Bai 20 axit cacboxylic

Bai 20 axit cacboxylic

Bai 20 axit cacboxylic
... Khóa h c LT H KIT-3: Môn Hóa h c (Th y Ph m Ng c S n) Axit cacboxylic , xt   2RCOOH Ho c: 2RCHO + O2 t b i u ch CH3COOH Oxi hoá ancol etylic nh enzim...
 • 2
 • 24
 • 0

Bai 20 bai tap axit cacboxylic

Bai 20 bai tap axit cacboxylic
... kim lo i ki m có t ng kh i l ng 15,8 gam Tên c a axit A axit propanoic B axit etanoic C axit metanoic D axit butanoic Câu 9: H n h p Z g m hai axit cacboxylic đ n ch c X Y (MX > MY) có t ng kh i ... hòa 6,72 gam m t axit cacboxylic Y (no, đ n ch c), c n dùng 200 gam dung d ch NaOH 2,24% Công th c c a Y A CH3COOH B HCOOH C C2H5COOH D C3H7COOH Câu 6: trung hòa 6,72 gam m t axit cacboxylic Y (no, ... Môn Hóa h c (Th y Ph m Ng c S n) Axit cacboxylic A 0,2 B 0,3 C 0,6 D 0,8 Câu 11: Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) ph n ng v i anhiđrit axetic, thu đ c axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4-COOH)...
 • 3
 • 38
 • 0

Bài 55: Axit Cacboxylic

Bài 55: Axit Cacboxylic
... isobutiric Axit valeric Axit acrylic Axit metacrylic Axit oxalic Axit bezoic Tên IUPAC Axit metanoic Axit etanoic Axit propanoic Axit 2-metylpropanoic Axit pentanoic Axit propenoic Axit 2-metylpropenoic ... (HCOOH, CH3COOH) Axit không no: CH2=CH-COOH CHC-COOH Axit thơm: C6H5COOH Axit đa chức: HOOC-COOH, HOOCCH2COOH Danh pháp IUPAC: axit cacboxylic mạch hở không nhóm cacboxyl: axit+ tên hiđocacbon ... số axit thường gặp Công thức H-COOH CH3-COOH CH3CH2-COOH (CH3)2CH-COOH CH3(CH2)3-COOH CH2=CH-COOH CH2=C(CH3)-COOH HOOC-COOH C6H5-COOH Tên thông thư ờng Axit fomic Axit axetic Axit propionic Axit...
 • 21
 • 559
 • 9

Bài tập axit cacboxylic

Bài tập axit cacboxylic
... Axit cacboxylic A bị oxi hóa bới oxi dung dịch AgNO3 dung dịch NH3 tạo sản phẩm vô A A Axit no, đa chức B Axit no, đơn chức C Axit fomic D Axit oxalic Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 7,2gam axit cacboxylic ... hoàn toàn axit hữu ta thu được: nCO2 = nH2O Axit là: A axit hữu hai chức, chưa no B axit vòng no C axit đơn chức, no D axit đơn chức, chưa no Câu 24: Để trung hoà a gam hỗn hợp X gồm axit no, ... vôi dư thấy có 30gam kết tủa Công thức phân tử axit là: A C3H4O4 B C3H4O2 C C4H6O4 D C4H6O2 Câu 16: Hỗn hợp A gồm axit Cacboxylic no đơn chức hai axit không no đơn chức chứa liên kết đôi gốc Hidrocacbon...
 • 2
 • 1,196
 • 23

lý thuyết và bài tập axit cacboxylic đầy đủ hay

lý thuyết và bài tập axit cacboxylic đầy đủ hay
... (3) > (1) > (5) > (4) > (2) Bài 19: Để trung hòa 50 ml dd axit cacboxylic đơn chức phải dùng vừa hết 30 ml dd KOH 2M Mặt khác trung hòa 125 ml dd Axit nói lượng KOH vừa đủ cô cạn, thu 16,8 gam muối ... nhãn) bình đựng dd : propan-1-ol, propanal, axit propanoic, axit propenoic Trình bày pphh để nhận biết viết pthh? Bài 22 : Hỗn hợp M chứa ancol no A axit cacboxylic đơn chức B,cả hai mạch hở Tổng ... khối lượng chất hỗn hợp X b Thêm vài giọt axit H2SO4 vào phần 3, sau đun sôi hỗn hợp thời gian Tính khối lượng este tạo thành hiệu suất phản ứng este hóa 60% Bài 21: Có bình (không ghi nhãn)...
 • 2
 • 812
 • 37

Bài 61. Axit cacboxylic-Nâng cao

Bài 61. Axit cacboxylic-Nâng cao
... gốc tìm axit Tên hidrocacbon AXIT + tương ứng mạch + OIC AXIT TÊN THÔNGTHƯỜNG TÊN THAY THẾ HCOOH Axit fomic Axit metanoic CH3COOH (1) Axit axetic Axit etanoic CH3CH2COOH Axit propionic (2) Axit ... COOH (3) Axit butyric Axit butanoic Axit (5) 2-metylpropanoic CH3 – CH – COOH CH3 Axit isobutyric (4) CH2 = CH – COOH Axit acrylic CH2 = C – COOH (6) Axit propenoic Axit metacrylic Axit (7) 2-metylpropenoic ... không no, hở Loại axit Ví dụ Axit no, mạch hở, HCOOH, CH3COOH đơn chức Axit không no CH2=CH-COOH, CH ≡ C – COOH Gốc hidrocacbon vòng thơm Axit thơm C6H5COOH Có từ nhóm – COOH trở lên Axit đa chức...
 • 21
 • 216
 • 0

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG doc
... C=O O-H nguyên tủ H linh đông GV Cho HS quan sát mô hình phân tử axit Tính chất vật lý axetic - Đều chất lỏng chất rắn HS Rút đặc - chất đầu dãy tan vô hạn điểm nước Hoạt động 5: - Ts0 cao rượu ... CH3COOH axit axetic quốc tế số axit C2H5COOH axit propionic đơn giản HCOOH axit (CH3)2CHCOOH axit iso-butiric metanoic CH3COOH CH3CH2CH2COOH axit n-butiric axit b Tên quốc tế etanoic C2H5COOH axit ... cứu dựa vào cấu tạo a) Axit no, đơn chức, mạch hở gốc HC phân loại CnH2n +1COOH axit CH3COOH n ≥ HCOOH, b) Axit không no, đơn chức, mạch hở R- COOH CH2=CH-COOH c) Axit thơm, đơn chức R-C6H4-COOH...
 • 8
 • 2,614
 • 13

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ppsx
... Phản ứng cộng vào gốc không no CH3CH=CHCOOH + Br2  Hoạt động 4: CH3CHBr-CHBr-COOH ’ HS viết phương trình phản ứng V Điều chế ứng dụng Điều chế a) Trong PTN - Oxi hóa hiđrocacbon - từ dẫn suất R-X ... SGK  5/2O2 tóm tắt ứng dụng 2CH3COOH + H2O ứng dụng GV: vai trò quan trọng axit cacboxylic công a Axit axetic b Axit panmitic n-C15H31COOH Axit stearic n-C17H35COOH nghiệp có tính độc hại người ... hở, không phân nhánh nên n = n =  C3H5O2  Loại! n =  C6H10O4  HOOC-(CH2)4-COOH II Bài (35’) IV Tính chất hóa học Hoạt động 1: O R (?) Nhận xét cấu tạo ’ Tính axit phân tử axit? C O H a Đổi...
 • 10
 • 1,553
 • 14

bài giảng hóa học 11 bài 45 axit cacboxylic

bài giảng hóa học 11 bài 45 axit cacboxylic
... HOOC-CH2-COOH AXIT CACBOXYLIC Axit no, n chc, mch h: H-COOH (Axit fomic) CH3COOH (axit axetic) Axit khụng no, mch h, n chc: CH2=CH-COOH (Axit acrylic) Axit thm, n chc: C6H5-COOH (Axit benzoic) Axit a ... CH2-2CHCH33-HCOOH 1COOH COOH Tờn Axit fomic thay th Axit metanoic Axit- 2-metylbutanoic C2H5 CH3 CH -COOH Axit axetic CH3CH2COOH Axit propionic Axit propanoic (CH3)2CH-COOH Axit isobutiric Axit 2-metylpropanoic ... 2-metylpropanoic CH3(CH2)3COOH Axit valeric Axit pentanoic CH2 =CH-COOH Axit acrylic Axit propenoic HOOC-COOH Axit oxalic Axit etanioic Axit etanoic Danh phỏp: a Tờn thụng thng: Mt s axit cú tờn thụng thng...
 • 42
 • 564
 • 0

Chuyên đề bài tập axit cacboxylic chọn lọc

Chuyên đề bài tập axit cacboxylic chọn lọc
... hết m gam A Lượng axit sau tráng bạc trung hoà 150 ml dung dịch KOH 0,5M Hãy cho biết CTPT, CTCT chất A Biết V khí đo 27,30C áp suất atm H = 100% Chuyên đề axitcacboxylic chọn lọc Người soạn: Thanh ... Trong axit A , B phải có: a Hai axit đơn chức b Hai axit đa chức c Một axit đơn chức,1 axit đa chức d Chưa khẳng định Câu 14: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic axit oxalic Khi cho m gam X tác ... tác dụng với Na dư thu 4,48 lít khí H2 đktc Hiệu suất phản ứng oxi hoá CH3OH là: Chuyên đề axitcacboxylic chọn lọc Người soạn: Thanh Tùng_sv khoa hóa ĐHKHTN-ĐHQGHN - Thanh Tùng_sv ĐHKHTN-ĐHQGHN_Trung...
 • 4
 • 1,102
 • 24

phương pháp giải nhanh bài toán axit cacboxylic

phương pháp giải nhanh bài toán axit cacboxylic
... vi chép vô ý cố ý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Trang Vậy công thức axit là: HCOOH CH3COOH Bài Cho m gam hỗn hợp axit X, Y dãy đồng dẳng axit acrylic tác dụng với 500 ml dung dịch Na2CO3 ... trung tâm Luyện thi VIP, hành vi chép vô ý cố ý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Trang Bài Cho 1,94 g hỗn hợp axit cacboxylic no, đơn chức phản ứng với AgNO3 dư NH3 thu 4,32 g Ag Cũng lượng ... ; Y: C3H5COOH b m = n M = 0,3.(14n + 44) = 0, 3.(14.2,3 + 44) = 23(g) Bài Hỗn hợp X gồm A axit hữu no lần axit mạch hở B axit không no có nối đôi, đơn chức Số nguyên tử C A gấp đôi số nguyên...
 • 6
 • 435
 • 5

Bài tập axit cacboxylic

Bài tập axit cacboxylic
... > X2 -> X3 > X4 > axit cacboxylic no đơn chức (X5) cho biết X5 axit nào? A axit fomic B axit axetic C axit propionic D axit n- butiric 92 Cho m g hh X gồm axit cacboxylic no đơn chức mạch ... biết X axit cacboxylic A axit fomic B axit axetic C axit oxalic D axit acrylic 98 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đồng đẳng thu 6,16 gam CO2 2,52 gam H2O Công thức axit ... 114 Đốt cháy hoàn toàn axit hữu ta thu được: nCO2 = nH2O Axit A axit hữu có hai chức, chưa no B axit vòng no C axit đơn chức, no D axit đơn chức, chưa no 115 Trong đồng phân axit C5H10O2 Số lượng...
 • 11
 • 245
 • 2

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC
... Hồng Phân loại phương pháp giải tập axit cacboxylic SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC Tóm tắt đề tài: Đề tài phân loại đưa phương pháp giải, phương pháp ... chọn đề tài: “PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Giáo viên thực hiện: Ngô Thị Hải Hồng Phân loại phương pháp giải tập axit cacboxylic Mục đích đề ... C Axit axetic H2O D Axit butiric 26 Phân loại phương pháp giải tập axit cacboxylic Giải Axit tác dụng với hiđro axit không no Trong axit axit acrylic không no Chọn B Câu 2: X có công thức phân...
 • 46
 • 617
 • 2

tiểu luận BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

tiểu luận BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT
... CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT Trang 31 GVHD: TS.Nguyễn Thị Việt Nga Bài giải: Bài 3: Bài giải: BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT Trang 32 GVHD: TS.Nguyễn Thị Việt Nga Bài 4: Bài giải: BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC ... CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT Trang 33 GVHD: TS.Nguyễn Thị Việt Nga Bài 5: BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT Trang 34 GVHD: TS.Nguyễn Thị Việt Nga Bài giải: BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT Trang ... TẬP AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT Trang 29 GVHD: TS.Nguyễn Thị Việt Nga f Bài giải: a b c BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT Trang 30 GVHD: TS.Nguyễn Thị Việt Nga d e f Bài 2: BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC...
 • 46
 • 517
 • 1

skkn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC.

skkn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC.
... Hồng Phân loại phương pháp giải tập axit cacboxylic SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC Tóm tắt đề tài: Đề tài phân loại đưa phương pháp giải, phương pháp ... chọn đề tài: “PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC” II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Giáo viên thực hiện: Ngô Thị Hải Hồng Phân loại phương pháp giải tập axit cacboxylic Mục đích ... nhị phân tử phân tử axit D phân tử khối axit lớn nguyên tử H nhóm axit linh động Câu 10: Trong axit : axit axetic, axit fomic, axit acrylic axit oxalic, axit yếu A Axit fomic B Axit axetic C Axit...
 • 48
 • 235
 • 0

Xem thêm