Bai 11 peptit va protein

Bài 11: PEPTIT PROTEIN potx

Bài 11: PEPTIT VÀ PROTEIN potx
... nhận peptit áp dụng tập nhận biết II – PROTEIN Hoạt động Khái niệm: Protein polipeptit cao phân tử có khối lượng phân tử từ vài chục nghìn đến vài  HS nghiên cứu SGK cho biết định triệu nghĩa protein ... Vai trò protein sống quan trọng protein (SGK) Giáo dục HS thấy tầm quan trọng protein sống từ biết gìn giữ, bảo vệ nguồn protein phù hợp V CỦNG CỐ Peptit ? Liên kết peptit ? Có liên kết peptit ... tra cũ: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG KIẾN THỨC I – PEPTIT Hoạt động 1 Khái niệm  HS nghiên cứu SGK cho biết định * Peptit hợp chất chứa từ đến 50 gốc -amino axit nghĩa peptit liên...
 • 8
 • 815
 • 2

bài giảng hóa học 12 bài 11 peptit protein

bài giảng hóa học 12 bài 11 peptit và protein
... tím Bài 11 : II PROTEIN PEPTIT PROTEIN TIẾT:17 PEPTIT PROTEIN II -PROTEIN Khái niệm Protein ? * Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu PEPTIT PROTEIN ... dung dịch protein xảy tượng protein đông tụ PEPTIT PROTEIN TIẾT:17 b Tính chất hóa học Phản ứng thủy phân Protein Thuỷ phân XT: axit, Kiềm, enzim α-amino axit Bài 11 : PEPTIT PROTEIN Tq: ... VÀ PROTEIN BÀI 11 Phiếu học tập số Loại protein Cấu tạo Ví dụ BÀI 11 Loại protein PEPTIT PROTEIN Phân loại protein Cấu tạo Ví dụ Cấu tạo từ α-amino Anbumin lòng axit trắng trứng, Protein fibroin...
 • 38
 • 677
 • 1

Slide Bài 11 Peptit Protein

Slide Bài 11 Peptit và Protein
... Các hóa hồng trùng ngưng BÀI 11 PEPTIT PROTEIN Người soạn: Lê Thụy Ngọc Trâm Lớp: K38A MSSV: K38.201 .115 NỘI DUNG BÀI HỌC I PEPTIT Khái niệm Tính chất hóa học II PROTEIN Khái niệm Cấu tạo ... chất phức peptit với ion Cu2+ II PROTEIN Khái niệm Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu Khi thủy phân cho hỗn hợp α-amino axit Anbumin Fibroin Protein ... thành phần “phi protein Nucleoprotein Lipoprotein Cấu tạo phân tử protein  Tạo thành liên kết peptit kết hợp: - α-amino axit - chuỗi polipeptit n >50, n số gốc α-amino axit  Các protein khác...
 • 34
 • 289
 • 0

Bai 11 peptit va protein

Bai 11 peptit va protein
... protein b, protein ®¬n gi¶n vµ protein phøc t¹p A, peptit protein - Peptit lµ nh÷ng hỵp chÊt chứa tõ ®Õn 50 gèc aminoaxit liªn kÕt víi b»ng c¸c liªn kÕt peptit - Protein lµ polipeptit cao ... Peptit Protein I, Peptit II Protein TiÕt 18 II Protein Kh¸i niƯm - ph©n lo¹i a, Kh¸i niƯm Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục ... häc: vai trß cđa protein ®èi víi sù sèng - Protein quan träng hµng ®Çu ®èi víi sù sèng cđa ng­êi vµ ®éng vËt - Cã Protein th× míi cã sù sèng Bµi tËp C©u Ph©n biƯt c¸c kh¸i niƯm a, peptit vµ protein...
 • 21
 • 53
 • 0

Tài liệu Bài 13 PEPTIT VA PROTEIN doc

Tài liệu Bài 13 PEPTIT VA PROTEIN doc
... có chứa nguồn protein dự trữ cần cho hạt nảy mầm keratin HIV protein II SƠ LƯỢC VỀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ PROTEIN • • Tạo thành liên kết peptit kết hợp amino axit chuỗi poli peptit Các protein khác ... LOẠI PROTEIN • Định nghĩa: polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đvC α-aminoaxít protein đơn giản + (axít nucleic, lipit, gluxit, saccarit) protein phức tạp • Vai ... n peptit peptit tạo thành từ n phân tử α-amino axít, polipeptit n=10→50 H2N – CH – CO ( NH – CH – CO) n-2 NH- CH - COOH R R’ R” • Thí dụ: -đipeptit: n=2 NH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH gly-glyxin -tripeptit:...
 • 45
 • 425
 • 1

Bài 13 : PEPTIT PROTEIN ppt

Bài 13 : PEPTIT VÀ PROTEIN ppt
... liên kết peptit Phân loại: (gồm loại) HS n/c sgk trả lời Oligopeptit: có từ đến 10 gốc GV: dựa sở để phân loại α-amino axit peptit? Có loại peptit nào? Peptit Chúgn có khác nhau? Polipeptit: có từ ... protein. Cấu trúc Hoạt động 7: Tính chất protein giữ vững nhờ liên kết peptit GV đặt vấn đ : protein tạo III tính chất củaprotein thành từ chuỗi polipeptit mà tính Tính chất vật l : chất polipeptit ... Phân tử protein gồm thành - Protein polipeptit cao phân tử có phần nào? ptử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu Phân tử protein có bậc cấu - Protein gồm loại: trúc? Thế cấu trúc bậc I? + Protein...
 • 8
 • 460
 • 3

Bài 9: PEPTIT PROTEIN doc

Bài 9: PEPTIT VÀ PROTEIN doc
... biure Hoạt động II PROTEIN 1.Khái niệm GV: Các em nghiên cứu SGK cho biết định nghĩa protein phân loại Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đvC HS: Đọc ... loại peptit HS: Nghiên cứu SGK trả lời: Tuỳ theo số lượng đơn vị amino axit chia ra: peptit, tri peptit, GV: Các em nghiên cứu SGK cho biết poli peptit (trên 10 ) qui luật phản ứng thuỷ phân peptit ... ainoaxit liên kết với liên GV: Lấy ví dụ mạch peptit yêu cầu kết peptit học sinh liên kết peptit cho biết nguyên Liên kết peptit: –CO–NH– nhân hình thành mạch peptit trên? HS: Theo dõi trả lời GV: Yêu...
 • 6
 • 306
 • 0

BAI 13 PEPTIT VA PROTEIN cuc hay

BAI 13 PEPTIT VA PROTEIN cuc hay
... α-aminoaxít protein đơn giản + (axít nucleic, lipit, gluxit, saccarit) protein phức tạp • Vai trò: tảng cấu trúc chức sống Bảng thống kê số loại protein chức Loại protein Chức Ví dụ Protein cấu ... tụ hai hay nhiều phân tử α-amino axít • Gọi n peptit peptit tạo thành từ n phân tử α-amino axít, polipeptit n=10→50 H2N – CH – CO ( NH – CH – CO) n-2 NH- CH - COOH R R’ R” • Thí dụ: -đipeptit: ... cần cho hạt nảy mầm keratin HIV protein II S Ơ L ƯỢC V Ề C ẤU TRÚC PHÂN T Ử PROTEIN • • Tạo thành liên kết peptit kết hợp amino axit chuỗi poli peptit Các protein khác khác thành phần amino...
 • 45
 • 39
 • 0

Amino axit, Peptit Protein - 3000 bài tập hóa học có lời giải hóa học hữu cơ ppsx

Amino axit, Peptit và Protein - 3000 bài tập hóa học có lời giải hóa học hữu cơ ppsx
... chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng Amino axit, Peptit Protein - 3000 tập lời giải Hóa Học Hữu Peptit protein 22.37 (a) Liên kết peptit ? (b) Phân biệt peptit, oligopeptit, polipepetit protein (c) Cho ... este axit cacboxilic : -COOR -CH2OH (+HOR), nhóm disulfua : -S-S- 2-SH Trờng THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng Amino axit, Peptit Protein - 3000 tập lời giải Hóa Học Hữu 22.44 (a) Benzyl ... Lê Quý Đôn - Đà Nẵng H N 11 Amino axit, Peptit Protein - 3000 tập lời giải Hóa Học Hữu Xác định cấu trúc 22.53 Phơng pháp tách riêng peptit ? Peptit chứa nhóm -+ NH3 tự nhóm -COO- tự cuối...
 • 15
 • 2,651
 • 82

skkn phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit protein

skkn phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit và protein
... hợp để đưa lời giải tập II.GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN TƯ DUY QUA GIẢI TOÁN 1 .Phân tích tổng hợp Do việc rèn luyện thao tác tư cho học sinh qua việc giải tập thiết phải tiến hành thông qua phân loại học ... mX.Y + (m + )Y = (2) Em có nhận xét phương trình (2)? Hãy đề xuất phương pháp giải? Mong muốn học sinh trả lời: 14 Đây phương trình đẳng cấp bậc Phương pháp giải kiểm tra Y = có nghiệm hay không? ... II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu tài liệu, sách báo Phương pháp điều tra thực tiễn: Dự giờ, quan sát việc dạy giáo viên việc học học sinh trình khai thác tập...
 • 21
 • 1,039
 • 0

phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit protein

phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit và protein
... trình phản ứng thủy phân * Phương trình phản ứng thủy phân hoàn toàn: Phương pháp giải nhanh tập thủy phân peptit protein" - Trong môi trường axit bazơ không đưa môi trường vào phương trình phản ... cho học sinh phương pháp giải nhanh tập thủy phân peptit protein đề giúp học sinh định hướng đúng, xử lý nhanh làm tập peptit protein điều cần thiết, giúp học sinh có tư khoa học học tập hoá học ... phân cấu tạo nên peptit protein Trong phân tử peptit hay protein liên kết peptit mối liên kết yếu nhất, dễ bị đứt dẫn đến tính chất peptit protein phản ứng thủy phân môi trường axit bazơ Để giải...
 • 9
 • 1,119
 • 25

Một số kinh nghiệm giúp học sinh giải nhanh các bài tập thủy phân peptit protein

Một số kinh nghiệm giúp học sinh giải nhanh các bài tập thủy phân peptit và protein
... thi đại học cao đẳng gây nhiều khó khăn trở ngại cho học sinh Chính xin mạnh dạn trình bày "Một số kinh nghiệm giúp học sinh giải nhanh tập thủy phân peptit protein" làm sáng kiến kinh nghiệm ... nhiều dạng tập học sinh không nắm chất phản ứng việc giải toán học sinh gặp nhiều khó khăn thường giải sai dạng tập thủy phân peptit protein Toán thủy phân peptit protein loại toán lạ khó, vài năm ... pháp giải nhanh bên cạnh rèn luyện cho học sinh tư định hướng đứng trước toán khả phân tích đề Chính việc cung cấp cho học sinh phương pháp giải nhanh tập thủy phân peptit protein đề giúp học sinh...
 • 18
 • 571
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm - Phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit protein THPT HẢI HẬU

Sáng kiến kinh nghiệm - Phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit và protein THPT HẢI HẬU
... Gly-Ala-Gly-Val C Gly-Ala-Gly-Gly-Val D Gly-Ala-Gly-Val-Gly KẾT LUẬN 16 Phương pháp giải nhanh tập thủy phân peptit protein Sau hoàn chỉnh phần Phương pháp giải nhanh tập thủy phân peptit protein photo ... trường vào phương trình phản ứng: H+; OH- [NH2-R-COOH]n(1-n)H2O + (n-1)H2O nNH2-R-COOH Phương pháp giải nhanh tập thủy phân peptit protein - Khi đun nóng môi trường axit HCl: [NH2-R-COOH]n(1-n)H2O ... thu đipeptit GlyGly hất X có công thức A Gly-Phe-Gly-Ala-Val B Gly-Ala-Val-Val-Phe C Gly-Ala-Val-Phe-Gly D Val-Phe-Gly-Ala-Gly Câu 17: Công thức sau pentapeptit (A) thỏa điều kiện sau: Thủy phân...
 • 20
 • 543
 • 0

SKKN Phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit protein Hóa học 12

SKKN Phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit và protein Hóa học 12
... trọng việc giải toán hóa học Do đó, để hình thành kỹ giải nhanh tập thủy phân peptit protein việc giúp học sinh nắm chất phản ứng giáo viên phải hình thành cho học sinh phương pháp giải nhanh bên ... việc giải toán học sinh gặp nhiều khó khăn thường giải sai dạng tập thủy phân peptit protein Toán thủy phân peptit protein loại toán lạ khó, vài năm gần dạng toán thường xuất kỳ thi đại học cao ... luyện cho học sinh tư định hướng đứng trước toán khả phân tích đề Chính việc cung cấp cho học sinh phương pháp giải nhanh tập thủy phân peptit protein đề giúp học sinh định hướng đúng, xử lý nhanh...
 • 16
 • 688
 • 1

Phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit protein

Phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit và protein
... phản ứng thủy phân * Phương trình phản ứng thủy phân hoàn toàn: - Trong môi trường axit bazơ không đưa môi trường vào phương trình H+; OH- Phương pháp giải nhanh tập thủy phân peptit protein" ... cho học sinh phương pháp giải nhanh tập thủy phân peptit protein đề giúp học sinh định hướng đúng, xử lý nhanh làm tập peptit protein điều cần thiết, giúp học sinh có tư khoa học học tập hoá học ... phân cấu tạo nên peptit protein Trong phân tử peptit hay protein liên kết peptit mối liên kết yếu nhất, dễ bị đứt dẫn đến tính chất peptit protein phản ứng thủy phân môi trường axit bazơ Để giải...
 • 10
 • 1,106
 • 0

Xem thêm