31 trường hà nội amsterdam

31 trường nội amsterdam

31 trường hà nội  amsterdam
... để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7/18 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ CHUYÊN AMSTERDAM HÀ NỘI – LẦN – NĂM 2014 – 2015 Câu 1: Ta có: nCH3COOH = 0,1 mol nC2H5OH = 0,15 mol +) Do axit ... trung bình brom 79,91 phần trăm đồng vị A 45,5% 54,5% B 61,8% 38,2% C 54,5% 45,5% D 35% 65% Câu 31: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3 X Y A NaOH Na2CO3 B Na2CO3 NaClO C NaOH ... tăng lên lần Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm ankan X ankin Y, thu số mol CO2 số mol H2O Thành phần phần trăm số mol X Y hỗn hợp M A 75%; 25% B 20%; 80% C 35%; 65% D 50%; 50% C 0,13 D 0,10...
 • 18
 • 19
 • 0

ĐÁP ÁN VẮN TẮT “ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6” TRƯỜNG NỘIAMSTERDAM 2010 potx

ĐÁP ÁN VẮN TẮT “ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6” TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM 2010 potx
... Vậy số cần tìm 77175 II TỰ LUẬN Bài 1: Số học sinh tham gia câu lạc : 24 + 16 = 32 (em) Số học sinh lớp : 32 + = 40 (em); Vậy lớp 5A có 40 học sinh Bài 2: A B Sau giờ, Người I  10 = 20 (km)...
 • 2
 • 535
 • 9

BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP 6 MÔN TIẾNG VIỆT (Thi vào trường Nội – Amsterdam) ppt

BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP 6 MÔN TIẾNG VIỆT (Thi vào trường Hà Nội – Amsterdam) ppt
... lành………………… b) Tính lành……… e) Áo lành……………………… ……… c) Tiếng lành đồn xa………………… f) Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt……… Câu 11: (1 điểm) Nghĩa thành ngữ khác nào? - Chạy vịt - Chạy đèn cù Câu 12: ... ngữ độc đáo câu thơ thứ hai? Câu 15 (2 điểm) Viết đoạn văn tả cảnh đêm trăng mùa xuân sông dựa vào ý thơ 10 (trong có sử dụng phép so sánh nhân hóa) ...
 • 2
 • 1,386
 • 9

đề thi thử đại học lần 1 môn toán năm 2014 - trường nội - amsterdam

đề thi thử đại học lần 1 môn toán năm 2014 - trường hà nội - amsterdam
... www.TaiLieuLuyenThi.com TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM TỔ TOÁN – TIN ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ I NĂM 2 014 Môn: TOÁN Câu Câu (2,0 điểm) Đáp án Điểm a) Học sinh tự giải 1, 0 b) Gọi M ...    15 a b c Dấu "  " xảy a  b  c  n  N , n   Ta có Cn  n  An 1   n  n  1  n   n 8  n   n  1 n   Ta có 0,5 Tương tự 3b  Câu 6a (1, 0 điểm) 0,5 0,5 1 1 1 f  ... nghiệm hệ 2  5  1 x     y    DI   2  2 x 1   y  1   x  5 25   x     y  3    Vậy B, C có tọa độ 1; 1 ,  4 ;1 Câu 6b (1, 0 điểm) Câu 7b (1, 0 điểm) Số cách...
 • 5
 • 280
 • 7

ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NỘIAMSTERDAM doc

ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM doc
... đề thi vào lớp Môn thi: Toán Thời gian: 50 phút (5 phút ghi phách 45 phút làm bài) Họ tên chữ ký giám thị: Họ tên thí sinh: ………………………………………… Học sinh không viết vào phần gạch chéo ... sinh: ………………………………………… Học sinh không viết vào phần gạch chéo Sở giáo dục đào tạo nội Trường chuyên nội- amsterdam Khoá ngày:………… Bài 10: Một sân vận động dịp WORLD CUP bán số vé xem số tự ... tập học sinh phải trình bày lời giải (mỗi 2,5 điểm) Bài 1: Lớp 5A có 24 bạn tham gia câu lạc (CLB) cờ vua, 16 bạn tham gia CLB bóng bàn, lại bạn không tham gia hai CLB Tính số học sinh lớp 5A,...
 • 2
 • 711
 • 11

Đề thi thử Đại học lần 1 môn Toán năm 2014 - Trường Nội - Amsterdam

Đề thi thử Đại học lần 1 môn Toán năm 2014 - Trường Hà Nội - Amsterdam
... www.TaiLieuLuyenThi.com TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM TỔ TOÁN – TIN ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ I NĂM 2 014 Môn: TOÁN Câu Câu (2,0 điểm) Đáp án Điểm a) Học sinh tự giải 1, 0 b) Gọi M ...    15 a b c Dấu "  " xảy a  b  c  n  N , n   Ta có Cn  n  An 1   n  n  1  n   n 8  n   n  1 n   Ta có 0,5 Tương tự 3b  Câu 6a (1, 0 điểm) 0,5 0,5 1 1 1 f  ... nghiệm hệ 2  5  1 x     y    DI   2  2 x 1   y  1   x  5 25   x     y  3    Vậy B, C có tọa độ 1; 1 ,  4 ;1 Câu 6b (1, 0 điểm) Câu 7b (1, 0 điểm) Số cách...
 • 5
 • 170
 • 2

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa trường nội amsterdam

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa trường hà nội  amsterdam
... Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7/18 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ CHUYÊN AMSTERDAM HÀ NỘI – LẦN – NĂM 2014 – 2015 Câu 1: Ta có: nCH3COOH = 0,1 ... số oxi hóa, chất oxi hóa giảm số oxi hóa phản ứng => Đáp án D Câu 25: Mantozo có nhóm -CHO nên : mol Mantozo + Ag2O/NH3 mol Ag >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh ... 100 => 16z < 100  z ≤ 6) +) CTCT thỏa mãn đề là: HCOO-CH=CH-CH2-CH3 HCOO-CH=C(CH3)-CH3 CH3COO-CH=CH-CH3 C2H5COO-CH=CH2 => Đáp án B Câu 10: - Theo đề thi ta có: +) nOH- = 0,25 (mol) => trung hòa...
 • 18
 • 329
 • 1

đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học TRƯỜNG nội AMSTERDAM lần 2 2015

đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học TRƯỜNG hà nội  AMSTERDAM  lần 2  2015
... oxi hoá giảm dần 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ B Pb > Sn > Fe > Ni > Zn 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ D Sn > Ni > Zn > Pb > Fe A Zn > Sn > Ni > Fe > Pb C Pb > Sn > Ni > Fe > Zn 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 46: Khi ... +) CmH2m -2 + O2 mCO2 + (m-1)H2O (2) +) Ta thấy - đốt ankan tạo nCO2 < nH2O nH2O(1) - nCO2(1) = n ankan - đốt ankin tạo nCO2 > nH2O nCO2 (2) - nH2O (2) = n ankin => Vậy để tạo nCO2 = nH2O n ankan ... k.[N2].[H2]3 => Khi [N2] tăng lần [H2] không đổi => v phản ứng tăng lần => Đáp án A Câu 36: +) Gọi CTPT X : CnH2n +2 Y : CmH2m -2 +) Đốt cháy: +) CnH2n +2 3n + O2 + nCO2 + (n+1)H2O (1) 3m - +) CmH2m-2...
 • 20
 • 269
 • 0

TRƯỜNG NỘI - AMSTERDAM đề và đáp án thi thử quốc gia lần 2 môn hóa

TRƯỜNG HÀ NỘI - AMSTERDAM đề và đáp án thi thử quốc gia lần 2 môn hóa
... mãn: +) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH +) CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH +) CH3-CH(CH2OH)-CH2-CH3 => Đáp án C Câu 43 Đáp án C Câu 44 Đáp án C Câu 45 Đáp án C Câu 46 - Sơ đồ: - Fe2O3 Cr2O3 NaOH(đặc, dư) Al2O3 kết ... +) CmH2m -2 + O2 mCO2 + (m-1)H2O (2) +) Ta thấy - đốt ankan tạo nCO2 < nH2O nH2O(1) - nCO2(1) = n ankan - đốt ankin tạo nCO2 > nH2O nCO2 (2) - nH2O (2) = n ankin => Vậy để tạo nCO2 = nH2O n ankan ... có công thức cấu tạo sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T) Những chất tác dụng với Cu(OH )2 tạo thành dung dịch màu xanh lam...
 • 20
 • 266
 • 0

Đề thi lớp 10 chuyên Toán-Tin trường THPT chuyên Nội-Amsterdam

Đề thi lớp 10 chuyên Toán-Tin trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
... Câu 5: chia thành 2006 nhóm 1: từ đến 2: từ đến 2005:từ 2006 : Có 2006 2007 số thuộc 2005 nhóm đầu theo Đi...
 • 2
 • 1,136
 • 12

Xem thêm