Bai 25 cacbohidrat

Bai 25 bai tap cacbohidrat

Bai 25 bai tap cacbohidrat
... tráng g ng D th y phân Câu 22: L ng glucoz c n dùng đ t o 1,82 gam sobitol v i hi u su t 80% A 2 ,25 gam B 1,80 gam C 1,82 gam D 1,44 gam Câu 23: Th tích dung d ch HNO3 67,5% (kh i l ng riêng 1,5 ... kh i l ng riêng c a ancol etylic nguyên ch t 0,8 g/ml) A 5,4 kg B 5,0 kg C 6,0 kg D 4,5 kg Câu 25: Cho m gam tinh b t lên men thành ancol (r u) etylic v i hi u su t 81% Toàn b l ng CO2 sinh đ...
 • 4
 • 32
 • 0

Dược lý học - Bài 25

Dược lý học - Bài 25
... tai biÕn cña thuèc lîi niÖu “ quai” So s¸nh t¸c dông vµ c¬ chÕ cña nhãm thuèc lîi niÖu gi÷ kali - m¸u Tr×nh bµy c¬ chÕ t¸c dông vµ ¸p dông ®iÒu trÞ cña mannitol ...
 • 12
 • 411
 • 2

Bài 25: Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Bài 25: Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn
... –Thầy Sơn Bài 26 Cấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàn B Lớp X có electron C X nằm chu kì bảng tuần hoàn D X nằm nhóm IIA Câu 16 : Tìm câu sai số câu sau : A Các nguyên tố bảng tuần hoàn xếp theo ... vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 26 Cấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàn Câu 30 : Cấu hình electron ion Br– 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 Nguyên tố ... Câu 22 : Nguyên tử X có cấu hình electron lớp 4s 4p Số thứ tự X bảng tuần hoàn A 13 B 31 C 21 D 33 Câu 23 : Nguyên tố X tạo thành hợp chất với oxi hiđro có thành phần XO XH2 Nguyên tử X A O...
 • 3
 • 1,382
 • 68

Bài 25: Tổng hợp kiến thức hữu cơ 2

Bài 25: Tổng hợp kiến thức hữu cơ 2
... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 25 Tổng hợp kiến thức hóa hữu A 11 ,2 B 13,44 C 5,60 D 8,96 Câu 9: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch ... Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon C xHy C xH z có số mol thu 1,7 92 lít khí CO2 (đktc) 1, 62 gam H2O Công thức phân tử hiđrocacbon A C3H8 C3H6 B C2H4 C2H6 C C4H10 C4H8 D C4H10 C4H6 ... sinh 2, 24 lít NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Công thức X A C3H7CHO B HCHO C C4H9CHO D C2H5CHO Câu 14: Cho 13,6 gam chất hữu Z (C, H, O) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch AgNO 2M NH3 thu 43 ,2 gam...
 • 3
 • 594
 • 9

Bài 25 : Phong trào Tây Sơn (Tiết 53)

Bài 25 : Phong trào Tây Sơn (Tiết 53)
... nghóa Tây Sơn gồm ? Nhóm : Nghóa quân Tây Sơn có chuẩn bò ? Bà i 25 : PHONG TRÀO TÂY S ƠN Tiết 53 I KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN Khởi nghóa Tây Sơn bùng nổ a) Lãnh đạo khởi nghóa Ba anh em : Nguyễn ... i 25 : PHONG TRÀO TÂY S ƠN Tiết 53 I KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN Khởi nghóa Tây Sơn bùng nổ THẢO LUẬN NHÓM Nhóm 1: Lãnh đạo khởi nghóa ? Nhóm 2: Căn khởi nghóa Tây Sơn gồm đòa điểm ? Nhóm 3: ... 3: Nghóa quân Tây Sơn có chuẩn bò ? Nhóm : Em có nhận xét lực lượng tham gia khởi nghóa Tây Sơn ? Nhóm 5: Theo em khởi nghóa Tây Sơn nổ có thuận lợi ? Nhóm 6: Vì khởi nghóa Tây Sơn lại nổ ? ...
 • 16
 • 2,612
 • 7

Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 25 đến 60

Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 25 đến 60
... khoá _Cho HS đọc: +Vần: - - i- ươi +Tiếng khóa: b - ươi- bươi- hỏi- bưởi _Đánh vần: - - i- ươi _Đánh vần: b - ươi- bươihỏi- bưởi _Đọc: múi bưởi _HS đọc cá nhân, nhóm, lớp 43 +Từ khoá: múi bưởi ... _Đánh vần: u- - i- uôi _Đánh vần: ch - uôichuôi- sắc -chuối _Đọc: nải chuối _HS đọc cá nhân, nhóm, lớp _Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá _Cho HS đọc: +Vần: u-ô-i-uôi +Tiếng khóa: ch - uôi- chuôi- ... HS đánh vần tiếng: gái _Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá _Cho HS đọc: +Vần: a-i- +Tiếng khóa: g - ai- gai- sắc- gái +Từ khoá: bé gái c) Viết: * Vần đứng riêng: _GV viết mẫu: 25 5’ _Đánh vần: a- i-...
 • 145
 • 4,055
 • 66

Bai 25

Bai 25
... Lũ xo hi v xupap - Xupap - Np mỏy - Trc khuu - a y - Trc cũ m - Cũ m 10 - Cp br phõn phi Tiết 30 25 H THNG BễI TRN Hin tng gỡ xảy hai chi tit c sỏt vi nhau? ỏp ỏn: Hin tng ma sỏt Vy lm gim bt...
 • 24
 • 251
 • 0

bai 25 : phuong trinh can bang nhiet

bai 25 : phuong trinh can bang nhiet
... biết : m1=0,15kg c1 =880J/kg.K t1 =100oC Nhiệt lượng cầu nhôm tỏa nhiệt độ hạ từ 100oC xuống 25oC : Q1=m1.c1.(t1-t) =0,15.880.(100 -25) =9900J Nhiệt lượng nước thu vào tăng nhiệt độ từ 20oC lên 25oC ... độ từ 20oC lên 25oC : t = 25oC Q2=m2.c2(t-t2) c2 =4200J/kg.K t2 =20oC t =25oC m2 =? Nhiệt lượng cầu tỏa nhiệt lượng nước thu vào : Q2=Q1 m2.c2(t-t2)=9900J = m2 9900 200. (25- 20) Vận Dụng C1 ... Q=mc.Δt=mc(t1-t2) t 1: nhiệt độ ban đầu t 2: nhiệt độ cuối Ví dụ dùng phương trình cân nhiệt Thả cầu nhôm khối lượng 0,15kg đun nóng tới 100oC vào cốc nước 20oC Sau thời gian , nhiệt độ cầu nước 25oC Tính...
 • 9
 • 8,410
 • 29

bai 25

bai 25
...
 • 13
 • 236
 • 0

Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen

Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen
... III.Thành tựu ứng dụng công nghệ gen III.Thành tựu ứng dụng công nghệ gen I.Khái niệm công nghệ gen: Công nghệ gen quy trình tạo tế bào sinh vật có gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ tạo thể với đặc ... NGHIỆM Câu 1: Công nghệ gen là: A quy trình công nghệ dung để tạo sinh vật có gen bị biến đổi B.quy trình công nghệ dùng để tạo sinh vật có gen bị biến đổi có thêm gen C.kĩ thuật gắn gen cần chuyển ... gen ADN tái tổ hợp phải chọn thể truyền có dấu chuẩn gen đánh dấu Gen đánh dấu gen kháng kháng sinh khuyết loại axitamin III Thành tựu ứng dụng công nghệ gen ành tựu bật ứng dụng công nghệ gen...
 • 39
 • 1,191
 • 9

Bài 25 lý 6(08-09)

Bài 25 lý 6(08-09)
... Trong thời gian đông đặc nhiệt độ chất không thay đổi Bảng 25. 2: Nhiệt độ nóng chảy số chất III Vận dụng Chất Nhiệt độ Chất Nhiệt độ C5: Hình 25. 1 vẽ đường biểu nóng chảy nóng chảy diễn thay đổi nhiệt...
 • 5
 • 241
 • 0

bài 25: Giao thoa ánh sáng - cơ bản

bài 25: Giao thoa ánh sáng - cơ bản
... sóng Mỗi chùm sáng đơn sắc coi sóng có bước sóng xác định II Hiện tượng giao thoa ánh sáng Thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng * Sơ đồ thí nghiệm: -Một đèn Đ -Một kính lọc sắc - Khe hẹp F song ... khe hẹp F1, F2 -Một kính mỏng M làm *Kết quả: Trên xuất vạch sáng vạch tối xen kẽ song song cách Giao thoa với ánh đơm sắc tím Giao thoa với ánh sáng đơn sắc vàng Giao thoa với ánh sáng đơn sắc ... có bước sóng chân không xác định - Các ánh sáng có bước song từ 380nm đến 760nm gọi ánh sáng nhìn thấy( ánh sáng khả kiến - nh sáng Mặt Trời hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có bước song liên tục...
 • 11
 • 708
 • 0

Bài 25. CB

Bài 25. CB
...
 • 24
 • 213
 • 0

Xem thêm