Bai 9 nhom

Chữ cái cho bé vào lớp 1: Bài 9: Nhóm chữ b, d, đ ppt

Chữ cái cho bé vào lớp 1: Bài 9: Nhóm chữ b, d, đ ppt
... tranh Người lớn chữ đ c cho trẻ đ c theo Chữ Đ, đ: (Tên: chữ đ ) Đ c: chữ đ (âm đ ) Viết: - đ (viết thường) Cho trẻ đ chữ đ theo mẫu chữ lớn Tìm chữ: sau trẻ đ c đ chữ đ, cho trẻ xem số hình ... gạch chữ b, d, đ vừa học đ c tên chữ nối từ có chữ với ô bên phải tương ứng: Ví dụ: bướm: có chữ b tiếng: bướm, nối từ bướm với ô chữ b Từ có chứa chữ b, d, đ Con bướm Chữ cái: b, d, đ Chữ b B, ... chứa chữ đ: Tranh xích đu (từ xích đu), trẻ tìm chữ đ tiếng đu (cung cấp cho trẻ nhiều từ, tiếng có chữ đ kèm hình ảnh củng cố biểu tượng chữ đ cho trẻ) Cho trẻ chữ đ từ có chứa chữ đ, đ c từ...
 • 6
 • 1,427
 • 5

Bai 9 nhom

Bai 9 nhom
...
 • 1
 • 13
 • 0

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật
... khổng mở) • -Giai đoạn tái cố đònh CO2 (con đường Canvin) thực ban ngày (khí khổng đóng) • Thực vật CAM ko có loại lục lạp (nhu mô bao bó mạch) thực vật C4 Tóm lại, chu trình Canvin tồn thực vật, ... (Canvin) II -Thực vật C4 • Gồm số nhiệt đới mía, ngô, kê… • Là PƯ thích nghi sinh lí với cường độ as mạnh Có suất cao thực vật C3 • Các đặc điểm ưu việt hơn: • - Cường độ quang hợp, điểm bão ... tách khỏi chu trình, chất khởi đầu để tổng hợp C6H12O6, từ tổng hợp tinh bột, saccarozo, a.amin, lipit… Hình 9.2: Chu trình Canvin Chu trình Canvin giản lược • Thực vật C3 phân bố khắp nơi Trái...
 • 14
 • 1,790
 • 10

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM
... c¸c loµi tõ rªu cho ®Õn c¸c loµi c©y gç cao to mäc rõng  B¶n chÊt hãa häc cđa ®êng C3: Lµ pha cè ®Þnh CO2 theo chu tr×nh C3 DiƠn chÊt nỊn ( str«ma) cđa lơc l¹p ë tÕ b o nhu m« CAM Kh«ng.TÕ b o ... v o ¸nh s¸ng =>Giai o n cè ®Þnh CO2, giai o n khư, giai o n t¸i sinh chÊt nhËn Pha tèi cđa thùc vËt CO2.Enzim xóc t¸c cho pø lµ RDP C3( chu tr×nh Canvin) tr¶i Cacboxilaza qua nh÷ng giai o n ... n o? ë thùc vËt C3 pha tèi cđa quang hỵp hoµn toµn kh«ng phơ thc v o ¸nh s¸ng cã chÝnh x¸c kh«ng? V× sao? Sinh 11 C¬ B¶n ThÞ Th HiỊn CẤU TRÚC LÁ THỰC VẬT C3 Gåm giai o n: Giai o n cè ®Þnh CO2...
 • 8
 • 7,101
 • 71

Bài 9 QH ở các nhóm TV

Bài 9 QH ở các nhóm TV
... trình CalvinBenson u cầu hs mơ tả chu trình (HS vẽ hình 9. 2 vào tập) GV giảng giải thêm Thực vật C4 gồm lồi nào? 1lá mầm Phân biệt chế QH C3 với C4?  chất nhận CO2 khác nhau, sản phẩm khác Pha ... (Crassulacean Acid Metabolism, TV chuyển hố III THỰC VẬT CAM acid crassulaceic) acid crassulaceic tìm thấy (Crassulacean Acid Metabolism) họ thuốc bỏng Crassulaceae TV CAM gồm loài sống vùng khô ... - Sự khác đường C4 với đường C3 - So sánh đường CAM với đường C4 Dặn dò: Học bài, trả lời câu hỏi SGK xem trước 10 Bài – SH11 ...
 • 2
 • 216
 • 0

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
... Ngày Ngày Các tb quang hợp Tb nhu mô Tb nhu mô tb bao bó mạch Các loại lục lạp Một Hai Hoạt động Tìm hiểu nhóm thực II THỰC VẬT CAM: vật CAM (12 phút) Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời (vào ban ... thu nhận ánh sáng* B hấp thu lượng ánh sáng thực quang hợp C hấp thụ ánh sáng vùng sóng ngắn D bảo vệ diệp lục Câu Quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM giống khác ntn? A Giống pha sáng pha tối ... C3 TV C4 TV CAM Nhóm TV Những loài TV mọng nước Chất nhận CO2 PEP Sản phẩm AOA Tgian cố định CO2 Chỉ 1gđ vào Cả gđ vào ban Giai đoạn vào ban ngày, gđ ban vào ban đêm Các tb qhợp TB nhu mô Các loại...
 • 4
 • 18,711
 • 111

Bài 9: Khái quát nhóm Nitơ

Bài 9: Khái quát nhóm Nitơ
... H3SbO4 H3BiO4 Một số Oxit Hidrôxit quan trọng nguyên tố nhóm Nitơ : + Oxit : NO2,P2O5 + Hidroxit : HNO3,H3PO4 1) Trong nguyên tố nhóm Nitơ Nitơ có số oxi hóa? Đó số oxi hóa nào? Có số oxi hóa: ... hình e nguyên tử Lớp e có dạng tổng quát ??? ns2 np3 Hãy vẽ Obitan lượng tử nguyên tố nhóm nitơ trạng thái trạng thái kích thích Ở trạng thái nguyên tố nhóm Nitơ có e độc thân nên chúng có hóa ... I) Vị trí nhóm Nitơ bảng nguyên tố tuần hoàn II) Tính chất chung nguyên tố nhóm Nitơ 1) Cấu hình e nguyên tử 2) Sự biến đổi tính chất đơn chất...
 • 23
 • 590
 • 5

Bài 9 CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN và ĐỘC QUYỀN NHÓM (kinh tế vi mô 2)

Bài 9 CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN và ĐỘC QUYỀN NHÓM (kinh tế vi mô 2)
... Nội dung  Cạnh tranh độc quyền Độc quyền nhóm Chapter 12 Slide I Cạnh tranh có tính độc quyền  Khái niệm & Đặc điểm KN: Thị trường cạnh tranh có tính độc quyền cấu trúc thị trường ... ích cho DN độc quyền nhóm Nếu Hãng trả đũa cách sản xuất nhiều hai hãng thiệt hại giá thấp Chapter 12 Slide 23 Cạnh tranh giá – hình Bertrand  Cạnh tranh ngành công nghiệp độc quyền nhóm xảy ... sản lượng  hình Bertrand dùng để minh họa cho hình cạnh tranh giá hàng hóa đồng Chapter 12 Slide 24 hình Bertrand  Các giả định Độc quyền tay đôi  Hàng hóa đồng  Cạnh tranh giá thay...
 • 31
 • 1,602
 • 2

Bai 9 Bài tập tự luyện về Nhôm

Bai 9 Bài tập tự luyện về Nhôm
... dung d Bài 2: Nhôm r CO2 r 2, AlCl3 A Ba(OH)2 B NaOH C D AgNO3 V lít dung d ch NaOH 0,5M, l ng k t t thu Bài 3: Cho 200 ml dung d ch AlCl3 1,5M tác d c 15,6 gam Giá tr l A B 1,8 C 2,4 D 1,2 Bài ... ch HNO3 loãng, sinh y mol khí N2O Q A x = 2y Bài 7: y B y = 2x C x = 4y D x = y A 9, 79 B 5,22 C 4,26 D 3, 69 Bài 8: Cho m gam h n X Al, Cu vào dung d ch HCl (d sau thúc sinh 3,36 lít khí cho m ... 11,5 B 10,5 C 12,3 D 15,6 Bài 9: Cho 2,13 gam X m ba kim lo Mg, Cu Al tác d hoàn toàn thu Y g m oxit có kh l 3,33 gam tích dung d HCl 2M a A 57 ml B 50 ml C 75 ml D 90 ml Bài 10: Cho m1 gam Al vào...
 • 2
 • 175
 • 1

bài tập nhóm môn xuất xứ hàng hóa (bài số 9)

bài tập nhóm môn xuất xứ hàng hóa (bài số 9)
... chí xuất xứ ban hành kèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTM quy định: • “Theo Hiệp định này, sản phẩm Bên nhập coi có xuất xứ đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan sản phẩm đáp ứng quy định xuất xứ ... thuế quan sản phẩm đáp ứng quy định xuất xứ đây: • Có xuất xứ túy sản xuất toàn lãnh thổ Bên quy định Điều • Không có xuất xứ túy không sản xuất toàn lãnh thổ Bên, thỏa mãn Điều 4, Điều Điều 6.” ... mua bán với công ty Singapore nhập mặt hàng máy vi tính kèm hình (Mã HS 8471309090) Đây hàng mà công ty bên Singapore đặt mua lại công ty bên Trung Quốc Hàng hóa vận chuyển thẳng từ Trung Quốc Việt...
 • 6
 • 937
 • 12

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx
... +Sản phẩm cácbon hiđrat *Hoạt động Giáo viên : cho học sinh quan sát hình 9. 2 9. 3, 9. 4 rút nét giống khác thực vật C3 thực vật C4 ? Phiếu học tập số II.THỰC VẬT C4 Quang hợp Quang hợp +Gồm chu ... đinj CO2 Các TB Qhợp Các loại lục lạp ? pha tối thực vật CAM diễn ? chu trình CAM có ý nghĩa thực vật vùng sa mạc ? Pha tối thực vật C3, C4 thực vật CAM có điểm giống khác Học sinh thảo luận hoàn ... định CO2 tạm thời sở thực vật thực vật (TB nhu mô) tái cố định CO2 (TB C3 C4 Chỉ số so sánh bao bó mạch) Nhóm thực +Chất nhận CO2 PEP vật +Sản phẩm : AOA Quang hô III.THỰC VẬT CAM Gồm chu trình...
 • 6
 • 4,321
 • 8

bài 9 quang hợp nhóm thực c3 c4 cam

bài 9 quang hợp nhóm thực c3 c4 cam
... TỐI CỦNG CỐ BÀI Thực vật C3 Thực vật C4 Thực vật CAM Chỉ tiêu so sánh Giống Đại diện Khác Chất nhận CO2 Sản phẩm ổn định THỰC VẬT C4 Thực vật C3 THỰC VẬT CAM Thực vật C4 Thực vật CAM Đều có chu ... định CO2 thực vật C4 thực vật CAM? SỰ KHÁC NHAU VỀ KHƠNG GIAN VÀ THỜI GIAN TRONG PHA TỐI  Hãy nêu điểm giống q trình cố định CO2 thực vật C4 thực vãt CAM? CHU TRÌNH C4 Thực vật C4 Thực vật CAM PHA ... a Thực vật C3: Trong q trình quang hợp, nhóm TV C3, C4, CAM giống PHA SÁNG Chúng khác PHA TỐI (Pha cố định CO2) Các nhà Sinh lí học TV phát đường cố định CO2 tương ứng với nhóm TV C3, C4, CAM...
 • 22
 • 197
 • 0

Ôn thi hóa học lớp 9bài 18: Nhôm potx

Ôn thi hóa học lớp 9 – bài 18: Nhôm potx
... nhiên nhôm tồn chủ yếu dạng oxit, muối Người ta sản xuất nhôm phương pháp điện phân nóng chảy hỗn hợp nhôm oxit với criolit (Na3AlF6): Điện 2Al2phn chảy Onĩng 4Al + 3O 2Dy hoạt động hoá học dy ... nhôm với dung dịch muối kim loại hoạt động GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop Thí dụ 1: Nhôm đẩy sắt khỏi dung dịch muối sắt (II) sunfat: 2Al + 3FeSO4  3Fe + Al2(SO4)3 Thí dụ 2: Nhôm ... mức hoạt động hoá học Dy hoạt động hoá học số kim loại thường gặp: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop Dựa vo tính chất hố học chung kim loại...
 • 6
 • 827
 • 1

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 9: KHÁI QUÁT NHÓM NITƠ. potx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 9: KHÁI QUÁT NHÓM NITƠ. potx
... oxihóa cao ? Cho vd? - Hãy nêu qui luật : - Độ bền số oxi hóa ? - Sự biến đổi tính axít , bazơ oxit hiđroxit ? HS: Với số oxi hóa +5: N2O5, P2O5 , HNO3 , H3PO4 Có độ bền giảm - Với số oxi hóa ... : - Nhắc lại qui luật biến đổi tính KL, PK , tính oxi hóa- khử , độ âm điện , lực electron theo nhóm A ? Nhóm nitơ ? HS thảo luận trả lời : Nitơ Bimut - Bán kính , tính kim loại , tăng dần - ... nitơ thuộc nhóm ? gồm nguyên tố ?Nêu tên kí hiệu chúng? - Hs dựa vào BTH trả lời - Thuộc nhóm V BTH - Nhóm Nitơ gồm : Nitơ (N) , Photpho (P) , Asen(As) , atimon (Sb) bitmut (Bi) - Chúng thuộc...
 • 7
 • 610
 • 4

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : NHÔM pot

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : NHÔM pot
... hợp lý kim loại nhôm II Chuẩn bị giáo viên học sinh : Giáo viên : Thí nghiệm : Bột nhôm, bìa giấy, đèn cồn, diêm Thí nghiệm : Dây nhôm ống nghiệm đựng dd CuCl2 Thí nghiệm : Dây nhôm ống nghiệm ... Tranh : Sơ đồ điện phân nhôm oxit nóng chảy Học sinh : - Chuẩn bị trước nhà III Tiến trình dạy : Kiểm tra cũ : (4p) Viết dãy hoạt động hoá học kim loại, cho biết ý nghĩa dãy hoạt động hoá học ?(10đ) ... Dự đoán nhôm có phản ứng với dung dịch kiềm không dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán Viết PTHH biểu diễn tính chất hoá học nhôm (trừ phản ứng với kiềm) Thái độ : - Giáo dục lòng yêu môn học, ...
 • 14
 • 1,937
 • 11

Xem thêm