
 • 3,723
 • 7

Bài 19 : Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược

Bài 19 : Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược
... trước nguy bị thực dân Pháp xâm lược Gv dẫn dắt: Pháp xâm lược Việt Nam nào? Cuộc kháng chiến chơng Pháp nhân dân VIệT nam từ Pháp xâm lược đến trước Pháp đánh Bắc Kì năm 1873 sao? Chúng ta tìm ... trận Cuộc xâm lược Cuộc kháng chiến nhân dân Việt thực dân Pháp Nam Đà Nẵng - Ngày 31/8/1858, - Triều đình cử Nguyễn Tri Phương 1858-1859 Liên qn Pháp- huy kháng chiến TBN dàn trận - Qn dân ta anh ... Mặt trận Cuộc xâm lược thực Cuộc kháng chiến Cuộc kháng chiến dân Pháp triều Nguyễn nhân dân ta Tại Miền Đơng - Sau kết thúc chiến - Giữa lúc phong trào - Kháng chiến phát triển Nam Kì 1861- tranh...
 • 6
 • 11,187
 • 65

Bài 19. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-cuối thế kỉ XIX)

Bài 19. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-cuối thế kỉ XIX)
... xâm lược Thực dân Pháp riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam Bài 19 Nhân Dân Việt Nam Kháng Chiến Chống Pháp (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) Thực dân Pháp riết Liên qn Pháp, chuẩn bị xâm lược Việt ... lược Thực dân Pháp t chuẩn bị xâm ợc Việt Nam Chiến Đà Nẵng m 1858 I.Liên qn Pháp – Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam .Chiến Đà Nẵng năm 1858 1.Tình hình Việt Nam đến kỉ XIX trước thực dân Pháp xâm lược ... Ban Nha xâm ợc Việt Nam iến Đà Nẵng m 1858 Tình hình Việt nam n kỉ XIX ớc thực dân áp xâm lược Thực dân Pháp t chuẩn bị xâm ợc Việt Nam Chiến Đà Nẵng m 1858 - Từ cuối kỉ XIX, thực dân Pháp riết...
 • 24
 • 839
 • 1

giáo án bài 19 nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ năm 1858 đến năm 1873) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 19 nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ năm 1858 đến năm 1873) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... Việt Nam đứng trước nguy bị thực dân Pháp xâm lược - Giáo viên dẫn dắt: Pháp xâm lược Việt Nam nào? Cuộc kháng chiến chống Pháp nhân dân Việt Nam từ Pháp xâm lược đến trước Pháp đánh Bắc Kì năm ... quân Pháp - Tây Ban Nha xâm kháng chiến chống Pháp nhân dân ta, lược Việt Nam Chiến Đà Nẵng tìm hiểu xâm lược Việt Nam thực dân Pháp Tình hình Việt Nam kỷ XIX, Trước hết tìm hiểu tình hình Việt Nam ... lược Với sức mạnh quân Pháp ngày mở rộng đánh chiến tranh xâm lược, song đến đâu chúng vấp phải kháng cự mãnh liệt nhân dân ta Để hiểu xâm lược Việt Nam thực dân Pháp kháng chiến chống Pháp nhân...
 • 15
 • 3,565
 • 46

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược
... Pháp - Tây Ban Nha xâm GV giảng: Trước tìm hiểu kháng lược Việt Nam Chiến Đà Nẵng chiến chống Pháp nhân dân ta, Tình hình Việt Nam kỉ XIX, tìm hiểu xâm lược Việt Nam trước xâm lược thực dân Pháp ... chiến chống Pháp Gia Chuyển ý: Không đạt mục đích, địch Định miền Đông Nam Kì từ 1859 – chuyển hướng công Gia Định 1862 tỉnh miền Đông Nam Nhân dân kháng chiến chống Pháp xâm lược Kháng chiến ... phòng thủ IV CỦNG CỐ - BÀI TẬP VỀ NHÀ Củng cố: - Tình hình nước ta trước Pháp xâm lược - Những hành động chuẩn bị xâm lược Việt Nam Pháp - Tình hình chiến Đà Nẵng Gia Định Bài tập nhà: - Làm tập...
 • 7
 • 1,314
 • 3

bài 19: nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược(từ 1858 đến trước năm 1873) tiết 2

bài 19: nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược(từ 1858 đến trước năm 1873) tiết 2
... Phương Bài 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) (tiết 2) II Cuộc kháng Cuộc công Cuộc kháng chiến Thái độ chiến chống Pháp Pháp nhân dân ta triều ... công thành Gia Định Bài 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) (tiết 2) II Cuộc kháng chiến chống Pháp - Nhân dân chủ động kháng chiến từ Gia Định ... Bài 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) (tiết 2) II Cuộc kháng chiến chống Pháp Gia Định tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 18 62 III...
 • 15
 • 2,571
 • 7

BAI 19( CHUANN) NHAN DAN VIET NAM KHANG CHIEN CHONG PHAP XAM LƯOC

BAI 19( CHUANN) NHAN DAN VIET NAM KHANG CHIEN CHONG PHAP XAM LƯOC
... Vit Nam lỏnh hi phng chin (cõ va ao, úng triờu Nguyờn cú gỡ ni bt? Sản xuất nông nghiệp di ca) I Liờn quõn Phỏp Tõy Ban Nha xõm lc Vit Nam Tinh hinh Viờt Nam gia thờ ki XIX - trc thc dõn Phap ... ming t tt, khụng n nhanh thỡ s hi hn I Liờn quõn Phỏp Tõy Ban Nha xõm lc Vit Nam Thc dõn Phỏp rỏo rit chun b xõm lc Vit Nam - Hot ng: + Thc dõn Phỏp cho truyn o Thiờn Chỳa vo Vit Nam + Nm 1787, ... phong kin Vit Nam khng hong trm trng Trong gn 50 nm na u th k XIX, cú gn 500 cuc ngha ca nụng dõn n chng li triu ỡnh I Liờn quõn Phỏp Tõy Ban Nha xõm lc Vit Nam Tinh hinh Viờt Nam gia thờ ki...
 • 39
 • 338
 • 3

Bài 4: Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946 20/7/1954)_7 doc

Bài 4: Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946 20/7/1954)_7 doc
... nhân dân ta có đóng góp quý báu nhân dân Pháp nhân dân tiến giới ủng hộ, giúp đỡ nhân dân ta kháng chiến chống "chiến tranh bẩn thỉu" đế quốc Pháp Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ... đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, định thắng lợi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân toàn trình kháng chiến Vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ 3 Vừa chiến đấu ... lợi nghiệp chống Mỹ, cứu nước sau Đánh giá ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Lần lịch sử, nước thuộc địa nhỏ yếu đánh thắng nước thực dân hùng...
 • 8
 • 225
 • 0

Bài 4: Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946 20/7/1954)_6 pptx

Bài 4: Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946 20/7/1954)_6 pptx
... Nam Bộ, địa kháng chiến, du kích đứng vững, sở kháng chiến xây dựng nông thôn thành thị Lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân lớn mạnh số lượng chất lượng Lực lượng động chiến lược ta hẳn lực ... pháp trị có danh dự Kế hoạch Nava có nhiệm vụ tăng gấp ba lần số đơn vị động chiến lược thành 27 binh đoàn tác chiến chia làm hai bước: Bước thứ (Thu - Đông 1953 Xuân 1954): phòng ngự chiến lược ... phối hợp chiến trường, chuẩn bị điều kiện tiến tới giải phóng đồng Bắc Bộ Kế hoạch chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 gồm ba đòn tiến công chiến lược: đánh vào Lai Châu, giải phóng hoàn toàn Tây...
 • 7
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vì sao thực dân pháp xâm lược vnnguyên nhân thực dân pháp xâm lược vnbài 19 nhân dân vn kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược từ 1858 đến 1873bài 19 nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược tiết 2thực dân pháp thực hiện âm mưu xâm lược vn ntnbai 27cuoc khang chien toan quoc chong thuc dan phap xam luoc ket thuc ̣19531954bài 27 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúc 1953 1954việt nam trước khi thực dân pháp xâm lược giữa thế kỉ 19tiet 3536 bai 27 cuoc khang chien toan quoc chong thuc dan phap xam luoc ket thucso luoc qua trinh xam luoc vn cua phap 18581884skkn tao hung thu hoc lich su qua bai cuoc khang chien chong thuc dan phap xam luocbài 34 cuộc kháng chiến chống thực dan pháp xâm lượcthai do chong phap xam luoc cua trieu dinh hue bai 24nhan xet ve thai do chong phap xam luoc cua trieu dinh hue bai 24tiết 36 bài 27 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúc 1953 1954Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ cây