PHUONG PHAP GIAI BT HOA

MOT SO PHUONG PHAP GIAI BT HOA HOC THPT

MOT SO PHUONG PHAP GIAI BT HOA HOC THPT
... 8,32g CdSO4 Sau khử hoàn toàn ion Cd2+ khối lợng kẽm tăng 2,35% so với ban đầu Hỏi khối lợng kẽm ban đầu Giải: Gọi khối lợng kẽm ban đầu a gam khối lợng tăng thêm 2,35a 100 gam Zn + CdSO4 ZnSO4 ... X gồm hiđrocacbon A mạch hở H2, có tỉ khối so metan 0,5 Nung nóng hỗn hợp X có Ni làm xúc tác đến phản ứng hoàn toàn thu đợc hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với oxi 0,5 Hãy xác định công thức phân ... hợp rợu với H 2SO4 đặc thu đợc V lít (đktc) hỗn hợp anken Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp anken thu đợc x lít CO2 (đktc) y gam H2O Lập biểu thức tính x, y theo p, V Giải: Đun nóng với H 2SO4 đặc thu đợc...
 • 15
 • 500
 • 7

Phương pháp giải BT hóa hoá

Phương pháp giải BT hóa hoá
... tập định tính Chủ đề 8: CÁC PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO VỀ CÂN BẰNG PHẢN ỨNG I- KIẾN THỨC: * Các phương pháp cân quen thuộc : phương pháp chẵn-lẻ, phương pháp BCNN, phương pháp suy luận cho nhận, cân ... + 8SO2 → * Để cân phản ứng khó nhiều phải dùng tới phương pháp đặc biệt Ví dụ như: phương pháp thăng hóa trị, phương pháp đại số 1) Phương pháp cân đại số ( thường áp dụng pư với số dạng chữ ... 2) Phương pháp thăng hóa trị: Phương pháp có hiệu gặp pư kim loại, số phi kim tác dụng với axit HNO H2SO4 đặc ( khơng giải phóng H2) B1: Xác định ngun tố tăng ngun tố giảm hóa trị ( quy ước: hóa...
 • 34
 • 216
 • 0

phương pháp giải BT hóa nhanh

phương pháp giải BT hóa nhanh
... lượng 2,59gam có khí hóa nâu không khí Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp A 0,92 99,08 B 12,68 87,32 C 82,8 17,2 D 40 60 Gv: Thiều Quang Khải Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT ... Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT Vị Thủy Câu 58: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng NaNO3 Vai trò NaNO3 phản ứng là? A Chất xúc tác B Chất oxi hóa C Môi trường D Chất ... Biết HNO3 lấy dư 20% Đáp số: m1=23,1g; m2=923,5g * Định luật bảo toàn điện tích: Nguyên tắc phương pháp: Trong dung dịch tồn đồng thời ion dương âm theo định luật bảo toàn điện tích: “tổng số...
 • 8
 • 290
 • 0

cac phuong phap giai bt hoa

cac phuong phap giai bt hoa
... MgO CO2 Khí cacbonic (Chất khử) +2 PbO + Sắt (II) oxit +2 (Chất oxi hóa) CO2 Cacbon đioxit +2 t0 Sắt từ oxit Cacbon oxit (Chất oxi hóa) (Chất khử) +2 + Sắt từ oxit +2 Fe3O4 +4 2Fe3O4 Cacbon oxit ... Giáo khoa hóa vơ t → Ba3N2 3Ba + N2 Bari Nitơ 3Ca + 2P Canxi Bari nitrua t → Photpho Ca t → Cacbon 4Al t → Cacbon 2Ca Silic 2Mg + Ca2Si Canxi silixua t → Si Magie Al4C3 Nhơm cacbua ... (vì KClO3 tan CaCl2) Kali clorat điều chế cách điện phân dung dịch KCl 25% nhiệt độ 70 – 750C 6Cl2 t → + 6Ca(OH)2 Ca(ClO3)2 + + 6H2O Kali clorat + 2H2O 6KOH + 5CaCl2  → 2KClO3 + CaCl2 2KCl Canxi...
 • 37
 • 155
 • 0

Phương pháp giải BT Hóa VC Trắc Nghiệm

Phương pháp giải BT Hóa VC Trắc Nghiệm
... C 27,8 gam D 28,8 gam Phương pháp 5- SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEP PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH Gv : Nguyễn Vũ Lân Trang Tà i liệ u LTĐH Cá c phương phá p thườ n g ... giả i Hó a A 1,48 gam Cá c phương phá p thườ n g gặ p B 8,14 gam C 4,18 gam D 16,04 gam Phương pháp 3: BẢO TỒN MOL ELECTRON MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIAI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN MOL E 01 Hồ tan ... rắn khan VậyCTPT este A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 Phương pháp 6- TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG 01 Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3,...
 • 9
 • 116
 • 0

18 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BT HÓA VÔ CƠ

18 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BT HÓA VÔ CƠ
... 0985052510 Phương pháp quy đổi phương pháp hay phù hợp để giải nhanh toán loại này, nhiên, phương pháp mẻ chí số giáo viên, việc áp dụng cho đa số học sinh nhiều khó khăn Khi vận dụng phương pháp cần ... nhiều cách khác lựa chọn số phương pháp giải nhanh là: sử dụng công thức tính nhanh, phương pháp quy đổi, phương pháp bảo toàn electron, … Việc lựa chọn sử dụng phương pháp hoàn toàn phụ thuộc vào ... chưa có đủ kiến thức sâu sắc Hóa học chưa hướng dẫn nhiều để vận dụng tốt phương pháp khác Bảo toàn electron hay Quy đổi II Nhóm phương pháp bảo toàn: Cách 2.1: Phương pháp bảo toàn khối lượng Cho...
 • 10
 • 164
 • 1

PHUONG PHAP GIAI BT HOA

PHUONG PHAP GIAI BT HOA
... Khi B 2007) Cho m gam hn hp bt Zn v Fe vo lng d dung dch CuSO4 Sau kt thỳc cỏc phn ng, lc b phn dung dch thu c m gam bt rn Thnh phn phn trm theo lng ca Zn hn hp bt ban u A 90,27% B 85,30% C ... hp cht rn Giỏ tr ca m l A 21,4 B 16,05 C 18,6 Hng dn gii Sơ đồ phản ứng: Al + Fe2O3 rắn Theo ĐBTKL: m(rắn) = m(Al) + m(Fe2O3 ) = 5,4 + 12,0 = 17,4 (gam) Đáp án D D 17,4 A Phng phỏp bo ton ... Hng dn gii Ca(OH)2 d crackinh Sơ đồ biến đổi : C4H10 hỗn hợp X hỗn hợp Y m1 = 4,9 gam Theo BTKL : mC4H10 = mX = m1 + mY mC4H10 = 4,9 + Đáp án A 3,36 38 ì ì = 8,7 gam 22,4 A Phng phỏp bo...
 • 37
 • 65
 • 0

Phương pháp giải nhanh hóa học hữu cơ lớp 11

Phương pháp giải nhanh hóa học hữu cơ lớp 11
... p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn M TS PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH Phương pháp 1: ð NH LU T B O TOÀN Nguyên t c : S d ng ñ nh lu t b o toàn v t ch t ñ tính kh i lư ng ch t I/ Phương pháp ... nh ng phương pháp phù h p v i mình, v i t ng bài, ñ c bi t nh ng phương pháp gi i ng n g n không ng Trên ñây, ch m t s phương pháp mà rút ñư c vi c gi i toán hoá h c b ng phương pháp tr c nghi ... p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn K T LU N Phương pháp tr c nghi m m t phương pháp ñánh giá ñư c trình ñ h c sinh khách quan Trong trình làm tr c nghi m m i s t tìm ñư c nh ng phương...
 • 72
 • 63,316
 • 408

Phương pháp giải toán hóa vô cơ và hữu cơ

Phương pháp giải toán hóa vô cơ và hữu cơ
... tắc: + Thế halogen vào ankan: ưu tiên vào H C bậc cao + Cộng theo Maccơpnhicơp vào anken + Cộng H2, Br2, HX theo tỷ lệ 1:1 vào ankađien + Phản ứng Ag2O/NH3 vào ankin + Quy luật vào vòng benzen + ... ĐỊNH CƠNG THỨC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ CĨ NHĨM CHỨC CT chung : CnH2n+2-x-2kXx với X nhóm chức hóa học : -OH, -CHO, -COOH, -NH2…  Giả thiết cho CT dạng phân tử số tính chất hợp chất hữu Phương pháp ... 2x) ta phải có phương pháp đổi từ CTCT sang CTPT để dễ giải VD : este chức rượu no chức + axit đơn chức (có axit no, iaxit có nối đơi, axit có nối ba) (este mạch hở) Phương pháp giải : + este...
 • 13
 • 1,975
 • 34

Phương pháp giải toán hoá vô cơ lớp 11

Phương pháp giải toán hoá vô cơ lớp 11
... Cu B 11, 2 g Fe 6,4 g Cu C 5,6 g Fe 6,4 g Cu D 11, 2 g Fe 3,2 g Cu Giải: Gọi a , b số mol oxit 160a + 80b = 24 (1) nH2O = 0,4 H2 + O ( oxít) → H2O 0,4 0,4 BT nguyên tố O = 3a + b = 0,4 (2) Giải ... (phản ứng hoàn toàn), ta chất rắn A hỗn hợp CO CO2 Hỗn hợp qua nước vôi cho g kết tủa Xác định khối lượng Fe2O3, FeO hỗn hợp X Giải: m oxit sắt là: 4,24 –1,2 =3,04 gam -> 160 a +72 b =3,04 n CO2 ... HCl 0,1M H2SO4 0,05M? A lít B lít C lít D lít Giải: nOH = 0,1 + 0,15.2 = 0,4 nH+ = (0,1 +0,05.2).V =0,2 V = 0,4 → V = lít 4/ Axít + Kim Loại → Muối giải phóng khí H2 nH+ + M→ Mn+ + n/2 H2 VD: Na→...
 • 5
 • 765
 • 27

Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)

Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)
... lượng 2,59gam có khí hóa nâu không khí Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp A 0,92 99,08 B 12,68 87,32 C 82,8 17,2 D 40 60 Gv: Thiều Quang Khải Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT ... Khải Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT Vị Thủy Câu 58: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng NaNO3 Vai trò NaNO3 phản ứng là? A Chất xúc tác B Chất oxi hóa C ... = b mol Cô cạn dung dịch A thu 140,7gam Giá trị a b là? Gv: Thiều Quang Khải Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh A 0,6 0,9 Trường THPT Vị Thủy B 0,9 0,6 C 0,3 0,5 D 0,2 0,3 (Câu 31 ĐTTS...
 • 8
 • 2,191
 • 184

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC
... R1 v R2 trc tip nhng e cho N+5 to N2 Gi x l s mol N2, thỡ s mol e thu vo l N+5 + 10e N2 10x x mol Ta cú: 10x = 0,15 VN = 22,4.0,015 = 0,336 lớt x = 0,015 (ỏp ỏn B) Vớ d 7: Cho 1,35 gam hn ... electron: 2x + 3y = 1,4 (2) Gii h (1), (2) ta c: x = 0,4 mol ; y = 0,2 mol %Al = 27 ì 0,2 100 % = 36% %Mg = 100 % 36% = 64% 15 (ỏp ỏn B) Vớ d 6: Hn hp A gm kim loi R1, R2 cú hoỏ tr x, y khụng i (R1, ... x + y = 0,02 mol Mt khỏc: 2FeO + 4H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O x x/2 2Fe3O4 + 10H2SO4 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O y y/2 tng: n SO2 Vy: x + y 0,2 = = = 0,01 mol 2 VSO2 = 224 ml (ỏp ỏn B) Vớ...
 • 139
 • 576
 • 10

Xem thêm