Các giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của đài truyền hình kĩ thuật số VTC trong lĩnh vực quảng cáo

Cáchình xã hội hóa của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC giai đoạn 2009 - 2012

Các mô hình xã hội hóa của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC giai đoạn 2009 - 2012
... SỐ VTC 2.1 Tiến trình phát triển hoạt động hội hóa sản xuất chƣơng trình Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC 2.1.1 Lược sử hình thành Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Đài Truyền hình Kỹ thuật số ... ĐỘNG XÃ HỘI HÓA VÀ MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN HÌNH 13 1.1 Khái niệm hình hình hội hóa truyền hình 13 1.1.1 Khái niệm hình 13 1.1.2 Các hình ... quyền hội hóa lĩnh vực truyền hình 28 1.5.2 Thực trạng quản lý vấn đề hội hóa truyền hình Việt Nam 31 Chƣơng 2: THỰC TIỄN TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT...
 • 167
 • 456
 • 0

Cáchình xã hội hóa của đài truyền hình kỹ thuật số VTC giai đoạn 2009 – 2012

Các mô hình xã hội hóa của đài truyền hình kỹ thuật số VTC giai đoạn 2009 – 2012
... XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN HÌNH Chƣơng 2: THỰC TIỄN TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC Chƣơng 3: GIẢI PHÁP HOÀN CHỈNH VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA ... (2012) , Vấn đề hội hóa chương trình truyền hình Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội 26 Nguyễn Thanh Hà (2009) , Vấn đề hội hóa sản xuất chương trình truyền hình ... truyền hình Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 14 Mai Quỳnh Nam (1996), Truyền thông đại chúng dƣ luận hội, Tạp chí hội học số 1, 1996 15 Mai Quỳnh Nam (2001), Về nghiên cứu hiệu truyền...
 • 5
 • 68
 • 0

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty vận tải Đa phương thức trong lĩnh vực vận tải hàng dự án

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty vận tải Đa phương thức trong lĩnh vực vận tải hàng dự án
... lực cạnh tranh doanh nghiệp - Phân tích đánh giá lực cạnh tranh Công ty vận tải Đa phương thức lĩnh vực vận tải hàng dự án - Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Vận tải Đa phương thức lĩnh ... đến lực cạnh tranh Công ty Vận tải Đa phương thức - Đánh giá lực cạnh tranh Công ty Vận tải Đa phương thức thị trường vận tải hàng dự án Việt Nam - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm nâng cao lực ... tài Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty vận tải Đa phương thức lĩnh vực vận tải hàng dự án chọn làm luận văn thạc sỹ - chuyên ngành: Quản lý kinh tế Tình hình nghiên cứu Nâng cao lực cạnh...
 • 92
 • 674
 • 4

LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty vận tải Đa phương thức trong lĩnh vực vận tải hàng dự án pot

LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty vận tải Đa phương thức trong lĩnh vực vận tải hàng dự án pot
... luận lực cạnh tranh doanh nghiệp - Phân tích đánh giá lực cạnh tranh Công ty vận tải Đa phương thức lĩnh vực vận tải hàng dự án - Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Vận tải Đa phương thức ... đến lực cạnh tranh Công ty Vận tải Đa phương thức - Đánh giá lực cạnh tranh Công ty Vận tải Đa phương thức thị trường vận tải hàng dự án Việt Nam - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm nâng cao lực ... mới, nâng cao lực cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu thị trường Công ty Vận tải Đa phương thức doanh nghiệp vận tải hoạt động nhiều lĩnh vực, vận tải hàng dự án ngành chủ lực, đặc biệt vận tải hàng...
 • 94
 • 230
 • 0

Những giải pháp nhằm tăng tính cạnh tranh của Ngân hàng trong hoạt động phát hành thẻ, tăng lợi nhuận của Ngân hàng

Những giải pháp nhằm tăng tính cạnh tranh của Ngân hàng trong hoạt động phát hành thẻ, tăng lợi nhuận của Ngân hàng
... toán thẻ, ngày tăng thêm Ngay từ năm đầu đổi hoạt động ngân hàng pháp lệnh ngân hàng, ngân hàng nớc tiếp cận với dịch vụ thẻ Năm 1990, NHNT ngân hàng nớc ta triển khai nghiệp vụ toán thẻ, Ngân hàng ... tâm Thẻ hoạt động độc lập, hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng khác nằm quản lý phòng thẻ hạch toán hoạt động thẻ phụ thuộc Đây khó khăn ngân hàng việc mở rộng tăng tính cạnh tranh hoạt động thẻ ... doanh thẻ, đồng thời ngân hàng Việt Nam tiến hành phát hành thẻ Tính đến nay, Ngân hàng phát hành Master Card đợc năm thẻ Visa đợc năm Trong năm lĩnh vực phát hành, số lợng thẻ đợc phát hành nh...
 • 85
 • 236
 • 0

nâng cao chất lượng hoạt động kênh truyền hình nông nghiệp – nông thôn vtc16 đài truyền hình kỹ thuật số vtc

nâng cao chất lượng hoạt động kênh truyền hình nông nghiệp – nông thôn vtc16 đài truyền hình kỹ thuật số vtc
... kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC1 6 Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC - Phân tích thực trạng chất lượng hoạt động Kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC 1 6– Đài truyền hình Kỹ ... trạng chất lượng hoạt động kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC1 6 Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC năm gần Luận văn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kênh truyền hình Nông nghiệp ... giá chung chất lượng hoạt động VTC 16…………………………72 4.2 Định hướng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC 16 Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC …………………………………………………...
 • 105
 • 88
 • 0

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ
... chƣơng: Chƣơng I – Đời sống tinh thần giới trẻ vài trò báo chí Chƣơng II – Nội dung phản ánh định hƣớng đời sống tinh thần cho giới trẻ sóng Đài truyền hình kỹ thuật số VTC Chƣơng III – Phƣơng ... trình Đài truyền hình kỹ thuật số VTC Chƣơng IV – Một số vấn đề đặt các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng các chƣơng trình truyền hình dành cho giới trẻ Đài truyền hình kỹ thuật số VTC Vì ... chúng, đặc biệt công chúng trẻ tuổi quan tâm, đóng vai trò khá quan trọng Với lý kể trên, chọn đề tài Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần giới trẻ nay” để làm luận văn thạc...
 • 8
 • 334
 • 0

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ (Khảo sát các kênh VTC2, VTC10, VTCHD3 trong 2 năm 2009 và 2010

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC với đời sống tinh thần của giới trẻ (Khảo sát các kênh VTC2, VTC10, VTCHD3 trong 2 năm 2009 và 2010
... ĐÀO THỊ PHƯƠNG TRÀ ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA GIỚI TRẺ (Khảo sát kênh VTC2 , VTC1 0, VTCHD3 năm 20 09 20 10) Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60. 32. 01 LUẬN VĂN THẠC ... dành cho giới trẻ kênh sóng Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, bao gồm: chƣơng trình phát sóng kênh VTC2 , chƣơng trình phát sóng kênh VTC1 0, chƣơng trình phát sóng kênh VTCHD3 hai năm 20 09 20 10 (xem ... VTCHD3 Một số thông tin kênh VTC2 , VTC1 0 VTCHD3: Kênh VTC2 kênh truyền hình chuyên biệt lĩnh vực Công nghệ thông tin Truyền thông Đài truyền hình kỹ thuật số VTC Đây kênh truyền hình Việt Nam cung...
 • 106
 • 478
 • 0

327 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015

327 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015
... âäüng du lëch ca Khạnh Ho v cạc âëa phỉång khạc Khạnh Ho Bçnh B Rëa Ninh Thûn Vng Tu Thûn Cao Cao Cao Tháúp Trung bçnh Cao Tháúp Cao Cao Cao Tháúp Tháúp Kh nàng âáưu tỉ tỉì NSNN Cao Tháúp Cao Tháúp ... thỉïc du lëch âọ l du lëch näüi âëa v du lëch qúc tãú Du lëch näüi âëa l loải hçnh du lëch m âiãøm xút phạt v âiãøm âãún du lëch cng nàòm biãn giåïi ca mäüt qúc gia Du lëch qúc tãú l loải hçnh du ... cọ thãø phạt triãøn cạc loải hçnh du lëch âa dảng : du lëch nghè dỉåỵng, du lëch vàn họa, du lëch båi làûn, du lëch leo nụi, du lëch âua thuưn, âàûc biãût l du lëch biãøn âo Biãøn Khạnh Ha cọ...
 • 73
 • 272
 • 1

Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm nông sản chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm nông sản chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
... tich tinh c~nh tranh vftn la vAn d€ tranh lu~n Quan diem v€ tinh c~nh tranh khong c6 m9t khai ni~m dan le va khong duqc lien ket ro rang v6"i cac ly thuyet kinh lubng tinh c~nh tranh tranh nong te ... xem xet tfnh qmh tranh qu6c te cua san xuih nong nghi~p ddng b~ng song Ctiu Long (DBSCL) b~ng each tim ramo hlnh danh gia thfch hgp tu dua cac giai phap nang cao nang h,rc c~mh tranh cho cac nong ... tinh c~nh tranh quae te han nganh chan khac H~t nho va khoai tay duqc xem xet la c6 tfnh c~nh tranh quae te cao nhAt so v6i nhiing m~t hang khac Tuy nhien, suat thai ky d6, tfnh 24 qnh tranh qu6c...
 • 143
 • 116
 • 0

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KOMTUM TẠI THỊ TRƯỜNG TỈNH KOMTUM.PDF

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KOMTUM TẠI THỊ TRƯỜNG TỈNH KOMTUM.PDF
... LÝ THUY T V C C NH TRANH 1.1 Các khái ni m 1.1.1 C nh tranh 1.1.1.1 Khái ni m c nh tranh 1.1.1.2 Các lo i c nh tranh 1.1.2 L i th c nh tranh 6 c c nh tranh 1.1.3.1 Khái ni m 1.1.3.2 Các y u t ... nh tranh c a chuyên gia 63 c Kon Tum 67 68 x DANH M C CÁC KÝ HI U, CH VI T T T CP: c ph n VTYT: V WHO: t ch c y t th gi i c Kon Tum: Công ty C ph OTC: th ng thu ETC: th ng thu TTL BYT: B y t ... m t h th c nâng cao r t nhi u n u doanh v t ch t k thu t hi ngh cao giúp doanh nghi p nâng cao ch i, tiên ti n K thu t công ng s n ph u qu s n xu t, gi m chi phí s n xu t m y móc công ngh l c...
 • 101
 • 97
 • 0

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
... lý thuyết lực cạnh tranh Chương Phân tích lực cạnh tranh ngành chè Thái Nguyên Chương Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chè địa bàn tỉnh Thái Nguyên CHƯƠNG ... NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH * KHÓA ... nước địa phương có vai trò để nâng cao lực cạnh tranh cho chè Thái Nguyên Xuất phát từ lý trên, tác giả định lựa chọn đề tài nghiên cứu: Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất,...
 • 112
 • 219
 • 0

Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm BHCNPNT tại PTI.doc

Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm BHCNPNT tại PTI.doc
... cnh tranh ca sn phm BHCNPNT Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca sn phm BHCNPNT ti cụng ty C phn Bo him Bu in - PTI Chong 3: Cỏc gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh cho sn phm BHCNPNT ti PTI Do ... khỏch hng tham gia BHCNPNT kỡ KBT S khỏch hng c bi thng kỡ 1.2 ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca sn phm BHCNPNT 1.2.1 Khỏi nim 1.2.1.1 Khỏi nim v cnh tranh v nng lc cnh tranh Cnh tranh l mt hin tng ... Ni, thỏng nm 2009 Chng 1: Tng quan chung v BHCNPNT v NLCT ca sn phm BHCNPNT .1 1.1 Khỏi quỏt chung v BHCNPNT Khỏi nim v BHCNPNT Bo him ngi phi nhõn th (BHCNPNT) l loi hỡnh bo him cú i tng bo him...
 • 134
 • 693
 • 6

Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng trái cây xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2006 – 2015.pdf

Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng trái cây xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2006 – 2015.pdf
... đưa giải pháp cho việc nâng cao lực cạnh tranh mặt hàng trái xuất Việt Nam chương 64 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH MẶT HÀNG TRÁI CÂY XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ... luật pháp theo quy luật thò trường 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh mặt hàng trái xuất Việt Nam sang thò trường EU giai đoạn 2006- 2015 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng trái ... Các chương trình mục tiêu , sách tác động tới sản xuất , xuất trái Việt Nam 33 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh mặt hàng trái xuất Việt Nam sang thò trường EU giai đoạn...
 • 68
 • 558
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp thứ ba đầu tư đổi mới và ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực nghiệp vụ thẻđài truyền hình kỹ thuật số vtc trước xu thế cạnh tranh trong truyền thôngđề xuất giải pháp xây dựng mô hình kênh thông tin kinh tế trên đài truyền hình kỹ thuật số vtcgiải pháp chung để xây dựng mô hình kênh thông tin kinh tế hiệu quả trên đài truyền hình kỹ thuật số vtcnội dung phản ánh và định hướng đời sống tinh thần cho giới trẻ trên sóng đài truyền hình kỹ thuật số vtc hiện nayphương thức chuyển tải thông điệp trong các chương trình truyền hình ở đài truyền hình kỹ thuật số vtcthực trạng và khả năng xây dựng kênh thông tin kinh tế trên đài truyền hình kỹ thuật số vtc hiện nayđiều kiện và khả năng xây dựng kênh thông tin kinh tế chuyên biệt trên đài truyền hình kỹ thuật số vtccác giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranhcac giai phap nang cao nang luc canh tranh cua hang hoacác giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh củacác giải pháp nâng cao cạnh tranhcác giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong phát triển củabảo việt nhân thọcác giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty lương thực miền bắccác giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty bảo hiểm phi nhân thọ bic trong điều kiện hội nhậpĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học