Dc KL

Dc KL

Dc KL
...
 • 29
 • 55
 • 0

Sử dụng vi điều khiển atmel_avr điều khiển vận tốc động cơ dc theo phương pháp pwm.pdf

Sử dụng vi điều khiển atmel_avr điều khiển vận tốc động cơ dc theo phương pháp pwm.pdf
... chu kỳ T) điều khiển vận tốc động Tuy nhiên cần ý quan hệ vận tốc động tỉ số độ rộng xung không tuyến tính Phương pháp PWM áp dụng điều khiển vận tốc động mà có nhiều ứng dụng khác điều khiển nhiệt ... độ sáng Vi điều khiển AVR Atmel Từ cách hiểu PWM thấy vi c áp dụng PWM tương đối dễ dàng, cần có tạo xung tạo PWM, chí bạn dùng IC 555 Trong tài liệu hướng dẫn bạn sử dụng chip vi điều khiển để ... điều rộng Vì tính ứng dụng rộng rãi PWM nên hầu hết điều khiển (như PLC, microcontroller ) thường có tích hợp modul PWM Trong chip vi điều khiển có modul PWM chip AVR Atmel PIC microchip sử dụng...
 • 7
 • 1,804
 • 63

Hướng dẫn sử dụng DC ảo

Hướng dẫn sử dụng DC ảo
... CxxxView::~CxxxView() { m_MemDC.DeleteDC(); m_MemBitmap.DeleteObject(); m_Objects.RemoveAll(); } 2.3.3 Sử dụng MemDC Có thể viết code hàm OnDraw để sử dụng MemDC sau : void CxxxView::OnDraw(CDC* pDC) { CVD4Doc* ... PutBitmap(CDC* pDC, CBitmap* pBitmap, CPoint TopLeft, DWORD dwRop = SRCCOPY ) { BITMAP bm; CDC TempDC; TempDC.CreateCompatibleDC(pDC); TempDC.SelectObject(pBitmap); pBitmap->GetBitmap(&bm); pDC->BitBlt(TopLeft.x, ... vào m_MemDC m_pOldBitmap = m_MemDC.SelectObject(&m_MemBitmap); return 0; } 2.3.2 Hủy MemDC Cần hủy MemDC sau sử dụng xong Trong hàm destructor lớp CxxxView, bổ sung hàm hủy đối tượng MemDC MemBitmap...
 • 8
 • 434
 • 1

KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty VL điện và DC cơ khí

KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty VL điện và DC cơ khí
... công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2/nội dung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thơng mại 1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng *Doanh thu bán hàng: tổng giá ... - giá vốn hàng bán Có 157 - hàng gửi bán Cao đẳng KTKTTM Hà Tây 50 Bùi Thu Minh CKT3 Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng Cuối kỳ, vào kết kiểm kê thành phẩm gửi bán nhng cha ... định bán, kế toán ghi: Nợ 157 - hàng gửi bán Có 632 - giá vốn hàng bán 1.2.4 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 1.2.4.1 Kế toán chi phí bán hàng: * nội dung chi phí bán hàng: ...
 • 76
 • 283
 • 0

Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty DC cắt và đo lường cơ khí

Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty DC cắt và đo lường cơ khí
... cộng chi phí Kế toán vào chi phí sản xuất tập hợp đợc theo giai đo n sản xuất, lần lợt tính tổng giá thành, giá thành đơn vị NTP giai đo n trớc kết chuyển sang giai đo n sau cách tính giá thành thành ... sau: * Phơng án tính giá thành tính giá thành nửa thành phẩm Đối tợng tính giá phơng án nửa thành phẩm hoàn thành giai đo n thành phẩm Kế toán áp dụng nhiều phơng pháp tính giá thành : phơng ... Huyền * Tính giá thành theo phơng án không tính giá thành NTP Trong phơng án này, đối tợng tính giá thành thành phẩm sản xuất hoàn thành phơng pháp tính giá thành ứng dụng phơng pháp cộng chi phí...
 • 89
 • 320
 • 0

Lý thuyết mạch - Chương 3: Các mạch RLC đơn giản dưới tác động của AC và DC

Lý thuyết mạch - Chương 3: Các mạch RLC đơn giản dưới tác động của AC và DC
... • • • • • Mạch RLC nối tiếp Mạch RLC song song Các mạch dao động thực tế Các mạch RL RC Mạch dao động ghép hỗ cảm Công suất mạch làm việc tác động điều hoà Mạch RLC nối tiếp Sơ đồ mạch điện R ... • Tốc độ tắt Mạch RLC song song • Là mạch đối ngẫu với mạch RLC nối tiếp • Kết phân tích đối ngẫu cho thấy điện áp mạch RLC song song có tính chất hoàn toàn giống dòng điện mạch RLC nối tiếp ... điện mạch RLC nối tiếp • Bảng thông số mạch RLC Ing(t) G C L Các mạch dao động thực tế • Mạch dao động LC C’ rC • L’ C L R rL Chuyển đổi tương đương thành mạch RLC song song Y'= r R= C' + + jω C...
 • 20
 • 1,186
 • 13

SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ATMEL_AVR ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC ĐỘNG CƠ DC THEO PHƯƠNG PHÁP PWM

SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ATMEL_AVR ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC ĐỘNG CƠ DC THEO PHƯƠNG PHÁP PWM
... chu kỳ T) điều khiển vận tốc động Tuy nhiên cần ý quan hệ vận tốc động tỉ số độ rộng xung không tuyến tính Phương pháp PWM áp dụng điều khiển vận tốc động mà có nhiều ứng dụng khác điều khiển nhiệt ... độ sáng Vi điều khiển AVR Atmel Từ cách hiểu PWM thấy vi c áp dụng PWM tương đối dễ dàng, cần có tạo xung tạo PWM, chí bạn dùng IC 555 Trong tài liệu hướng dẫn bạn sử dụng chip vi điều khiển để ... điều rộng Vì tính ứng dụng rộng rãi PWM nên hầu hết điều khiển (như PLC, microcontroller ) thường có tích hợp modul PWM Trong chip vi điều khiển có modul PWM chip AVR Atmel PIC microchip sử dụng...
 • 7
 • 587
 • 10

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MẠCH DC-AC

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MẠCH DC-AC
... THỰC HÀNH PHÂN TÍCH MẠCH DC – AC LỜI NÓI ĐẦU Phân tích mạch DC – AC môn học sở nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Điện - Điện tử phương pháp phân tích tổng hợp mạch sở để thiết ... việc thiết kế mô mạch điện Các hộp chứa linh kiện Nút công tắc thực mô VÙNG VẼ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN Hình 1.1 THỰC HÀNH 1.2.2 Các bước mô mạch điện Để lắp thử mạch điện, phải tiến hành bước sau: Lấy ... thiết nối vào điểm cần đo Bật công tắc để mạch hoạt động 1.3 THỰC HÀNH Trong phần thực hành lắp ráp đo thử mạch đơn giản sau Hình 1.2 Tiến hành lắp ráp thử mạch theo bước shau Bước Khởi động chương...
 • 29
 • 461
 • 3

Giới thiệu ucp-dc-600

Giới thiệu ucp-dc-600
... GIỚI THIỆU UCP-DC-600 UCP-DC-600 – Uniform Custom Pratice – Documentary Credit – Quy tắc thực hành thống tín...
 • 20
 • 549
 • 0

Động Cơ DC

Động Cơ DC
... 9/9/2010 ĐỘNG CƠ DC Động kích từ độc lập U1 Ikt Rkt KTĐ Iư Rp E 9/9/2010 ĐỘNG CƠ DC Động kích từ song song 9/9/2010 ĐỘNG CƠ DC 10 Động kích từ nối tiếp 9/9/2010 ĐỘNG CƠ DC 11 Đặc tính Động DC Đồ ... nhiên: 9/9/2010 ĐỘNG CƠ DC 14 Khởi động Động DC Dòng điện khởi động lớn Moment khởi động lớn M = k Φ Imm Yêu cầu: giảm dòng khởi động, • Thực thêm điện trở phụ khởi động 9/9/2010 ĐỘNG CƠ DC 15 Đảo ... Commutator: cổ góp Brush: chổi than 9/9/2010 ĐỘNG CƠ DC Cấu tạo Gông từ Cổ góp 9/9/2010 ĐỘNG CƠ DC Cấu tạo 9/9/2010 ĐỘNG CƠ DC Ký hiệu Động điện DC a) Mạch Phần ứng = cuộn ứng + cuộn Bù + cuộn...
 • 24
 • 301
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và đề xuất những kĩ thuật ban đầu để gây trồng loài Hoàng Liên ô rô (Mahonia nepanensis DC) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và đề xuất những kĩ thuật ban đầu để gây trồng loài Hoàng Liên ô rô (Mahonia nepanensis DC) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên
... bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên sản xuất khu tháng /2012 bảo tồn thiên đến tháng 10 / nhiên Hoàng 2013 Thử nghiệm nhân Liên ... hom Theo dõi tình hình Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Khu bảo tồn thiên sinh trưởng vườn ươm Xây dựng khu từ hạt hom rừng thực bảo tồn loài Theo dõi điều tra ... cành * Nghiên cứu đặc điểm hoa * Nghiên cứu vật hậu - Mùa rụng lá, hoa, chồi - Mùa hoa, 5.2 Đặc điểm lâm phần nơi có loài Hoàng Liên ô phân bố tập trung khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên *...
 • 25
 • 678
 • 0

Mô phỏng, thi công hệ thống pin mặt trời nuôi tải dc. Tìm hiểu vận hành hệ thống pin mặt trời độc lập (aa10-121107_isole)

 Mô phỏng, thi công hệ thống pin mặt trời nuôi tải dc. Tìm hiểu vận hành hệ thống pin mặt trời độc lập (aa10-121107_isole)
... 4: TÌM HIỂU VẬN HÀNH HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI ĐỘC LẬP AA-121107_ISOLE ……………………………………………………………………… 74 4.1 Giới thi u hệ thống pin mặt trời độc lập AA10-121107_ISOLE 74 4.2 Vận hành hệ thống pin mặt ... HIỂU VẬN HÀNH HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI ĐỘC LẬP” đề tài nghiên cứu mảng nhỏ hệ thống pin mặt trời, phần nuôi tải DC Luận văn gồm phần chính: - Phần : hệ thống pin mặt trời nuôi tải DC chương ... đồ khối hệ thống pin mặt trời độc lập AA10 – 121107_Isole Hình 4.2 Tủ điện hệ thống pin mặt trời độc lập Hình 4.3 Hệ thống pin mặt trời độc lập AA10 – 121107_ISOLE Hình 4.4 Acquy dùng hệ thống...
 • 137
 • 831
 • 5

Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp

Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp
... lượng điều khiển cho biến đổi, với đề tài Điều khiển trượt biến đổi DC-DC tăng áp ứng dụng lý thuyết điều khiển đại tạo điều khiển để điều khiển cho biến đổi DC-DC tăng áp, đảm bảo hiệu suất biến ... cho biến đổi không khác so với trường hợp 1.3.3 Bộ biến đổi tăng áp (boost converter) Bộ biến đổi tăng áp thiết bị ứng dụng để biến đổi làm tăng điện áp đầu so với điện áp nguồn Vấn đề điều khiển ... thống cấu trúc biến, điều khiển tương đương, mặt trượt tính tiếp cận mặt trượt, từ đề xuất phương pháp để thiết kế điều khiển trượt Chương 3: Điều khiển trượt biến đổi DC-DC tăng áp Số hóa Trung...
 • 76
 • 976
 • 8

Xem thêm