On thi TNTHPT 2

SACH ON THI TNTHPT 2

SACH ON THI TNTHPT 2
... phần trăm? 60 32 A 12, 2% B 27 ,8% C 30 ,2% 21 0 D 42, 7% 20 6 Câu 40: Chất phóng xạ 84 Po phát tia α biến đổi thành 82 Pb Biết khối lượng hạt mPb = 20 5,9744u, mPo = 20 9,9 828 u, mα = 4,0 026 u Năng lượng ... 1,6 32. 10 -18 J B hấp thụ phôton có lượng 1,6 32. 10-18 J C phát xạ phôton có lượng 13,6 eV D hấp thụ phôton có lượng 3,6 eV Câu 32 : Hạt nhân 23 8 92 U có cấu tạo gồm A 23 8p 92n B 92p 23 8n C 23 8p ... vào mạch điện áp u = 22 0 1000π cos100 π t V Biểu thức dòng điện i mạch π π A i = 22 cos(100 π t + ) A B i = 22 cos(100 π t + ) A 2 48 C i = 22 cos(100 π t  π ) A D i = 22 cos(100 π t  π ) A...
 • 112
 • 107
 • 0

On thi TNTHPT 2

On thi TNTHPT 2
... PROTEIN Câu 32: Cho các chất: (1) H2NCH2COOH; (2) Cl–NH3+ –CH2COOH ; (3) H2NCH2COO–; (4) H2NCH2CH2CH(NH2)COOH; (5) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH Dung dịch làm đỏ quỳ tím là A (3) B (2) C (2) ; (5) ... khả cho phản ứng tráng bạc CTCT của X là: A CH3(CH2)4NO2 B NH2–CH2–COO–CH2–CH2–CH3 C NH2–CH2–COO–CH(CH3 )2 D NH2–CH2–CH2–COO–CH2–CH3 ÔN THI THPTQG Chương 3: AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN Câu ... H2NCH2COOH; (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH Dãy gồm các dung dịch đều làm xanh quỳ tím là A X1, X2, X5 B X2, X3, X4 C X2, X5 D X1, X4, X5 ÔN THI THPTQG Chương...
 • 42
 • 54
 • 0

Ôn thi TNTHPT phần 2

Ôn thi TNTHPT phần 2
... 2) 1/ Viết phương trình mặt phẳng chứa d điểm A 2/ Tìm điểm A’ đối xứng A qua d Câu Vb (1 điểm) Tìm phần thực phần ảo số phức z = (7 – 3i )2 - (2 – i )2 Gv: Lê Huy Đức Trang Ôn Thi TNTHPT năm 20 10 ... phức z = x + yi (x, y ∈ R ) Tìm phần thực phần ảo số phức z2 – 2z + 4i Gv: Lê Huy Đức Trang Ôn Thi TNTHPT năm 20 10 Đề I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) 2x Câu I (3 điểm) Cho hàm số y ... Trang 11 Ôn Thi TNTHPT năm 20 10 Đề 12 I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I.(3 điểm) Cho hàm số y = (x – 1 )2( x +1 )2 có đồ thị (C) 1/ Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số 2/ Tìm m...
 • 12
 • 96
 • 0

ÔN THI TNTHPT ĐỊA LÍ 2

ÔN THI TNTHPT ĐỊA LÍ 2
... năm ( Địa điểm o tháng I ( oC) tháng VII ( oC) C) Lạng Sơn 13,3 27 ,0 21 ,2 Hà Nội 16,4 28 ,9 23 ,5 Vinh 17,6 29 ,6 23 ,9 Huế 19,7 29 ,4 25 ,1 Quy Nhơn 23 ,0 29 ,7 26 ,8 Tp Hồ Chí Minh 25 ,8 27 ,1 26 ,9 Hãy ... núi thung lũng sông (sông Đà, sông Mã, sông Chu…) 5) Địa hình núi vùng Trường Sơn Bắc có đặc điểm ? + Từ Nam sông Cả tới dãy Bạch Mã TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM 20 10 GV:Trần Thị ... chủ yếu tập trung hệ thống sông lớn: + Hệ thống sông Hồng sông Đà + Hệ thống sông Xê-xan, Xrê-pôk + Hệ thống sông Đồng Nai 32 TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM 20 10 GV:Trần Thị Tuyết Nga-...
 • 77
 • 92
 • 0

ÔN THI TNTHPT KHÓA NGÀY 2/06/2011 CỦA TỔ TIẾNG ANH TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐÀ NẴNG doc

ÔN THI TNTHPT KHÓA NGÀY 2/06/2011 CỦA TỔ TIẾNG ANH TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐÀ NẴNG doc
... d I think the job should have been offered Tom Period TỔ TIẾNG ANH 2010- 2011 32 NĂM HỌC Tài liệu ơn thi TNTHPT Week 33 (25/4 – 8/5) TRƯỜNG THP QUANGTRUNG ĐỀ THAM KHẢO ƠN THI TỐT NGHIỆP THPT ... to take this book.”  He said that he would come there to take that book TỔ TIẾNG ANH 2010- 2011 25 NĂM HỌC Tài liệu ơn thi TNTHPT TRƯỜNG THP QUANGTRUNG - They said to us : “You must this work ... 43: If you often read How-to books, you TỔ TIẾNG ANH 2010- 2011 10 NĂM HỌC Tài liệu ơn thi TNTHPT TRƯỜNG THP QUANGTRUNG A will be sure to get something you need B will not know how to help...
 • 69
 • 178
 • 0

On thi TNTHPT va DH vat ly phan 2 (co dap an)

On thi TNTHPT va DH vat ly phan 2 (co dap an)
... thi TNTHPT đại học vật lý năm học 20 10 – 20 11 Câu 25 2 A B C Câu 25 3 A B C Câu 25 4 A B C Câu 25 5 A B C Câu 25 6 A B C Câu 25 7 A B C Câu 25 8 A B C Câu 25 9 A B C Câu 26 0 A B C Câu 26 1 A B C Câu 26 2 ... Câu 26 2 A B C Câu 26 3 A B C Câu 26 4 A B C Câu 26 5 A B C Câu 26 6 A B C Câu 26 7 A B C Câu 26 8 A B C Câu 26 9 A B C Câu 27 0 A B C Câu 27 1 A B C Câu 27 2 A B C Câu 27 3 A B C Câu 27 4 A B C Câu 27 5 A ... Câu 27 6 A B C Câu 27 7 A B C Câu 27 8 A B C Câu 27 9 A B C Câu 28 0 A B C Câu 28 1 A B C Câu 28 2 A B C Câu 28 3 A B C Câu 28 4 A B C Câu 28 5 A B C Câu 28 6 A B C Câu 28 7 A B C Câu 28 8 A B C Câu 28 9 A...
 • 22
 • 97
 • 0

ÔN THI 11cb -2

ÔN THI 11cb -2
... Quynh Nhu 26 If you work hard, you would be successful in anything that you A B (will be) C D 27 Special education is intended help both handicapped and gifted ... 29 Never in the history of humanity there have been more people living A B (have there) C D on this relatively small planet 30 An increasing number of office works use computer programs as A ... to make (36) in the rural areas more attractive, which would (37) people to stay there This could be achieved by providing (38) for people to go and work in the villages Moreover,...
 • 3
 • 211
 • 0

Ôn thi TNTHPT (mới)

Ôn thi TNTHPT (mới)
... Lớn bãi công -1924, nhiều bãi công công nhân Hà Nội, Nam Đònh, Hải Phòng, Hải Dương,… diễn Đặc biệt bãi công công nhân xưởng Ba Son vào 8/1925, Tôn Đức Thắng lãnh đạo Kể từ đây, giai cấp công nhân ... trận Pháp”, “Tự do, dân chủ”, Thi hành luật lao động”, “bỏ thuế thân”, “Ân xá toàn trò phạm”… -7-1937, bãi công công nhân xe lửa Trường Thi công nhân xe lửa miền Nam Đông Dương -01-5-1938, mit-tinh ... phát”: -1920, công nhân Sài Gòn–Chợ Lớn thành lập Công hội (bí mật), Tôn Đức Thắng đứng đầu -1922, công nhân viên chức Bắc Kỳ đấu tranh đòi nghỉ ngày Chủ nhật có hûng lương -11-1922, công nhân Chợ...
 • 35
 • 196
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TNTHPT

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TNTHPT
... khó đông, H qui định máu đông bình thường, gen nói nằm nhiễm sắc thể giới tính X Bố mẹ không bị máu khó đông sinh người con, có người trai bị máu khó đông, số lại máu đông bình thường Con gái họ ... Đêvôn- Phấn trắng B Đại trung sinh gồm kỉ: A/ Cambri - Xilua - Đêvôn - Than đá - Pecmơ B/ Tam điệp - Giura - Phấn trắng C/ Tam điệp - Đêvôn - Phấn trắng D/ Cambri - Xilua - Đêvôn B Đặc điểm không ... 0,36 B Một quần thể gà gồm 1000 Trong có 90 lông trắng, số lại lông đen Cho biết lông đen (A) trội hoàn toàn so với lông trắng (a) Tỉ lệ % số cá thể gà lông đen đồng hợp dị hợp là: a 49% AA : 42%...
 • 53
 • 424
 • 1

on thi TNTHPT -tieng ANH 3 nam

on thi TNTHPT -tieng ANH 3 nam
... correct 33 They will build a factory in this area A This area will be built a factory in C This area will build a factory B A factory will build in this area D A factory will be built in this area 34 ... will soon be the only ones, (45)… we can solve this problem 36 A harm B risk C danger D threat 37 A plants B animals C forests D vegetation 38 A kill B produce C satisfy D protect 39 A about B for ... A reached B constructed C realized D found out 47 Which of the following is TRUE? A Marconi was born in Ireland B Marconi’s father was a musician C Marconi’s family was poor D Marconi’s mother...
 • 2
 • 231
 • 4

Đề ôn thi HK 2 K7

Đề ôn thi HK 2 K7
... 18) She the beef into thin strips a/ made b/ heated c/ stried 19) The simple past of “ Stir fry” is a/ stired fry b/ stir fried c/ stired fried 20 ) Adverb of adjective “hard” is ... hard Choose the suitable word to fill in the blank : (2. 5Ms) medicine - aksed - spinach - sick - went Ba (1) to the doctor because he was (2) The doctor (3) Ba some questions Ba said he ... (5) to make him feel better III Rewrite (2. 5Ms) 1) I am one meter sixty centimeters high ( Đặt câu hỏi với “HOW”) 2) I am not a doctor They are not doctors ( Viết...
 • 5
 • 222
 • 0

Hướng dẫn Ôn thi TNTHPT 2008

Hướng dẫn Ôn thi TNTHPT 2008
... hình khối tròn xoay theo công thức Chủ đề 3: Giải tích tổ hợp Các kiến thức cần nhớ: qui tắc cộng, qui tắc nhân, khái niệm công thức tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, công thức nhị thức Niutơn ... tọa độ không gian Các kiến thức cần nhớ: Tọa độ vectơ, tọa độ điểm hệ tọa độ Oxy Biểu thức tọa độ vectơ phương, hướng; độ dài vectơ, vectơ Biểu thức tọa độ phép tính vectơ, tích vô hướng, tính ... tương đối mặt cầu mặt phẳng (cắt nhau, tiếp xúc, không cắt nhau) Các toán có áp dụng phương pháp tọa độ để giải (kể từ khâu thi t lập hệ tọa độ vuông góc, xác định tọa độ yếu tố cho toán điểm, vectơ,...
 • 3
 • 183
 • 0

Đề Ôn Thi -ĐH-2

Đề Ôn Thi -ĐH-2
... 12- 15’ - tuần 14, 15 Đáp án : (Đề ) :1/A 2/B /A 4/C 5/D 6/D 7/B 8/C 9/C 10/A Đáp án : ( Đề ) : 1/B 2/D 3/B 4/D 5/C 6/A 7/C 8/A 9/D 10/C Đáp án : (Đề ) : Đáp án : (Đề ) : Kiểm tra học kì I ; HỒ ... – NÂNG CAO : 26 Đề 1: Đáp án 1/b 2/A 3/d 4/C 5/B 6/A 7/A 8/B 9/D 10/B Đề : Đáp án 1/b 2/B 3/d 4/A 5/D 6/C 7/B 8/A 9/B 10/D Đề : Đáp án 1/A 2/C 3/d 4/A 5/A 6/C 7/B 8/C 9/D 10/A Đề : Đáp án 1/A ... : ( Đề ) : 1/A 2/B 3/D 4/B 5/A 6/D 7/B 8/C 9/C 10/A Kiểm tra 45’ ; HỐ ĐẠI CƯƠNG – Bài - tuần 11 GV : Dương Bích Lệ - Ngày đề :7/11/07 -ĐỀ :...
 • 36
 • 181
 • 0

ÔN THI TNPT 2

ÔN THI TNPT 2
... tree The most important thing is to (18) _ enough roots, but this (29 ) _ is difficult with a large tree When you dig out the tree, leave (30) _ of earth around its roots This ball of earth should ... its value C of its value D value of which 22 You’d better check the details _ there are some mistakes A however B in order that C so that D in case 23 How long _ here by the end of next year? ... because D when 26 – 35 Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage: In most cases, you can transplant a tree (26 ) _ at any time if you (27 ) _ the...
 • 5
 • 224
 • 0

hướng dẫn ôn thi TNTHPT môn giải tích ( Rất đầy đủ theo chương trình mới)

hướng dẫn ôn thi TNTHPT môn giải tích ( Rất đầy đủ theo chương trình mới)
... Đònh lý (dùng để tìm gía trị m): a) f/(x) ≥ ∀ x ∈ (a;b) ( không hữu hạn điểm∈ (a;b) ) thi f(x) tăng khoảng (a;b) b) f/(x) ≤ ∀ x ∈ (a;b) ( không hữu hạn điểm∈ (a;b) ) thi f(x) giảm khoảng (a;b) ... : y= f(x) có đồ thò (C), y= g(x) có đồ thò (C’) Tìm giao điểm (C) (C’)  Phương pháp giải: B1: phương trình hoành độ giao điểm (C) (C’): f(x) = g(x) (1 ) B2: Giải (1 ) giả sử nghiệm phương trình ... b2 4) (a+bi ) +( c+di) = (a+c)+(b+d)i 5) (a+bi ) ( c+di) = (a−c)+(b−d)i 6) ) (a+bi )( c+di) = (ac − bd)+(ad+bc)i c + di 7) z = a + bi = 2 [(ac+bd)+(ad-bc)i] a +b Bài tốn 2: Giải phương trình...
 • 23
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi tnthpt môn hóa 2015chuyên đề ôn thi hóa 2014ôn thi kỳ 2 toán 2ôn thi toán 2bộ đề ôn thi toán 2ôn thi toán 2 kỳ 1 ôn tập toán 2ôn thi toán 2 kỳ 2ôn thi toán 2 học kỳ 1hướng dẫn ôn thi năm 2012đề ôn thi toán 2013ôn thi lý 2ôn thi word 20032007deda on thi dhcd 2012ôn thi cpa 2009ôn thi vb 2005chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm