BAI GIANG ESTE

Bài giảng este

Bài giảng este
... Những hương thơm Thực chất quyến rũ… … BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 Những mùi vị đặc trưng… BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 ESTE ESTE BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 I – KHÁI NIỆM VỀ ESTE DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CÁCBOXYLIC ... CHẤT HÓA HỌC CỦA ESTE Phản ứng gốc HC Phản ứng nhóm chức Phản ứng thủy phân Phản ứng khử Phản ứng cộng BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 Phản ứng trùng hợp 15  Bài Kết học thúc BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 16 NaOH ... axetat BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 12 III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG Ứng dụng Phụ gia Bánh Keo dán Kính ô tô Mĩ phẩm Xà phòng Nước hoa BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 13 III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG Ứng dụng  Este...
 • 17
 • 478
 • 1

bài giảng este

bài giảng este
... mol este để kết luận số nhóm chức este có phân tử este mol este E tác dụng tác dụng (vừa đủ) với n mol đơn bazơ (như NaOH, KOH) E có chứa n nhóm chức este phân tử Tuy nhiên este phenol mol este ... đa chức, hai nhóm chức este; z = 6: Este đa chức, ba chức este; …) Bài tập 112 a Viết cơng thức tổng qt este đa chức tạo axit R(COOH)2 với rượu R’(OH)3 b Viết phản ứng este hóa (mỗi chất phản ... chứa este glixerin với axit C17H31COOH C17H29COOH Có thể có loại este đa chức (ba lần este) chứa đồng thời gốc axit đó? Viết CTCT este Bài tập 143 (Câu IV đề 49, Bộ đề) Cho hỗn hợp X gồm hai este...
 • 34
 • 249
 • 0

Bài giảng este lipit của thầy ngọc

Bài giảng este lipit của thầy ngọc
... tõm v Este - Lipit B Khi thay nguyờn t H nhúm -COOH c a axit cacboxylic b ng g c hiủrocacbon thỡ ủ c este C Ph n ng thu phõn este mụi tr ng ki m l ph n ng chi u v g i l ph n ng x phũng hoỏ D Este ... 2: Th y phõn m t este dung d ch NaOH ch thu ủ c m t s n ph m nh t thỡ este ủú l: A este ủn ch c B este vũng C este ch c D este no, ủn ch c Cõu 3: Cho cỏc ch t sau: CH3COOC2H3 (I), C2H3COOH (II), ... tr ng tõm v Este - Lipit D Lipit l nh ng h p ch t h u c cú t bo s ng, khụng ho tan n c, nhng ho tan cỏc dung mụi h u c khụng phõn c c Lipit bao g m ch t bộo, sỏp, steroit, photpholipit, Cõu...
 • 14
 • 204
 • 1

BÀI GIẢNG ESTE LIPIT CỰC HAY

BÀI GIẢNG ESTE LIPIT CỰC HAY
... đốt cháy este hay hỗn hợp nhiều este dãy đồng đẳng mà thu số CO2 = số mol H 2O este hay hỗn hợp este phải este no đơn chức - Số nguyên tử cacbon este hay số nguyên tử cacbon trung bình este xác ... xác định: n= n CO n este ● Phản ứng thủy phân môi trường NaOH: - Số nhóm chức este số nhóm chức trung bình hỗn hợp este xác định: x= n NaOH n este Chú ý: Đôi để lập CTPT este (hoặc hợp chất chứa ... natricacbonat Xác định CT este biết este có số nguyên tử cacbon < số mol este hỗn hợp đầu Giải Do este đơn chức tạo từ rượu no (tỉ lệ thể tích CO2 H 2O 7:10) axit no nên hỗn hợp este phải no đơn chức...
 • 30
 • 148
 • 0

BAI GIANG ESTE

BAI GIANG ESTE
... xét: RCOOH + R’OH t0 → Nếu nNaOH phản ứng = nEste ⇒ Este đơn chức Nếu RCOOR’ (este đơn chức), R’ C6H5- vòng benzen có nhóm ⇒ nNaOH phản ứng = 2neste sản phẩm cho muối, có phenolat Ví dụ: RCOOC6H5 ... îc­theo­lÝ­thuyÕt Tính lượng l­ este ng este thu­®­ tạo thành axit cacboxylic cần dùng, lượng ancol … Chú ý: Nếu tiến hành phản ứng este hóa ancol n chức với m axit cacboxylic đơn chức số este tối đa thu n(n ... công thức este cần tìm có dạng: CxHyOz ( x, z ≥ 2; y số chẵn; y ≤ 2x ) Phản ứng cháy: y z y t0 C x H y O z + ( x + − )O2 → xCO2 + H O 2 nCO2 = nH 2O Nếu đốt cháy este A mà thu ⇔ Este A este no,...
 • 39
 • 27
 • 0

Bài giảng ôn lại mấy bài este chơi

Bài giảng ôn lại mấy bài este chơi
... Butadiol axit acrylic Câu 25: Este X tạo từ ancol X1 đơn chức axit X2 đa chức có công thức đơn giản C2H3O2 Hãy cho biết có este thỏa mãn: A B C D Câu 26: Một este có công thức phân tử C4H6O2 thủy ... đun nóng este với dung dịch NaOH tạo muối có khối lượng 93,18% lượng este phản ứng Công thức cấu tạo thu gọn este ? A CH3COO-CH3 B CH3COOC2H5 C H-COO-C3H7 D C2H5COO-CH3 Câu 36: Một este tạo axit ... Khi đun nóng este với dung dịch NaOH tạo muối có khối lượng 17/22 lượng este phản ứng Công thức cấu tạo thu gọn este ? A CH3COO-CH3 B CH3COOC2H5 C H-COO-C3H7 D C2H5COO-CH3 Câu 37: Một este tạo axit...
 • 3
 • 212
 • 0

Tài liệu Bài giảng " các bài toán este " docx

Tài liệu Bài giảng
... Các pứ xà phòng hoá Este Đơn CTTQ este mạch C hở to R-COO-Na + R’OH R-COO-R’+NaOH CTTQ este mạch C Kín to R C =O + NaOH R-COO-Na O OH CTTQ este phenol hay đồng đẳng ... R-COO-Na O OH CTTQ este phenol hay đồng đẳng to R-COO-Na+R*ONa+H O R-COO-R*+NaOH Bài toán 1: ( ĐHSP TP.HCM - 2000) Một este đơn chức X( chứa C, H, O) nhóm chức khác ) Tỉ khối X so với oxi 3,125 Xác ... tắt ý 1: Este đơn (X) 20 gam 1) 300ml dd NaOH 1M 2) Cô cạn Từ tỉ khối ⇒ MA=100 đvC (X): ? PP Tìm CTPT Dựa pứ 23,2 gam bã rắn B1.Đặt CTTQ B2.Viết pứ B3.Lập pt (*) B4.Giải (*) Tóm tắt ý 1: Este đơn...
 • 19
 • 147
 • 1

Lý thuyết trọng tâm về este - lipit - tài liệu bài giảng pot

Lý thuyết trọng tâm về este - lipit - tài liệu bài giảng pot
... Ng c thuy t tr ng tâm v Este - Lipit Tính ch t v t - Nhi t ñ sôi c a este th p axit cacboxylic ancol có s C, este liên k t H - Các este ñ u nh nư c r t tan nư c tan nhi u dung môi h u - Các ... trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c thuy t tr ng tâm v Este - Lipit Este có th tham gia ph n ng th , c ng, tách, trùng h ... cá, ) - M t s este d bay có mùi hoa qu chín: + isoamyl axetat CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 : có mùi chu i chín + benzyl propionat CH3-CH2-COOCH2C6H5 : có mùi hoa nhài + etyl butirat CH3-CH2-CH2-COOC2H5...
 • 3
 • 10,124
 • 309

Bài giảng điện tử môn hóa học: ESTE docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: ESTE docx
... II TÍNH CHẤT VẬT LÝ: - Este axit cacboxylic thường chất lỏng dễ bay hơi, nhẹ nước, tan nước - t0s este < tos axit tương ứng (do este khơng có khả tạo liên kết hiđro) - Este có mùi thơm dễ chịu, ... COONa + R’OH Khi axit este axit béo, muối Na thu xà phòng : p.ứ gọi xà phòng hố IV ĐIỀU CHẾ: Dùng phản ứng este hóa Axit + Rượu H2SO4 đđ, t0 H2SO4 đđ, t0 R – COOH + R’ – OH Este + H2O R – COOR’ ... H2O H2SO4 đđ, t0 R – COOH + - Chiều thuận: thủy phân este - Chiều nghịch: este hố R’-OH 2) Phản ứng thủy phân dung dịch bazơ (phản ứng xà phòng hóa) : Là phản ứng khơng thuận nghịch → muối axit...
 • 21
 • 303
 • 0

bài giảng hóa học 12 bài 4 luyện tập este và chất béo

bài giảng hóa học 12 bài 4 luyện tập este và chất béo
... sau nói tính chất vật lý este ? A Este thường nặng nước, không hoà tan chất béo B Este thường nặng nước, hoà tan nhiều loại hợp chất hữu C Este thường nhẹ nước, tan nhiều nước D Este thường nhẹ ... Trong chất sau, hợp chất thuộc loại chất béo A (C3H5COO)3C3H5 B (C6H5COO)3C3H5 C (C2H5COO)3C3H5 D (C15H31COO)3C3H5 Câu 12: Phát biểu sau không xác ? A Khi hiđro hoá chất béo lỏng thu chất béo rắn ... sau nói tính chất vật lý este ? A Este thường nặng nước, không hoà tan chất béo B Este thường nặng nước, hoà tan nhiều loại hợp chất hữu C Este thường nhẹ nước, tan nhiều nước D Este thường nhẹ...
 • 15
 • 866
 • 0

Bài giảng hóa học 12 este

Bài giảng hóa học 12 este
... CH3CH2COOCH2CH3 D CH3COOCH3 BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 Những hương thơmchất Thực quyến rũ… … BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 Những mùi vị đặc trưng… ESTE ESTE BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 I – KHÁI NIỆM VỀ ESTE DẪN XUẤT KHÁC ... CHẤT HÓA HỌC CỦA ESTE Phản ứng gốc HC Phản ứng nhóm chức Phản ứng thủy phân Phản ứng khử Phản ứng cộng BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 Phản ứng trùng hợp 15  Bài Kết học thúc BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 16 ... axetat BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 12 III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG Ứng dụng Phụ gia Bánh Keo dán Kính ô tô Mĩ phẩm Xà phòng Nước hoa BÀI GIẢNG ESTE LỚP 12 13 III – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG Ứng dụng  Este...
 • 19
 • 275
 • 0

bài giảng về este lipit

bài giảng về este lipit
... để lâu bị ôi BÀI TẬP ESTE LIPIT Câu 1: Công thức tổng quát este tạo axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức A CnH2nO2 B RCOOR’ C CnH2n–2O2 C Rb(COO)abR’a Câu 2: Phản ứng đặc trưng este A phản ... Thủy phân este môi trường kiềm thu ancol etylic mà khối lượng ancol 62% khối lượng este Công thức este công thức đây? A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOC2H5 Câu 73: Thủy phân este môi ... lượng 41/37 khối lượng este Biết làm bay 7,4 gam este thể tích thể tích 3,2 gam O2 điều kiện Công thức cấu tạo este A HCOO–CH3 B HCOOC2H5 C CH3COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 74: Hai este X Y dẫn xuất benzen...
 • 13
 • 104
 • 0

Bài giảng hóa học 12 Bài 1. Este

Bài giảng hóa học 12 Bài 1. Este
... Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki /Este III TÍNH CHẤT HOÁ HỌC Thủy phân môi trường axit Thủy phân môi trường bazơ Phản ứng gốc hidrocacbon III TÍNH CHẤT HOÁ HỌC Câu Hoàn thành PTHH phản ứng sau ... PHÁP Danh pháp Câu 2: Gọi tên este sau II TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Nhiệt độ sôi thấp so với axit ancol có số nguyên tử C - Thường chất lỏng, nhẹ nước, tan nước… - Các este thường có mùi thơm đặc trưng...
 • 9
 • 181
 • 0

Bài giảng hóa học 12 Bài 1. Este

Bài giảng hóa học 12 Bài 1. Este
... îc­theo­lÝ­thuyÕt Tính lượng l­ este ng este thu­®­ tạo thành axit cacboxylic cần dùng, lượng ancol … Chú ý: Nếu tiến hành phản ứng este hóa ancol n chức với m axit cacboxylic đơn chức số este tối đa thu n(n ... C gắn với nhiều gốc este có chứa nguyên tử halogen thủy phân chuyên hóa thành andehit xeton axit cacboxylic VD: C2H5COOCHClCH3 +NaOH → C2H5COONa +CH3CHO Bài CH toán hỗn hợp este nên sử dụng phương ... xét: RCOOH + R’OH t0 → Nếu nNaOH phản ứng = nEste ⇒ Este đơn chức Nếu RCOOR’ (este đơn chức), R’ C6H5- vòng benzen có nhóm ⇒ nNaOH phản ứng = 2neste sản phẩm cho muối, có phenolat Ví dụ: RCOOC6H5...
 • 39
 • 242
 • 0

Bài giảng hóa học 12 Bài 1. Este

Bài giảng hóa học 12 Bài 1. Este
... Bài 1: ESTE Biết công thức cấu tạo este vài dẫn xuất axit cacboxylic Biết tính chất vật lí ,tính chất hóa học ứng dụng este I-KHÁI NIỆM VỀ ESTE VÀ DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CACBOXYLIC 1.Cấu ... axetic Phenyl axetat Ứng dụng -Este làm dung môi - Este dùng làm thủy tinh hữu - Este dùng làm mĩ phẩm,công nghiệp thực phẩm - Este dùng làm chất dẻo,dược phẩm * Chú ý * 1 .Este axit fomic H-C- O-R ... R////-COO-R//// BÀI TẬP 1. ể xà phòng hóa 2,22 gam hỗn hợp hai este đồng phân A B cần dùng 30 ml dung dịch NaOH 1M.khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este thu khí CO2 nước với tỉ lệ thể tích 1:1.Hãy xác...
 • 54
 • 227
 • 0

Xem thêm