Hóa ôn thi boxmath

Hóa ôn thi boxmath

Hóa ôn thi boxmath
... J Cỏc bi c trớch dn t thi th ca cỏc trng THPT chuyờn HSP, THPT chuyờn i hc Vinh, THPT chuyờn Nguyn Hu, THPT chuyờn KHTN, THPT Qunh Lu I (Ngh An) v thi th ca cỏc din n BoxMath, Dayhoahoc Mt s ... Mt s bi húa hc s dng bin lun lemongrass.31.08@gmail.com Trang 20/20 http:/ /boxmath. vn DIN N BOXMATH. VN Trang http:/ /boxmath. vn Ngi b vp ngó l ngi dỏm liu mỡnh Qua cỏch h i phú vi sai lm, ta cú ... Chng IV Mt s bi cú hng dn gii Trang 83 Chng V Nhng bi húa mang thng hiu ca boxmath Trang 99 Trang http:/ /boxmath. vn MT S NH LUT TRONG GII TON HểA HC V MT S PHNG PHP GII I nh lut...
 • 127
 • 7
 • 0

124 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học

124 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học
... tính oxi hóa C tính khử tính oxi hóa D có tính oxi hóa, tính khử Câu 119: Nhóm gồm kim loại hòa tan dung dịch H2SO4 loãng là: A K, Mg, Ca, Cu B K, Fe, Zn, Hg C K, Mg, Al, Fe D K, Ca, Zn, Ag Câu 120: ... phản ứng tráng gương C Fructozơ có công thức phân tử công thức cấu tạo với glucozơ D Phân tử xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh có khối lượng phân tử lớn Câu 32: Dung dịch saccarozơ tinh ... Tơ visco Câu 37: Đem trùng hợp chất : butađien -1,3 ; propen ; isopren ; cloropren Sản phẩm trùng hợp không dùng làm cao su A butađien -1,3 B propen C isopren D cloropren Câu 38: Trong công nghiệp,...
 • 11
 • 1,250
 • 41

đề hóa on thi cấp tốc

đề hóa on thi cấp tốc
... 40: Trong phân tử hợp chất hữu Y (C4H10O3) chứa chức ancol Biết Y tác dụng đợc với dung dịch Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam Số CTCT Y là: A B C D Page of Luyện Thi Đại Học-Cao Đẳng Đề số ... tím K2Cr2O7 môi trờng H2SO4 loãng A FeSO4 B FeBr2 C FeBr3 D Fe2(SO4)3 Câu 18: Có chất ion lỡng tính số chất ion sau: Al, Ca(HCO3)2, H2O, HCl, ZnO, HPO32-, H2PO4-, NH4HCO3 A B C D Câu 19: Nên thực ... 1,1-đimetylxiclopropan Câu 27: Trong công nghiệp khí etilen đợc điều chế phơng pháp sau A Loại nớc từ etanol có H2SO4 đặc xúc tác B Cho 1,2-đicloetan qua Zn đun nóng C Đề hiđro hoá từ etan D Cho cloetan...
 • 4
 • 230
 • 0

Đề + đáp án môn Hóa ôn thi ĐH

Đề + đáp án môn Hóa ôn thi ĐH
... máy tính cầm tay theo qui định Bộ Giáo dục_ Đào tạo, không sử dụng bảng tuần hoàn) Trang 4/5 - Mã đề thi 169 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÃ ĐỀ 169 made cauhoi dapan 169 1B 169 2C 169 3A 169 4D 169 ... Các chất có công thức đơn giản CH2 thuộc dãy đồng đẳng anken Câu 28: Phương pháp điều chế kim loại sau không đúng? Trang 2/5 - Mã đề thi 169 o A Cr2O3 + 2Al t → 2Cr + Al2O3 o +CO, t o C CaCO3 ... o +CO, t o C CaCO3 t → CaO → Ca o B HgS + O2 t Hg + SO2 → + NaCN + Zn D Ag2S  Na[Ag(CN)2]  Ag → → Câu 29: Chiều tăng dần lượng ion hóa thứ nguyên tố: X (Z=11), Y(Z=12), Z (Z=13)...
 • 5
 • 200
 • 0

Phương pháp giải bài tập Hóa ôn thi tốt nghiệp và đại học

Phương pháp giải bài tập Hóa ôn thi tốt nghiệp và đại học
... - ñó câu m i nh nh ng b n không hi u ñúng b n ch t c a m t hi n tư ng hóa h c hay mô t không d y ñ PU hóa h c x y ph n d n B Các phương pháp làm thi tr c nghi m: Bài tr c nghi m tính toán: Do ... g 2 .Phương pháp b o toàn kh i lư ng: nFe(NO3)3 = nFe = m/56 nHNO3 = nNO + 3nFe = 0,1 + 3m/56 nH2O = 1/2 nHNO3 Thay giá tr vào PT: mA + mHNO3 = mFe(NO3)3 + mNO + mH2O -> m = 10,08 g Phương pháp ... gian r t ng n nên c n ph i áp d ng linh ho t phương pháp gi i t p hóa h c k ñi u quan tr ng nh t ph i n m rõ ñi m m u ch t c a v n ñ t ñó có phương pháp gi i quy t nhanh chóng nh t Câu Cho m gam...
 • 8
 • 370
 • 4

Bài giảng Đề hóa ôn thi 2010

Bài giảng Đề hóa ôn thi 2010
... CH3CH2CHO B CH3CHO C HCHO D CH2=CHCHO + ddBr2 Đề thi thử đại học cấp tốc năm 2009- Chơng trình chuẩn Lu Tiến Sự Tr ờng THPT Giao Thuỷ - HT Đề thi thử đại học cấp tốc năm 2009- Chơng trình ... AgNO3 ,Mg(NO3)2 Nờ u cho cac dung dich trờn ln lt tỏc dng vi dd NH3 cho n d hoc dd NaOH cho n d, thi sau phan ng s kờ t tua thu c ln lt l ? A u bng B u bng C hoc D hoc Cõu 28: Cho 5,76 gam Cu...
 • 3
 • 62
 • 0

TÓM TẮC LÝ THUYẾT HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC

TÓM TẮC LÝ THUYẾT HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC
... + Ăn mòn hóa học: Quá trình oxi hóa khử, không tạo dòng điện + Ăn mòn điện hóa học: Quá trình oxi hóa khử, tạo dòng điện chuyển dời từ cực âm đến dương b Điều kiện xảy ăn mòn điện hóa học - Tiếp ... vật lý: Không màu, không mùi, không trì sống cháy - Tính chất hóa học: Tác dụng H2, kim loại, tác dụng Oxi tạo NO - Điều chế: Phòng thí nghiệm: Đun NH4NO2 bão hòa, Natri Nitrit + Amoni Clorua Công ... hóa học - Cộng: Giống anken, phản ứng xảy theo tỉ lệ 1:1 hay 1:2 - Đime hóa 2CHCH ‡ CH2CHCCH - Trime hóa 3CHCH ‡ C6H6 - Oxi hóa hoàn toàn: CnH2n-2 + (3n-1)/2O2 ‡ nCO2 + (n-1)H2O - Oxi hóa không...
 • 22
 • 2,859
 • 74

Tổng hợp lý thuyết Hóa ôn thi đại học

Tổng hợp lý thuyết Hóa ôn thi đại học
... đơn chất hỗn hợp Liên kết hoá học hợp kim: Liên kết hợp kim chủ yếu liên kết kim loại Trong loại hợp kim có tinh thể hợp chất hoá học, kiểu liên kết liên kết cộng hoá trị Tính chất hợp kim: Thư ... hỗn hợp ban đầu, nóng chảy chúng không tan vào b) Tinh thể dd rắn: Là tinh thể tạo thành sau nung nóng chảy đơn chất hỗn hợp tan vào c) Tinh thể hợp chất hoá học: Là tinh thể hợp chất hoá học ... Ví dụ: V Hợp kim Định nghĩa Hợp kim chất rắn thu sau nung chảy hỗn hợp nhiều kim loại khác hỗn hợp kim loại phi kim Cấu tạo hợp kim Hợp kim thường cấu tạo loại tinh thể: a) Tinh thể hỗn hợp: Gồm...
 • 121
 • 4,136
 • 567

1500 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học cực đỉnh

1500 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học cực đỉnh
... Ozon có tính tẩy màu 456 Chọn câu không câu lưu huỳnh A S chất rắn màu vàng B S không tan nước C S dẫn điện, dẫn nhiệt D S không tan dung môi hữu 457 Chọn câu không câu A SO2 làm đỏ quỳ ẩm B SO2 ... đổi phản ứng hóa học chất phản ứng với tạo nhiều chất D Phản ứng trao đổi phản ứng hóa học hai hợp chất trao đổi với thành phần cấu tạo nên chúng Loại phản ứng luôn phản ứng oxi hóa khử? A Phản ... chất phản ứng Chọn câu trả lời phát biểu sau: Trong phản ứng hóa học, nguyên tử nguyên tố kim loại A bị khử B bị oxi hóa C nhận electron D nhận electron bị khử Cho phản ứng hóa học sau: a) 4Na +...
 • 139
 • 800
 • 5

Dao động điều hoà ôn thi đại học môn vật lý

Dao động điều hoà ôn thi đại học môn vật lý
... vật chuyển động thẳng B.Chuyển động vật chuyển động biến đổi C.Chuyển động vật chuyển động tuần hồn D Chuyển động vật chuyển động điều hòa 7.Con lắc lo xo dao động ngang, vận tốc vật khơng khi: ... biểu A .Dao động trì dao động tắt dần mà người ta làm lực cản mơi trường B .Dao động trì dao động tắt dần ma người ta tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động C .Dao động ... 10.Chọn câu sai A .Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B .Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến thi n tuần hồn C.Khi cộng hưởng dao động, tần số dao động hệ tần số...
 • 26
 • 351
 • 0

Dao động điều hoà ôn thi đại học

Dao động điều hoà ôn thi đại học
... thỡ dao ng nh ca lc n c xem l dao ng t B Dao ng nh ca lc n l mt dao dng iu ho C Chu k dao ng ca lc n ph thuc vo c tớnh ca h D C nng ca lc n bin thi n theo thi gian PA: D Cõu 28 VL1203CBB Tn s dao ... B Cõu 40 VL1205CBB Dao ng tt dn l: A dao ng ca mt vt cú li ph thuc vo thi gian theo dng sin B dao ng ca h ch chu nh hng ca ni lc C dao ng cú biờn gim dn theo thi gian D dao ng cú chu k khụng ... du nhn, thi gian dao ng ca mt vt di hn so vi thi gian vt y dao ng khụng khớ B S cng hng th hin cng rừ nột lc cn ca mụi trng cng nh C Trong dao ng iu ho tớch s gia tc v gia tc ca vt ti mi thi im...
 • 66
 • 248
 • 0

5 ĐỀ HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC CÓ GIẢI CHI TIẾT

5 ĐỀ HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC CÓ GIẢI CHI TIẾT
... phần => Câu 50 D  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN Mã đề thi 54 6 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 6, NĂM 2013 Môn thi : HÓA HỌC Thời gian làm : 90 phút (Không kể giao đề) Cho nguyên ... D Câu 50 (1 chất) => TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN Mã đề thi 298 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4, NĂM 2013 Môn thi : HÓA HỌC Thời gian làm : 90 phút (Không kể giao đề) Cho ... Phản ứng thu nhiệt TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN Mã đề thi 54 6 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5, NĂM 2013 Môn thi : HÓA HỌC Thời gian làm : 90 phút (Không kể giao đề) Cho nguyên tử khối :...
 • 49
 • 854
 • 19

Xem thêm