Bai 10 dầu mỏ

Bai 10 dầu mỏ

Bai 10 dầu mỏ
... đen, có mùi đặc trưng - Nhẹ nước không tan nùc - Được khai thác từ dầu mỏ lòng đất ( lục đòa thềm lục đòa) DẦU MỎ THANH PHAN  Dầu mỏ hỗn hợp Hidrocacbon : ankan, xicloankan, aren… ngồi có lượng ... dụng dầu mỏ Phân đoạn chưng cất dầu mỏ ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Bạch Hổ a w k e K a g n Bu RỒNG CÁ NGỪ VÀNG VỊNH BẮC BỘ HỒNG NGỌC S U N O B A R T X E NMLD Dung Quất gần tâm điểm Ngành dầu khí ... Đường ống dẫn sản phẩm Đê chắn sóng dài 1,6 km, mặt đê rộng 10m, chiều cao so với mặt nước biển + 10, +11 m Chân đê (dưới nước) từ 100 đến 120m Trên thực tế thiết bị nhà máy lớn, ví dụ Tháp...
 • 43
 • 27
 • 0

bai 37: Dau Mo

bai 37: Dau Mo
...
 • 24
 • 247
 • 0

Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
... chưng cất dầu mỏ, người ta thu xăng, dầu hỏa nhiều sản phẩm khác Crackinh dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng Mêtan thành phần chủ yếu khí thiên nhiên khí mỏ dầu Dầu mỏ khí thiên nhiên nguồn nhiên liệu ... chứa nhiều Parafin nên dầu mỏ nước ta dễ bò đông đặc + Tình hình khai thác: Việt Nam bắt đầu khai thác dầu mỏ mỏ Bạch Hổ vào 1986 Từ đến nay, việc khai thác dầu khí thiên nhiên không ngừng mở rộng ... phÇn cđa dÇu má Khí Dầu Nước * Thµnh phÇn cđa dÇu má: DÇu má lµ hçn hỵp tự nhiên cđa nhiỊu lo¹i hi®r«cacbon vµ mét l­ỵng nhá c¸c hỵp chÊt kh¸c H2O, KHÔNG KHÍ Khí Dầu Nước Mỏ dầu cách khai thác...
 • 18
 • 707
 • 2

Bai 40 Dau mo va khi thien nhien

Bai 40 Dau mo va khi thien nhien
... nhiªn vµ thµnh phÇn cđa dÇu má 3- C¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ dÇu má Khí đốt 650c Xăng 2500c Dầu hoả 3400 c Dầu điezen Dầu thơ Dầu mazut 5000c Hắc ín Giàn khoan Sơ đồ chưng cất dầu mỏ ứng dụng sản phẩm...
 • 18
 • 386
 • 2

BÀI 40 : DẦU MỎ

BÀI 40 : DẦU MỎ
... GV : NGƠ MINH PHÚC  ĐƠN VỊ CƠNG TÁC : TRƯỜNG THCS MỸ ĐƠNG THÁP MƯỜI ĐỒNG THÁP I DẦU MỎ : 1.Tính chất vật lý : ( Quan sát hình ) Dầu mỏ thường có lớp : Dầu mỏ khai thác ? 3 ... biến từ dầu mỏ : Sơ đồ tháp chưng cất dầu : Nhà máy lọc dầâu Dung Quất Việt Nam I Khí thiên nhiên Hàm lượng khí metan khí thiên nhiên mỏ dầu III .Dầu mỏ khí thiên nhiên Việt Nam Các mỏ dầu thiềm ... sau: a.Thành phần chủ yếu khí thiên nhiên là…………………………………  b Mỏ dầu có cấu tạo gồm lớp ………………,ở giữa……………… , cuối …………………  c.Để thu thêm xăng người ta tiến hành ………………………………………………………… dầu...
 • 23
 • 174
 • 0

bài 40: dầu mỏ và khí thiên nhuên

bài 40: dầu mỏ và khí thiên nhuên
... lớn khí mỏ dầu Khí thiên nhiên Khí mỏ dầu I DẦU MỎ: II KHÍ THIÊN NHIÊN: 1/ Muốn khai thác khí thiên nhiên, người ta phải làm ? Muốn khai thác khí thiên nhiên, người ta phải khoan xuống mỏ khí Khí ... thành phần chủ yếu khí thiên nhiên khí dầu mỏ - Khí thiên nhiên (dầu mỏ) nhiên liệu, nguyên liệu quý đời sống công nghiệp I DẦU MỎ: II KHÍ THIÊN NHIÊN: III DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM: ... yếu khí thiên nhiên khí mỏ dầu Dầu mỏ khí thiên nhiên nguồn nhiên liệu ngun liệu q đời sống cơng nghiệp CỦNG CỐ Câu : Chọn câu câu sau : a Dầu mỏ đơn chất b Dầu mỏ hợp chất phức tạp c Dầu mỏ...
 • 30
 • 610
 • 3

GIáo án tham khảo bồi dưỡng hóa học Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiên

GIáo án tham khảo bồi dưỡng hóa học Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiên
... thiết bị chưng cất dầu mỏ Hoàng Thị Phương Hoa - THCS Trọ ng Điểm- HL II/ KHÍ THIÊN NHIÊN Khí thiên nhiên có đâu ? Thành phần chủ yếu ? Hàm lượng Metan khí thiên nhiên (a) khí mỏ dầu (b) Hoàng Thị ... Khí thiên nhiên có có mỏ khí nằm lòng đất.Thành phần chủ yếu khí thiên nhiên metan Là nhiên liệu, nguyên liệu đời sống, công nghiệp Hoàng Thị Phương Hoa - THCS Trọ ng Điểm- HL III/DẦU MỎ VÀ KHÍ ... lượng dầu mỏ khí thiên nhiên nước ta dự đoán vào khoảng 3-4 tỉ qui đổi dầu - ưu điểm bật dầu mỏ nước ta hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh thấp (...
 • 30
 • 681
 • 0

tiết 49,bài 40 dầu mỏ và khí thiên nhiên (shc)

tiết 49,bài 40 dầu mỏ và khí thiên nhiên (shc)
... chng ct du m Van Khí đốt Xăng Hóy quan sỏt s chng ct du m v cho Dầu thắp cỏc sn bit tờn (dầu lửa) phm ch bin c Dầu điezen t du m ? Dầu mazut Dầu thô Nhựa đư ờng Tit 49_ Bi 40 DU M V KH THIấN ... du v nhiu sn phm khỏc Van Khí đốt Xăng Dầu thắp (dầu lửa) Nờu nhng ng dng ca cỏc sn phm ch bin du m nn kinh t ? Dầu điezen Dầu mazut Dầu thô Nhựa đư ờng Tit 49_ Bi 40 DU M V KH THIấN NHIấN I ... hỡnh nh sau: Khí Dầu * Mun khai thỏc du, ngi ta khoan nhng l khoan xung lp du lng (cũn gi l ging du) u tiờn ỏp sut m du ln hn ỏp sut khớ quyn nờn du v khớ t t lin Nước phun lờn khí * Sau mt thi...
 • 32
 • 450
 • 1

Bài 40. Dầu mỏ

Bài 40. Dầu mỏ
... thác dầu mỏ? Hoạt động Các sản phẩm chế biến dầu mỏ( 5’) -GV: Y/c HS quan sát H 4.17 -HS: Quan sát nêu cách Các sản phẩm chế biến dầu SGK/127 nêu cách chưng chưng cất dầu mỏ mỏ cất dầu mỏ Các ... cất dầu mỏ Các sản phẩm chế biến dầu mỏ: -GV: Nêu tên sản phẩm -HS: Xăng, dầu thắp, dầu - Xăng chế biến từ dầu mỏ? điezen, dầu mazut, nhựa - Dầu thắp đường - Dầu điezen -GV: Giới thiệu phương ... thông tin SGK mà em Đặc điểm dầu mỏ tìm hiểu nước ta? Các mỏ khai thác? Củng cố(6’): HS nêu lại nội dung học hôm GV hướng dẫn HS làm tập SGK/129 Dặn dò nhà(1’): Bài tập nhà:1,2,3 SGK/ 129 Chuẩn...
 • 2
 • 94
 • 0

bài 40 : DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN

bài 40 : DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN
... N¨m Bài 4 0: DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN NỘI DUNG I Dầu mỏ Tính chất vật lí 2.Trạng thái tự nhiên, thành phần dầu mỏ 3.Các sản phẩm chế Các biến từ dầu mỏ II Khí thiên nhiên III Dầu mỏ khí thiên nhiên ... mặn đáy mỏ dầu KhÝ DÇu N­íc hc khÝ Bài 4 0: DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN NỘI DUNG I Dầu mỏ Tính chất vật lí 2.Trạng thái tự nhiên, thành phần dầu mỏ *Cấu tạo mỏ dầu có lớp : - Lớp khí (khí mỏ dầu ) ... thái tự nhiên, thành phần dầu mỏ Mỏ dầu Bài 4 0: DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN NỘI DUNG I Dầu mỏ Tính chất vật lí 2.Trạng thái tự nhiên, thành phần dầu mỏ 2.Trạng thái tự nhiên, thành phần dầu mỏ * Cấu...
 • 24
 • 419
 • 0

bài 50 dầu mỏ và khí thiên nhiên

bài 50 dầu mỏ và khí thiên nhiên
... nhí Dầu mỏ hỗn hợp tự nhiên nhiều Hiđro cacbon Bằng cách chưng cất dầu mỏ người ta thu xăng, dầu hoả nhiều sản phẩm khác Crăckinh dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng g Metan thành phần chủ yếu khí thiên ... Crăckinh dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng g Metan thành phần chủ yếu khí thiên nhiên khí mỏ dầu Dầu mỏ khí thiên nhiên nguồn nhiên liệu, nguyên liệu quý đời sống công nghiệp Bµi 1: Chän­nh÷ng­c©u­®óng­trong­c¸c­c©u­sau? ... dập tắt xăng dầu cháy người ta làm sau : a/ Phun nước vào lửa b/ Dùng chăn ướt trùm lên lửa c/ Phủ cát vào lửa ? Cách làm Gi¶I thÝch DẶN DỊ- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Chuẩn bị trước 41 : “ Nhiên liệu “...
 • 29
 • 304
 • 2

Bài 40 : Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 40 : Dầu mỏ và khí thiên nhiên
... khí thiên ( ) nhiên khí mêtan ( ) d )Khí mỏ dầu có thành phần gần nh khí thiên nhiên Thcs lơng vinh Bài 40 : Dầu mỏ khí thiên nhiên I) Dầu mỏ 1) Tính chất vật lý Bài 3: Để dập tắt đám xăng dầu ... hợp khí Thcs lơng vinh Bài 40 : Dầu mỏ khí thiên nhiên I) Dầu mỏ 1) Tính chất vật lý 2) Trạng thái tự nhiên, thành phần dầu mỏ 3)Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ II Khí thiên nhiên - Có mỏ khí ... Dầu mỏ khí thiên nhiên I) Dầu mỏ 1) Tính chất vật lý 2) Trạng thái tự nhiên, thành phần dầu mỏ 3)Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ II Khí thiên nhiên III Dầu mỏ khí thiên nhiên Việt Nam + Vị trí :...
 • 19
 • 236
 • 1

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN doc

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN doc
... tạo thành mỏ dầu HS Mỏ dầu có cấu tạo nào? - Mỏ dầu lớp: Mỏ dầu thường có lớp: + Lớp trên: Lớp khí + Lớp khí dầu mỏ + Lớp giữa: Lớp dầu lỏng + Lớp dầu lỏng (là hổn hợp phức tạp + Lớp nước mặn ... Chuẩn bị mẫu dầu mỏ, tranh vẽ sơ đồ chưng cất dầu mỏ ứng dụng sản phẩm thu từ chế biến dầu mỏ Học sinh : - Tìm hiểu trước tài liệu v : Dầu mỏ dầu khí VN III Tiến trình dạy : Kiểm tra cũ : (4p) Viết ... Trạng thái tự nhiên, thành phần dầu m : GV Treo tranh vẽ Mỏ dầu cho HS quan a Dầu mỏ có đâu? ? sát HS Dầu mỏ có đâu? - Dầu mỏ tập trung thành Trong tự nhiên dầu mỏ tập trung thành vũng lớn sâu...
 • 9
 • 1,684
 • 3

Xem thêm