Bai 3 trung quoc lịch sử 11 thái quang huy

giáo án bài 3 trung quốc - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 3 trung quốc - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... lớp/ cá nhân I Trung Quốc bị - Giáo viên nêu câu hỏi: Em học Trung đế quốc xâm lược Quốc thời cổ trung đại, nói lên hiểu biết em đất nước Trung Quốc: Vị trí, dân số, lịch sử văn hoá - Học sinh nhớ ... sản trung Nông dân Quốcyêu nước chống đế quốc giáng đòn mạnh vào đế quốc * Hoạt động 3: - Giáo viên nêu vấn đề: Em rút nhận xét đấu tranh chống phong kiến, đế quốc Trung Quốc cuói XIX đầu XX? - ... nhiều đế quốc * Hoạt động 2: Cả lớp/ cá nhân - Quá trình đế quốc - Giáo viên thuyết trình: Trung Quốc tiếp xúc với xâm lược Trung Quốc cường quốc phương tây từ sớm kỷ XVI song sách buôn bán thương...
 • 15
 • 5,098
 • 19

Bài giảng trung quốc lịch sử 11

Bài giảng trung quốc lịch sử 11
...  TÔN TRUNG SƠN VÀ CÁCH MẠNG TÂN HỢI A) Tôn Trung Sơn Trung Quốc Đồng Minh Hội: *Tôn Trung Sơn: - Tôn Trung Sơn (1866-1925) lãnh tụ kiệt xuất phong trào cách mạng dân chủ tư sản Trung Quốc - ... vũ khí  Nhà Thanh đầu hàng Đế quốc, kí Điều ước Tân Sửu (1901)  Trung Quốc phải trả khoản tiền lớn bồi thường chiến tranh nước Đế quốc đóng quân Bắc Kinh → Trung Quốc thật trở thành nước nửa ... Ngày 10/10/1 911, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa Vũ Xương, thắng lợi nhanh chóng lan rộng khắp miền Trung Nam Trung Quốc - Ngày 29/12/1 911, Quốc dân đại hội họp Nam Kinh bầu Tôn Trung Sơn làm...
 • 24
 • 204
 • 0

bài giảng lịch sử 11 bài 3 trung quốc

bài giảng lịch sử 11 bài 3 trung quốc
... Hudeyoshi Toyotomi, người ta xây dựng tòa lâu đài nguyên gốc năm 15 83 đến 1586, với 630 .000 nhân công Nó nằm vị trí chiến lược, rộng 2km dài 3km Năm 1615, lâu đài Osaka bị vây hãm thiêu hủy tay Ieyasu ... lực lượng hải binh Bộ trưởng Otori tháp tùng Nhiếp vương Triều Tiên BẢN ĐỒ CHIẾN TRANH TRUNG NHẬT Chiến tranh Trung Nhật Quân đội Nhật Chieán tranh Nga- Nhaät Chiến tranh Nga- Nhật BẢN ĐỒ CHIẾN ... Lược đồ bành trướng đế quốc Nhật Bản cuối kỉ XIX đầu kỉ XX IEYASU TOKUGAWA, Shogun Nhật Lâu đài Shogun ( Himeji Castle...
 • 37
 • 818
 • 0

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11 BÀI 3: TRUNG QUỐC

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11 BÀI 3: TRUNG QUỐC
... Cả lớp/ cá nhân I Trung Quốc bị - Giáo viên nêu câu hỏi: Em học Trung đế quốc xâm lược Quốc thời cổ trung đại, nói lên hiểu biết em đất nước Trung Quốc: Vị trí, dân số, lịch sử văn hoá - Học sinh ... Trung Quốc trở thành đối tượng xâm lược nhiều đế quốc Trung Quốc bị đế quốc xâm lược nào? tìm hiểu trình thực dân xâm lược Trung Quốc phương tây tăng cường xâm chiếm thị trường giới + Trung Quốc ... dân chủ tư sản trung Nông dân Quốcyêu nước chống đế quốc giáng đòn mạnh vào đế quốc * Hoạt động 3: - Giáo viên nêu vấn đề: Em rút nhận xét đấu tranh chống phong kiến, đế quốc Trung Quốc cuói XIX...
 • 15
 • 18,011
 • 61

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ - BÀI 3: TRUNG QUỐC pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ - BÀI 3: TRUNG QUỐC pdf
... (192 8-1 932) • Kế hoạch năm lần (193 3-1 937) Đưa Liên Xô từ nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa • Nông nghiệp: tiến hành tập thể hóa với tham gia 93% số nông ... trị khác Chưa giải vấn đề nhân dân Chính vậy, nhân dân Nga tiếp tục làm cách mạng cách mạng tháng 10 bùng nổ Đêm 2 4-1 0-1 917, cách mạng bùng nổ giành thắng lợi thủ đô Pê-tơ-rô-grát lật đổ phủ lâm ... đủ thuế quy định từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền sử dụng số lương thực thừa tự bán thị trường Trong công nghiệp, Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân thuê...
 • 4
 • 427
 • 1

bài 3 trung quoc lop 11

bài 3 trung quoc lop 11
... Tôn Trung Sơn cách mạng Tân Hợi 1 911 * Tôn Trung Sơn Đồng minh hội - Tôn Trung Sơn trí thức có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản - Tháng 8/1905, Tôn Trung Sơn thành lập Trung ... nổ Vũ Xương 10/10/1 911 lan rộng khắp miền Nam, miền Trung + Ngày 19/12/1 911, Quốc dân đại hội tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc, bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống + Trước thắng lợi cách ... giai cấp tư sản Trung Quốc - Cuơng lĩnh trị: dựa học thuyết Tam dân Tôn Trung Sơn: “ Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” - Mục tiêu: Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành...
 • 2
 • 309
 • 0

bài 3 Trung Quốc

bài 3 Trung Quốc
... 3- TÔN TRUNG SƠN VÀ CÁCH MẠNG TÂN HI: A) Tôn Trung Sơn Đồng Minh Hội: *Tôn Trung Sơn: -Tôn Trung Sơn (1866-1925) lãnh tụ kiệt xuất phong trào cách mạng dân chủ tư sản Trung Quốc - Ông ... lật đổ Mãn Thanh, xây dựng xã hội *Trung Quốc Đồng Minh Hội: -Tháng 8/1905, Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đồng minh hội – đảng giai cấp tư sản Trung Quốc - Cương lónh trò: Chủ nghóa “Tam ... nghóa Vũ Xương, thắng lợi nhanh chóng lan rộng khắp miền Trung Nam Trung quốc -Ngày 29/12/1911 ,Quốc dân đại hội họp Nam Kinh bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống,ban hành quyền tự dân chủ cho...
 • 12
 • 797
 • 3

Bài 3 Trung Quốc

Bài 3 Trung Quốc
... Ông Tôn Trung Sơn TQ đồng minh hội? - 1905 Tôn Trung Sơn lập tổ chức TQ đồng minh hội - Cách mạng phụcnTrung hoa, Tâ Hợi chủ Tôn Trungh đuổi Mãn Thanh, khôi 3- trương " Đán thành lập dân quốc chia ... ?i quốc, bầu phủ lâ choTính chấ Trung sơn làm Đạ CÂU HỎI CỦNG CỐ : 1- Phong trào quan lại trí thức: a- Thái Bình Thiên Quốc b- Duy Tân c- Nghóa Hoà Đoàn d- Trung Quốc Đồng Minh Hội 2- Chiến Tranh ... Bài 17 TRUNG QUỐC (CUỐI XIX ĐẾN ĐẦU XX) tiết 24-25 CÁC TRIỀU ĐẠI NHÀ THANH 1898 Từ Hi thái hậu Cixi ruled...
 • 12
 • 516
 • 1

Bài 3: Trung quốc

Bài 3: Trung quốc
... S cn thit ca vic hccỏc s Trung quc? Trung Quc b lch nc quc xõm Lc Trung Quc lc Qỳa trỡnh xõm lc Trung quc ca t bn phng Tõy: Ni th k Hip c Nam Kinh: i u l ... hi no? Nhng mõu thun Trung quc na cui th k - XIX, mõu thun ch yu nht? Kinh t Trung quc b ph thuc vo nc ngoi - B thc dõn búc lt v kinh t - Mõu thun xó hi ngy cng gay gt 1- Trung Quc b cỏc nc ... hoỏ Phong tro Duy Tõn cú c im gỡ? c Phong tro Ngha Hũa on SN ễNG Tụn Trung Sn v cỏch mng Tõn Hi a.Tụn Trung Sn: SGK b.T chc Trung quc ng minh hi Thnh lp thỏng 8/1905 Thnh phn: Trớ thc t sn,...
 • 21
 • 369
 • 1

BÀI 3 : TRUNG QUỐC

BÀI 3 : TRUNG QUỐC
... Từ Trung Quốc ( 中國 ) có nghĩa ? Trung Quốc ( 中國 ) nghóa quốc gia trung tâm ” hay “vương quốc trung tâm ’ Tên gọi không mang ý nghóa TQ nước khác mà thể TQ trung tâm thiên hạ” ... Phong trào nông dân lớn LS Trung Quốc • Kéo dài :THÁI m (18511864) QUỐC 14 nă BÌNH THIÊN DIỄN RA Trung THẾ • Xây dựng quyền NHƯ Ương: Ở Thiên Kinh • Lần LS Trung Quốc : sách bình quân NÀO ? ruộng ... TQ TÔ CHÂU SÂN VẬN ĐỘNG QUỐC GIA TRUNG QUỐC (SVĐ TỔ CHIM) THƯNG HẢI THỦ ĐÔ KINH TẾ CỦA TQ BĂNG ĐĂNG Ở CÁP NHĨ TÂN QUẢNG TRƯỜNG THIÊN AN MƠN TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC XÂM LƯC Từ TK XVIII...
 • 78
 • 381
 • 0

giáo án bài 1 nhật bản - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 1 nhật bản - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... người ấn Độ -Bài tập: Nối thời gian với kiện cho Sự kiện Thời gian Nhật Bản chiến tranh với Đài Loan a 19 01 Nhật Bản chiến tranh với Trung Quốc b 18 74 Nhật Bản chiến tranh với Nga c 18 94 - 18 95 Đảng ... Tháng 11 -1 8 68 Sô - gun bị lật đổ - Học sinh theo dõi SGK theo hướng dẫn Thiên Hoàng Minh Trị (May-gi-i) trở lại giáo viên, sau phát biểu nội dung nắm quyền thực loạt cải cách cách kinh tế - Giáo ... phong trào - Học sinh đọc sách giáo khoa trang 6,7 - Giáo viên kết luận: Nhật trở thành chủ nghĩa đế quốc - Chính sách bành trướng Nhật + 18 74 Nhật Bản xâm lược Đài Loan + 18 94 – 18 95 chiến tranh...
 • 11
 • 4,805
 • 21

giáo án bài 2 ấn độ - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 2 ấn độ - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... để độc chiếm ấn Độ hoàn thành xâm lược đặt ách cai trị ấn Độ vào kỷ lược ấn Độ: XVII + Từ đầu kỷ XVII chế độ phong kiến ấn Độ suy yếu  nước phương Tây chủ yếu * Hoạt động 2: Cả lớp/ cá nhân: - ... hết độc lập ấn Độ, trở thành đỉnh cao cảu phong trào ấn Độ thành lập Đảng quốc đại giải phóng dân tộc ấn Độ đầu kỷ XX Ti Lắc bị đày Mianma Bom – Bay 1-8 -1 920 , hình ảnh ông lòng nhân dân ấn Độ ... - Giáo viên sử dụng lược đồ ấn Độ giới thiệu: ấn Độ quốc gia rộng gần triệu km2 (thứ bảy giới, nhì Châu á) Năm 1798 nhà hàng hải Váccô - đô Ga-ma vượt mũi hảo vọng tìm...
 • 13
 • 4,348
 • 15

bai 3. Trung Quoc

bai 3. Trung Quoc
... SƠN VÀ CÁCH MẠNG TÂN HỢI A) Tôn Trung Sơn Trung Quốc Đồng Minh Hội: *Tôn Trung Sơn: -Tôn Trung Sơn (1866-1925) lãnh tụ kiệt xuất phong trào cách mạng dân chủ tư sản Trung Quốc - Ông chủ trương lật ... Ông chủ trương lật đổ Mãn Thanh, xây dựng xã hội TÔN TRUNG SƠN TRUNG QUỐC ĐỒNG MINH HỘI:  ● ● ●   Tháng 8/1905, Tơn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đồng Minh Hội- đảng giai cấp tư sản Cương ... Tân Sửu (1901)  Trung Quốc phải trả khoản tiền lớn bồi thường chiến tranh nước Đế quốc đóng qn Bắc Kinh → Trung Quốc thật trở thành nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa  TƠN TRUNG SƠN VÀ CÁCH...
 • 25
 • 258
 • 0

Bài giảng ấn độ lịch sử 11

Bài giảng ấn độ lịch sử 11
... hoàn thành xâm lược đặt ách cai trị Ấn Độ I TÌNH HÌNH ẤN ĐỘ NỬA SAU THẾ KỈ XIX: 1) Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ: - Từ đầu kỉ XVII chế độ phong kiến Ấn Độ suy yếu-> nước Phương Tây chủ yếu ... I TÌNH HÌNH ẤN ĐỘ NỬA SAU THẾ KỈ XIX: 1)Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ: - Từ đầu kỉ XVII chế độ phong kiến Ấn Độ suy yếu-> nước Phương Tây chủ yếu Anh- Pháp ... trị Ấn Độ Nữ hoàng Victoria trở thành Nữ hoàng Ấn Độ 2) Chính sách cai trị thực dân Anh: a.Về kinh tế: Thực dân Anh thực sách vơ vét tài nguyên kiệt bóc lột nhân công rẻ mạt-> nhằm biến Ấn Độ...
 • 22
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai 3 trung quoc lich su lop 11soan bai 3 trung quoc lich su lop 11bài giảng điện tử trung quốc lịch sử 11giáo án lịch sử 11 bài 3 trung quốclịch sử lớp 11 bài 3 trung quốcbài giảng lịch sử 11 bài 3 trung quốclich su bai 3 trung quocgiao an bai 5 lich su phong kien trung quoc lich su lop 10bài giảng điện tử lịch sử 11bài giảng điện tử lịch sử 11 bài 17bài giảng điện tử lịch sử 11 bài 1bài 1 nhật bản lịch sử 11 bài giảng điện tửbài giảng điện tử lịch sử 11 bài 19bài giảng điện tử lịch sử 11 bài 9bài giảng điện tử lịch sử 11 bài 23chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học