Bai 03 cac bai toan KL pu voi axit

Bai 03 cac bai toan KL pu voi axit

Bai 03 cac bai toan KL pu voi axit
... Kim loại phản úng với Axit  CÁC LOẠI AXIT: Có loại axit Axit loại 1: Các axit có tính axit -Thường gặp: HCl, H2SO4 loãng,… Axit loại 2: Có tính oxi hoá mạnh - Giải đề ... phản ứng Có công thức phản ứng: Hoá trò THẤP KL + Axit loại → Muối + H2↑ ( axit khác A.loại 2) KL: Đứng trước H dãy hoạt động hoá học Hoá trò CAO KL + Axit loại → Muối + H2O+ SP khử (HNO3, H2SO4 ... đặc) ( pứ Xảy với kim loại trừ Au, Pt ) Công tức 1: Pứ với axit loại Hoá trò THẤP KL + Axit loại → Muối + H2↑ ( axit khác A.loại 2) KL: Đứng trước H dãy hoạt động hoá học (K, Na, Ca, Mg, Al,...
 • 13
 • 45
 • 0

Các BT kim loại PU với axit

Các BT kim loại PU với axit
... Kim loại phản úng với Axit CÁC LOẠI AXIT: loại axit Axit loại 1: Các axit có tính axit -Thường gặp: HCl, H2SO4 loãng,… Axit loại 2: Có tính oxi hoá mạnh - Giải đề thi gặp HNO3, H2SO4 đặc Các ... trò THẤP KL + Axit loại → Muối + H2↑ ( axit khác A .loại 2) KL: Đứng trước H dãy hoạt động hoá học Hoá trò CAO KL + Axit loại → Muối + H2O+ SP khử (HNO3, H2SO4 đặc) ( pứ Xảy với kim loại trừ Au, ... H2SO4 đặc) ( pứ Xảy với kim loại trừ Au, Pt ) Công tức 1: Pứ với axit loại Hoá trò THẤP KL + Axit loại → Muối + H2↑ ( axit khác A .loại 2) KL: Đứng trước H dãy hoạt động hoá học (K, Na, Ca, Mg,...
 • 13
 • 110
 • 1

Các thuật toán gần đúng giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất.

Các thuật toán gần đúng giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất.
... chúng T chi phí định tuyến T định nghĩa tổng tất chi phí định tuyến cặp đỉnh T Bài toán MRCST đặt tìm khung chi phí định tuyến nhỏ số tất khung G Bài toán MRCST chứng minh thuộc lớp toán NP-khó ... (u, v) (1-1) Bài toán MRCST: Cho đồ thị G định nghĩa trên, toán đặt số tất khung đồ thị G cần tìm khung chi phí định tuyến nhỏ Bài toán đặt tên toán khung với chi phí định tuyến nhỏ (Minimum ... thuật toán đề cập tất công trình giải toán MRCST; trình bày thuật toán tính chi phí định tuyến khung chi tiết công trình kể góc độ kỹ thuật Algorithm 1.1 Thuật toán tính chi phí định tuyến khung...
 • 27
 • 198
 • 0

Các thuật toán gần đúng giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất.

Các thuật toán gần đúng giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất.
... chúng T chi phí định tuyến T định nghĩa tổng tất chi phí định tuyến cặp đỉnh T Bài toán MRCST đặt tìm khung chi phí định tuyến nhỏ số tất khung G Bài toán MRCST chứng minh thuộc lớp toán NP-khó ... (u, v) (1-1) Bài toán MRCST: Cho đồ thị G định nghĩa trên, toán đặt số tất khung đồ thị G cần tìm khung chi phí định tuyến nhỏ Bài toán đặt tên toán khung với chi phí định tuyến nhỏ (Minimum ... thuật toán đề cập tất công trình giải toán MRCST; trình bày thuật toán tính chi phí định tuyến khung chi tiết công trình kể góc độ kỹ thuật Algorithm 1.1 Thuật toán tính chi phí định tuyến khung...
 • 27
 • 127
 • 0

Các thuật toán gần đúng giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất

Các thuật toán gần đúng giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất
... nghĩa tổng chi phí định tuyến cạnh đường đơn nối chúng T chi phí định tuyến T định nghĩa tổng tất chi phí định tuyến cặp đỉnh T Bài toán MRCST đặt tìm khung chi phí định tuyến nhỏ số tất khung ... nghiệm thuật toán HCSRI, HCSIR đồ thị thưa 49 Bảng 2.4 So sánh chi phí định tuyến thuật toán HCSRI với thuật toán khác 50 Bảng 2.5 So sánh chi phí định tuyến thuật toán HCSIR với thuật toán ... tuyến khung cách chi tiết công trình kể góc độ kỹ thuật Thuật toán 1.1 cho phép tính chi phí định tuyến khung Algorithm 1.1 Thuật toán tính chi phí định tuyến khung RoutingCost(T) Đầu vào: Cây khung...
 • 143
 • 382
 • 0

Ứng dụng phương pháp biến phân để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các bài toán biến đổi với phương trình và hệ phương trình elliptic

Ứng dụng phương pháp biến phân để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các bài toán biến đổi với phương trình và hệ phương trình elliptic
... PHNG TRèNH ELLIPTIC KHễNG TUYN TNH 17 1.1 1.2 1.3 Bi toỏn Neumann cho phng trỡnh elliptic ta tuyn tớnh vi toỏn t p-laplacian khụng b chn 18 Bi toỏn Neumann cho h phng trỡnh elliptic ... khụng õm ca bi toỏn Dirichlet cho phng trỡnh elliptic na tuyn tớnh khụng u 55 2.3 S tn ti nghim yu ca bi toỏn biờn Dirichlet i vi phng trỡnh elliptic na tuyn tớnh khụng u cú tham s ... vi lp cỏc phng trỡnh elliptic khụng u b chn m khụng ũi hi tho iu kin (A-R): Mc 2.1 Gii thiu bi toỏn Mc 2.2 xột s tn ti nghim yu khụng õm ca bi toỏn Dirichlet cho phng trỡnh elliptic na tuyn tớnh...
 • 90
 • 301
 • 1

Các bài toán biên đối với hàm siêu giải tích trên mặt phẳng phức

Các bài toán biên đối với hàm siêu giải tích trên mặt phẳng phức
... tính chất hàm siêu giải tích Giả sử u v hàm siêu giải tích Khi (1) Tích u.v hàm siêu giải tích (2) Nếu u = r k k=0 e uk u0 = u−1 v siêu giải tích Định lí 1.6 Nếu w(z) hàm siêu giải tích w(z) ... luận văn thạc sĩ Các toán biên hàm siêu giải tích mặt phẳng phức Mục đích nghiên cứu Mô tả cách đặt toán biên Hilbert Riemann-Hilbert hàm chỉnh hình siêu giải tích mặt phẳng phức Phát biểu chứng ... đại hàm siêu giải tích 23 1.3 Toán tử Pompieu siêu phức 25 1.4 Công thức Plemlj 30 1.2 Các toán biên hàm siêu giải tích mặt phẳng phức 35 2.1 35 Bài toán...
 • 55
 • 219
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ ứng dụng phương pháp biến phân để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình elliptic không tuyến tính

Tóm tắt luận án tiến sĩ ứng dụng phương pháp biến phân để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình elliptic không tuyến tính
... mặt toán học, lại vừa có ý nghĩa vật lý Hướng nghiên cứu luận án sử dụng phương pháp biến phân nghiên cứu tồn nghiệm yếu toán biên phương trình hệ phương trình elliptic không tuyến tính So với ... PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC KHÔNG TUYẾN TÍNH Chương dành để trình bày kết nghiên cứu tồn nghiệm yếu toán biên Neumann cho lớp phương trình hệ phương trình elliptic không tuyến tính Việc chứng minh tồn nghiệm ... điều kiện tồn nghiệm yếu cho lớp rộng lớn toán biên phương trình hệ phương trình elliptic không tuyến tính, mà phiếm hàm lượng liên kết với không khả vi Fréchet Các toán nghiên cứu luận án Đối tượng...
 • 27
 • 188
 • 0

Các phương pháp giải bài toán cauchy đối với phương trình vi phân thường

Các phương pháp giải bài toán cauchy đối với phương trình vi phân thường
... thức sở I Các khái niệm Số gần Sai số Sai phân II Khái quát phương trình vi phân Một số khái niệm Bài toán Cauchy phương trình vi phân thường cấp Bài toán Cauchy hệ phương trình vi phân thường cấp ... K31E-SPToán Khoá luận tốt nghiệp: Các phƣơng pháp giải toán Cauchy ptvp thƣờng 11 CHƢƠNG CÁC PHƢƠNG PHÁP GIẢI GẦN ĐÚNG BÀI TOÁN CAUCHY ĐỐI VỚI PHƢƠNG TRÌNH VI PHÂN THƢỜNG Các phương pháp giải phương ... giải tích Phương pháp lặp đơn Phương pháp xấp xỉ liên tiếp Picard Phương pháp chuỗi số nguyên II Các phương pháp số Phương pháp Euler Phương pháp Euler -Cauchy Phương pháp Runge-Kutta Phương pháp...
 • 54
 • 475
 • 0

Phương pháp lưới giải bài toán hỗn hợp với các phương trình dạng hyperbolic, phương trình dạng poisson

Phương pháp lưới giải bài toán hỗn hợp với các phương trình dạng hyperbolic, phương trình dạng poisson
... hợp với ph-ơng Trình dạng hyperbolic, ph-ơng trình poisson 3.1 Ph-ơng pháp l-ới giải toán hỗn hợp với ph-ơng trình dạng hyperbolic Giả sử ta phải tìm u ( x, t ) - nghiệm ph-ơng trình hyperbolic: ... niệm ban đầu Ch-ơng 2: Một số tính chất ph-ơng pháp l-ới Ch-ơng 3: Ph-ơng pháp l-ới giải toán hỗn hợp với ph-ơng trình dạng hyperbolic, ph-ơng trình Poisson Tr-ờng Đại học S- phạm Hà Nội Khóa luận ... Hiền Phạm vi nghiên cứu Một số tính chất ph-ơng pháp l-ới, ứng dụng ph-ơng pháp l-ới giải toán hỗn hợp ph-ơng trình dạng hyperbolic, ph-ơng trình Poisson Cấu trúc khoá luận Ngoài mục lục, phần...
 • 37
 • 210
 • 0

chuyên đề Các bài toán làm quen với quy hoạch động

chuyên đề Các bài toán làm quen với quy hoạch động
... vậy, cách làm lấy giấy, bút, liệt kê thử xem với số giá trị cụ thể: Ví dụ: Với n=8 k=2 ta liệt kê thử số cách sắp: Số cách B[1] = Số cách B[2] = Số cách B[3] = Số cách B[4] = Số cách B[5] = Số cách ... Phần II: Chuyên đề nâng cao (chú thích: có thuật toán khác tốt để tính số fibonaci thứ n, nhiên để làm quen với tư tưởng QHĐ ta tạm dừng thuật toán này) Bài toán bò: Nguồn: NTU – Tên bài: Sabo ... End; Với cách làm cho ta giải với n>=10.000 Một số tập mở đầu làm quen với QHĐ: 4.1 Lát gạch version 1: Nguồn: SPOJ – bài: LATGACH Cho hình chữ nhật kích thước 2xN (1...
 • 6
 • 341
 • 16

Xem thêm