chuyen de hoa 11

chuyen de hoa 11

chuyen de hoa 11
... %C2H6 = 20 , % C3H8 = 30 Bài 22 1/ C5H10 có : A/ đồng phân ; B/ đồng phân ; C/ 10 đồng phân ; D/ 11 đồng phân ; 2/iso - pentan thực pứ : a/ Thế mono clo cho :A/ sản phẩm ; B/ sản phẩm ; C/ sản ... thành phần 46,40 % Viết CTCT hợp chất hữu Bài 24 Khi oxi hoá hoàn toàn 7,0 mg hợp chất A thu đợc 11, 2 ml khí CO2 (đktc) 9,0 mg H2O Tỉ khối A so với N2 2,5 Xác định CTCT A clo hoá thu đợc dẫn xuất...
 • 3
 • 192
 • 0

Chuyên đề Hóa 11 Nhận biết các loại HIĐROCACBON

Chuyên đề Hóa 11 Nhận biết các loại HIĐROCACBON
... CHUYÊN ĐỀ NHẬN BIẾT CÁC HIĐROCACBON NỘI DUNG HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HIĐROCACBON BÀI TẬP I- HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HIĐROCACBON HIĐROCACBON Hiđrocacbon no ankan ... TẬP Nhận biết chất khí phương pháp hóa học: Metan, etilen, axetilen, CO2 Nhận biết chất phương pháp hóa học : Benzen, Toluen, stiren (Nhóm 2) (Nhóm 1) Nhận biết chất khí sau phương pháp hóa học ... CƠ BẢN VỀ HIĐROCACBON Một số loại hiđrocacbon quan trọng HIĐROCACBON HIĐROCACBON HIĐROCACBON NO KHÔNG NO THƠM ankan anken ankin Benzen đồng đẳng I- HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HIĐROCACBON...
 • 16
 • 10,974
 • 95

Đề thi chuyên đề Hóa 11

Đề thi chuyên đề Hóa 11
... NGÔ GIA TỰ KỲ THI KHẢO SÁT CĐ LẦN KHỐI 11 - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: HÓA HỌC  Thời gian làm 90 phút ; không kể thời gian giao đề ĐỀ DỰ BỊ SỐ  Họ tên thi sinh:…………………………………………Lớp:………….SBD:…………………… ... dung dịch brom dung dịch KMnO4 stiren có phản ứng với dung dịch a) Giải thi ch stiren có khả phản ứng b) Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng Câu II (1,5 điểm) Hỗn hợp khí A chứa ankan ... H2 (dư)  3000 C t e) C6H5-CH3 + KMnO4  → Câu IV (1,5 điểm) Viết phương trình hóa học phản ứng thực biến hóa dưới ghi rõ (5) điều kiện phản ứng (nếu có) ?  C2H6 → (4) (1) (2) (3) CaCO3...
 • 2
 • 153
 • 1

chuyên đề hóa 11 tập 1

chuyên đề hóa 11 tập 1
... Câu 14 : Trị số pH dung dịch axit foomic 1M (Ka =1, 77 .10 -4) : A .1, 4 B .1, 1 C 1, 68 D 1, 88 Câu 15 : Dung dịch axit axetic nước có nồng độ 0,1M Biết 1% axit bị phân li Vậy pH dd ? A 11 B C 10 D Câu 16 : ... 2,9 .10 -3M Hằng số cân Ka axit : A 1, 7 .10 -5 B.5,95 .10 -4 C 8,4 .10 -5 D 3,4 .10 -5 -10 + Câu 17 : Dung dịch CH3COONa 0,1M (Kb=5, 71. 10 ) có [H ] A 7,56 .10 -6 M B 1, 32 .10 -9 M C 6,57 .10 -6 M D 2, 31. 10-9 ... điểm mười Giáo viên: Ngũn Thị Ái Điệp 090977 916 7 tài liệu ơn tập hóa 11 A 12 0 gam B 11 5 ,44 gam C 11 0 gam D 11 6 ,22 gam Câu 48: Cho 11 5 ,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 RCO3 vào 500 ml dung...
 • 56
 • 477
 • 0

de thi thu chuyen de hoa 11

de thi thu chuyen de hoa 11
... pH = X¸c ®Þnh tû sè V1/V2 ®Ĩ pH cđa dung dÞch thu ®ỵc= A V1/V2 = 1/1 B V1/V2 = 11/ 9 − Câu 27: Cho ion:HSO −4 , NO , + C6H5O-, CH3NH C V1/V2 = 9 /11 D V1/V2 = 1/2 − , Cu2+, Ba2+, Al(OH) −4 , HCO ... dịch Y m gam kết tủa Giá trị m là: A 81,55 gam B 115 ,85 gam C 110 ,95 gam D 29,4 gam Câu 41 : Khi điều chế axetilen phương pháp nhiệt phân nhanh metan thu hỗn hợp A gồm axetilen, hidro metan chưa ... tồn với dung dịch HNO3 dư, đun nóng thu dung dịch A 13,216 lít hỗn hợp khí B (đktc) có khối lượng 26,34 gam gồm NO2 NO Cho A tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 20,97...
 • 5
 • 234
 • 1

chuyên đề hóa hữu cơ 11(soạn theo chương-có đáp án)

chuyên đề hóa hữu cơ 11(soạn theo chương-có đáp án)
... Chương IV ĐẠI CƯƠNG VỀ HỐ HỌC HỮU CƠ Câu 1: Trong hợp chất sau hợp chất khơng phải hợp chất hữu cơ: A.CH3COONa B CH3Cl C C6H5NH2 D (NH4)2CO3 Câu 2: Để chất hữu tinh khiết ta dùng phương pháp ... chất hữu A thu 2,65 gam sơđa, 2,25 gam H 2O, 12,1 gam CO2 Biết phân tử A chứa ngun tử Oxi Vậy cơng thức phân tử A là: A C6H5OH B C6H5ONa C C7H7OH D C7H7ONa Câu 29: Cho 7,6 gam ancol có cơng thức ... loại chất hữu sau đây: A chất rắn B chất khí C chất lỏng khơng trộn lẫn vào D chất lỏng có nhiệt độ sơi khác nhiều Câu 4: Nhận xét sau khơng với tính chất vật lí đại đa số hợp chất hữu cơ: A Có...
 • 4
 • 2,077
 • 129

Chuyên đề hóa học lớp 11

Chuyên đề hóa học lớp 11
... dược 111 ,2 g Hỗn hợp ete có số mol Tính số mol mçi ete A 0,2 mol B 0,1 mol C 0,3 mol D 0,25 mol Giải Theo ĐLBT khối lượng: m ancol = m (ete) + mH2O -> mH2O = m(rượu) - m(ete) = 132,5 - 111 ,2 ... sản phẩm hòa tan quỳ hóa đỏ vào nước(thử quỳ tím) C( màu đen) đót cháy có bay lên làm đục nước vơi nước Br(màu nâu) nhạtàu Cu(đỏ) ,nhiệt đọ hóa đen(CuO) CuO(đen), nhiệt đọ hóa đỏ(Cu) +kết tủa ... olêfin dB/A > ⇒ A ete d + oxi hóa rượu bậc tạo anđehit : R-CHO  Cu,t → R- CH= O  + oxi hóa rượu bậc tạo xeton : R- CH – R’ [O] R – C – R’ OH O + rượu bậc khơng bị oxi hóa II PHENOL: - Nhóm OH liên...
 • 92
 • 3,139
 • 30

6 chuyên đề hóa hữu cơ 11

6 chuyên đề hóa hữu cơ 11
... i thi u chuyên đ hóa h c 10 u chuyên đ hóa h c đ i cương vô 11 u chuyên đ hóa h c h u 11 u chuyên đ hóa h c h u 12 u chuyên đ hóa h c đ i cương vô 12 u 10 phương pháp gi i nhanh t p hóa h c u ... CTPT X, Y kh i lư ng c a X, Y : A 12 ,6 gam C3H6 11, 2 gam C4H8 B 8 ,6 gam C3H6và 11, 2 gam C4H8 C 5 ,6 gam C2H4 12 ,6 gam C3H6 D 2,8 gam C2H4 16, 8 gam C3H6 Câu 99: Đem đ t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n ... + H2O H s cân b ng phương trình hóa h c c a ph n ng l n lư t : A 5; 6; 7; 5; 5; 6; 3; B 5; 6; 9; 5; 5; 6; 3; C 5; 6; 8; 5; 5; 6; 3; D 5; 6; 9; 5; 5; 6; 3; Câu 1 96: Ph n ng sau : CH3−C≡CH + KMnO4...
 • 139
 • 5,602
 • 335

Chuyên đề hóa hữu cơ 11 luyện thi đại học

Chuyên đề hóa hữu cơ 11 luyện thi đại học
... B 22,5 C 14,4 D 11, 25 http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s m ng Chuyên ñ Hoá H u - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn ðáp án B Câu 116 : Dãy g m ch t ... http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s m ng Chuyên ñ Hoá H u - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 23: ð hiñrô hóa m t hiñrôcacbon chưa no m ch h thành no ph i dùng ... http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s m ng Chuyên ñ Hoá H u - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn C 48,16lít; 48,4gam CO2; 37,8gam H2O D.144,48lít; 145,4gam CO2; 113 ,8gam H2O Câu 32: X Y hiñrôcacbon...
 • 72
 • 645
 • 1

Chuyên đề hóa hữu cơ lớp 11 pot

Chuyên đề hóa hữu cơ lớp 11 pot
... B 22,5 C 14,4 D 11, 25 http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s m ng Chuyên ñ Hoá H u - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn ðáp án B Câu 116 : Dãy g m ch t ... trân tr ng c m ơn BAN BIÊN T P - 11 HOÁ http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s m ng Chuyên ñ Hoá H u - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn CHƯƠNG I: HIðROCACBON ... http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com Tài li u chia s m ng Chuyên ñ Hoá H u - L p 11 chuyên Hoá - Trư ng THPT chuyên Lê Quý ðôn Câu 23: ð hiñrô hóa m t hiñrôcacbon chưa no m ch h thành no ph i dùng...
 • 72
 • 444
 • 3

Tổng hợp chuyên đề hóa học 11 đầy đù nhất potx

Tổng hợp chuyên đề hóa học 11 đầy đù nhất potx
... m(ete) = 132,5 - 111 ,2 = 21,6 g PU ete hóa thì: nete = nH2O = 21,6/18 = 1,2 mol -> Số mol ete 1,2/6 = 0,2 mol Ví dụ 4: Hòa tan hồn tồn 23,8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hóa trị I II vào ... 0,2 y = 0,3 VËy ®¸p ¸n ®óng lµ ®¸p ¸n A Ví dụ 3: Đun 132,8 gam hỗn hợp ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc thu dược 111 ,2 g Hỗn hợp ete có số mol Tính số mol mçi ete Yahoo: tat_trung151  Nguyễn ... c¬ Bảo tồn khối lượng:-Ngun tắc: +Trong PUHH tổng khối lượng sản phẩm tổng khối lượng chất tham gia PU +Khi cạn dung dịch khối lượng hỗn hợp muối thu tổng khối lượng cation kim loại anion gốc axit...
 • 92
 • 640
 • 20

Chuyên đề Hóa ôn TN số 11

Chuyên đề Hóa ôn TN số 11
... polime dới không đúng? A Hầu hết chất rắn, không bay B Đa số nóng chảy khoảng nhiệt độ nóng chảy rộng, không nóng chảy mà bị phân huỷ đun nóng C Đa số không tan dung môi thông thờng, số tan dung ... Trong số Polime sau đây: tơ tằm, sợi bông,len, tơ visco, tơ nilon- 6,6, tơ axetat Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là: A tơ tằm, sợi bông, tơ nilon- 6,6 B sợi bông, tơ visco, tơ axetat C sợi bông, ... NH & H N (CH )6 COOH 11 Câu sau không đúng? A Tinh bột xenlulozo polisaccarit nhng xenlulozo kéo thành sợi, tinh bột không B Len, tơ tằm, tơ nilon bền với nhiệt nhng không bị thuỷ phân môi trờng...
 • 7
 • 218
 • 0

Đề thi chuyên đề lớp 11 - Năm học 2009-2010 Môn: Hóa học trương trung học trần phú pdf

Đề thi chuyên đề lớp 11 - Năm học 2009-2010 Môn: Hóa học trương trung học trần phú pdf
... ; - - - 09 - - = - 22 - - = - 35 - / - - 48 - / - - 10 - - = - 23 - - - ~ 36 - - = - 49 - / - - 11 - - = - 24 ; - - - 37 ; - - - 50 - - - ~ 12 - - - ~ 25 - - - ~ 38 - - = - 13 - / - - 26 - / - ... - = - 21 - / - - 34 ; - - - 47 - - - ~ 09 ; - - - 22 ; - - - 35 - / - - 48 - - = - 10 - - = - 23 ; - - - 36 ; - - - 49 - / - - 11 - - - ~ 24 ; - - - 37 ; - - - 50 - - - ~ 12 - - = - 25 - - - ~ ... / - - 30 - - - ~ 43 - - - ~ 05 - - = - 18 ; - - - 31 ; - - - 44 - - = - 06 ; - - - 19 - - = - 32 - - - ~ 45 ; - - - 07 - / - - 20 ; - - - 33 - - - ~ 46 - - - ~ 08 - - - ~ 21 - - - ~ 34 - - = -...
 • 55
 • 126
 • 0

BT về 6 CHUYÊN đề hóa lớp 11 có đáp án

BT về 6 CHUYÊN đề hóa lớp 11 có đáp án
... i thi u chuyên đ hóa h c 10 u chuyên đ hóa h c đ i cương vô 11 u chuyên đ hóa h c h u 11 u chuyên đ hóa h c h u 12 u chuyên đ hóa h c đ i cương vô 12 u 10 phương pháp gi i nhanh t p hóa h c u ... axetilen th tích 6, 72 lít (đktc) Cho h n h p qua dung d ch brom dư đ ph n ng x y hoàn toàn, lư ng brom ph n ng 64 gam Ph n % v th tích etilen axetilen l n lư t : A 66 % 34% B 65 ,66 % 34,34% C 66 ,67 % ... + H2O H s cân b ng phương trình hóa h c c a ph n ng l n lư t : A 5; 6; 7; 5; 5; 6; 3; B 5; 6; 9; 5; 5; 6; 3; C 5; 6; 8; 5; 5; 6; 3; D 5; 6; 9; 5; 5; 6; 3; Câu 1 96: Ph n ng sau : CH3−C≡CH + KMnO4...
 • 139
 • 565
 • 16

Xem thêm