Bai 26 polime va vat lieu polime

Bai 26 bai tap polime va vat lieu polime

Bai 26 bai tap polime va vat lieu polime
... Phạm Ngọc Sơn) Polime vật liệu polime A etilen oxit, caprolactam, stiren B buta-1,3-đien, vinyl cloua, alanin C etien, glyxin, caprolactam D stiren, isopren, axit ađipic Câu 8: Polime điều chế ... KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Polime vật liệu polime C X tạo từ phản ứng trùng ngưng D X có % khối lượng cacbon không thay đổi với giá trị n Câu 23: Cho polime có công thức cấu tạo: (CH2 ... thiên nhiên, amilopectin, xenlulozơ Câu 26: Polime có cấu trúc mạch không phân nhánh A nhựa bakelit B poli(vinyl clorua) C amilopectin D cao su lưu hoá Câu 27: Polime có cấu trúc mạng mạng lưới không...
 • 4
 • 57
 • 0

Bai 26 dap an polime va vat lieu polime

Bai 26 dap an polime va vat lieu polime
... Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Polime vật liệu polime B Bài tập tự luyện B 11 A 21 A 31 A C 12 D 22 C 32 C D 13 B 23 C 33 A D 14 B 24 D 34 C B 15 C 25 B 35 B B 16 C 26 B 36 A A 17 D 27 D 37 C D ... Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - ...
 • 2
 • 57
 • 0

Bai 26 polime va vat lieu polime

Bai 26 polime va vat lieu polime
... xenlulozo II VẬT LIỆU POLIME Thành phần vật liệu polime polime Ngoài có chất độn, chất tạo màu, chất chống oxi hóa,… Dưới số vật liệu polime tiêu biểu : Cao su Là vật liệu polime có tính đàn hồi ... LTĐH KIT-3: Môn Hóa học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Polime vật liệu polime - Tơ clorin: PVC + Cl2 - Teflon: ( CF2 -CF2 ) n c) Polime bán tổng hợp/nhân tạo (từ polime thiên nhiên chế biến thêm hóa học): ... (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Polime vật liệu polime Phương pháp tổng hợp polime a) Phản ứng trùng hợp – Quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) tạo thành phân tử lớn (polime) gọi phản ứng...
 • 4
 • 15
 • 0

GDTX: tiết 24- bài 16 thực hành. một số tính chất của protein vật liệu polime

GDTX: tiết 24- bài 16 thực hành. một số tính chất của protein và vật liệu polime
... *GV: Em giải thích tượng thí nghiệm? *HV: Giải thích kết luận: Hoạt động Thí nghiệm : Tính chất vài vật liệu polime đun nóng *GV: Em nêu cách tiến hành thí nghiệm SGK? *HV: Nêu cách tiến hành SGK ... Em giải thích tượng thí nghiệm? *HV: Giải thích kết luận: Hoạt động Thí nghiệm : Phản ứng vài vật liệu polime với *GV: Em nêu cách tiến hành thí nghiệm SGK? *HV: Nêu cách tiến hành SGK *GV: Hướng ... *GV: Hướng dẫn HV thu hồi hóa chất, vệ sinh lớp học *HV: Vệ sinh lớp học *GV: Hướng dẫn HV nhà viết tường trình thí nghiệm *GV: Yêu cầu HV nộp tường trình thí nghiệm vào buổi học sau *HV: Nghe giảng...
 • 2
 • 3,117
 • 23

Bài tập polime vật liệu polime pdf

Bài tập polime và vật liệu polime pdf
... nitron, poli(etylen terephtalat) Số chất thuộc loại polime thiên nhiên, polime tổng hợp Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt -2- Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học ... HOOC-[CH2]4-COOH HO-[CH2]2-OH C HOOC-[CH2]4-COOH H2N-[CH2]6-NH2 D H2N-[CH2]5-COOH Câu 20: Nhóm vật liệu chế tạo từ polime trùng ngưng A cao su ; tơ nilon-6,6 ; tơ nitron B tơ axetat; tơ nilon-6 ; tơ nilon-6,6 ... novolac Câu 21: Nhóm polime bị thuỷ phân môi trường kiềm A poli(vinyl axetat) ; tơ capron B tinh bột ; xenlulozơ C polibutađien ; polistiren D poliisopren ; polipropilen Câu 22: Polime X có công...
 • 5
 • 556
 • 21

Bài 15: LUYỆN TẬP: POLIME VẬT LIỆU POLIME ppsx

Bài 15: LUYỆN TẬP: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME ppsx
... kết đôi vòng bền gọi monome   HS vào kiến thức học C Hệ số n mắt xích công thức polime polime vật liệu polime để chọn gọi hệ số trùng hợp đáp án phù hợp D Polime tổng hợp tạo thành nhờ phản ... phù hợp D Polime tổng hợp tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp phản ứng trùng ngưng Bài 2: Nhóm vật liệu chế tạo từ polime thiên nhiên ? A Tơ visco, tơ tằm, su buna, keo dán gỗ B Tơ visco, tơ tằm, ... CỦNG CỐ: Trong tiết luyện tập VI DẶN DÒ: Xem trước thực hành MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME * Kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………...
 • 6
 • 1,178
 • 1

Bài 16: THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME VẬT LIỆU POLIME pps

Bài 16: THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME pps
... nóng vật liệu gần lửa đèn cồn đốt cháy vật liệu Từ có nhận xét xác tượng xảy Hoạt động 5: Công việc sau buổi thực hành  GV: Nhận xét, đánh giá tiết thực hành  HS: Thu dọn dụng cụ, hoá chất, ... biure protein;  Tính chất vật số phản ứng hóa học vật liệu polime II CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, kẹp gỗ, giá để ống nghiệm, kẹp sắt (hoặc panh sắt) Hoá chất: Dung dịch ... Tính chất vài  HS: Tiến hành thí nghiệm với vật vật liệu polime đun nóng liệu polime - Hơ nóng gần lửa đèn cồn: PE, PVC, sợi xenlulozơ - Đốt vật liệu lửa Quan sát tượng xảy ra, giải thích  GV:...
 • 5
 • 2,388
 • 13

bài giảng hóa học 12 bài 15 luyện tập polime vật liệu về polime

bài giảng hóa học 12 bài 15 luyện tập polime và vật liệu về polime
... SU Là vật liệu loại vật polime vật liệu polime hình sợi liệu dài mảnh polime có có tính với đội bền tính đàn dẻo định hồi KEO DÁN KEO DÁN Là loại vật liệu có khả kết dính hai mảnh vật liệu rắn ... nhánh Polime dạng mạch mạng không gian Bằng phản ứng trùng hợp Bằng phản ứng trùng ngưng I KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1, Polime 2, Vật liệu polime VẬT LIỆU POLIME CHẤT DẺO Là TƠ TƠ Là CAO SU CAO SU Là vật ... Sản phẩm Polime trùng hợp Polime trùng ngưng Điều kiện Có liên kết đôi vòng cần bền monome Có hai nhóm chức có khả phản ứng II BÀI TẬP Bài tập SGK (77) : Trình bày cách phân biệt mẫu vật liệu sau...
 • 14
 • 1,336
 • 0

bài giảng hóa học 12 bài 16 thực hành một số tính chất của protein vật liệu của polime

bài giảng hóa học 12 bài 16 thực hành một số tính chất của protein và vật liệu của polime
... nghiệm 3: Tính chất vài vật liệu polime đun nóng II Viết tường trình BẢNG TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH - BÀI THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN VÀ VẬT LIỆU POLIME Họ tên: Lớp: 12A Tên TN Thí nghiệm ... Tiết 24: THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN VÀ VẬT LIỆU POLIME I Nội dung thí nghiệm c Giải thích: Cách tiến hành: Dùng cách tiến hành kẹp sắt kẹp mẫu vật liệu Thí nghiệm 3: Tính chất - PVC,rẽ: ... Vì thành phần lòng trắng trứng protein nên dễ bị đông tụ đun nóng Tiết 24: THỰC HÀNH MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN VÀ VẬT LIỆU POLIME I Nội dung thí nghiệm Cách tiến hành: Cho vào cách tiến hành...
 • 13
 • 6,232
 • 2

Bai tap polime va vat lieu polime

Bai tap polime va vat lieu polime
... g c, ng B C D i ta chia polime thành hai lo i: polime trùng h p polime trùng ng ng Các polime đun nóng ch y, đ ngu i đóng r n g i ch t nhi t r n Amilopectin nh a rezol polime có m ch nhánh Ph ... (2) H u h t polime tan n c dung môi h u c (3) Polime có d ng m ng l i không gian d ng polime ch u nhi t nh t (4) Th y tinh h u c polime có d ng m ch th ng (5)Monome m t xích phân t polime ch m ... Caprolactam C Axit -aminocaproic D Axit -amino valeric Câu 31: Trong s polime cho d A T capron C Polistiren- PS T ng đài t v n: 1900 58-58-12 i polime không ph i polime t ng h p B T xenlulozo axetat D...
 • 13
 • 134
 • 0

Luyện tập POLIME vật liệu POLIME

Luyện tập POLIME Và vật liệu POLIME
... Lam BµI 15 LUN TËP POLIME Vµ VËT LIƯU POLIME Trong ch­¬ng nµy CÇn ph¶i n¾m ®­ỵc c¸c kiÕn thøc träng t©m g× ? Lun tËp polime vµ vËt liƯu polime I-KiÕn thøc cÇn nhí 1-Kh¸i niƯm -Polime lµ c¸c hỵp ... ®iỊu chÕ polime c¸c tư hc t­¬ng tùøng nµolín (polime) ®ång thêi ph¶n (monome)thµnh ph©n tư gi¶i phãng c¸c ph©n tư nhá kh¸c (nh­ H2O…) lín n Monome Polime n Monome Polime+ c¸c ph©n tư nhá Polime ... 3-Kh¸i niƯm vỊ c¸c vËt liƯu polime VËt liƯu polime gåm c¸c lo¹i nµo ? VËt liƯu polime gåm cã : Chất dẻo Tơ Cao su Keo dán tổng hợp 4-So s¸nh hai lo¹i ph¶n øng ®iỊu chÕ polime Ph¶n øng Mơc so s¸nh...
 • 23
 • 1,049
 • 9

Polome vật liệu polime hóa 2010

Polome và vật liệu polime hóa 2010
... polistiren Ph n ng khâu m ch polime a) S lưu hóa cao su: Khi h p nóng cao su thô v i lưu huỳnh thu ñư c cao su lưu hóa polime ñư c n i v i b i c u –S–S– (c u ñisunfua) cao su lưu hóa, m ch b) Nh a rezit ... thành s i IV – TÍNH CH T HÓA H C Ph n ng gi nguyên m ch polime a) Poli(vinyl axetat) (PVA) tác d ng v i dung d ch NaOH: b) Cao su thiên nhiên tác d ng v i HCl: Cao su hiñroclo hóa c) Poli(vinyl clorua) ... Ví d : III – TÍNH CH T V T LÍ H u h t polime ch t r n, không bay hơi, nhi t ñ nóng ch y xác ñ nh, m t s tan dung môi h u ða s polime có tính d o, m t s polime có tính ñàn h i, m t s có tính dai,...
 • 9
 • 360
 • 7

Tài liệu Chương 4: POLIME VẬT LIỆU POLIME docx

Tài liệu Chương 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME docx
... 115 gam D 230 gam Câu 30 Hãy cho biết polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh A PVC B Cao su Isopren C amilopectin D xenlulozơ Câu 31 Hãy cho biết polime sau polime thiên nhiên? A cao su buna B ... phõn mch h ca X thỡ s loi polime thu c l A B C D Câu 36 Cho polime sau: (-CH 2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n Công thức monome để trùng hợp trùng ngng để tạo polime lần lợt là: A CH2=CHCl, ... ứng trùng ngng ? A B C D Câu 40 Cho polime sau: poli stiren ; cao su isopren ; tơ axetat ; tơ capron ; poli(metyl metacrylat) ; poli(vinyl clorua) ; bakelit Polime sử dụng để sản xuất chất dẻo...
 • 2
 • 821
 • 39

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 4CHƯƠNG IV. POLIME VẬT LIỆU POLIME

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 4CHƯƠNG IV. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
... lưu hóa cao su Khi hấp nóng cao su thô với lưu huỳnh thu cao su lưu hóa V Điều chế: Có thể điều chế polime phản ứng trùng hợp trùng ngưng VI Vật liệu polime: CHẤT DẺO: - Chất dẻo vật liệu polime ... TƠ: - Tơ vật liệu polime hình sợi dài mảnh với độ bền định - Phân loại: Tơ chia làm loại : + Tơ thi n nhiên (sẵn có thi n nhiên) bông, len, tơ tằm + Tơ hóa học (chế tạo phương pháp hóa học): ... CHCN t→ (-CH2–CH(CN)-)n CAO SU: - Cao su vật liệu polime có tính đàn hồi - Có hai loại cao su: Cao su thi n nhiên cao su tổng hợp + Cao su thi n nhiên polime isopren + Cao su tổng hợp: 0 VD: Caosubuna...
 • 11
 • 2,329
 • 45

Tài liệu Polime vật liệu polime docx

Tài liệu Polime và vật liệu polime docx
... xenlulozơ, nilon-6 capron đồng phân 4.2 Bài Vật liệu polime - Chú ý phân biệt chất dẻo vật liệu compozit; polime vật liệu polime Thí dụ: từ butađien trùng hợp polime dùng sản xuất cao su buna / polibutađien ... 4: Polime vật liệu polime tiết (4 lý thuyết, luyện tập + kiểm tra) Mục tiêu - Biến khái niệm chung polime vật liệu polime - Hiểu phản ứng trùng hợp trùng ngưng, nhận dạng monome để tổng hợp polime ... hệ số polime hóa hay độ polime hóa (Dùng tổng quát cho polime trùng ngưng) - Cấu trúc điều hoà không điều hoà : giới thiệu mức độ sơ lược Bản chất sản xuất vật liệu tính ứng dụng “đầu vào - đầu...
 • 9
 • 555
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm chương iv polime và vật liệu polimebài 18 luyện tập polime và vật liệu polimecác dạng bài tập về polime và vật liệu polimebài tập polime và vật liệu polimebài tập về polime và vật liệu polimebài tập trắc nghiệm polime và vật liệu polimebài 15 luyện tập polime và vật liệu polimebài tập về polime và vật liệu polime có đáp ánbài 16 thực hành một số tính chất của protein và vật liệu polimebai tap polime và vật liệu polime có đáp ánbai tap polime và vật liệu polime violetbai tap 4 cua polime va vat lieu polimebài thực hành số 2 một số tính chất của protein và vật liệu polimeđáp án bài tập liên quan đến polime và vật liệu polimegdtx tiết 24 bài 16 thực hành một số tính chất của protein và vật liệu polimePHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả