De on 10 1

De on 10 1

De on 10 1
... BẢO TOÀN KHỐI LƯNG ( ĐLBTKL): Có nội dung cần nhớ ‰Trong dung dòch Σmion dd = Σmchất tan dd Với: m ion =• nion x M ion M ion=Mnguyên tố tạo ion ƒ Ví dụ 5: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2-: z mol ... mol Cl-: t mol Tính khối lương muối ddA theo x, y, z, t ‰Trong dung dòch Σmion dd = Σmchất tan dd m ion = x M ion M ion=Mnguyên tố tạo ion ƒ Ví dụ 5: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA SO 2-: z mol Cl-: ... 6: (ĐHQGTP.HCM 19 99) Fe2+ : 0 ,1 mol Al3+: 0,2 mol ddA SO 2-: x mol Cl : y mol Khi cô cạn ddA, thu 46,9 gam rắn Tính x,y ? ƒVí dụ 7:( ĐHYDTP.HCM – 2000) Cho pứ: 0 ,1 mol A+H2O 18 g C3H6O3+ 4,6...
 • 12
 • 14
 • 0

10 đề ôn1 toán 11 năm 2010

10 đề ôn kì 1 toán 11 năm 2010
... Đề số ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2008-2009 Môn Thi: Toán – Lớp 11 (TLH, THS, TVA) Thời gian làm bài: 90 phút π Câu 1( 1đ): Cho hàm số y = tan(3 x + ) a) Tìm ... hình bình hành -Hết Đề số TRƯỜNG THPT TAM GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TOÁN KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) I/ PHẦN CHUNG: (7điểm) ... + 2sin2x +2cos2x = b / tan( 2x – ) = -Hết Đề số Trường THPT Phan Châu Trinh Tổ Toán ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Toán- Lớp 11 -Chương trình nâng cao (Thời gian 90 phút) Câu I(4đ):...
 • 7
 • 133
 • 1

đề ôn thi -1

đề ôn thi -1
... BrCH2CH(CH3)CH2Br b CH3CBr(CH3)CH2CH3 c BrCH2CH(CH3)CH3 d CH3CBr(CH3)CH3 38/ Điều khẳng định sau không a Các amin thơm có tính bazơ yếu amoniac b Các amin có khả nhận proton c Amin mạch hở có bậc ... nhúng giấy quỳ tím vào nước clo tượng quan sát là: a quỳ tím hóa xanh ròi màu b quỳ tím hóa đỏ c Không có tượng d quỳ tím hóa đỏ màu 49/ Cho 34,25 gam Ba vào dd Al2(SO4)3 thu dd X , 39,45 gam kết...
 • 3
 • 178
 • 0

Đề ôn tập 1

Đề ôn tập 1
... tích tụ q = 32 sin( 10 t ) nC, điện dung tụ điện (C) chu kỳ T có giá trị là: A C = F ; T = 12 π 10 -6 s B C = nF ; T = 12 π 10 -6 s C C= F ; T = 12 π 10 6 s D C = F ; T = 12 .10 -6 s PA: B Câu 20 ... điện U AK = -1, 4V Công thoát electron kim loại dùng làm catôt là: A 6,625 .10 -20 (J) C 4,385 .10 -20 (J) B 6,625 .10 -19 (J) D 4,385 .10 -19 (J) PA: C Câu 32 Trên vành kính lúp có ghi ký hiệu X10 Tiêu cự ... PA: C Câu 40 Chất phóng xạ Po 210 (Polôni) có chu kỳ bán rã 13 8 ngày Tính khối lượng Polôni có độ phóng xạ 1Ci A m = 0 ,11 2mg PA: B B m = 0,222mg C m = 0 ,12 2mg D m = 0 ,12 5mg ...
 • 6
 • 190
 • 0

Đề ôn ĐH 1 có đáp án

Đề ôn ĐH 1 có đáp án
... trung điểm M ( 3 ; ; ) 2 (P) vtpt AB = 1; 1;3) ( Phơng trình mặt phẳng (P): -2x + 2y + 6z - 15 = (1 iểm) M Oy M(0; a; 0) theo ta MB = MC MB2 = MC2 + (a - 2)2 + 16 = + (a - 3)2 + a = -5 ... ( x) x x +1 x +1 x f(x) liên tục [0; 2] f ' ( x) = 72( x 1) , ( x + 1) ( x 3) f ' ( x ) = x = f(0) = f(2) = 4; f (1) = MaxP = Max f ( x) = 4; Min P = Min f ( x ) = [ 0; ] [ 0; ] (1 iểm) e e ... x2 I = ln xd ( ) = ln x d (ln x) 2 1 e e e2 xdx e x e2 + = = = 2 4 VSABC = SA.S ABC Do ABC đều, cạnh a nên SABC = Do ta đợc VS ABC = a2 a3 12 Bi3 :1 (1 iểm) Gọi (P) mặt phẳng trung trực...
 • 3
 • 212
 • 0

ĐỀ ÔN SỐ 1

ĐỀ ÔN SỐ 1
... 2 ,18 g muối Vậy hai rượu là: A C3H5OH, C4H7OH B C3H7OH, C4H9OH C C2H5OH, C3H7OH D CH3OH, C2H5OH @ - ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 D 11 A 21 A 31 A 41 B B 12 B 22 A 32 A 42 A D 13 B 23 C 33 D 43 A C 14 ... Trộn V1 lit dung dịch H2SO4 có pH = với V2 lit dung dịch NaOH có pH = 12 để dung dịch có pH = 4, tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào? A 9 :11 B 10 1:9 C 99 :10 1 D Tỉ lệ khác Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 1, 52 ... có số electron lớp số thứ tự nhóm D Nguyên tử nguyên tố nhóm có số electron hóa trị số thứ tự nhóm Câu 45: Cấu hình electron ion Cl- là: A 1s22s22p6 B 1s22s22p63s23p6 C 1s22s22p63s23p5 D 1s22s22p63s23p4...
 • 8
 • 176
 • 0

MÔN HÓA HỌC ĐỀ ÔN SỐ 1

MÔN HÓA HỌC ĐỀ ÔN SỐ 1
... ÁN ĐỀ SỐ 1 D 11 A 21 A 31 A 41 B B 12 B 22 A 32 A 42 A D 13 B 23 C 33 D 43 A C 14 C 24 B 34 C 44 A D 15 B 25 D 35 A 45 B C 16 A 26 B 36 A 46 B B 17 B 27 C 37 B 47 D C 18 B 28 D 38 A 48 D C 19 ... Trộn V1 lit dung dịch H2SO4 có pH = với V2 lit dung dịch NaOH có pH = 12 để dung dịch có pH = 4, tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào? A 9 :11 B 10 1:9 C 99 :10 1 D Tỉ lệ khác Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 1, 52 ... có số electron lớp số thứ tự nhóm D Nguyên tử nguyên tố nhóm có số electron hóa trị số thứ tự nhóm Câu 45: Cấu hình electron ion Cl- là: A 1s22s22p6 B 1s22s22p63s23p6 C 1s22s22p63s23p5 D 1s22s22p63s23p4...
 • 9
 • 221
 • 0

ĐỀ ÔN CHƯƠNG 1 LỚP 8

ĐỀ ÔN CHƯƠNG 1 LỚP 8
... giácAEMC ,AEBM hình ? c\ Cho BC = 4cm , tính chu vi tứ giác AEBM d\ Tam giác vuông ABC có điều kiện AEBM hình vuông ? ) 9/: Cho tam giác ABC ( Â = 900 ) Gọi M N theo thứ tự trung điểm cạnh BC ... giác ECDF hình gì? Vì sao? ˆ ˆ ˆ ˆ A BC D b/ Tứ giác ABED hình gì? Vì sao? c/ Tính số đo góc AED 8/ : Cho tam giác ABC ( Â = 900 ) ,trung tuyến AM.Gọi D trung điểm cạnh AB Điểm E điểm đối xứng ... giác OBKC hình gì? Vì sao? b/ Chứng minh AB = OK c/ Tìm điều kiện hình thoi ABCD để OBKC hình vuông ˆ 7Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB A = 600 Gọi E, F theo thứ tự trung điểm BC, AD a/ Tứ...
 • 2
 • 326
 • 1

Đề ôn số 1

Đề ôn số 1
... 2 ,18 g muối Vậy hai rượu là: A C3H5OH, C4H7OH B C3H7OH, C4H9OH C C2H5OH, C3H7OH D CH3OH, C2H5OH @ - ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 D 11 A 21 A 31 A 41 B B 12 B 22 A 32 A 42 A D 13 B 23 C 33 D 43 A C 14 ... Trộn V1 lit dung dịch H2SO4 có pH = với V2 lit dung dịch NaOH có pH = 12 để dung dịch có pH = 4, tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào? A 9 :11 B 10 1:9 C 99 :10 1 D Tỉ lệ khác Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 1, 52 ... có số electron lớp số thứ tự nhóm D Nguyên tử nguyên tố nhóm có số electron hóa trị số thứ tự nhóm Câu 45: Cấu hình electron ion Cl- là: A 1s22s22p6 B 1s22s22p63s23p6 C 1s22s22p63s23p5 D 1s22s22p63s23p4...
 • 5
 • 132
 • 0

de on kỳ 1( tham khảo).DOC

de on kỳ 1( tham khảo).DOC
... (Cm) 1) Khảo sát SBT vẽ đồ thị (C) m= –2 2) Viết phương trình tiếp tuyến (C), biết tiếp tuyến song song với y = 24 x − 3) Tìm k để phương trình x − x = k − 2k có nghiệm phân biệt 4) Tìm m để (Cm) ... đường cao hình chóp tích gấp đôi thể tích khối cầu ngoại tiếp S.ABCD c) Mặt phẳng (P) chứa AN song song với BD chia hình chóp S.ABCD thành hai phần Tính tỉ số thể tích hai phần ...
 • 7
 • 158
 • 0

Gián án 21 đề ôn1 toán 11A +B

Gián án 21 đề ôn kì 1 toán 11A +B
... chứa 10 bi trắ ng và bi đen Lấ y ngẫu nhiên từ mỡi hơ ̣p mơ ̣t viên bi Xác ś t để cả hai viên bi lấ y đề u là bi trắ ng: A.2 / 21 B 5 / 21 C 4 / 21 D 10 / 21 Câu 10 Chọn mệnh đề sai mệnh đề ... số ? A 20 B 12 0 C 30 D 36 Câu Xếp nam, nữ ghế dài có cách xếp đặt A 10 ! B 4!.6! C 2!.4!.6! D 4.6 Câu Mệnh đề sau sai ? 10 A C10 + C10 + + C10 = 10 24 B C10 + C10 + C10 + C10 + C10 = 386 n n ... a 36 b 18 c 256 d 216 Câu 21: Trong mp Oxy cho điểm M (1; 1) Trong điểm sau điểm ảnh M qua Q(O; 45 ) a ( -1; 1) b (1 ; 0) c (0; ) d ( ; k Cn la Câu 22: Công thức tính n! n! a) b) c) n! d )1 kết khác...
 • 36
 • 146
 • 0

Bài giảng Đề ôn chương 1-2

Bài giảng Đề ôn chương 1-2
... Họ tên: Điểm: ĐỀ ƠN CHƯƠNG 1-2: Một phiếu điều tra DV intervet với câu hỏi nội dung sau: Loại biến số (loại tiêu chí) ... phần công ty xử lý rác thải khu công nghiệp B theo biểu đồ sau: Câu 7: Hãy chọn phát biểu nhất: a Đây biểu đồ hình tròn (pie) c a, b số tỉ trọng sai Họ tên: b Các số tỉ trọng sai d a sở Điểm: ĐỀ ... 35 tuổi b Trên 70%% khách hàng 45 tuổi c Khoảng 50% khách hàng 45 tuổi d a b Họ tên: Điểm: ĐỀ ƠN CHƯƠNG 1-2: Một phiếu điều tra DV intervet với câu hỏi nội dung sau: Loại biến số (loại tiêu chí)...
 • 8
 • 195
 • 4

Bài giảng Đề ôn HSG 1

Bài giảng Đề ôn HSG 1
... KHấ P N ễN THI SINH GII LP CP HUYN NM HC 2 010 - 2 011 Mụn: Toỏn Thi gian lm bi: 15 0 phỳt (LM BI)) P N Bi 1: 2+ 2+ = = + + ( + ) ( + ) (1 + ) + = = (1 + ) (1 ) Thay x vo ta c B = 2+ 2+ 4+ + - Nhõn ... 1/ 4 Nhân vế-vế ba phơng trình với cộng lại, ta đợc phơng trình: 1 4x + 4y + 4z = x + y + z (*) 2 1 Biến đổi (*) ( x -1) + ( y -1) + ( z -1) 2 = 1 x = y = z = x = y = z = 1/ 2 ... = nờn p2 -1 chia ht cho - p4 - 1= (p2 -1) (p2 + 1) - p l s l p2 l p2 + chn p2 + chia ht cho - p l s l t p = 2k +1 p2 - = 4k2 + 4k = 4k(k +1) .Do k(k +1) chia ht cho nờn p2 - = 4k(k +1) chia ht...
 • 4
 • 80
 • 0

Tài liệu Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và đề ôn thi_Part 1+2 ppt

Tài liệu Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm và đề ôn thi_Part 1+2 ppt
... 41 C 23 D 16 D ng 4: S d ng phương pháp b o toàn: Kh i lư ng, i n tích, s mol electron, s kh i, s Z, ây m t nh ng phương pháp gi i toán hóa h c Khi áp d ng phương pháp này, c n áp d ng t ng h ... Cao ng môn Hóa h c Câu 38: Trư ng h p sau ây không x y ph n ng hoá h c? A S c khí Cl2 vào dung d ch FeCl2 B S c khí H2S vào dung d ch CuCl2 C S c khí H2S vào dung d ch FeCl2 D Cho Fe vào dung ... -o H T o -Thí sinh không c s d ng tài li u Cán b coi thi không gi i thích thêm B GIÁO D C VÀ ÀO T O THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2007 Môn thi: HÓA H C, kh i A ÁP ÁN CHÍNH...
 • 39
 • 290
 • 1

Tài liệu Môn vật ký đề ôn số 1 pot

Tài liệu Môn vật ký đề ôn số 1 pot
... án đề 01: Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 10 D C B A C B D A B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D A B C B C D A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D C A B D D C D B 31 32 ... là: A 55cm B 10 5cm C 11 0cm D 12 0cm t Câu 21, Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = Acos( )cm Thời điểm T gần để động vật là: T T 5T T A t = B t = C t = D 12 12 Câu 22 Trong ... điện áp u = Uo = 10 F vào hai tụ điện, thời điểm t1, điện áp cường độ dòng 7, điện u1 = 60 V; i1 = - A; thời điểm t2 u2 = 60V; i2 = - A Tần số ω điện áp A 12 0π rad/s B 10 0π rad/s C 12 5π rad/s D 60π...
 • 6
 • 179
 • 0

Xem thêm