Hoi giang chuyen de giai nhanh hoa hoc bang pp baotoan electron

Hoi giang chuyen de giai nhanh hoa hoc bang pp baotoan electron

Hoi giang chuyen de giai nhanh hoa hoc bang pp baotoan electron
... nhiều giai đoạn, ta cần xác định chất cho e chất nhận e, trạng thái số oxi hóa đầu cuối giải cách nhanh chóng dễ dàng PP sử dụng phương trình bảo tồn số mol electron cơng cụ mạnh giải nhanh ... Viết q trình cho nhận electron (kèm theo số mol tương ứng chất q trình) Bước 3: Từ định luật bảo tồn số mol electron suy phương trình liên hệ số mol electron cho số mol electron nhận Tính tốn ... ứng oxi hóa – khử Phương pháp truyền thống PP sử dụng PT bảo tồn e - Bài tốn phản - Bài tốn có nhiều phản ứng oxi hóa khử xảy nhiều, qua giai đoạn khác pp giải truyền thống phải viết nhiều phương...
 • 28
 • 48
 • 0

CAC CHUYEN DE GIAI NHANH HOA HOC.doc

CAC CHUYEN DE GIAI NHANH HOA HOC.doc
... sau : A B C D Câu 51 Khi bớt 1H phân tử hiđrocacbon, tạo A gốc hiđrocacbon no B gốc hiđrocacbon cha no chứa nối đôi C gốc hiđrocacbon thơm D gốc hiđrocacbon hoá trị Câu 52 Dẫn xuất A benzen có ... Biết B khí CO A CaCO3 Các chất C, D, E, F lần lợt : A NaHCO 3, Na2CO3, CaCl2, Ca(OH)2 B Na2CO3, Ca(OH) 2, CaCl2, NaHCO C NaHCO3, Na2CO3, Ca(OH) 2, CaCl2 D Ca(OH) 2, NaHCO3, Na2CO3, CaCl2 Câu 55 ... CaCO MgCO3 vào dung dịch HCl có d, thu đợc 6,72 lít CO (đktc) Xác định thành phần % khối lợng muối hỗn hợp A %m CaCO3 = 28,5% ; %m MgCO3 = 71,5% B %m CaCO3 = 37,31% ; %m MgCO3 = 62,69% C %m CaCO3...
 • 141
 • 360
 • 7

Bài giảng chuyen đề bồi dưỡng hoá học 8 - 9

Bài giảng chuyen đề bồi dưỡng hoá học 8 - 9
... 0,05 * 18 = 0,9g Vậy ta có: mhh muối = + 2,1375 + 1, 095 + 0, 98 0 ,9 = 4,3125 gam Bài 6: Tính nồng độ mol/l dung dịch H2SO4 NaOH biết rằng: 51 Tài liệu bồi d ỡng học sinh giỏi môn hoá học - 30ml ... làm: - Bớc 1: Đặt CTTQ - Bớc 2: Viết PTHH - Bớc 3: Lập phơng trình toán học dựa vào ẩn số theo cách đặt - Bớc 4: Giải phơng trình toán học - Bớc 5: Tính toán theo yêu cầu đề A - Toán oxit bazơ Bài ... 29( 50.1,27) 100. 98 = 0, 187 9 mol BaCl2 = 0,2 mol > nH2SO4 Vậy axit phản ứng hết m BaSO4 = 0, 187 9 233 = 43,78g Dung dịch lại sau tách hết kết tủa có chứa 0,37 58 mol HCl 0,2 0, 187 9 = 0,0121 mol...
 • 136
 • 779
 • 17

CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA HC 2

CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH HÓA HC 2
... HCl → CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH )2 + 2MnO2 + 2KOH PdCl ,CuCl 2CH2 = CH2 + O2  CH3CHO → CnH2n 2 + 2Br2 → CnH2nBr4 CnH2n 2 + 2Br2 → CnH2nBr4 3CH≡CH+8KMnO4 → 3HOOC−COOH ... CH2OH−(CHOH)4−COOH+2HBr sản phẩm C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 tham gia pứ tráng Glucozơ Fructozơ gương Vẩn đục C12H22O11 + Ca(OH )2 → C12H22O11.CaO.2H2O dd xanh C12H22O11 + Cu(OH )2 → (C12H22O11)2Cu ... xanh C12H22O11 + Cu(OH )2 → (C12H22O11)2Cu + 2H2O lam dd xanh C12H22O11 + Cu(OH )2 → (C12H22O11)2Cu + 2H2O lam ↓ Ag trắng sản phẩm tham gia C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 (Glucozơ) pứ tráng gương sản...
 • 3
 • 76
 • 0

BÀI GIẢNG-PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC THPT

BÀI GIẢNG-PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC THPT
... cu ti liu ny ri t rỳt cho mỡnh nhng kinh nghim riờng hỡnh thnh phn x nhanh lm bi Ti liu gm phn: Phn 1: 13 phng phỏp gii nhanh thng gp Phn 2: Nhng lu ý gii toỏn Húa hc Phn 3: K nng phõn tớch ... I Cỏc phng phỏp gii nhanh bi toỏn trc nghim Húa hc Phng Phỏp Bo Ton Khi Lng nh lut bo ton lng l mt nhng cỏch thng dựng nht giỳp ta gii cỏc bi toỏn húa hc mt cỏch n gin v nhanh chúng Ni dung nh ... Ti liu luyn thi i hc mụn Húa hc LI NểI U Gii nhanh mt bi toỏn húa hc khụng ch ph thuc vo kin thc, kinh nghim m cũn b chi phi bi phng phỏp gii...
 • 52
 • 588
 • 0

Phương pháp giải nhanh hóa học bằng các định luật bảo toàn

Phương pháp giải nhanh hóa học bằng các định luật bảo toàn
... hoỏ hc chng trỡnh THPT mt cỏch ngn gn, khoa hc v chớnh xỏc Ni dung cun sỏch gm 10 phng phỏp gii nhanh vi h thng cỏc vớ v minh cựng hng dn gii chi tit Ni dung cỏc bi hoỏ hc phong phỳ, a dng, cp ... = 1,47 mol ; PHNG PHP S DNG CC GI TR TRUNG BèNH Nguyờn tc õy l phng phỏp khỏ hay, cho phộp gii nhanh chúng v n gin nhiu loi bi toỏn hoỏ hc, c bit l hn hp cỏc cht bng cỏch cú th coi hn hp nhiu ... cỏc cht phn ng v cht to thnh, thỡ rt phc v nhiu khụng rừ bn cht hiu bn cht, tớnh toỏn n gin v nhanh chúng, thay vỡ phi vit nhiu phng trỡnh hoỏ hc dng phõn t ta ch cn vit mt hoc vi phng trỡnh...
 • 61
 • 432
 • 1

PHẦN 1 GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1 : PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO pptx

PHẦN 1 GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1 : PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO pptx
... l : A 5:2 D 2:5 Hướng dẫn giải: B 3:4 C 4:3 Số kg Fe có quặng l : 60 11 2 Quặng A chứa: 10 0  10 00  16 0  420 (kg) 69,6 16 8 Quặng B chứa: 10 0 10 00  232  504 (kg)   Quặng C chứa: 500  1 ... 45% pha với m2 gam dung dịch HCl 15 % Tỉ lệ m1/m2 A 1: 2 B 1: 3 C 2 :1 D 3 :1 Hướng dẫn giải Áp dụng công thức (1) : m1 45  25 20    m 15  25 10 Đáp án C Ví dụ 12 : Để pha 500 ml dung dịch nước ... 0,3M; H2SO4 0,1M; HClO4 0,3M, dung dịch B gồm KOH 0,3M; NaOH 0,4M; Ca(OH)2 0 ,15 M Cần trộn A B theo tỉ lệ thể tích để dung dịch có pH = 13 A 11 : B : 11 C 10 1 : 99 D 99 : 10 1 Câu 2 9: Đun nóng hỗn...
 • 14
 • 787
 • 13

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ VIP

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ VIP
... 2x) ta phải có phương pháp đổi từ CTCT sang CTPT để dễ giải VD : este chức rượu no chức + axit đơn chức (có axit no, iaxit có nối đơi, axit có nối ba) (este mạch hở) Phương pháp giải : + este ... đẳng nên k giống nhau) - Viết phương trình phản ứng - Lập hệ PT giải  n , k - Gọi CTTQ hidrocacbon C n1 H 2n1   k , Cn H 2n   k số mol lần a1,a2… PP GIẢI TỐN HĨA HỌC-GV NGUYỄN HỒNG NGUN -THPT ... hydrocacbon C4H10 III DẠNG : GIẢI BÀI TỐN HỖN HỢP Khi giải tốn hh nhiều hydrocacbon ta có nhiều cách gọi : - Cách : Gọi riêng lẻ, cách giải ban đầu đơn giản sau khó giải, dài, tốn thời gian - Cách...
 • 12
 • 426
 • 1

PHẦN 1 GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC docx

PHẦN 1 GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC docx
... dch cú pH = 13 A 11 : B : 11 C 10 1 : 99 D 99 : 10 1 Hng dn gii Nng H+ ban u bng: (0,2 + 0,3 + 0 ,1. 2 + 0,3) = 1M Nng OH- ban u bng: (0,3 + 0,4 + 0 ,15 .2) = 1M Dung dch sau phn ng cú pH = 13 , suy OH- ... Cõu 18 : Th tớch nc nguyờn cht cn thờm vo lớt dung dch H 2SO4 98% (d = 1, 84 g/ml) c dung dch mi cú nng 10 % l A 14 ,19 2 ml B 15 ,19 2 ml C 16 ,19 2 ml D 17 ,19 2 ml o Cõu 19 : Dung dch ru etylic 13 ,8 ... NaOH RCOONa + ROH 11 ,44 11 ,08 5,56 gam p dng nh lut bo ton lng ta cú: MNaOH = 11 ,08 + 5,56 11 ,44 = 5,2 gam 5,2 = 0 ,13 mol n NaOH = 40 11 ,08 = 85,23 R = 18 ,23 M RCOONa = 0 ,13 5,56 = 42,77 ...
 • 88
 • 227
 • 0

7 Chuyên Đề Giải Nhanh Các Bài Tập Hóa Học

7 Chuyên Đề Giải Nhanh Các Bài Tập Hóa Học
... 2 07, tng (2 07 M) gam 7, 1.m x mol tng gam 100 7, 1.m x = 100 (2) 2 07 M 0,05.m 7, 1.m T (1) v (2) ta cú: (3) 100 = 100 M 64 2 07 M T (3) gii M = 65 Vy kim loi M l km ỏp ỏn B Vớ d 21: Cho 3 ,78 ... l: 0,12 mFe = 6 ,72 g mO = 0,46g 5,6 = 0 ,78 = 78 % 7, 18 Nu thay bng FeO thỡ mFeO = 7, 18 5,6 = 1,58 nFeO = 0,022 n Fe + = 0,122 25ml cú 0,0061 n KMnO = 0,00122 V = 0,0,1 27 lớt n Fe 2O3 = ... 6 ,72 lớt ỏp ỏn C Vớ d 16: un hai ru n chc vi H2SO4 c, 140oC c hn hp ba ete Ly 0 ,72 gam mt ba ete em t chỏy hon ton thu c 1 ,76 gam CO2 v 0 ,72 gam H2O Hai ru ú l A CH3OH v C2H5OH B C2H5OH v C3H7OH...
 • 68
 • 466
 • 1

Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)

Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)
... lượng 2,59gam có khí hóa nâu không khí Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp A 0,92 99,08 B 12,68 87,32 C 82,8 17,2 D 40 60 Gv: Thiều Quang Khải Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT ... Khải Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT Vị Thủy Câu 58: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng NaNO3 Vai trò NaNO3 phản ứng là? A Chất xúc tác B Chất oxi hóa C ... = b mol Cô cạn dung dịch A thu 140,7gam Giá trị a b là? Gv: Thiều Quang Khải Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh A 0,6 0,9 Trường THPT Vị Thủy B 0,9 0,6 C 0,3 0,5 D 0,2 0,3 (Câu 31 ĐTTS...
 • 8
 • 2,148
 • 184

Chu de 4Phuong phap giai nhanh hoa hoc(LTDH)

Chu de 4Phuong phap giai nhanh hoa hoc(LTDH)
... Đại học khối B năm 2007) Câu 56:Cho 1,67g hỗn hợp gồm kim loại chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thoat 0,672 lít H2(đktc) Hai kim loại là? A Be Mg B Mg Ca C Sr ... 99,08 B 12,68 87,32 C 82,8 17,2 D 40 60 Gv: Thiều Quang Khải Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh Trường THPT Vị Thủy Câu 18:Cho khí CO qua ống sứ chứa 15,2gam hỗn hợp chất rắn CuO Fe3O4 nung ... dung dịch A thu 140,7gam Giá trị a b là? Gv: Thiều Quang Khải Chủ đề 4: Kl+dd muối-một số pp giải nhanh A 0,6 0,9 Trường THPT Vị Thủy B 0,9 0,6 C 0,3 0,5 D 0,2 0,3 (Câu 31 ĐTTS Cao đẳng khối A năm...
 • 8
 • 292
 • 1

Rèn luyện kỹ năng giải nhanh hoá học thông qua đề thi đại học và cao đẳng

Rèn luyện kỹ năng giải nhanh hoá học thông qua đề thi đại học và cao đẳng
... Rèn luyện giải nhanh toán hóa học thông qua đề thi đại học cao đẳng 2007 -2008 cháy vào lít dung dịch NaOH 0,1M thu dung dịch T nồng độ ... văn Thế - THPT Lý Bôn – Trang Rèn luyện giải nhanh toán hóa học thông qua đề thi đại học cao đẳng 2007 -2008 A 8,96 B 11,2 C 6,72 D 4,48  0,3.2 + 0, − 0,1.2  Giải : V =  ÷.22, = 6, 72 lÝt ... Nguyễn văn Thế - THPT Lý Bôn – Trang Rèn luyện giải nhanh toán hóa học thông qua đề thi đại học cao đẳng 2007 -2008 7,8  7,8   78 + (0,1.2 − 78 ).4 + 0,1.2 ÷ Giải : V=  ÷ = 0, 45 => Chọn A...
 • 8
 • 515
 • 13

Tài liệu 10 phương pháp giải nhanh hóa học và 25 đề thi mẫu P1 docx

Tài liệu 10 phương pháp giải nhanh hóa học và 25 đề thi mẫu P1 docx
... bng A 104 B C 101 0 D 104 13 Khi trn nhng th tớch bng ca dung dch HNO3 0,01M v dung dch NaOH 0,03M thỡ thu c dung dch cú pH bng A B 12,3 C 13 D.12 14 Cho cỏc cht A (C4H10), B (C4H9Cl), C (C4H10O), ... khớ CO ó phn ng ktc A 100 % v 2,24 lớt B 75% v 0,672 lớt C 80% v 6,72 lớt D 100 % v 0,672 lớt Bộ Giáo Dục v Đo Tạo 173 Trờng Đại học s phạm H Nội VNMATHS.TK Kì thi thử đại học( 2) ( Thời gian lm ... mt nhụm nng 25 gam vo 200 ml dung dch CuSO4 0,5M Sau mt thi gian, cõn li nhụm thy cõn nng 25, 69 gam Nng mol ca CuSO4 v Al2(SO4)3 dung dch sau phn ng ln lt l A 0,425M v 0,2M B 0,425M v 0,3M C...
 • 67
 • 517
 • 3

Tài liệu 10 phương pháp giải nhanh hóa học và 25 đề thi mẫu P2 pdf

Tài liệu 10 phương pháp giải nhanh hóa học và 25 đề thi mẫu P2 pdf
... tớnh toỏn mt cỏch nhanh nht, thun li nht ng thi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng Chỳng tụi xin trõn trng gii thiu cun : 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc v 25 thi th tuyn sinh i ... Khi lng mui gim 104 ,25 58,5 = 45,75 gam mNaI = 1500,5 = 75 gam mNaCl = 104 ,25 75 = 29 ,25 gam (ỏp ỏn A) Vớ d 7: Ngõm mt vt bng ng cú lng 15 gam 340 gam dung dch AgNO3 6% Sau mt thi gian ly vt ... 0,05.m x = 100 M 64 M + gim 0,05.m gam 100 (1) Pb(NO3)2 M(NO3)2 + Pb M (gam) mol 207, tng (207 M) gam x mol tng 7,1.m x = 100 207 M 7,1.m gam 100 (2) 0,05.m 7,1.m 100 = 100 M 64 207...
 • 150
 • 344
 • 2

Xem thêm