MOT SO HUONG GIAI VD PEPTIT

Thực trạng kinh tế tư bản tư nhân , đánh giá kinh tế tư bản tư nhân và một số hướng dẫn giải pháp

Thực trạng kinh tế tư bản tư nhân , đánh giá kinh tế tư bản tư nhân và một số hướng dẫn giải pháp
... qua bảng số liệu: Đơn vị % 2001 2002 2003 9,5 1 0,2 1 1,2 -Kinh tế nhà nớc 4,0 4,3 4,1 -Kinh tế t t nhân 3,7 3,8 4,7 -Kinh tế có vốn đầu t nớc 1,8 2,1 2,4 Tăng trởng GDP Theo thành phần kinh tế: ... xuất kinh doanh hộ kinh doanh cá thể 63.668 tỷ đồng, chiếm 3 6,6 1% tổng số vốn dùng vào sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế t t nhân chơng IV đánh giá kinh tế t t nhân kinh tế thị trờng định hớng ... kinh t , số 283-tháng 12-2001 Bài: Tài với phát triển kinh tế t t nhân Nguyễn Đăng Nam Tạp chí nghiên cứu kinh t , số9 -tháng 9-2002 Bài: Mấy vấn đề lý luận từ thực tế phát triển kinh tế t t nhân...
 • 40
 • 254
 • 0

Một số hướng tư duy mới giải hệ phương trình

Một số hướng tư duy mới giải hệ phương trình
... Dưới trình bày lời giải theo cách khác,cho bạn đọc dễ thấy mối quan hệ bậc hpt *Lời giải  x  y  x  y   x  y  Nhân chéo phương trình: 6( x  y )  2(4 x  y )( x  y ) Đây phương trình ... Vd1 Giải  ( x  1)( y  x  2)  y *Quan sát : Nhận thấy lặp lại " x  1" ;”y” " y  x' ' Có thể định hướng giải sau Y=0 không nghiệm hệ x2 1  a; a  b  Đặt y Hệ trở thành  … Rút giải ...  x  y C)Xử lí phương trình Đây dạng hệ rộng.Theo thực khó người đề muốn đánh đố học sinh.Dưới xin trình bày dạng 1)Đặt ẩn phụ Yêu cầu cách giải quan sát : bậc,về lặp lại thừa số  x   y (...
 • 6
 • 110
 • 0

Một số hướng dẫn lập trình C

Một số hướng dẫn lập trình C
... menu Project/Close Project Một số nguyên t c kết nối liệu Project • C c tập tin H thường dùng để khai báo biến liệu hàm dùng chung (export data) C c thể c thể biến hàm c i đặt tập tin CPP tương ... : ”); scanf(“%d%d”, &x, &y); if(x!=y) printf(“Input error”); else printf(“Input valid”); } II HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH PROJECT Một số thao t c : • Tạo project : chọn menu Project/Open Project Tập ... khai báo lần tập tin CPP tương ứng • Tập tin project thường chứa tập tin c i đặt CPP, thư viện đối tượng OBJ, … • C c tập tin project thường tổ ch c thư m c để tiện cho vi c lưu trữ, kết nối ...
 • 2
 • 325
 • 0

Hoạt động MARKETING của công ty INSERIMEX, thực trạng và một số kiến giải pháp hoàn thiện.DOC

Hoạt động MARKETING của công ty INSERIMEX, thực trạng và một số kiến giải pháp hoàn thiện.DOC
... HN PHM VI NGHIấN CU Cụng ty du lch INSERIMEX, vỡ õy l cụng ty m em ó trc tip c tip xỳc v lm vic quỏ trỡnh thc ti cụng ty V ti ch cp n hot ng Marketing l hnh ca cụng ty PHNG PHP NGHIấN CU Khi ... NGHIP L HNH 1.1 KHI QUT V MARKETING V MARKETING TRONG KINH DOANH L HNH 1.1.1 Tỡm hiu v Marketing v Marketing kinh doanh l hnh Khỏi nim Marketing Vic ỏp dng khoa hc nghiờn cu Marketing ca cỏc c s thng ... Marketing- mix l: sn phm, giỏ c, phõn phi v xỳc tin hn hp Cỏc bin s Marketing- mix l sn phm tt yu ca h thng thu thp thụng tin marketing, lp k hoch Marketing, t chc thc hin Marketing v kim tra Marketing...
 • 60
 • 365
 • 2

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
... nờn mt phn nh ca nú cho ton nn kinh t phỏt trin Hiu qu kinh doanh cao nht s b vo kinh doanh l ti thiu v t hiu qu kinh doanh cao nht Nõng cao hiu qu s dng tc l mt hỡnh thc tit kim ti a s b v s dng ... s T ú: a Hiu qu = Kt qu - Chi phớ = Doanh thu Chi phớ = Li nhun b Hiu qu = Kt qu/Chi phớ Hoc cú th s dng : Hiu qu s dng ton b = doanh thu Tổng số vốn sử dụng bình quân kỳ Ch tiờu ny cũn c gi ... kinh doanh 2.1.2 Thi k i mi kinh t t 1986 n nay: Chuyn sang nn kinh t th trng cú s qun tr điu tiột cu nh nc, cỏc DNNN c t ch động sn xut kinh doanh T õy tr thnh sng cũn ca mi DNNN 17 Trong...
 • 45
 • 589
 • 2

Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nước và Một số các Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các Doanh nghiệp nhà nước

Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nước và Một số các Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các Doanh nghiệp nhà nước
... nờn mt phn nh ca nú cho ton nn kinh t phỏt trin Hiu qu kinh doanh cao nht s b vo kinh doanh l ti thiu v t hiu qu kinh doanh cao nht Nõng cao hiu qu s dng tc l mt hỡnh thc tit kim ti a s b v s dng ... s T ú: a Hiu qu = Kt qu - Chi phớ = Doanh thu Chi phớ = Li nhun b Hiu qu = Kt qu/Chi phớ Hoc cú th s dng : 10 Hiu qu s dng ton b = doanh thu Tổng số vốn sử dụng bình quân kỳ Ch tiờu ny cũn c ... yu l t chớnh bn thõn doanh nghip III Gii phỏp nõng cao hiu qu s dng cho cỏc DNNN: Mt s gii phỏp tng quỏt nhm nõng cao hiu qu s dng u t cỏc DNNN: nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ,hiờu qu phc...
 • 46
 • 292
 • 0

Một số hướng dẫn cách trình bày các công trình nghiên cứu khoa học

Một số hướng dẫn cách trình bày các công trình nghiên cứu khoa học
... Khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu - Giả thuyết khoa học - Phạm vi nghiên cứu - Nhiệm vụ nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - Cơ sở nghiên cứu B Phần thứ hai: Kết nghiên cứu Cơ sở lí ... pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu công cụ nghiên cứu khoa học thực nhiệm vụ đề tài Tổng kết phương pháp nghiên cứu khoa học phải đủ thực tổng nhiệm vụ đề tài Mỗi phương pháp nghiên cứu nên ... GV hướng dẫn Liền cuối thời gian thực tế Viết Theo kế hoạch, quy định Nộp sản phẩm cho GV hướng dẫn 2.11 Dàn ý công trình nghiên cứu Lập dàn ý công trình nghiên cứu xác định liệt kê cấu trúc công...
 • 4
 • 1,383
 • 2

293 Hoạt động Marketing của Công ty INSERIMEX, thực trạng & Một số kiến giải pháp hoàn thiện

293 Hoạt động Marketing của Công ty INSERIMEX, thực trạng & Một số kiến giải pháp hoàn thiện
... HN PHM VI NGHIấN CU Cụng ty du lch INSERIMEX, vỡ õy l cụng ty m em ó trc tip c tip xỳc v lm vic quỏ trỡnh thc ti cụng ty V ti ch cp n hot ng Marketing l hnh ca cụng ty PHNG PHP NGHIấN CU Khi ... ny CHNG 1: HOT NG MARKETING CA CC DOANH NGHIP L HNH 1.1 KHI QUT V MARKETING V MARKETING TRONG KINH DOANH L HNH 1.1.1 Tỡm hiu v Marketing v Marketing kinh doanh l hnh Khỏi nim Marketing Vic ỏp ... Marketing- mix l: sn phm, giỏ c, phõn phi v xỳc tin hn hp Cỏc bin s Marketing- mix l sn phm tt yu ca h thng thu thp thụng tin marketing, lp k hoch Marketing, t chc thc hin Marketing v kim tra Marketing...
 • 62
 • 161
 • 0

Tình hình hoạt động của các DNNN và một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các DNNN ở Việt Nam hiện nay

Tình hình hoạt động của các DNNN và một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các DNNN ở Việt Nam hiện nay
... kinh t t 1986 n nay: Chuyn sang nn kinh t th trng cú s qun tr điu tiột cu nh nc, cỏc DNNN c t ch động sn xut kinh doanh T õy tr thnh sng cũn ca mi DNNN Trong thi k 1986-1990, cỏc DNNN c hỡnh thnh ... cho ta thy cỏc DNNN trung ng qun lý cú hiu qu kinh doanh cao hn cỏc DNNN Thnh ph qun lý Cỏc DNNN lm n thua l cú xu hng gim i vi cỏc DNNN TW qun lý, nhng li cú xu hng tng i vi cỏc DNNN Thnh ph qun ... doanh nghip Nh nc hin nay: 2.5.1 Nhng kt qu t c T i mi nn kinh t n nay, h thng DNNN ó t c mt s kt qu nh sau: Mt l , gim 68% s DNNN t 12080 DNNN vo u nm 1990 xung cũn 5280 DNNN hin S doanh nghip...
 • 46
 • 292
 • 0

683 Hoạt động Marketing của Công ty INSERIMEX, thực trạng & Một số kiến giải pháp hoàn thiện

683 Hoạt động Marketing của Công ty INSERIMEX, thực trạng & Một số kiến giải pháp hoàn thiện
... cụng ty Mc dự ngy t i vo hot ng, hot ng marketing ca cụng ty ó c quan tõm thc hin v ó t c nhiu nhng thnh cụng nht nh Tuy nhiờn, hin quy mụ ca cụng ty khỏ ln nhng hot ng marketing ca cụng ty võn ... bit kờnh Marketing l cụng c cnh tranh di hn ca cụng ty trờn th trng Hin cụng ty ang da vo mt s cn c sau a kờnh Marketing ca mỡnh: - Cn c vo th trng ca cụng ty - Cn c vo kh nng ca cụng ty - Cn ... tranh khụng ch l cỏc cụng ty nc trc tip sn phm, cụng ty thng mi kinh doanh nhng mt hng ca cựng 10 cụng ty, cụng ty thng mi kinh doanh cỏc sn phm tng t m cũn cú c cỏc cụng ty nc ngoi cng chen chõn...
 • 72
 • 143
 • 0

Xem thêm