23 trường THPT hàm thuận bắc

23 trường THPT hàm thuận bắc

23 trường THPT hàm thuận bắc
... chất lỏng tách thành lớp Giải: Đây phản ứng thủy phân este môi trường axit, phản ứng thuận nghịch nên không phản ứng hoàn toàn => trường hợp chất lỏng tách lớp => Đáp án D Câu 14: Khí sau làm ... xenlulozơ Có chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường axit A B C D Giải: Từ fructozo monosaccarit không thủy phân chất lại thủy phân môi trường axit => Đáp án A Câu 13: Cho vào ống nghiệm ... tắt X A Ala B Gly C Glu D Val HD : Tripeptit A = 3X – H2O Trong A có nguyên tử oxi 16*4*100 231  2*18  231 => Mx = MA =  89 => Ala 27, 706 Câu 42: 50 g hỗn hợp gồm: CH3NH2 ;C6H5NH2.và CH3CH2NHCH3...
 • 12
 • 21
 • 0

Đề thi môn Vật lí - Trường THPT Hàm Thuận Bắc pdf

Đề thi môn Vật lí - Trường THPT Hàm Thuận Bắc pdf
... điện từ trường A Khi từ trường biến thi n theo thời gian sinh điện trường xoáy *B Điện trường xoáy điện trường mà đường sức đường cong C Khi điện trường biến thi n theo thời gian sinh từ trường ... từ trường xoáy D Từ trường xoáy từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh đường sức điện trường Câu 20: Phát biểu sau ? Trong mạch dao động LC lượng từ trường cuộn cảm L A Biến thi n tuần hoàn theo ... Góc khúc xạ lớn góc tới Câu 25: Đặt vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục gương G Tịnh tiến vật lại gần hay xa gương, ta tìm vị trí vật để ảnh A'B' thật có độ lớn vật. Chọn câu ĐÚNG : A G gương cầu...
 • 9
 • 210
 • 0

Đề thi môn Vật lí - Trường THPT Hàm Thuận Bắc pot

Đề thi môn Vật lí - Trường THPT Hàm Thuận Bắc pot
... điện từ trường A Khi từ trường biến thi n theo thời gian sinh điện trường xoáy *B Điện trường xoáy điện trường mà đường sức đường cong C Khi điện trường biến thi n theo thời gian sinh từ trường ... từ trường xoáy D Từ trường xoáy từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh đường sức điện trường Câu 20: Phát biểu sau ? Trong mạch dao động LC lượng từ trường cuộn cảm L A Biến thi n tuần hoàn theo ... Góc khúc xạ lớn góc tới Câu 25: Đặt vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục gương G Tịnh tiến vật lại gần hay xa gương, ta tìm vị trí vật để ảnh A'B' thật có độ lớn vật. Chọn câu ĐÚNG : A G gương cầu...
 • 9
 • 254
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa trường THPT hàm thuận bắc

đề thi thử thpt quốc gia môn hóa trường THPT hàm thuận bắc
... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5/12 Câu 12: Cho chất: saccarozơ, fructozơ, tinh bột, metyl axetat, xenlulozơ Có chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường axit A B C D ... chất lỏng tách thành lớp Giải: Đây phản ứng thủy phân este môi trường axit, phản ứng thuận nghịch nên không phản ứng hoàn toàn => trường hợp chất lỏng tách lớp => Đáp án D Câu 14: Khí sau làm ... qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thấy khối lượng bình tăng m g Gia trị m >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 3/12 A 18,6 B 4,4 C 13,2 D 12,4...
 • 12
 • 259
 • 0

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT HÀM THUẬN NAM ppsx

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT HÀM THUẬN NAM ppsx
... điện từ trường: A Khi từ trường biến thi n theo thời gian sinh điện trường xoáy B Điện trường xoáy điện trường mà đường sức đường cong C Khi điện trường biến thi n theo thời gian, sinh từ trường ... trở lại môi trường cũ chứa tia tới B Góc giới hạn phản xạ toàn phần tỉ số chiết suất môi trường chiết quang với chiết suất môi trường chiết quang C Hiện tượng phản xạ toàn phàn xảy môi trường chứa ... điện trường biến thi n theo thời gian, sinh từ trường xoáy D Từ trường xoáy từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh đường sức điện trường Câu 21 Mạch dao động để chọn sóng máy thu gồm cuộn dây...
 • 4
 • 154
 • 0

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT HÀM THUẬN NAM pdf

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT HÀM THUẬN NAM pdf
... f1  f Câu 26 Một người cận thị có OCc = 10cm để nhìn vật gần cách mắt 25cm người phải đeo kính sát mắt có độ tụ A .-6 đp B .-4 đp C .-2 đp D .-1 đp Câu 27 Ánh sáng đơn sắc A ánh sáng giao thoa với B ... Mắt cận thị đeo thấu kính A.phân kì để nhìn rõ vật xa vô cực B.hội tụ để nhìn rõ vật xa vô cực C.phân kì để nhìn rõ vật gần D.hội tụ để nhìn rõ vật gần Câu 25 Công thức tính độ bội giác kính ... xạ tia tới nằm mặt phẳng Câu 21 .Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm cho ảnh thật cách vật 40cm vật cách thấu kính A 20cm B 10cm C 30cm D.15cm Câu 22 Vật sáng AB qua thấu kính phân...
 • 4
 • 222
 • 0

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT HÀM THUẬN NAM pot

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT HÀM THUẬN NAM pot
... điện từ trường: A Khi từ trường biến thi n theo thời gian sinh điện trường xoáy B Điện trường xoáy điện trường mà đường sức đường cong C Khi điện trường biến thi n theo thời gian, sinh từ trường ... trở lại môi trường cũ chứa tia tới B Góc giới hạn phản xạ toàn phần tỉ số chiết suất môi trường chiết quang với chiết suất môi trường chiết quang C Hiện tượng phản xạ toàn phàn xảy môi trường chứa ... điện trường biến thi n theo thời gian, sinh từ trường xoáy D Từ trường xoáy từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh đường sức điện trường Câu 21 Mạch dao động để chọn sóng máy thu gồm cuộn dây...
 • 5
 • 186
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa có lời giải chi tiết THPT hàm thuận bắc

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa có lời giải chi tiết THPT hàm thuận bắc
... C SO2 D H2S Giải: CO2, SO2 oxit axit, H2S axit làm quỳ hóa đỏ, NH3 làm quỳ hóa xanh => Đap an C Câu 15: Giải: áp dụng dãy điện hóa, ta thứ tự K, N, Mg, Al => Đáp an A Câu 16: Giải :Fe2O3 ... DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Ta gốc axit CH3COO-, gốc rượu CH3=> Sản phẩm thu gôm CH3COONa CH3OH => Đáp án A Câu 2: Mùn cưa sinh từ gỗ nên chứa xenlulozo => Đáp an A Câu 3: Amin bậc cac chất ... C2H5COOCH3 Câu 22: Giải: Câu 23: Giải: Câu 24: tơ olon tạo thành từ phản ứng trùng hợp => Đap an A Câu 25: Giải Câu 26: Giải Gọi x số mol phản ứng trùng hợp, y số mol stiren dư Câu 27: Giải: M = 56.1...
 • 12
 • 253
 • 0

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức chuyên môn ở các trường THPT huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức chuyên môn ở các trường THPT huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... chuyên môn trường THPT huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Một số biện pháp quản nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THPT huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Chương ... cứu sở luận biện pháp quản hoạt động tổ chuyên môn trường THPT 5.1.2 Nghiên cứu thực trạng quản hoạt động tổ chuyên môn trường THPT huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 5.1.3 Đề xuất số biện ... chương Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT 72 74 LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH 3.1 Một số đề xuất biện pháp 3.2 Các nguyên...
 • 120
 • 497
 • 2

đề ôn thi đại học thi thử đại học môn tiếng anh năm 2010 trường hàm thuận bắc có đáp án

đề ôn thi đại học thi thử đại học môn tiếng anh năm 2010 trường hàm thuận bắc có đáp án
... more of the things / want A Robots used slaves, therefore, people freeing them to more of the things they want B Robots would be used like slaves, therefore, free people can more of the things they ... particular C particularly D particularity 35 A effective B skillful C capable D formal Đọc văn, chọn đáp án điền vào chỗ trống: Radio, telegraph, television and other inventions brought (36)………for newspapers ... as slaves, therefore, freeing people to more of the things they want D Robots use is like slaves, therefore, free people for them more of the things they want 78 way / protect / all the wildlife...
 • 4
 • 267
 • 0

đề hoá thi thử năm 2015 trường hàm thuận bắc

đề hoá thi thử năm 2015 trường hàm thuận bắc
... chất lỏng tách thành lớp Giải: Đây phản ứng thủy phân este môi trường axit, phản ứng thuận nghịch nên không phản ứng hoàn toàn => trường hợp chất lỏng tách lớp => Đáp án D Câu 14: Khí sau làm ... nồng độ ion Ca2+, Mg2+ C Al, Na tan dung dịch kiềm mạnh dư D tính chất hoá học đặc trưng kim loại tính khử ( dễ bị oxi hoá hay dễ nhừơng e) >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – ... xenlulozơ Có chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường axit A B C D Giải: Từ fructozo monosaccarit không thủy phân chất lại thủy phân môi trường axit => Đáp án A Câu 13: Cho vào ống nghiệm...
 • 12
 • 176
 • 0

“Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tỷ lệ 1:1000 và 1:2000”._ nội dung

 “Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tỷ lệ 1:1000 và 1:2000”._ nội dung
... không đọc nội dung chuyên môn Nó để tích hợp cung cấp thông tin chuyên đề đồng thời sở để thành lập đồ chuyên đề Hiện trạng liệu địa chính: - Bản đồ địa hình Quận 12 tỷ lệ 1:25.000 thành lập năm 2005 ... TN-MT Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp - Bản đồ địa Quận 12 ghép mảnh đưa tỷ lệ 1:10000 thành lập năm 2005 lưu trữ dạng *.dgn Phòng TN-MT Quận 12 cung cấp - Bản đồ trạng đất năm 2005 tỷ lệ 1:10.000 ... II.4Xây dựng đồ Quản lý chất thải rắn sinh hoạt Quận 12 tỷ lệ 1:25.000 II.4.2Xây dựng sở liệu đồ (bản đồ nền) Trang 34 Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH:Nguyễn Yến Vi Từ đồ địa hình Quận 12 tỷ lệ 1:25000...
 • 65
 • 1,265
 • 1

Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tỷ lệ 1:1000 và 1:2000”.

Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tỷ lệ 1:1000 và 1:2000”.
... sở để thành lập đồ địa gốc Căn vào mục đích, yêu cầu thành lập đồ, đồ gốc Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận chọn phương pháp đo đạc trực tiếp thực địa: sử dụng máy toàn đạc để ... đo vẽ ảnh máy bay đo vẽ ảnh hàng không Riêng đồ địa tỷ lệ 1:10000 , phương pháp thành lập đồ địa gốc sở đo vẽ ảnh máy bay thực qua bước sau: a) Đo vẽ thành lập đồ địa sở; b) Đo vẽ bổ sung đồ địa ... đai cấp tỉnh xác nhận Bản đồ địa gốc sở để thành lập đồ địa theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn Các nội dung cập nhật đồ địa cấp phải chuyển lên đồ địa gốc Bản đồ địa chính: đồ thể trọn...
 • 73
 • 921
 • 9

Xem thêm