Bai 21 dap an este lipit phan 1

Bai 21 bai tap este lipit phan 1

Bai 21 bai tap este lipit  phan 1
... lipit thu đ c 46 gam glixerol hai lo i axit béo Hai lo i axit béo A C15H31COOH C17H35COOH B C17H33COOH C15H31COOH C C17H31COOH C17H33COOH D C17H33COOH C17H35COOH Câu 28: t cháy hoàn toàn 0 ,11 ... 21: Hai este đ n ch c X Y đ ng phân c a Khi hoá h i 1, 85 gam X, thu đ c th tích h i b ng th tích c a 0,7 gam N2 (đo u ki n) Công th c c u t o thu g n c a X Y (cho H = 1, C = 12 , N = 14 , O = 16 ) ... H2SO4 đ c) thu đ c m gam h n h p este (hi u su t c a ph n ng este hoá đ u b ng 80%) Giá tr c a m A 10 ,12 B 6,48 C 8 ,10 D 16 ,20 Câu 40: un 12 gam axit axetic v i 13 ,8 gam etanol (có H2SO4 đ c làm...
 • 5
 • 22
 • 0

Bai 21 este lipit phan 1

Bai 21 este lipit  phan 1
... đôi – COO- v y liên k t 1  4 đôi C = C S mol X = 1/ 2H2 = 0 ,12 5 mol; m1 = 32 – 0,25.2 = 31, 5 gam B o toàn kh i l ng: X + 3NaOH = mu i + glixerol m2 = 31, 5 + 3.0 ,12 5.40 - 0 ,12 5.92 = 35 gam Giáo ... ancol: ( RCOO)2 R ' - N u este đa ch c, h u h t tr ng h p este c a glixerol (RCOO)3 C3 H5 Ví d 1: Xà phòng hoá 2,9 gam este đ n ch c X c n 400 ml dung d ch NaOH 0,1M Cô c n dung d ch sau ph ... 67) + 11 6.0,02  R = 29: C2H5 Các CTCT: C2H5COOC6H5; CH3COOC6H4CH3 (o, m, p); HCOOC6H4C2H5 (o, m, p); HCOOC6H3(CH3)2 (7 đ ng phân) T ng = 14 đp Ví d 2: t cháy hoàn toàn a mol X este l n este c...
 • 2
 • 27
 • 0

Bai 21 dap an ve este

Bai 21 dap an ve este
... i mancol = meste + mNaOH - mmu i = 6,35 + 7,05 = 2,3 (gam) Tr ng h p 1: Ancol ch c 2,3 Mancol = 30, 667 => lo i 0, 075 Tr ng h p 2: Ancol ch c 2,3 Mancol = 92 C3 H5 (OH)3 0, 025 6,35 Meste ... (mol) Nhỡn ỏp ỏn ta oỏn c l este ch c hay este ch c Tr ng h p 1: Este ch c 4,6 Mancol = 61,33 nhỡn ỏp ỏn khụng cú mu i no phự h p 0,075 Tr ng h p 2: Este ch c 4, Mancol = 92 => C3 H5 (OH)3 ... => ancol ch c ho c ch c Tr ng h p 1: ancol ch c 0, 46 Mancol = 61,33 => lo i 0,0075 Tr ng h p 2: ancol ch c 0, 46 Mancol = 92 =>C3 H5 (OH)3 0, 005 4,56 Mmu i = 304 =>C17 H33 COONa 0, 015 =>Este...
 • 26
 • 109
 • 0

Đáp án triết học phần 1

Đáp án triết học phần 1
... đối tợng đặc điểm Triết học Mác- Lênin, trình bày chức giới quan phơng pháp luận Triết học Mác- Lênin Trả lời: Đối tợng Triết học Mác- Lênin (Triết học Mác- Lênin gì?) - Triết học Mác- Lênin khoa ... hoạt động cách mạng Triết học Mác- Lênin hạt nhân lý luận Chủ nghĩa Mác, linh hồn Triết học phép biện chứng Triết học xác định giới quan phơng pháp luận giai cấp công nhân, triết học Mác vũ khí giai ... triển chung tự nhiên vị trí vai trò ngời giới Trong phát triển Triết học Triết học Mác- Lênin hình thái khoa học đại, đồng thời Triết học Mác- Lênin phận hợp thành Chủ nghĩa Mác-Lênin, sở lý luận...
 • 22
 • 883
 • 5

Bài giảng Giáo án 11 CB Phan 1

Bài giảng Giáo án 11 CB Phan 1
... giành thắng lợi toàn nước Nga Bài 10 Thời gian a Đầu năm 19 18 b Tháng 2 /19 17 c Ngày 7 /10 /19 17 d Ngày 25 /10 /19 17 Tiết PPCT: 12 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 19 21 19 41 I Mục tiêu học Về kiến thức: ... với Đức Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện Bài Thời gian a Tháng 11 / 19 18 b Ngày 28/7 /19 14 c Ngày 1/ 8 /19 14 d Ngày 3/8 /19 14 e Ngày 2/4 /19 18 Tiết PPCT:8 NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI ... (Phần từ năm 19 17 đến năm 19 45) Chương I CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 19 17 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (19 21 - 19 41) Bài PPCT: 12 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 19 17 VÀ CUỘC...
 • 62
 • 263
 • 0

Luyện thi Hóa 12 nâng cao (có đáp án) - Este lipit

Luyện thi Hóa 12 nâng cao (có đáp án) - Este lipit
... phn ng Na Cụng thc cu to ca X1, X2 ln lt l: A CH3-COOH, CH3-COO-CH3 C H-COO-CH3, CH3-COOH 50 51 B (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 D CH3-COOH, H-COO-CH3 ( THI C KHI A 2008) Hp cht hu c mch h X cú cụng thc ... ba mui ú l: A CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa v HCOONa B HCOONa, CHC-COONa v CH3-CH2-COONa C CH2=CH-COONa, HCOONa v CHC-COONa D CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa ( THI H KHI A 2009) Cho s sau (cỏc ... cu to thu gn ca X l A HO-C6H4-COOCH3 B CH3-C6H3(OH)2 C HO-CH2-C6H4-OH D HO-C6H4-COOH ( THI H KHI B 2009) 88 Khi thc hin phn ng este húa mol CH 3COOH v mol C2H5OH, lng este ln nht thu c l 2/3...
 • 19
 • 370
 • 0

bộ đề thi vào lớp 10 các trường chuyên từ bắc đến nam 2009 - 2010 với đáp án chi tiết phần 1 ppt

bộ đề thi vào lớp 10 các trường chuyên từ bắc đến nam 2009 - 2010 với đáp án chi tiết phần 1 ppt
... 2m-3+n>2m-3-n Và m Z, n N 77 =1. 77=7 .11 = -1 . (-7 7) =-7 . ( -1 1) Từ xét trường hợp ta tìm giá trị m 2 )Từ giả thi t toán ta có: 10 0 a 10 b 2 10 0 a 10 b c a b 4c c (do a b 0) a b 10 10 ... giáo dục-đào tạo Hà nam đề thức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Năm học 200 9- 2 010 Môn thi : toán (đề chuyên) Thời gian làm bài: 12 0 phút(không kể thời gian giao đề) Bài 1. (2,5 điểm) 1 x ... THC K THI VO LP 10 THPT CHUYấN NM HC 200 9- 2 010 THI MễN: TON Dnh cho cỏc thớ sinh thi vo lp chuyờn Toỏn Thi gian lm bi: 15 0 phỳt, khụng k thi gian giao ( cú 01 trang) Cõu 1: (3,0 im) a) 1 x...
 • 11
 • 158
 • 1

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi toán lớp 11 (có đáp án chi tiết) phần 1

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi toán lớp 11 (có đáp án chi tiết)  phần 1
... C2 011 x k + C15xC2 011 x k + C5 x 2Ck x k + C3x 3C k x k + C5 x 4Ck x k + C5 x 5Ck x k 2 011 2 011 2 011 2 011 nờn k k k C5 C2 011 + C1 C 2 011 + + C5 C2 011 = Ck 2 016 (1 im) Ta cú: u1 = 11 = 10 ... phn 2 011 k 2 011 N = (1+ x) = C0 + C1 x1 + + C 2 011 x k + + C 2 011 x 2 011 2 011 2 011 P = (1+ x) 2 016 k 2 016 = C0 + C1 x + + C 2 016 x k + + C 2 016 x 2 016 2 016 2 016 Ta cú h s ca x k P l Ck 2 016 ... k 2 011 k k k k Chng minh rng: C5 C2 011 + C1 C2 011 + + C5 C2 011 = C2 016 u1 = 11 3.Cho dóy s (un) xỏc nh bi : u n +1 = 10 u n + n, n N 29 Tuyn cỏc thi hc sinh gii toỏn lp 11 (cú ỏp ỏn chi...
 • 61
 • 6,862
 • 61

Tuyển tập các đề thi HSG toán lớp 12 (có đáp án chi tiết) (phần 1)

Tuyển tập các đề thi HSG toán lớp 12 (có đáp án chi tiết) (phần 1)
... thi HSG Toỏn lp 12 (cú ỏp ỏn chi tit) (phn 1) 16 Tuyn cỏc thi HSG Toỏn lp 12 (cú ỏp ỏn chi tit) (phn 1) P N - THANG IM K THI CHN LC HC SINH GII TNH - MễN TON LP12 Ni dung im Bi 1: (4 im) 1) ... Tuyn cỏc thi HSG Toỏn lp 12 (cú ỏp ỏn chi tit) (phn 1) Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ danh sinh s bỏo Tuyn cỏc thi HSG Toỏn lp 12 (cú ỏp ỏn chi tit) (phn 1) HNG DN ... thi HSG Toỏn lp 12 (cú ỏp ỏn chi tit) (phn 1) Thay a thc vo iu kin (1) : (12a3 2a ) x + ( 8a 24a3 2a1 ) x + ( 8a1 8a 48a3 ) x + 12a 16a = 0; x 6a a = a = 6a 4a 12a a = a1 = 12a3...
 • 70
 • 3,789
 • 28

tổng hợp trắc nghiệm và đáp án hóa 12 phần 1

tổng hợp trắc nghiệm và đáp án hóa 12 phần 1
... Saccarozơ hợp chất hữu có công thức phân tử : A C12H22O 11 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D C11H22O12 6/ Có lọ nhãn (1) , (2), (3), (4) chứa dung dịch : etanal, glucozơ,etanol, sacarozơ Biết dung dịch (1) , ... C6N2H10O B C6NH11O D C6NH11O2 Câu 8: Khối lượng phân tử tơ Capron 15 000 đvc Số mắc xích công thức phân tử loại tơ là: A 11 3 C 13 3 B 11 8 D kết khác Câu 9: Polime điều chế phản ứng trùng hợp? A ... trao đổi electron tạo ion A2+ B2+ tổng số electron hai ion 28 Số electron có hai nguyên tử A B : A- 14 , 14 B- 12 , 16 C- 12 , 18 D- 12 , 20 CÂU : Cho 4,4 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm thổ kế cận...
 • 37
 • 153
 • 0

ĐỀ THI THỬ LẦN III NĂM 2014 CHUYÊN YÊN BÁIĐÁP ÁN môn vật lý (1)

ĐỀ THI THỬ LẦN III NĂM 2014 CHUYÊN YÊN BÁI CÓ ĐÁP ÁN môn vật lý (1)
... dòng quang điện (tqd) thời gian dòng quang điện bị triệt tiêu (th) chu kì A B C D 2 Câu 60: Đường kính Thi n Hà vào cỡ A 100 000 năm ánh sáng B 10 000 000 năm ánh sáng C 000 000 năm ánh sáng ... động lần đến vị trí động lần A 14,64 cm/s B 21,96 cm/s C 7,32 cm/s D 26,12 cm/s Câu 28: Ánh sáng lân quang A tần số lớn tần số ánh sáng kích thích B tồn thời gian dài 10-8s sau tắt ánh ... Câu 52: Trong thí nghiệm I–âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,76μm người ta khoét khe...
 • 7
 • 230
 • 0

ĐỀ THI THỬ LẦN II NĂM 2014 CHUYÊN YÊN BÁIĐÁP ÁN môn vật lý (1)

ĐỀ THI THỬ LẦN II NĂM 2014 CHUYÊN YÊN BÁI CÓ ĐÁP ÁN môn vật lý (1)
... vạch sáng gần màu với vạch sáng trung tâm vân sáng màu đỏ  Lần thứ hai, sử dụng ánh sáng ba 7 xạ 1 ,   với   ; coi vị trí hai vân sáng hai xạ trùng vạch sáng 12 số vạch sáng khoảng ... lượng vật rắn đại lượng A Mômen lực tác dụng vào vật B Hợp lực tác dụng vào vật Trang 6/7 - Mã đề thi 234 C Mômen quán tính vật D Động lượng vật Câu 54: Một hạt khối lượng nghỉ m0, động ... Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng bước sóng 0,49m phát ánh sáng bước sóng 0,52m Người ta gọi hiệu suất phát quang tỉ số lượng ánh sáng phát quang lượng ánh sáng hấp thụ Biết hiệu suất...
 • 7
 • 182
 • 0

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT( PHẦN 1)

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT( PHẦN 1)
... +1000-1001+1002+ - 199 7+ 199 8 =- 499 +500 =1 Trang 19 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỐN CĨ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT( PHẦN 1) ĐỀ SỐ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP - Năm học 2015-2016 ... 11 0,5 0,5 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỐN CĨ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT( PHẦN 1) ĐỀ SỐ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP - Năm học 2015-2016 MƠN: TỐN HỌC Thời gian làm bài: 150 phút ( Đề thi gồm 05 câu ... điểm (1) cba = 100c + 10b + a = n − 4n + (2) Từ (1) (2) ta 99 (a-c)=4n – ⇒ 4n − 5M 99 (3) Trang 13 0,25 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỐN CĨ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT( PHẦN 1) Mặt khác: 100 ≤ n − ≤ 99 9 ⇔ 101...
 • 53
 • 990
 • 2

Xem thêm