27 trường THPT lam kinh, thanh hóa

27 trường THPT lam kinh, thanh hóa

27 trường THPT lam kinh, thanh hóa
... – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5/18 LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: MÃ ĐỀ 132 Số báo danh: Trường ... Trường THPT Lam Kinh Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; C= 12; N=14; Cl=35,5; S= 32; Na= 23; K=39; Fe= 56; Al= 27; Ag= 108; Cu= 64, Ba=137; Br=80; Mg=24; Ca=40 Câu 1: Liên kết hóa học ... HCl thuộc loại liên kết A cộng hóa trị không cực B cộng hóa trị có cực C ion D.hiđro Dễ thấy HCl có liên kết ion hidro, có độ âm điện khác nên liên kết H-Cl cộng hóa trị có cực => Đáp án B Câu...
 • 18
 • 23
 • 0

Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lam kinh, thanh hóa (lần 2)

Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lam kinh, thanh hóa (lần 2)
... you have read recently You should write at least 200 words THE END Trang 4/4 - Mã đề thi 456 Trang 5/4 - Mã đề thi 456 ... a man weighing 82 kilograms on Earth would only weigh 14 kilograms on the Moon Trang 3/4 - Mã đề thi 456 The geographical features of the Earth most like that of the Moon are, in fact, places ... National Entrance Examinations must be before the deadline, often in April Trang 2/4 - Mã đề thi 456 A issued B signed C filed D submitted Question 27.I can’t _ of a word he is saying...
 • 5
 • 593
 • 4

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lam kinh, thanh hóa (lần 1)

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lam kinh, thanh hóa (lần 1)
... school teach a ( 71) many things of value to the future accountant, doctor or electrician Do they also teach anything of value to the future employee? Yes, they teach the one thing that it is ... in this mess right now C If you listen to my advice in the first place, you will not be in this mess right now D If you had listened to my advice in the first place, you wouldn’t have been in this ... ofheart diseases One egg yolk, in fact, contains a little more than two-thirds of the suggested daily cholesterol limit This knowledge has driven egg sales to plummet in recent years, which in...
 • 8
 • 539
 • 4

Đề thi thử môn Toán Quốc gia lần 1 năm 2015 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa

Đề thi thử môn Toán Quốc gia lần 1 năm 2015 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa
... Ta có 4Cn 1  2Cn  An  (n  1) n((n  1)  n(n  1)  n(n  1) (n  2), n   2(n  1)   3(n  2)  n  11 0,25 11 k 11 11 2   2 k k Khi  x     C 11( x )11 k      C 11. (2) k x ... số x C 11. (2)5  14 784 Câu (2.0đ) Tính nguyên hàm 0,25  (e x 0,5  2 015 ) xdx u  x du  dx  Đặt  x x dv  (e  2 015 )dx v  e  2 015 x 0,5 Khi x x x  (e  2 015 ) xdx = x(e  2 015 x)  ... x(e  2 015 x)   (e  2 015 x)dx  xe x  2 015 x  (e x  2 015  xe x  e x  2 015 x C x2 ) +C 0,5 0,5 0,5 Câu (2.0đ) Cho hình bình hành ABCD có diện tích Biết A (1; 0), B(0;2) giao điểm I hai đường...
 • 7
 • 287
 • 2

ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT MÔN TOÁN TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2015 - Trường THPT Lam Kinh - Thanh Hóa

ĐỀ THI THỬ KHẢO SÁT MÔN TOÁN TRƯỚC KỲ THI QUỐC GIA 2015 - Trường THPT Lam Kinh - Thanh Hóa
... ÁN MÔN TOÁN (KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN ĐH - CĐ LẦN I NĂM 2015) Đáp án Câu Điểm 2x 1 Câu a.(2.0đ) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số y  x  (4.0đ) i/ TXĐ: D = R\ {-2 } ii/ Sự biến thi n + Giới hạn- tiệm ... 0,5  2015) xdx u  x du  dx  Đặt  x x dv  (e  2015) dx v  e  2015 x Khi x x x  (e  2015) xdx = x(e  2015x)   (e  2015x)dx 0,5 0,5 x2  xe  2015 x  (e  2015 ) + C 0,5 2015 ... hàm số có tiệm cận đứng x = -2 tiệm cận ngang y= + Chiều biến thi n Có y '   x  D ( x  2) Suy hàm số đồng biến khoảng (;2) (2;) + Bảng biến thi n x  y’  -2 + 0,5 +  0,5 y  iii/...
 • 7
 • 63
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa trường THPT lam kinh, thanh hóa

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa trường THPT lam kinh, thanh hóa
... – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5/18 LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: MÃ ĐỀ 132 Số báo danh: Trường ... (sắt tráng thi c) bị xây xát, để không khí ẩm bị ăn mòn điện hoá thi c bị ăn mòn trước Câu 47: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 cường độ dòng điện 2,68 ampe, thời gian t thu ... Trường THPT Lam Kinh Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; C= 12; N=14; Cl=35,5; S= 32; Na= 23; K=39; Fe= 56; Al= 27; Ag= 108; Cu= 64, Ba=137; Br=80; Mg=24; Ca=40 Câu 1: Liên kết hóa học...
 • 18
 • 509
 • 1

đề thi thử thpt quốc gia môn toán trường trường THPT lam kinh thanh hóa

đề thi thử thpt quốc gia môn toán trường trường THPT lam kinh  thanh hóa
... ĐÁP ÁN MÔN TOÁN (KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN ĐH - CĐ LẦN I NĂM 2015) Đáp án Câu Điểm 2x 1 Câu a.(2.0đ) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số y  x  (4.0đ) i/ TXĐ: D = R\{-2} ii/ Sự biến thi n + Giới ... tiệm cận đứng x = -2 tiệm cận ngang y= + Chiều biến thi n Có y '   x  D ( x  2) Suy hàm số đồng biến khoảng (;2) (2;) + Bảng biến thi n x  y’  -2 + 0,5 +  0,5 y  iii/ Đồ thị: ... thẳng d: y = - x + m cắt đồ thị (C) hai điểm phân biệt A B Tìm m để đoạn AB có độ dài nhỏ Hoành độ giao điểm đồ thị (C ) đường thẳng d nghiệm phương trình  x  2 2x   x  m   0.5 x2  x ...
 • 7
 • 66
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa-Trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa-Trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa
... học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5/18 LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: MÃ ĐỀ 132 Số báo ... (sắt tráng thi c) bị xây xát, để không khí ẩm bị ăn mòn điện hoá thi c bị ăn mòn trước Câu 47: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 cường độ dòng điện 2,68 ampe, thời gian t thu ... Trường THPT Lam Kinh Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; C= 12; N=14; Cl=35,5; S= 32; Na= 23; K=39; Fe= 56; Al= 27; Ag= 108; Cu= 64, Ba=137; Br=80; Mg=24; Ca=40 Câu 1: Liên kết hóa học...
 • 18
 • 212
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa năm học 2015- 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa năm học 2015- 2016
... tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LAM KINH - Bài KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM HỌC 2015-2 016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HOÁ HỌC (2,75) X  Y: Cl2 + H2  2HCl Y Z X ... 0,25 0,16 .104 100 %  10, 8% 153,6 0,25 0,24.126 100 %  19,69% 153,6 0,25 Hoàn thành phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng electron a) 10FeCl2 + 6KMnO4 + 24H2SO4   Fe2(SO4)3 + 10Cl2 + ... dụng hết với dung dịch BaCl2 dư tạo thành 58,25 gam kết tủa Tính a, V Học sinh không sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học (Biết: H=1, O=16, C=12, Cl=35,5, Mg=24, Fe=56, Zn=65, Ca=40, Pb =...
 • 6
 • 275
 • 0

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa năm học 2015 - 2016 (Lần 3)

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa năm học 2015 - 2016 (Lần 3)
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Sở GD & ĐT Thanh Hoá Trường THPT Lam Kinh Câu Kỳ thi khảo sát chọn đội tuyển học sinh giỏi tỉnh lần Năm học 2015 2016 Môn: Ngữ văn ĐÁP ... nhiều người - Đừng nến “bị bỏ quên ngăn kéo, không nhớ đến nữa” Hãy dũng cảm hành động, thân phải chịu thi t thòi để tỏa sáng cho đời 2a Nhà văn Nguyễn Đình Thi cho rằng: “Tác phẩm văn học lớn hấp ... nhận mới, tình cảm điều, việc mà 12, 0 biết rồi” (Trích “Nhà văn nói tác phẩm”, NXB Văn học, 1998) Anh/ chị hiểu điều nào? Bằng hiểu biết tác phẩm “Chí Phèo” nhà văn Nam Cao, anh/ chị làm sáng tỏ...
 • 4
 • 696
 • 4

Đề thi thử môn tiếng anh trường THPT lam kinh thanh hóa lần 1 năm 2015

Đề thi thử môn tiếng anh trường THPT lam kinh thanh hóa lần 1 năm 2015
... ÁN A 11 A 21 B 31 B 41 B 51 C 61 C 71 B A 12 C 22 B 32 C 42 A 52 B 62 D 72 B D 13 D 23 D 33 A 43 D 53 A 63 B 73 D C 14 D 24 D 34 B 44 B 54 D 64 B 74 A D 15 C 25 C 35 B 45 B 55 A 65 A 75 C A 16 ... school teach a ( 71) many things of value to the future accountant, doctor or electrician Do they also teach anything of value to the future employee? Yes, they teach the one thing that it is ... C A 16 B 26 C 36 B 46 B 56 C 66 C 76 C B 17 B 27 D 37 B 47 C 57 C 67 B 77 D C 18 D 28 B 38 D 48 C 58 C 68 C 78 B B 19 C 29 C 39 C 49 C 59 C 69 C 79 C 10 A 20 C 30 A 40 B 50 B 60 A 70 B 80 A ...
 • 8
 • 87
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia môn toán DE22 THPT lam kinh, thanh hóa (l1) w

đề thi thử thpt quốc gia môn toán DE22 THPT lam kinh, thanh hóa (l1) w
... ngân hàng đề thi câu hỏi để lập đề thi có C 204  4845 đề thi 0,25 10 Câu 4.b 0.5đ 10 Thí sinh A rút ngẫu nhiên đề thi có câu thuộc, có C C  2025 trường hợp Thí sinh A rút ngẫu nhiên đề thi có ... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM – THPT LAM KINH, THANH HÓA – LẦN Câu Nội dung Điểm - Tập xác định D  R \ 1 - Sự biến thi n y '  3  x  1 0,25  với x  D + Hàm số nghịch ... nhiên đề thi có câu thuộc, có C104  210 trường hợp Do đó, thí sinh A rút ngẫu nhiên đề thi có câu thuộc, có 2025  1200  210  3435 trường hợp Vậy xác suất để thí sinh A rút ngẫu nhiên đề thi...
 • 5
 • 26
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường lam kinh thanh hóa năm 2015

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường lam kinh thanh hóa năm 2015
... Question 80: A during B of C f or D when THE END - Lời giải chi tiết đề thi THPT trường Lam Kinh năm 2015 I/ Đáp án C Từ “considerate” nhấn vào âm tiết thứ hai, từ lại nhấn vào âm tiết ... something: kết của, Lack: thi u Cấu trúc danh từ: lack of something ; cấu trúc động từ: lack something ; cấu trúc tính từ: be lacking in st 23 Đáp án D Hai mệnh đề câu phải đồng chủ ngữ có mệnh đề ... Danh từ “ thing – điều, thứ” danh từ đếm được, dạng số => dùng “a” trước danh từ 43 Đáp án C needn’t: không cần Dịch: Anh không cần để ô tô vào bãi đậu đâu Lát lái xe 44 time- thời gian: danh...
 • 13
 • 268
 • 0

Xem thêm