luyen tap ankin

Bài 43: Luyện tập Ankin

Bài 43: Luyện tập Ankin
... Tiết 47: LUYỆN TẬP ANKIN MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Củng cố kiến thức tính chất hóa học ankin - Phân biệt ankan, anken, ankin phương pháp hóa học Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ viết đồng ... hóa học anken ankin Sự chuyển hóa lẫn ankan, anken, ankin - H2, t0, xt ANKAN + H2 dư, xt Ni, t0 ANKEN + H2, t , xt - H2 - H2 ANKIN + H2, xt Pd/PdCO3 II BÀI TẬP Bài 1: Số đồng phân ankin ứng với ... tính chất hóa học ankin - Kĩ giải tập hỗn hợp hiđrocacbon I KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG Những điểm giống khác cấu tạo, tính chất hóa học anken ankin Công thức chung Anken CnH2n (n ≥ 2) Ankin CnH2n-2...
 • 10
 • 1,069
 • 15

Bài 33:Luyện tập ankin

Bài 33:Luyện tập ankin
... điểm giống khác cấu tạo, tính chất hoá học anken ankin Sự giống khác anken ankin làm rõ bảng so sánh sau đây: Về tính chất vật lí Anken Giống Ankin - Nhiệt độ sôi, khối lượng riêng tăng dần theo ... cao -nhiệt độ sôi thấp so với ankin anken t/ứng t/ư VD:M CH≡CVD:M [CH2]2-CH3 = 0,695(g/m3) CH2=C(CH3)2 = 0,63(g/m3) Anken CnH2n(n>=2) Công thức chung Cấu tạo Giống Ankin CnH2n-2(n>=2) -Hiđrocacbon ... Ank-1-in có p/ư thế ion KL KL 2)Sự chuyển hóa lẫn ankan,anken, ankin Ankan -H2,to,xt ANKEN +H2, xt Ni +H2, xt Pd/PbCO3 +H2d, xt Ni, to ANKIN Ví dụ minh hoạ (1) CH3 –CH3 CH2 = CH2 (2) (4) (3) CH≡CH...
 • 8
 • 831
 • 4

luyen tap ankin

luyen tap ankin
... khác cấu tạo, tính chất hóa học anken ankin: 2.Sự chuyển hóa lẫn ankan, anken, ankin HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Yêu cầu HS lên so sánh giống khác anken ankin Hoạt động 2: GV nhận xét làm HS ... Hoạt động 3: GV yêu cầu HS lập sơ đồ chuyển hóa ankan, anken ankin Viết pthh minh họa HOẠT ĐỘNG CỦA HS Lên bảng so sánh giống khác anken ankin Tập trung xem GV sửa HS thảo luận đưa sơ đồ: + H2(Ni,t0) ... GV sửa HS thảo luận đưa sơ đồ: + H2(Ni,t0) Ankan ↔ Anken - H2 -H2 +H2 (Ni,t0) -H2 +H2 (Pd/PbCO3) Ankin HS viết pthh: Xt, t0 C3H8 C3H6 +H2 Xt, t0 C3H8  C3H4 +2 H2 Ni, t0 C3H6 + H2  C3H8 Xt, t0...
 • 3
 • 226
 • 1

luyện tập ankin

luyện tập ankin
... định đồng phân anken ứng với CTPT C5H10 (gọi tên) Nhóm 2: Xác định đồng phân ankin ứng với CTPT C5H8 (gọi tên) Anken Ankin CnH2n(n≥2) CT chung Giống Cấu tạo Khác So Giống Đồng phân sánh Tính chất ... (6) (8) (5) Ankin C2H2 C4H4 →C4H6 →polibutađien (1) Ankan CH (2) (3) (4) Anken C2H4 (7) C4H10 (9) C3H6 Sơ đồ chuyển hóa Ankan -H2, xt, t◦C +H2,Ni, t◦C t◦ C +2 H ,N i d, ,P +H ,t◦ C Ankin Anken ... 55,3% b) 59,1% 40,9% c) 66,6% 33,4% d) 29,55% 70,45% DẶN DÒ: Chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục luyện tập phần hidrocacbon để chuẩn bị cho kiểm tra tiết ...
 • 16
 • 287
 • 0

Bài 10: Luyện tập ankin

Bài 10: Luyện tập ankin
... Bi 33: Luyn Ankin Luyn Ankin So sỏnh cu to, tớnh cht ca anken v ankin Anken Cụng thc chung Cu to Ankin CnH2n (n 2) CnH2n-2 (n 2) - Cú liờn kt ụi Ging ... phõn hỡnh h c - Ank -1- in cú p th KL Luyn Ankin S chuyn hoỏ ln gia ankan, anken, ankin -H2,Ni,T0C ANKAN ANKEN +H +H2,Ni,T0C CO d b , /P Ni d ,T ,P C +H ANKIN Cỏc dng toỏn: - Vit CTCT cỏc ng phõn ... vi 320 g dd brụm 20% a Tỡm CTCT ca anken? b Tớnh % th tớch mi anken hn hp? Luyn Ankin Chn ỏp ỏn ỳng: Cõu S ng phõn ankin ca C5H8 l: A B C D Cõu Cho lọ nhãn lần lợt chứa khí sau: butan; but- 2-...
 • 7
 • 174
 • 0

bài giảng hóa học 11 bài 33 luyện tập ankin

bài giảng hóa học 11 bài 33 luyện tập ankin
... 1) Những điểm giống khác cấu tạo, tính chất hoá học anken ankin Sự giống khác anken ankin làm rõ bảng so sánh sau đây: Về tính chất vật lí Anken Ankin Giống - Nhiệt độ sôi, khối lượng riêng tăng ... 2)Sự chuyển hóa lẫn ankan,anken, ankin ANKAN -H2,to,xt ANKEN +H2, xt Ni +H2, xt Pd/PbCO3 +H2d, xt Ni, to ANKIN Ví dụ minh hoạ (1) CH3 –CH3 CH2 = CH2 (2) (4) (3) CH≡CH Phương trình hoá học • 1) CH3-CH3 ... vị trí liên kết bội Khác -Có liên kết đôi -Có đồng phân hình học Tính chất hoá học Giống Khác -Có liên kết ba -Ko có đồng phân hình học -Cộng hiđro - cộng brom (d2) - cộng HX theo qui tắc Mac-cop-nhi-cop...
 • 8
 • 3,198
 • 8

luyện tập ankin HÓA HỌC LỚP 11 – CƠ BẢN

luyện tập ankin HÓA HỌC LỚP 11 – CƠ BẢN
... CHIẾN THẮNG 10 11 12 13 14 15 1 Ứng với công thức phân tử C5H8 có 00 01 02 03 04 05 ankin đồng phân ? A CH≡C–CH2–CH2 –CH3  B CH3–C≡C–CH2 CH3   C CH     C      CH      CH3 D CH3 2 10 11 12 13 14 ... b > c và a = b + c D b > c và a = b - c 10 11 12 13 14 15 111 1 Các ankin có đồng phân vị trí số cacbon 00 01 02 03 04 05 phân tử lớn A B C D 5 10 11 12 13 14 15 1212 09 11 15 12 00 08 05 02 10 13 14 07 ... Công thức CnH2n-2 là CTTQ của dãy đồng đẳng của axetilen C Trong liên kết 3 của phân tử ankin có 2 liên kết σ và 1 liên kết п D Ankin là hợp chất hữu tan rất tốt trong nước 10 11 12 13 14 15 1010 Đốt cháy a mol ankin A thu b mol khí CO2 00 01 02...
 • 20
 • 633
 • 0

GIÁO án LUYỆN tập ANKIN + PHIẾU bài tập

GIÁO án LUYỆN tập ANKIN + PHIẾU bài tập
... brom Bài tập phản ứng hidro ion kim loại bạc Bài tập đốt cháy ankin Cn H2n − + ( n CO2 > n H2 O 3n − t0 )O2  → nCO2 + (n − 1)H O n ankin = n CO2 − n H 2O Sè C trung b × nh = nCO2 nankin Bài tập ... động 2: Bài tập (Bài tập GV phát trước) GV phân dạng tập Bài tập lý thuyết: HS nắm vững kiến thức tính chất hóa học để viết phương trình phản ứng nhận biết chất khí Bài tập phản ứng cộng ankin ... 0,04.26 +0 ,02.28 = 1,32g Hoạt động 4: dặn dò - Làm tập SGK trang 147 chuẩn bị (bài 34 thực hành) PHIẾU BÀI TẬP Bài tập lí thuyết Bài 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện có) Bài 2:...
 • 11
 • 1,052
 • 1

Bài giảng bài luyện tập ankin hóa học 11 (3)

Bài giảng bài luyện tập ankin hóa học 11 (3)
... Tiết 47 : Luyện tập Ankin I Kiểm tra cũ II Kiến thức cần nắm vững III Bài tập vận dụng IV Bài tập củng cố I Kiểm tra cũ: A Kiến thức cần nắm vững Anken Ankin Hãy điền đầy đủ Đặc ... = 2,52 : 22,4 = 0 ,112 5 mol a %V C2H4 là: ( 0,0375 : 3,36 ) x 100 = 25% b PTPƯ: CH C- CH3 + AgNO3 + NH3 0 ,112 5 Vậy m = 0 ,112 5 x 147 = 16,54 g Ag-C C-CH3 + NH4NO3 0 ,112 5 Bài tập 4: Đốt cháy hoàn ... Vậy CTPT X : C3H4 CTCT X : CH C – CH3 n= Bài tập củng cố Câu sau sai? A Ankin có số đồng phân anken B Ankin tương tự anken có đồng phân hình học C Hai ankin đầu dãy đồng phân D Butin có hai đồng...
 • 12
 • 307
 • 0

Bài giảng bài luyện tập ankin hóa học 11 (4)

Bài giảng bài luyện tập ankin hóa học 11 (4)
... Pd/PbCO3 C H4 Ni, t0 C H6 C2H2 + 2H2 SƠ ĐỒ CHUYỂN HÓA - H2, t0, xt ANKAN ANKEN + H2, xt Ni + H2 dư , xt Ni, t0 + H2, xt Pd/PdCO3 ANKIN HƯƠNG DẪN BÀI TẬP BÀI TẬP 5/147 Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí gồm propan, ... ra, C2H4 phản ứng với Br2: CH2=CH2 + Br2 CH2Br – CH2Br B – Sự chuyển hóa lẫn ankan, anken, ankin BÀI TẬP Viết PTPƯ chuyển hóa etan thành etilen, etilen thành etan, axetilen thành etilen, axetilen ... Khác _Có liên kết đôi _Có liên kết ba _Có đồng phân hình học _Không có đồng phân hình học BÀI TẬP Ứng với công thức phân tử C5H8 có ankin đồng phân nhau? A B C D ĐÁP ÁN Các đồng phân có CTPT...
 • 16
 • 450
 • 0

Bài giảng bài luyện tập ankin hóa học 11 (5)

Bài giảng bài luyện tập ankin hóa học 11 (5)
... CẤU TRÚC BÀI GIẢNG I.KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG So sánh cấu tạo , tính chất hóa học anken ankin II BÀI TẬP Sự chuyển hóa giữ ankan, anken, ankin III CỦNG CỐ Bài tập tự luận Bài tập trắc nghiệm ... Thức Cần Nhớ 2.Sự chuyển hóa lẫn ankan, anken, ankin ANKAN ANKEN CnH2n+2 (n  1) CnH2n (n  2) ANKIN CnH2n-2 (n  2) II, Bài tập: A BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất khí ... CH2Br = CHBr Br II, Bài tập: B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM H2O C2H2 CaC2 Dd NaOH hấp thụ tạp chất C2H2 II, Bài tập: B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Ứng với công thức phân tử C5H8 có ankin đồng phân : A...
 • 17
 • 326
 • 0

Bài giảng bài luyện tập ankin hóa học 11 (6)

Bài giảng bài luyện tập ankin hóa học 11 (6)
... 1) Những điểm giống khác cấu tạo, tính chất hoá học anken ankin Sự giống khác anken ankin làm rõ bảng so sánh sau đây: Về tính chất vật lí Anken Ankin Giống - Nhiệt độ sôi, khối lượng riêng tăng ... 2)Sự chuyển hóa lẫn ankan,anken, ankin -H2,to,xt ANKAN ANKEN +H2, xt Ni +H2, xt Pd/PbCO3 +H2d, xt Ni, to ANKIN Ví dụ minh hoạ (1) CH3 –CH3 CH2 = CH2 (2) (4) (3) CH≡CH Phương trình hoá học t0, xt ... vị trí liên kết bội Khác -Có liên kết đôi -Có đồng phân hình học Tính chất hoá học Giống Khác -Có liên kết ba -Ko có đồng phân hình học -Cộng hiđro - cộng brom (d2) - cộng HX theo qui tắc Mac-cop-nhi-cop...
 • 8
 • 314
 • 0

Bài giảng bài luyện tập ankin hóa học 11 (7)

Bài giảng bài luyện tập ankin hóa học 11 (7)
... 2NH4NO3 PHIẾU HỌC TẬP SỐ Anken Ankin Công thức chung Mạch Đặc điểm cacbon cấu tạo Đặc điểm liên kết Đồng phân Tính chất hoá học Điều chế PTN Etylen: Axetilen: TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ Công thức ... phương pháp hóa học: propan, propin propilen TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ Br CH3-C=CH-CH3 + HBr CH3 CH3-C  C-CH3 + 2HBr CH3-C-CH2-CH3 CH3 xt to Br CH3-C-CH2-CH3 Br TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ CH4 AgNO3/NH3 ... liên Đồng phân kết đôi - Đồng phân hình học - Đồng phân mạch C - Đồng phân vị trí liên kết ba - Không có đồng phân hình học TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ Anken Ankin - Phản ứng cộng (H2, Halogen, -...
 • 13
 • 239
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 33: Luyện tập Ankin

Giáo án Hóa học 11 bài 33: Luyện tập Ankin
... CH2=CH-C=CH Bài tập 6: Theo phiếu học tập số 8: Học sinh giải chọn đáp Chọn đáp án C án, giáo viên kiểm tra lại c Củng cố luyện tập: (4 phút) - Làm tập 2/145 SGK lớp d Hướng dẫn học sinh học nhà: ... ↑+H2,Pd/PbCO3 H2 ANKIN CH3-CH3 -Ni,t0-> C2H2 + H2 CH2=CH2 -Ni,t0-> C2H2 +H2 Phiếu học tập số 3: C2H2 + 2H2 -Ni,t0-> C2H6 C2H2 + H2 -Pd/PbCO3-> C2H4 II Bài tập luyện tập: Bài tập 1: Theo phiếu học tập Bằng ... có số đồng phân ankin là: (3) C4H4 + H2 -Pd/PbCO3-> A B C D C4H6 Bài tập 3: Theo phiếu học tập 5: Đáp án : A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phiếu học tập số 6: (4) nCH2=CH-CH=CH2...
 • 4
 • 265
 • 1

Xem thêm