24 trường THPT phan bội châu

24 trường THPT phan bội châu

24 trường THPT phan bội châu
... h3 > h2 Câu 24: Hỗn hợp khí X gồm amin no, đơn chức, mạch hở Y ankin Z Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, thu 0,45 mol CO2 0,375 mol H2O Công thức phân tử Y Z >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để ...  m = 0,03 240 + 0,04 159 = 13,56 gam Câu 33: Thực thí nghiệm sau: (1) Sục khí SO2 vào dung dịch K2Cr2O7 H2SO4 loãng (2) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để ... ngưng phenol với fomandehit môi trường axit polime mạch không nhánh B Sản phẩm phản ứng trùng ngưng axit -aminocaproic polipeptit >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa...
 • 19
 • 16
 • 0

Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trường THPT phan bội châu, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trường THPT phan bội châu, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay
... học sinh THPT nói chung Trờng THPT Phan Bội Châu nói riêng, chỳng chọn vấn đề: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Trng THPT Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An ... 2009 Bộ giáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học vinh Nguyễn thị hồng oanh Những giảI pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trờng thpt phan bội châu, tỉnh nghệ an giai đoạn Chuyên ... tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh đặt xúc cho công tác giáo dục nhà trờng Từ yêu cầu thiết trên, với mong muốn góp phần sức lực vào việc nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức, lối sống cho...
 • 91
 • 454
 • 0

Mức độ hài lòng của học sinh lớp 11 không chuyên anh về giờ đọc hiểu tại trường THPT phan bội châu, nghệ an

Mức độ hài lòng của học sinh lớp 11 không chuyên anh về giờ đọc hiểu tại trường THPT phan bội châu, nghệ an
... only an important means to get knowledge but also a means of further study According to Richard (1993:9), “Becoming an effective and fluent reader in another language has a number of important ... may prove comfortable and effective for another” An effective means of accommodating these - - 11 - learning styles for teachers is to change their own styles and strategies and provide a variety ... about learning Each individual decides what is important and what is relevant to construct a meaningful concept According to Nunan Nunan (20001988 :11) , learner-centred classrooms are the places where...
 • 66
 • 263
 • 0

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Phan Bội Châu năm học 2009 - 2010 ppsx

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Phan Bội Châu năm học 2009 - 2010 ppsx
... thí sinh: ……………………………………… Số báo danh:………… SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2009 - 2 010 MÔN THI: SINH HỌC HƯỚNG DẪN CHẤM THI ... tổ hợp - Là biến đổi KH - Là tổ hợp lại tính trạng, KG, ảnh hưởng trực tiếp có tổ hợp lại gen của môi trường P - Biểu đồng loạt, có hướng xác định - Xuất ngẫu nhiên, riêng lẻ, - Phát sinh đời ... có cặp b) - Giảm phân: Làm cho số lượng NST giao tử giảm nửa so với NST lưỡng bội, tạo tiền đề cho khôi phục số lượng NST qua thụ tinh - Thụ tinh: Sự kiện quan trọng tổ hợp NST đơn bội giao tử...
 • 6
 • 436
 • 1

Đề thi thử đại học môn vật lý năm 2011 trường THPT Phan Bội Châu pps

Đề thi thử đại học môn vật lý năm 2011 trường THPT Phan Bội Châu pps
... 19J Đề thi thử đại học MÔN VậT Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Sóng siêu âm sóng vô tuyến có đặc điểm chung sau đây? A λ= v ( λ bước sóng, v vận tốc sóng, f tần số sóng ) f Mã đề 444 Thầy Phan ... với M Khoảng cách MN là: A d = 10,5 cm B d = 8,75cm C d = 7,0 cm D d = 12,25 cm Đề thi thử đại học môn VậT đề 666 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho thấu kính hai mặt cầu lồi, bán kính ... giảm Thầy Phan Xuân Sanh GV Trường THPT chuyên Phan Bội Châu Câu 29: Đặt vật AB phẳng nhỏ vuông góc trục trước gương cầu lõm có tiêu cự f, cách gương 1,5f Kết luận vị trí, tính chất ảnh vật A ảnh...
 • 12
 • 178
 • 0

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ ĐỀ 1 - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU pdf

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ ĐỀ 1 - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU pdf
... d- Những nguyên tử gọi đồng vị có số electron 24 38/ Đồng vị phóng xạ natri 11 Na có chu kỳ bán rã T = 15 h Độ phóng xạ mẫu natri có khối lượng m = mg : a- 3,2 .10 14 Bq b- 3,2 .10 17 Bq c- 1. 2 .10 18 ... 1. 2 .10 18 Bq d- 1, 2 .10 14 Bq 39/ Đồng vị phóng xạ radon 222 Rn có chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày Một mẫu radon ban đầu có khối lượng 12 8 g Sau khối lượng radon lại 16 g ? a- 11 ,4 ngày b- 7,6 ngày c- 15 ,2 ... ? a- 10 0 Hz b- 50 Hz c- 25 Hz d- 200 Hz 14 / Cho đoạn mạch RLC Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều u = 10 0   sin (10 0t - ) (V) cường độ dòng điện qua mạch có cường độ i = sin (10 0t - )...
 • 4
 • 146
 • 0

KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU pps

KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU pps
... Câu11 : Phát biểu sau không xác A Nitơ khí trơ i u kiện thường B nguyên tử Nitơ tạo liên kết cộng hóa trị C phân tử Amoniac bazơ chất khử D Mu i nitơrat bền v i nhiệt Câu12: Axit sau không chai ... phương trình i n li C dd chất i n li ion có phân tử trung hòa D i n li chất i n li yếu trình thuận nghịch Câu9 : Khí Nitơ tạo thành phản ứng hóa học sau : A cho hổn hợp khí Nitơ Oxy qua Pt ... hóa chất sau để nhận biết chúng A Na2CO3 B H2SO4 CaO C D B C Câu16 : Phát biểu sau không xác A phân tử axit photphoric oxy hóa B nhóm Nitơ có cấu hình e hóa trị ns2np3 ns1np3nd1 C axit Nitơric...
 • 8
 • 207
 • 1

KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 MÃ ĐỀ 003 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU potx

KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 MÃ ĐỀ 003 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU potx
... 15P= 31; 19K =39; 6C = 12; 11Na =23 ) Học sinh không sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 MÃ ĐỀ 004 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) ... 58 tổng số hạt mang điện nhiều hạt không mang điện 18 Tên kí hiệu hóa học nguyên tố M là: A Al B P C Ca D S Câu 4: Số oxi hóa N trường hợp sau: N2, N, N2O, NO2, NH , NO , NO là:  A 0; 0; B   ... 50 tổng số hạt mang điện nhiều hạt không mang điện 18 Tên kí hiệu hóa học nguyên tố Ylà: A Al B P C Ca D S Câu 5: Số oxi hóa N trường hợp sau: N, N2, N2O, NO2, NH , NO ,NO là:    A 0; 0; B...
 • 11
 • 242
 • 2

KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 MÃ ĐỀ 001 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU pot

KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 MÃ ĐỀ 001 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU pot
... 31; 19K =39; 6C = 12; 11Na =23 ) Học sinh không sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Ht— TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 MÃ ĐỀ 002 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) ... hạt 37 tổng số hạt mang điện nhiều hạt không mang điện Tên kí hiệu hóa học nguyên tố R là: A Al B P C Ca D S Câu 9: Số oxi hóa N trường hợp sau: N, N2, N2O, NO2, NH , NO , NO là:  A 0;  0; B  ... 49 tổng số hạt mang điện nhiều hạt không mang điện 17 Tên kí hiệu hóa học nguyên tố X là: A Al B P C Ca D S Câu 3: Số oxi hóa N trường hợp sau: N, N2, NO2, N2O, NH , NO , NO là:  A 0;  0; B ...
 • 9
 • 181
 • 1

ĐỀ THAM KHẢO TÔT NGHIỆP THPT - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU doc

ĐỀ THAM KHẢO TÔT NGHIỆP THPT - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU doc
... -A the knowledge more you get B the most knowledge you get C more and more knowledge you get D the more knowledge you get .THE END SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ... get .THE END SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO TÔT NGHIỆP THPT Mỗi câu trả lời 0,2 điểm Câu 1: B Câu 2: C Câu 3: C Câu 4: C Câu 5: B Câu 6: B ... us to go out C suggested going out D invited us to go out Question 25 “ Here’s my phone number.” - “Thanks.I’ll give you a call if I …….some help tomorrow” A need B.needed C will need D would need...
 • 5
 • 131
 • 0

THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A ĐỀ SỐ 14 - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ppsx

THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A ĐỀ SỐ 14 - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ppsx
... Ra có chu bán rã 1600 năm sau 4600 năm số phân tử phân rã từ 1g D 4,4.1025 226 88 Ra là: Trường THPT Phan Bọi Châu A  2,1.1021 nguyên tử Câu 46 A Câu 47 A B C D Câu 48 A Câu 49 A - Ôn thi TNTHPT ... Câu 37 A C Câu 38 A B C D A1 A2 B A1 A2 C A2 A1 D A2 A1 Hệ số nhân nơtrôn số nơtrôn sinh sau phản ứng phân hạch B trung bình sau phân hạch trung bình lại sau phân hạch D cần thi t để trì phân ... Trường THPT Phan Bọi Châu - Ôn thi TNTHPT Luyện thi Đại Học Gv: Lê Văn Nguyên D Trong tượng quang điện điện trở khối bán dẫn tăng nhanh bi chiếu sáng Câu 15 Một ống Rơnghen phát chùm tia Rơnghen...
 • 4
 • 142
 • 0

THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A ĐỀ SỐ 13 - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ppsx

THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A ĐỀ SỐ 13 - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ppsx
... l lỳc x = +A B Gc thi gian ca dao ng c chn l lỳc cht im i qua v trớ cõn bng theo chiu õm C Gc thi gian ca dao ng c chn l lỳc x = -A D Gc thi gian ca dao ng c chn l lỳc cht im i qua v trớ cõn ... thnh ba cnh ca mt tam din thun Trng THPT Phan Bi Chõu - ễn thi TNTHPT v Luyn thi i Hc - Gv: Lờ Vn Nguyờn r r r C Tc bin thi n ca in trng E quyt nh ln ca t trng B v ngc li, tc bin thi n ca t ... Khi hiu in th gia anod v catod ca ng tia Rnghen bng 0,8kV thỡ bc súng nh nht ca tia X phỏt bng bao nhiờu? 0 0 A 15, 5A B 1,5 5A C 12,5 A D 1, 25 A Cõu 49: Phn ng ca mt mỏy phỏt in xoay chiu cú 200...
 • 14
 • 129
 • 0

THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A ĐỀ SỐ 12 - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU pdf

THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A ĐỀ SỐ 12 - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU pdf
... Vạch phổ có bước sóng 0,6563µm vạch thuộc dãy A Banme Pasen B Laiman C Banme D Pasen Trường THPT Phan Bọi Châu - Ôn thi TNTHPT Luyện thi Đại Học - Câu 47 Một sóng dừng dây có dạng: u  cos( ... Trường THPT Phan Bọi Châu - Ôn thi TNTHPT Luyện thi Đại Học - Câu 16 Đặt điện áp xay chiều có biểu thức u = 220 cos (120 πt + Gv: Lê Văn Nguyên  )V vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều ... tần số biến thi n điện tích tụ điện lượng điện từ mạch dao động LC A đại lượng không phụ thuộc thời gian B biến thi n điều h a theo thời gian với tần số f C biến thi n điều h a theo thời gian...
 • 4
 • 141
 • 0

THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A ĐỀ SỐ 11 - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU pot

THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A ĐỀ SỐ 11 - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU pot
... electron cua kim loai lam catot la A = 2eV Tim gia tri HĐT đặt vao hai đàu anot va catot để triệt tiêu dòng quang điện Cho h = 6,625.1 0-3 4Js va c = 3.108m/s 1eV = 1,6.1 0-1 9 J A UAK - 1,1V B UAK - 1,2V ... riờng ca ht nhõn 13 Al l A 211, 8 MeV B 2005,5 MeV C 8,15 MeV/nuclon D 7,9 MeV/nuclon Cõu 14 Trong cỏc dao ng sau õy, dao ng no l dao ng t do: A Dao ng ca pớt tụng xi lanh ng c nhit B Dao ng ca lc ... , t o bng giõy Ti thi im t1 no ú dũng in ang gim v cú cng bng i = - 2A Hi n thi im t = t1 +0,025 s cng dũng in bng bao nhiờu ? A 3A B -2 3A C 2A D - 2A Cõu53:Mt ngun O dao ng vi tn s f=50Hz...
 • 8
 • 191
 • 0

THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A ĐỀ SỐ 10 - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU doc

THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A ĐỀ SỐ 10 - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU doc
... chiều ba pha đối xứng theo hình tam giác Phát biểu sau không ? E Dòng điện pha dòng điện dây pha F Hiệu điện hai đầu pha hiệu điện hai pha G Công suất tiêu thụ pha H Công suất ba pha ba lần công ... tần số góc thay đổi được.Để công suất tiêu thụ điện đoạn mạch cực đại tần số góc nhận giá trị A. 100 (rad/s) B 100 (rad/s) C 120 (rad/s) D 100 (rad/s) Câu 19: Trong cách mắc dòng điện xoay ... quán tính trục quay cố định 1,5 kgm2 Động quay vật 300J Vận tốc góc vật có giá trị A 20 rad/s B 10 rad/s C 20 rad/s D 10 rad/s C phần dành cho thí sinh học chương trình bản( gồm 10 câu, từ câu...
 • 4
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naiphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình