Đất phèn

Luận văn thạc sĩ: Phương pháp đánh giá nhanh sinh khối và ảnh hưởng của độ sâu ngập lên sinh khối rừng tràm trên đất than bùn và đất phèn khu vực u minh hạ tỉnh cà mau

 Luận văn thạc sĩ: Phương pháp đánh giá nhanh sinh khối và ảnh hưởng của độ sâu ngập lên sinh khối rừng tràm trên đất than bùn và đất phèn khu vực u minh hạ tỉnh cà mau
... s u ngập trung bình; (3) rừng Tràm đất than bùn thuộc độ s u ngập thấp; (4) rừng Tràm đất phèn thuộc độ s u ngập cao; (5) rừng Tràm đất phèn thuộc độ s u ngập trung bình; (6) rừng Tràm đất phèn ... Ảnh hưởng địa hình đất đến sinh khối rừng Tràm Mau 51 4.4.1 Ảnh hưởng độ s u ngập đến sinh khối rừng Tràm 51 4.4.2 Ảnh hưởng đất đến sinh khối rừng Tràm 53 4.4.3 Thảo luận ảnh hưởng độ s u ... động sinh khối khô rừng Tràm đất than bùn theo tuổi độ ngập Biến động sinh khối khô rừng Tràm đất phèn theo tuổi độ ngập Sinh khối (tươi khô) Tràm mọc đất than bùn đất phèn Sinh khối khô rừng Tràm...
 • 80
 • 818
 • 5

Phương pháp đánh giá nhanh sinh khối và ảnh hưởng của độ sâu ngập lên sinh kh ối rừng Tràm trên đất than bùn và đát phèn khu v ực U Minh Hạ tỉnh Cà Mau

Phương pháp đánh giá nhanh sinh khối và ảnh hưởng của độ sâu ngập lên sinh kh ối rừng Tràm trên đất than bùn và đát phèn khu v ực U Minh Hạ tỉnh Cà Mau
... v i độ xác chấp nhận Nhằm giải v n đề trên, đề tài Phương pháp đánh giá nhanh sinh kh i ảnh hưởng độ s u ngập lên sinh kh i rừng Tràm đất than bùn đát phèn khu v c U Minh Hạ tỉnh Mau thực v i ... (cm) đất phèn Biến động sinh kh i kh rừng Tràm đất than bùn theo tuổi độ ngập Biến động sinh kh i kh rừng Tràm đất phèn theo tuổi độ ngập Sinh kh i (tươi kh ) Tràm mọc đất than bùn đất phèn Sinh ... Mau, ngày tháng 05 năm 2005 Lê Minh Lộc v TÓM LƯỢC ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHANH SINH KH I V ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ S U NGẬP LÊN SINH KH I RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi) TRÊN ĐẤT THAN BÙN V ...
 • 80
 • 318
 • 2

Phương pháp đánh giá nhanh sinh khối và ảnh hưởng của độ sâu ngập lên sinh khối rừng tràm trên đất than bùn và đất phèn khu vực U Minh Hạ tỉnh Cà Màu

Phương pháp đánh giá nhanh sinh khối và ảnh hưởng của độ sâu ngập lên sinh khối rừng tràm trên đất than bùn và đất phèn khu vực U Minh Hạ tỉnh Cà Màu
... s u ngập trung bình; (3) rừng Tràm đất than bùn thuộc độ s u ngập thấp; (4) rừng Tràm đất phèn thuộc độ s u ngập cao; (5) rừng Tràm đất phèn thuộc độ s u ngập trung bình; (6) rừng Tràm đất phèn ... động sinh khối khô rừng Tràm đất than bùn theo tuổi độ ngập Biến động sinh khối khô rừng Tràm đất phèn theo tuổi độ ngập Sinh khối (tươi khô) Tràm mọc đất than bùn đất phèn Sinh khối khô rừng Tràm ... Ảnh hưởng địa hình đất đến sinh khối rừng Tràm Mau 51 4.4.1 Ảnh hưởng độ s u ngập đến sinh khối rừng Tràm 51 4.4.2 Ảnh hưởng đất đến sinh khối rừng Tràm 53 4.4.3 Thảo luận ảnh hưởng độ sâu...
 • 80
 • 444
 • 1

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHANH SINH KHỐI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘSÂU NGẬP LÊN SINH KHỐI RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi) TRÊN ĐẤT THAN BÙN VÀ ĐẤT PHÈN KHU VỰC U MINH HẠTỈNH CÀ MAU

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHANH SINH KHỐI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘSÂU NGẬP LÊN SINH KHỐI RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi) TRÊN ĐẤT THAN BÙN VÀ ĐẤT PHÈN KHU VỰC U MINH HẠTỈNH CÀ MAU
... Mau, ngày tháng 05 năm 2005 Lê Minh Lộc v TÓM LƯỢC ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHANH SINH KHỐI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ S U NGẬP LÊN SINH KHỐI RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi) TRÊN ĐẤT THAN BÙN VÀ ... Ảnh hưởng địa hình đất đến sinh khối rừng Tràm Mau 51 4.4.1 Ảnh hưởng độ s u ngập đến sinh khối rừng Tràm 51 4.4.2 Ảnh hưởng đất đến sinh khối rừng Tràm 53 4.4.3 Thảo luận ảnh hưởng độ s u ... động sinh khối khô rừng Tràm đất than bùn theo tuổi độ ngập Biến động sinh khối khô rừng Tràm đất phèn theo tuổi độ ngập Sinh khối (tươi khô) Tràm mọc đất than bùn đất phèn Sinh khối khô rừng Tràm...
 • 80
 • 246
 • 0

các mô hình canh tác hiệu quả trên đất phèn vùng đệm Vồ Dơi vườn quốc gia U Minh hạ - Cà Mau

các mô hình canh tác hiệu quả trên đất phèn vùng đệm Vồ Dơi vườn quốc gia U Minh hạ - Cà Mau
... Ki u sử dụng Cấp TN - LUT1: Lúa - - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT - - LUT4: Tràm - Cá S1 - LUT1: Lúa - - LUT4: Tràm - Cá S1 - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT - Cá Đề xuất hình hình ... hình u tiên - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT - - LUT1: Lúa - - LUT2: Lúa - Cá S1/S2 - LUT1: Lúa - - LUT4: Tràm - Cá S1 - LUT2: Lúa - - LUT3: M u\ CAT- Cá S2 - LUT1: Lúa - - LUT4: ... phèn - Khả tưới hình canh tác thử nghiệm với nông dân vùng đệm Vồ Dơi, vườn Quốc Gia, U Minh Hạ, Mau TT Nông dân Đánh giá Lọai đất hình Khuyến cáo kỷ thuật Kỷ thuật canh tác trồng nuôi...
 • 19
 • 617
 • 0

Bài 10. Biện pháp cải tạo đất mặn và đất phèn

Bài 10. Biện pháp cải tạo đất mặn và đất phèn
... thu sn Bài tâp Trong biện pháp cải tạo đất mặn sau đây ,biện pháp không phù hợp: a Đắp đê biển, xây dựng hệ thống mương máng, tưới tiêu hợp lí b Lên liếp (làm luống), hạ thấp mương tiêu mặn c Bón ... Bón vôi d Rửa mặn Chọn phương án nht * Câu 1- Bón vôi cho đất mặn có tác dụng: a Thực phản ứng trao đổi với keo đất, giải phóng cation Na+ thuận lợi cho rửa mặn b Tăng độ phì nhiêu đất c Thc hin...
 • 10
 • 18,737
 • 140

bai10 Bien phap cai tao va su dung dat man , dat phen

bai10 Bien phap cai tao va su dung dat man , dat phen
... vùng đất phèn , nghiên cứu sgk thảo luận - Do xác biết nguyên nhân hình thành đất phèn ? sinh vật phân huỷ lâu năm nhóm cho - Do đất chứa nhiều lưu huỳnh dạng H2S , H2SO4 , FeS2 , Al2(SO4)3 Vùng ... ion Na+ khỏi keo đất , kết hợp rửa mặn bón phân hữu Phản ứng vôi đất mặn 2Na+ + Ca2+ Ca2+ + 2Na+ c) Biện pháp canh tác + Trồng chịu mặn : cói , đay +Nuôi trông thuỷ sản : tôm , cua II CảI tạo ... luận nhómtanh biết -Đất chua , mặn có mùi hôi cho tính chấtphần trưng đất phèn ? -Thành đặc giới nặng Rất dinh dưỡng ,vi sinh vật - Bề mặt keo đất chứa nhiều H+ , Al3+ 3) Cải tạo sử dụng đất...
 • 19
 • 1,689
 • 19

đất xói mòn, đất phèn, đất mặn

đất xói mòn, đất phèn, đất mặn
... rừng Đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá Thế xói mòn? Là trình phá huỷ lớp đất mặt tầng đất tác dụng nước mưa, nước tưới tuyết tan gió  Đất xói mòn tập trung trung du, miền núi nước ta, phổ biến đất ... hưởng độ dốc tới xói mòn đất Loại đất Độ dốc ( ) đất bị (tấn/ha/năm) Đất Bazan 96 211 15 305  Cường độ xói mòn phụ thuộc vào chiều dài dốc: ảnh hưởng chiều dài dốc tới xói mòn đất Độ dốc ( ) Chiều ... hưởng trực tiếp Mưa lớn phá vỡ kết cấu đất Mưa lớn lượng đất bị bào mòn, rửa trôi nhiều ảnh hưởng lượng mưa tới xói mòn đất Địa điểm Lượng mưa Lượng đất xói mòn (mm) (tấn/ha/năm) Khải Xuân ( Phú...
 • 73
 • 899
 • 10

bai 10. bien phap cai tao va su đungat man, dat phen

bai 10. bien phap cai tao va su đungat man, dat phen
... dùng làm việc công su t định mức c) Sau sử dụng: lau khăn mềm, kiểm tra ổ điện dây dẫn II BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NẤU ĂN • Bếp điện: tránh để bếp làm việc công su t • Nồi cơm điện:...
 • 18
 • 1,394
 • 4

Tài liệu Một số vấn đề kỹ thuật khi gieo cấy lúa trên chân đất phèn mặn ở vụ xuân docx

Tài liệu Một số vấn đề kỹ thuật khi gieo cấy lúa trên chân đất phèn mặn ở vụ xuân docx
... 5 Cấy: Cấy nông tay, mạ tốt nhất, mật độ cấy quy trình hướng dẫn bình thường cấy dảnh trở lên Thuỷ lợi: Thay nước rửa phèn làm đất trước cấy, sau cấy phải thường xuyên giữ ... không tháo cạn phơi ruộng chân ruộng khác Tình ngộ độc sau cấy xử lý: - Lúa chậm bén rễ hồi xanh Lúa cấy xuống bị chuyển màu nâu tía, cắm chân hương, không đẻ nhánh - Lúa bị chuyển huyết dụ vào ... - Khi lúa hồi phục nhổ lên thấy lúa rễ trắng bón thúc (dùng NPK chuyên thúc đạm đơn) - Giai đoạn sau, gặp mưa rào sớm, phèn bị ém sâu, dinh dưỡng đất giải phóng Lúa tốt muộn nhiều thân lá, sâu...
 • 2
 • 313
 • 2

Nghiên cứu cải thiện cơ cấu cây trồng trên đất phèn nặng vùng đồng tháp mười

Nghiên cứu cải thiện cơ cấu cây trồng trên đất phèn nặng vùng đồng tháp mười
... trình chuyển đổi cấu trồng vùng nghiên cứu 3.2 Đánh giá cấu trồng đất phèn nặng vùng Đồng Tháp Mười Nội dung nghiên cứu nhằm đánh giá tiềm năng, hạn chế CCCT trạng từ đưa đề xuất cải tiến hệ thống ... mô hình thực năm d)- Đề xuất cấu trồng hợp lý đất phèn nặng Đồng Tháp Mười 2.3 Phương pháp nghiên cứu Các bước nghiên cứu sử dụng theo phương pháp nghiên cứu cấu trồng nông trại IRRI (1984) Các ... đến hướng là: Nghiên cứu hoàn thiện cải tiến hệ thống có sẵn nghiên cứu xây dựng hệ thống 1.4 Những thành tựu đạt nghiên cứu cấu trồng a)- Nghiên cứu nước: Nghiên cứu hệ thống trồng nước ta thực...
 • 14
 • 375
 • 0

Tài liệu ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỘNG ĐẤT MẶN VÀ ĐẤT PHÈN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SAU 30 NĂM SỬ DỤNG doc

Tài liệu ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỘNG ĐẤT MẶN VÀ ĐẤT PHÈN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SAU 30 NĂM SỬ DỤNG doc
... trạng đất phèn đất mặn vùng đồng sông Cửu Long đồng sông Hồng sau 30 năm khai thác sử dụng Hà Nội Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Bản đồ đất tỉnh đồng sông Cửu Long, tỷ lệ 1/100.000 (Được xây dựng từ năm ... trao đổi (Ca2+, Mg2+) tăng nhẹ đất mặn sú vẹt đước đất mặn nhiều, nhiên lại giảm đất mặn trung bình loại đất phèn Nguyên nhân biến động đất mặn đất phèn biến động thất thường thời tiết chế ... (thau chua, rửa mặn) đất phèn làm rửa trôi hàm lượng cation đất Hàm lượng CEC giảm 10,27 me/100 g đất IV KÕT LUËN Vµ §Ò NGHÞ K t lu n Sau 30 năm sử dụng đất mặn, đất phèn ĐBSCL có biến động lớn: Tổng...
 • 8
 • 895
 • 6

Tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG MÍA ĐƯỜNG TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HẬU GIANG ppt

Tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN NPK ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG MÍA ĐƯỜNG TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HẬU GIANG ppt
... nghiệm giống mía mới, tìm giống thích nghi cho suất cao vùng Tuy nhiên, nghiên cứu ảnh hưởng phân bón NPK sinh trưởng mía đường hạn chế Do đề tài thực nhằm đánh giá: (i) Hiệu bón NPK sinh trưởng mía ... Thị Nga et al., 2004) Hậu Giang có diện tích trồng mía lớn Đời sống người dân số vùng nhờ vào mía Những giống mía trồng thử nghiệm cho suất chữ đường cao phân vùng Hậu Giang- Sóc Trăng VĐ85-177, ... thiện pH đất trước trồng Yếu tố K có tác dụng làm tăng độ Brix (hàm lượng đường) thân mía, việc bón phân K bỏ qua trồng mía vùng đất KẾT LUẬN Dinh dưỡng N cung cấp từ đất vùng trồng mía Hậu Giang...
 • 13
 • 298
 • 0

Tài liệu HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ – VI SINH BÓN CHO CÂY KHÓM TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG pot

Tài liệu HIỆU QUẢ PHÂN HỮU CƠ – VI SINH BÓN CHO CÂY KHÓM TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG pot
... Trichoderma sp để phân hủy xác bã khóm để sản xuất phân hữu ứng dụng vi khuẩn cố định đạm Burkholderia sp hòa tan lân Pseudomonas stutzeri để bón cho khóm trồng đất phèn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền ... c Hình 4: Hiệu phân sinh học phân hóa học suất khóm trái (tấn/ha) trồng đất phèn xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang NT 1: Đối chứng, NPK theo nông dân [300 N 60 P2O5 100 K2O ... kiểm định Duncan KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Phân hữu vi sinh vi khuẩn có ích sống sót lớp lớp thực bì phân hữu hoạt động hữu hiệu giúp khóm bón vi khuẩn phát triển tốt khóm có đặc tính nông...
 • 8
 • 349
 • 3

Xem thêm