Ngiên cứu, xây dựng hướng dẫn triển khai tiêu chuẩn quản lý rủi ro an toàn thông tin TCVN ISO 2700

Xây dựng hướng dẫn triển khai hệ thống quản năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp và hướng dẫn thí điểm cho một đơn vị ngành xi măng

Xây dựng hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp và hướng dẫn thí điểm cho một đơn vị ngành xi măng
... 57 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VÀ HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM CHO MỘT ĐƠN VỊ NGÀNH XI MĂNG 58 Viện Kinh tế Quản Trường Đại ... Quan điểm định hướng xây dựng hệ thống quản lượng 58 3.2 Xây dựng hướng dẫn triển khai hệ thống quản lượng cho doanh nghiệp công nghiệp 59 3.2.1 Cam kết triển khai thực quản ... nghiệp Việt Nam Chương 3: Xây dựng hướng dẫn triển khai hệ thống quản lượng cho doanh nghiệp công nghiệp hướng dẫn thí điểm cho đơn vị ngành xi măng Viện Kinh tế Quản 11 Trường Đại học Bách...
 • 103
 • 58
 • 0

Xây dựng chiến lược triển khai ERP trong quản nhà trường cấp 3 ngoài công lập luận văn thạc sĩ

Xây dựng chiến lược triển khai ERP trong quản lý nhà trường cấp 3 ngoài công lập luận văn thạc sĩ
... HỒNG *** ĐOÀN KHẮC LÚC XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC TRIỂN KHAI ERP TRONG QUẢN LÝ NHÀ TRƢỜNG CẤP NGOÀI CÔNG LẬP Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 60.48.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƢỜI ... nghiệp (trong nhà trƣờng) Bảng 3. 1 - Thống kê tình hình sử dụng phần mềm quản Phần mềm quản Quản nhân Quản học sinh Quản điểm Quản tài sản Quản thƣ viện Quản Thời khóa ... chọn chiến lƣợc triển khai nhà trƣờng 1.5 .3 Xây dựng chiến lƣợc triển khai ERP cho trƣờng Dân lập Nguyễn Huệ  Xác định sơ cấu trúc sản phẩm ERP  Lựa chọn giải pháp triển khai Lập kế hoạch triển...
 • 114
 • 376
 • 0

nghiên cứu áp dụng hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch quản chất thải rắn đô thị để phục vụ công tác lập quy hoạch quản chất thải rắn cho thành phố hội an - tỉnh quảng nam

nghiên cứu áp dụng hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị để phục vụ công tác lập quy hoạch quản lý chất thải rắn cho thành phố hội an - tỉnh quảng nam
... thải rắn cho thành phố Hội An, l a chọn đ tài Nghiên cứu áp dụng Hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch quản chất thải rắn đô thị để phục vụ công tác lập quy hoạch quản chất thải rắn cho thành phố Hội ... quan v quản chất thải rắn đô th Chương 2: Hiện trạng quản chất thải rắn đ a bàn TP Hội An Chương 3: Nghiên cứu đ xuất giải pháp quy hoạch quản chất thải rắn cho TP Hội An- tỉnh Quảng Nam ... hoạch quản chất thải rắn cho c c đô th đặc biệt c c đô th cấp tỉnh TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - Các giải pháp quy hoạch quản chất thải rắn thành phố Hội An đ uận văn p dụng d a nguyên tắc quản...
 • 26
 • 149
 • 1

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế và vận hành hiệu quả kho hàng và trung tâm phân phối

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế và vận hành hiệu quả kho hàng và trung tâm phân phối
... vấn đề nghiên cứu thiết kế vận hành kho hàng Vấn đề thiết kế vận hành kho nghiên cứu nhiều nước phát triển giới Tuy nhiên nghiên cứu chủ yếu tập trung vào vấn đề chi tiết thiết kế vận hành kho như: ... kho hàng - Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động thiết kế vận hành hiệu hoạt động kho số loại hình kho hàng điển hình Việt Nam - Xây dựng hướng dẫn chung thiết kế kho - Xây dựng hướng dẫn vận ... động thiết kế vận hành kho thực tế Các thông tin khảo sát hữu ích để tiến hành xây dựng hướng dẫn thiết kế vận hành hiệu hoạt động kho hàng 36   PHẦN II: HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH...
 • 160
 • 766
 • 15

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHUỖI CUNG CẤP THỰC PHẨM AN TOÀN TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC doc

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHUỖI CUNG CẤP THỰC PHẨM AN TOÀN TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC doc
... ngang dọc trình sản xuất kinh doanh chuỗi sản phẩm PHẦN II CÁC DỰ ÁN THUỘC ĐỀ ÁN Dự án 1: Xây dựng phát triển hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn 16 Hợp phần Xây dựng phát ... Xây dựng phát triển hình chuỗi cung cấp thực phẩm sản phẩm có nguồn gốc động vật cạn (gà, lợn); Hợp phần Xây dựng phát triển hình chuỗi cung cấp thực phẩm sản phẩm có nguồn gốc thực vật (rau, ... Dự án 1: Xây dựng phát triển hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn Giai đoạn 1: Thử nghiệm 1.1 1.2 1.3 2.1 Hợp phần Xây dựng - Khảo sát, đánh giá trạng hình chuỗi cung cấp...
 • 23
 • 448
 • 1

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp triển khai mô hình quản trị rủi ro lãi suất theo chuẩn mực quốc tế

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp triển khai mô hình quản trị rủi ro lãi suất theo chuẩn mực quốc tế
... 1.2.1 Nguyên nhân c a r i ro lãi su t: R nh giá l i: Là trung gian tài chính, ngân hàng g p r i ro lãi su t theo m t s cách Hình th c nghiên c u nhi u nh t c a r i ro lãi su t phát sinh t nh ng ... r i ro theo tiêu chu i v i r i ro lãi su t, ph c am c nhân t ng ti n danh m n lãi su t a ngân hàng m nh y c m r i ro lãi su t k c a kho n m c b ik toán i v i r i ro ngo i h i (bao g m c bi ro ... tháng tr lãi sau (c ng có k h nh nh giá l i theo công th c lãi tính lãi su t) c nh nh m t nh giá l i theo lãi su t Sibor làm cho ngân hàng ph i ch u r i ro v vi c chênh l ch gi tính lãi su t...
 • 117
 • 100
 • 0

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHUỖI CUNG CẤP THỰC PHẨM AN TOÀN TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CHUỖI CUNG CẤP THỰC PHẨM AN TOÀN TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC
... Xây dựng phát triển hình chuỗi cung cấp thực phẩm sản phẩm có nguồn gốc động vật cạn (gà, lợn); Hợp phần Xây dựng phát triển hình chuỗi cung cấp thực phẩm sản phẩm có nguồn gốc thực vật (rau, ... soát an toàn thực phẩm toàn chuỗi sản xuất Do đó, vi c xây dựng phát triển hình sản xuất theo chuỗi giúp cho vi c nâng cao hiệu lực, hiệu kiểm soát an toàn thực phẩm theo quy định Luật An toàn ... thấy, vi c xây dựng phát triển hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn giải pháp yêu cầu tất nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ đầy đủ yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm, ...
 • 23
 • 206
 • 0

Tài liệu hướng dẫn giám sát quản rủi ro thanh toán trong các giao dịch ngoại hối

Tài liệu hướng dẫn giám sát quản lý rủi ro thanh toán trong các giao dịch ngoại hối
... Những tài liệu tài liệu hữu ích khác có liên quan tới rủi ro toán giao dịch ngoại hối liệt kê phân tài liệu có liên quan Phụ lục II Rủi ro toán giao dịch ngoại hối Rủi ro toán giao dịch ngoại hối ... cán quản rủi ro toán giao dịch ngoại hối có nằm cấp quản cao cấp cách thoả đáng không? Liệu ban (tổng) giám đốc có giám sát cách hợp rủi ro toán giao dịch ngoại hối không? Liệu việc quản ... hợp nguy rủi ro toán Dù phương pháp cụ thể ngân hàng khác việc quản rủi ro toán giao dịch ngoại hối cần đưa vào tình quản rủi ro chung ngân hàng Quản rủi ro toán giao dịch ngoại hối...
 • 24
 • 325
 • 2

Quản rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam

Quản lý rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam
... cường quản rủi ro phương thức TDCT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt nam 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG PHƢƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 1.1 Phƣơng thức tín dụng chứng ... Chương 1: Tổng quan quản rủi ro phương thức tín dụng chứng từ - Chương 2: Thực trạng quản rủi ro phương thức tín dụng chứng từ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt nam - Chương 3: ... TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG PHƢƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM 3.1 Định hƣớng quản trị rủi ro phƣơng thức TDCT NHNo Việt nam 53 3.1.1 Định hướng phát triển phương thức TDCT...
 • 124
 • 489
 • 9

Quản rủi ro thanh toán của tổ chức tín dụng và hoạt động giám sát, thanh tra.pdf

Quản lý rủi ro thanh toán của tổ chức tín dụng và hoạt động giám sát, thanh tra.pdf
... chia cac rui ro cua h09t d(>ng ngan hang di~n tv cac nhom nhLfdoi vdi rui ro I I truyen thong theo cach phan 109i cua Uy ban Basle Trong so do, I rui ro h09t d(>ng, rui ro uy tin va rui ro phap Iy ... tr\,fctiep h~ rui ro h~ thong cua ngan hang c6 cua tr~ngthai ruiro cao h~c cac the b!I~ch~u HcJn nUa,vi~ccong rac roid nhlJngnh6m rui ro khac, ngh~ thay d6i nhanh ch6ng c6 nhat 103h6m rui ro ho~t d9ng ... nhamlan,hanhd9ngphiphapva cac rac roi khac the tin dl,Jnghoiflcso tai khoan ICfa ao cua cac hEmthLr a cothe d b ngan hang) cac giao d!ch khien m9t ngan hang phai ch!urui ro uytfn.Ruiro uytinc6th~phat - Rui ro thiet ke,...
 • 7
 • 227
 • 0

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN RỦI RO DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TẠI NHNTVN

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TẠI NHNTVN
... không nghỉ 2. 2 Thực trạng quản rủi ro dịch vụ thẻ tín dụng NHNTVN 2. 2.1 Rủi ro hoạt động phát hành toán thẻ tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 2. 2.1.1 Giả mạo thẻ * Giả mạo thẻ lĩnh vực ... 20 00 20 01 20 02 2003 20 04 55 38 33 33 37 .25 46.98 61.80 75.10 120 .50 26 19 15 14 17.40 19. 52 24 .20 31.70 56.90 American Express 41 36 27 23 14.73 17.84 19.70 33.60 42. 40 JCB 1.69 2. 38 2. 80 2. 90 2. 90 ... trường thẻ đầy tiềm 2. 1 .2 Thực trạng dịch vụ thẻ tín dụng Ngân hàn Ngoại thương Việt Nam 2. 1 .2. 1 Thực trạng phát hành thẻ * Hoạt động phát hành thẻ quốc tế Hoạt động thẻ tín dụng bắt đầu vào năm...
 • 34
 • 139
 • 0

Xem thêm