De so 6 lý thây hùng

FREE DE 2 mon ly thay hung

FREE DE 2 mon ly thay hung
... M2 gần M1 dao động pha với M1 A M1M2 = 0 ,2 cm; M1M '2 = 0,4 cm B M1M2 = 0,91 cm; M1M '2 = 0,94 cm C M1M2 = 9,1 cm; M1M '2 = 9,4 cm D M1M2 = cm; M1M '2 = cm Lời giải: v = 0,8(cm) f u M = 2a cos (20 0πt ... Facebook: LyHung95 Từ (1) (2) => ZC = 2ZL = 2R Khi máy phát quay 2n vòng/phút => U tăng Từ (*) => Z giảm lần, U tăng => P ' = I R = 4I R = 4P => Đáp án C lần, Z2 = R + ( 2R + R )2 = R => Z = R 2 lần ... f u M = 2a cos (20 0πt − 20 π) = 2a cos (20 0πt)(cm) Ta có: λ = Gọi M1 điểm nằm đường trung trực S1S2, phương trình dao động M1 có dạng tổng quát: 2 d ) = 2a cos (20 0πt − 2, 5πd)(cm) λ Độ lệch pha...
 • 7
 • 230
 • 0

đề thi mức 7_8 điểm thầy đỗ ngọc hà_phạm văn tùng (đề số 6)

đề thi lý mức 7_8 điểm thầy đỗ ngọc hà_phạm văn tùng (đề số 6)
... https://www.facebook.com/ha.dongoc][S Tμ 0168.5γ15.β4λ] www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 2/6 LUY N THI 2016 Luy n thi www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 THPTQG Th y Ng c Hà - Vi n V t Lí & Hocmai.vn ... https://www.facebook.com/ha.dongoc][S Tμ 0168.5γ15.β4λ] www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 3/6 LUY N THI 2016 Luy n thi www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 THPTQG Th y Ng c Hà - Vi n V t Lí & Hocmai.vn ... https://www.facebook.com/ha.dongoc][S Tμ 0168.5γ15.β4λ] www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 5/6 LUY N THI 2016 Luy n thi www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 THPTQG Th y Ng c Hà - Vi n V t Lí & Hocmai.vn...
 • 6
 • 431
 • 1

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lớp 9 (mới) Đề số 6

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 6
... trồng 19 90 890 .6 728 .6 16 2 .1( 18 .2 (10 0%) ( 81. 8 ) ) 19 94 14 65 .0 (10 0% 11 20 .9 344 .1( 23.5 ) ( 76. 5 ) ) 19 98 17 82.0 (10 0% 13 57.0 425.0( 23.8 ) ( 76. 2 ) ) 2002 264 7.4 (10 0%) 18 02 .6 844.8( 31. 9 ( 58 .1 ... Cho bảng số liệu sau: Năm Sản lượng thuỷ sản - đơn vị:nghìn Tổng số Khai thác Nuôi trồng 19 90 890 .6 728 .6( ) 16 2 .1( ) (10 0%) 19 94 14 65 .0 (10 0% 11 20 .9( ) 344 .1( ) ) 19 98 17 82.0 (10 0% 13 57.0( ... tuổi: Nhóm tuổi 19 79 19 89 19 99 0 -14 42.5 39. 0 33.5 15 - 59 50.4 53.8 58.4 >60 7 .1 7.2 8 .1 Nêu nhận xét thay đổi cấu dan số theo độ tuổi nước ta? điểm Bài :2,0 điểm a)0.5 điểm b )1. 5 điêm Giải thích...
 • 4
 • 429
 • 4

Thi thu DAI HOC de so 6 mon VAT LY

Thi thu DAI HOC de so 6 mon VAT LY
... catốt không Biết số Plăng h = 6, 625.10 -34J.s, điện tích nguyên tố 1 ,6. 10 -19C Tần số lớn tia Rơnghen ống phát A 60 ,380.1018Hz B 6, 038.1015Hz C 60 ,380.1015Hz D 6, 038.1018Hz Câu 22: Tia Rơnghen ... dụng thi t bị đo tần số âm Khi nguồn âm chuyển động thẳng lại gần thi t bị đứng yên thi t bị đo tần số âm 724 Hz, nguồn âm chuyển động thẳng với tốc độ xa thi t bị thi t bị đo tần số âm 60 6 Hz ... biết mT = 3,016u; mD = 2,0136u; mα = 4,0015u; mn = 1,0087u; u = 931 Mev/c2 Khẳng định sau liên quan đến phản ứng hạt nhân ? A thu 11,02 MeV B toả 11,02 MeV C toả 18,06MeV D thu 18,06MeV Câu 48...
 • 6
 • 264
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT ĐỀ SỐ 6 2010

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 6 2010
... dài vật chân mặt phẳng nghiêng A 9,2 m/s B 7,1 m/s C 10,8 m/s D 6, 2 m/s Câu 42 : Đối với vật rắn quay quanh trục cố định, tính chất sau sai ? A thời điểm điểm vật rắn B thời điểm điểm vật rắn ... thẳng đứng vào điểm cố định Ngời ta tạo sóng dừng dây với tần số bé f1 Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thi u đến giá trị f2 Tỉ số f2 f1 A B C D Khi nguyên tử hiđrô trạng thái dừng N xạ ... công suất cực đại B 25 C D 2,5 50 Một mạch dao động gồm tụ điện có diện dung C = 10pF cuộn cảm có độ tự cảm 1mH Tần số dao động điện từ riêng mạch 1 ,6 MHz B 19,8 Hz C 6, 3.107 Hz D 0,05...
 • 5
 • 163
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT ĐỀ SỐ 6 2011

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 6 2011
... Trời Câu 34 Tần số lớn chùm xạ phát từ ống Rơnghen 4.10 18 (Hz) Xác định hiệu điện hai cực ống Cho số bản: h = 6, 625.10 -34 (Js), e = -1 ,6. 10-19 (C) A 16, 4 kV B 16, 5 kV C 16, 6 kV D 16, 7 V Câu 35 ... so với quan sát viên mặt đất? A v = 0,816c B v = 0,818c C v = 0,826c D v = 0, 866 c -Hết Câu B Câu B Câu C Câu D Câu C Câu D Câu A Câu C ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ Câu B Câu 10 Câu 12 C Câu 13 Câu 15 ... trạng thái kích thích Gọi x số phôtôn thu sau đó, theo phương phôton tới Hãy đáp số SAI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ A x = B x = C x = D x = Câu 32 Chọn phương án SAI nói tiên đề Bo A Nguyên tử tồn trạng...
 • 5
 • 221
 • 0

Bài soạn TUYỂN ĐỀ THI ĐH KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)

Bài soạn TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)
... có giá trị A R ≤ 3 ,61 (Ω) B R ≤ 361 (Ω) C R≤ 3 ,61 (kΩ) D R ≤ 36, 1(Ω) Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số Câu 19 ... là :A / (cm) B (cm) C u O = A cos ( uM 2(cm) D 4(cm) I λ1,J1 λ2,J2 Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT Uh O UAK GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số ... từ có bước sóng ngắn bước sóng tia Rơnghen Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số Câu 40 Độ phóng đại ảnh k trường...
 • 6
 • 165
 • 0

Bài giảng TUYỂN ĐỀ THI ĐH KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)

Bài giảng TUYỂN ĐỀ THI ĐH LÝ KHỐI A -ĐỀ SỐ 6 (Có ĐA)
... có giá trị A R ≤ 3 ,61 (Ω) B R ≤ 361 (Ω) C R≤ 3 ,61 (kΩ) D R ≤ 36, 1(Ω) Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số Câu 19 ... là :A / (cm) B (cm) C u O = A cos ( uM 2(cm) D 4(cm) I λ1,J1 λ2,J2 Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT Uh O UAK GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số ... từ có bước sóng ngắn bước sóng tia Rơnghen Đề d a cấu trúc đề thi đại học năm 2010 BGD&ĐT GV Lê Văn Nguyên THPT Phan Bội Châu Tuyển tập đề thi ĐH Khối A- Đế số Câu 40 Độ phóng đại ảnh k trường...
 • 6
 • 168
 • 0

Tài liệu Đề thi thử CĐ ĐH môn Vật năm 2010 đề số 6 ppt

Tài liệu Đề thi thử CĐ ĐH môn Vật lý năm 2010 đề số 6 ppt
... Trời Câu 34.Tần số lớn chùm xạ phát từ ống Rơnghen 4.1018 (Hz) Xác định hiệu điện hai cực ống Cho số bản: h = 6, 625.10-34 (Js), e = -1 ,6. 10-19 (C) A 16, 4 kV B 16, 5 kV C 16, 6 kV D 16, 7 V Câu 35.Khi ... đầu? A không đổi B 1/4 C 0,5√3 D 1/2 10 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ Câu 46. Một thi t bị điện đặt hiệu điện xoay chiều tần số 100 Hz có giá trị hiệu dụng 220 V Thi t bị hoạt động hiệu điện tức thời có ... 36. Tính lượng tối thi u cần thi t để tách hạt nhân Oxy (O 16) thành hạt nhân Hêli (He4) Cho khối lượng hạt: mO = 15,99491u; mα = 4,0015u 1u = 931 (meV/c2) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ A 10,32477 MeV...
 • 15
 • 237
 • 0

Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 6 potx

Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 6 potx
... 2 3 2) Tính tích phân: I = dx x x +4 Câu5: (1 điểm) Cho x, y, z ba số dương x + y + z ≤ Chứng minh rằng: x2 + ∫ x + y2 + y + z2 + z2 ≥ 82 ...
 • 2
 • 208
 • 1

đề thi thử đại học môn khối a - đề số 6

đề thi thử đại học môn lý khối a - đề số 6
... Trời Câu 34 Tần số lớn chùm xạ phát từ ống Rơnghen 4.10 18 (Hz) Xác định hiệu điện hai cực ống Cho số bản: h = 6, 625.1 0-3 4 (Js), e = -1 ,6. 1 0-1 9 (C) A 16, 4 kV B 16, 5 kV C 16, 6 kV D 16, 7 V Câu 35 ... 0,826c D v = 0, 866 c -Hết Câu B Câu B Câu C Câu D Câu C Câu D Câu A Câu C ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ Câu B Câu 10 Câu 12 C Câu 13 Câu 15 A D D Câu 11 Câu 14 B Câu 38 B Câu 39 D D Câu 16 A Câu 40 A Câu ... quay ròng rọc sau quay 16 s Bỏ qua lực cản A 1500 rad B 150 rad C 750 rad D 5 76 rad Câu 54 Kim đồng hồ có chiều dài ¾ chiều dài kim phút Coi kim quay Tỉ số tốc độ dài đầu kim phút đầu kim là: A...
 • 5
 • 340
 • 0

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 Môn: Địa ĐỀ SỐ 6 ppt

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 Môn: Địa Lý ĐỀ SỐ 6 ppt
... SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TĨNH Môn Địa Câu ( điểm ) Vận động tự quay quanh trục Trái Đất a, Khái quát: ... Vẽ biểu đồ (4 điểm) - Xử số liệu (%)(1điểm) Năm 1990 1994 19 96 1998 2002 2004 2005 20 06 Thành thị 19,5 20,4 21,1 23,2 25,1 26, 5 26, 9 27,1 Nông thôn 80,5 79 ,6 78,9 76, 8 74,9 73,5 73,1 72,9 - ... biểu đồ miền (3 điểm) Nếu học sinh chọn dạng khác không cho điểm - Nếu sai ý sau trừ 0,5 điểm : + tên biểu đồ + Không có giải + Không chia khoảng cách năm + Không ghi số liệu năm b, Nhận xét giải...
 • 3
 • 253
 • 0

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 6 pptx

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 6 pptx
... lao động sống nào? c Hao phí thòi gian lao động cuả người sản xuất d Hao phí lao động xã hội cần thi t C Mác Ph Ăngghen a Chủ nghĩa xã hội không tưởng – phê phán dựa vào phát kiến b Chủ nghĩa vật ... a.Xóa bỏ chế độ tư hữu cách mạng xã hội chủ nghĩa b Giải phóng người, giải phóng xã hội gì? c Giành quyền tay giai cấp công nhân d Xóa bỏ chế độ tư chủ nghĩa Câu (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến ... …………………………………………………………………………………………………… 2.5 Sự khác hai giai đoạn phát triển hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa là: Trình độ phát triển lực lượng sản xuất ……………………………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 388
 • 1

Xem thêm