TÀI LIỆU TẬP HUẤN KỸ NĂNG SỐNG

Tài liệu tập huấn kỹ năng sống

Tài liệu tập huấn kỹ năng sống
... Tập III TàI Liệu tập huấn kỹ sống Giới thiệu khoá tập huấn Giới thiệu tập huấn kỹ sống Cách sử dụng tài liêu tập huấn Gợi ý tiến hành chơng trình tập huấn Bắt đầu khoá tập huấn Phần ... tài liệu đợc phát triển với ý định nâng cao kỹ sống cho ngời làm công tác giúp đỡ trẻ em thiếu niên cách sử dụng tài liệu tập huấn Tài liệu tập huấn kỹ sống UNICEF Cuốn tài liệu tập huấn Kỹ Năng ... Tham Khảo Tài liệu tập huấn kỹ sống UNICEF Giới thiệu tập huấn Kỹ Năng Sống Tập huấn kỹ sống trình đan xen việc dạy, học thực hành nhằm tập trung vào việc tiếp thu kiến thức, quan điểm kỹ để nhằm...
 • 179
 • 486
 • 3

Tài liệu tập huấn kỹ năng

Tài liệu tập huấn kỹ năng
... tạo tập huấn hàng năm, thông qua loại hình sinh hoạt Câu lạc cán Đoàn Việc đào tạo bồi dưỡng cán Đoàn cần tập trung vào nội dung kỹ năng, nghiệp vụ cụ thể Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ nghiệp ... sau tập Có chóng thuộc tham gia hát tập thể cách vui vẻ, tự nhiên - Tập hát cho tập thể, nên điều quan trọng thuộc hát, sau lưu ý đến hát (cao độ, trường độ, ngân, nghỉ) Khi tất thuộc hát vừa tập ... đến ngày với mục đích để học tập, thay đổi không khí sinh hoạt tham gia công tác xã hội địa phương - Tại tập huấn: Nhằm mục đích huấn luyện cho thiếu nhi chuyên môn, kỹ nghiệp vụ công tác Đoàn,...
 • 42
 • 475
 • 4

Tài liệu tài liệu tập huấnnăng sống

Tài liệu tài liệu tập huấn kĩ năng sống
... Tên KNS cần bổ sung KNS cần bớt Bài 5- Thực hành GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HS QUA MÔN KHOA HỌC TÌM HIỂU CÁC BÀI THỬ NGHIỆM TRONG TÀI LIỆU Mỗi cá nhân đọc -3 (theo lớp mà dạy) 2 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ... Bài 4GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HS QUA MÔN KHOA HỌC I KHẢ NĂNG GD KNS QUA MÔN KHOA HỌC: II XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG GD KNS QUA ... tin công dụng chất dẽo + KN bình luận việc sử dụng vật liệu - Tiến hành: Tổ chức cá nhân * HĐ 3: Luyện tập thực hành: - MT: KN lựa chọn vật liệu thích hợp với tình / yêu cầu đưa - Tiến hành: Trò...
 • 11
 • 223
 • 2

Bài soạn TÀI LIỆU TẬP HUẤNNĂNG SỐNG

Bài soạn TÀI LIỆU TẬP HUẤN KĨ NĂNG SỐNG
... kó tư phê phán Thực hành soạn giáo án Trong thời gian 40 phút nhóm tiến hành soạn giáo án (1hoạt động thống soạn hoạt động với nhóm bạn) theo phân công sau: *Nhóm 1,4: soạn 13“ Công việc nhà”; ... **Nhóm 2,5: soạn 16“Thực hành : Giữ trường học sạch, đẹp”; lớp 2/ trang 38 ***Nhóm 3,6: soạn 47“Hoa”; lớp 3/ trang 90 Khi tiến hành nhận xét, cần nhận xét theo tiêu chí sau : + Bài soạn đảm bảo ... tiêu chí sau : + Bài soạn đảm bảo mục tiêu giáo dục kỹ sống cho học sinh chưa? + Trong hoạt động có làm rõ kỹ sống mà mục tiêu đề chưa? + Bài soạn vận dụng kỹ thuật dạy học nào? ...
 • 8
 • 268
 • 0

Tai lieu tap huan ky nang powerpoint

Tai lieu tap huan ky nang powerpoint
... các bài tập thực hành - Thư viện hình ảnh, âm Giới thiệu PowerPoint: Khởi động PowerPoint - Vào Start  Programs  Microsoft PowerPoint - - Điều chỉnh số cấu hình (zoom, options) Zoom (phóng ... Học phần IV: Trình chiếu với MS -PowerPoint Mục tiêu Hoàn thành học phần này, học viên biết: - thao tác MS PowerPoint - xây dựng cấu trúc trình chiếu - sử dụng hình ... đằng sau Slide thời (có thể chọn số theo Slide) Other PowerPoint Presentation: Nút liên kết lấy liệu phiên trình bày khác chương trình PowerPoint Other File: Nút liên kết lấy liệu files chương...
 • 15
 • 269
 • 2

TÀI LIỆU TẬP HUẤN-KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

TÀI LIỆU TẬP HUẤN-KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN
... tuyến…) - Đàm phán đoàn - Đàm phán theo nhóm chuyên viên - Đàm phán công khai - Đàm phán bí mật… 1.4 Các nhân tố cấu thành đàm phán 1.4.1 Mối quan hệ bên tham gia đàm phán - Thỏa thuận sau đàm phán ... sản phẩm cuối Bố cục tài liệu Đề cương tài liệu học tập Tập huấn kỹ đàm phán công tác đối ngoại gồm nội dung chính: Chương1: Giới thiệu chung đàm phán Chương 2: Các kỹ đàm phán quan trọng Chương ... 1.3 Đàm phán loại hình đàm phán 16 1.3.1 Định nghĩa đàm phán 16 1.3.1.1 Sự khác giao tiếp đàm phán 16 1.3.1.2 Bản chất đàm phán 16 1.3.1.3 Định nghĩa đàm phán...
 • 70
 • 281
 • 1

Tài liệu tập huấn Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản 5

Tài liệu tập huấn Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản 5
... programming 110 Dữ liệu Khai phá liệu Cấu trúc liệu Kiểu liệu Kho liệu sở liệu (viết tắt: csdl) Lập trình dòng liệu (như chiết tính (bảng tính) hay spreadsheet) (sắp xếp liệu) từ lên Lập trình ... viết, nguồn xuất bản, sự cập nhật thông tin (ngày tháng cập nhật cuối cùng) ý kiến chủ quan trang (Trích dẫn sửa đổi từ Tài liệu: Tìm kiếm thông tin Internet: Tài liệu cho học ... www.diadiem.com - Cổng thông tin (gateway), danh mục theo chủ đề (subject directory) Cổng thông tin cung cấp các thông tin cuyên biệt về một lĩnh vực cụ thể, thường có công cụ tìm kiếm...
 • 12
 • 258
 • 0

Tài liệu tập huấn Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản 4

Tài liệu tập huấn Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản 4
... Select để chọn tập tin cần cắt (chỉ cắt tập tin AVI) Tài liệu tập huấn kỹ CNTT_ VVOB- 2009 Nhấn nút Add để chọn tập tin cần nối (chỉ nối tập tin MPEG) Dùng chuột rê thả tập tin theo thứ tự ... Joiner - Dùng để nối nhiều tập tin video MPEG thành tập - file cài đặt: sfjsetup.exe - website: http://www.peretek.com 88 Chọn thư mục chứa tập tin cần nối (chỉ nối tập tin MPEG) 89 Tài liệu tập ... nút Up Down để thay đổi thứ tự tập tin Chọn tập tin cần nối Chọn mục Enable để xem trước Đặt tên cho tập tin (phần mở rộng mặc định mpg) Nhấn nút Join để nối Các kỹ khác Quản lý in ấn Xem trang...
 • 12
 • 186
 • 0

Tài liệu tập huấn Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản 3

Tài liệu tập huấn Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản 3
... phần V: Thông tin truyền thông Mục tiêu Hoàn thành học phần này, học viên biết: - Hiểu khái niệm liên quan đến Internet - Cách tìm kiếm thông tin Internet - Gửi nhận tin nhắn, tài liệu qua ... 2009 -Web hosting Web Hosting nơi lưu trữ tất trang Web, thông tin, liệu, hình ảnh Website máy chủ Internet Web Hosting đồng thời nơi diễn tất hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin Website ... trojan… truy vào đĩa cứng bạn Tuy nhiên thu thập nhiều thông tin cá nhân bạn, thông tin mà bạn cung cấp cho trang web, chẳng hạn thông tin thẻ tín dụng bạn chứa cookie bạn cho phép nhớ theo kiểu...
 • 12
 • 189
 • 0

Tài liệu tập huấn Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản 2

Tài liệu tập huấn Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản 2
... =10+5 *2, kết 20 =(10+5) *2, kết 30 42 Cách nhập công thức vào ô Nháy đúp chuột chọn ô Nhập kí tự =, sau nhập nội dung công thức Nhấn phím Enter để kết thúc thực tính toán công thức =4x7 Phép toán công ... định dạng lại ô chứa liệu Công thức sử dụng liệu địa ô chứa công thức khác Sửa lỗi cách thay đổi công thức #DIV/0! Lỗi xảy chia số cho mẫu số phép tính ô liệu Sửa lỗi cách nhập công thức khác #NAME ... More… Trên ô Formatting of selected text, chọn Modify: - Cách 2: Hoặc vào Format Style and Formatting… - Trên hình xuất panel Style and Formatting bên phải, chọn Heading1: 26 27 Tài liệu tập...
 • 12
 • 195
 • 0

Tài liệu tập huấn Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản 1

Tài liệu tập huấn Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản 1
... dạng loại tập tin thông dụng Bung tập tin nén vào thư mục Tập tin ảnh: JPG, BMP, PNG, GIF Tập tin văn bản: doc, txt Tập tin liệu tính: xlx Tập tin âm thanh: MP3, WMA, ASF, OGG, FLAC Tập tin video: ... tin 10 Nhận dạng loại tập tin thông dụng 10 Học phần I: Sử dụng máy tính tập tin Nén tập tin thư mục 11 Học phần II: Microsoft Word 14 Bung tập tin nén vào thư mục 11 Học phần III: Microsoft ... VVOB Việt Nam thấy tập huấn kỹ tin học điều cần thiết điểm khởi đầu giúp quý vị giáo viên tự tin dấn thân vào trình ứng dụng Công nghệ thông tin giảng dạy Chúng hi vọng rằng, tài liệu (được thiết...
 • 12
 • 390
 • 0

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KỸ NĂNG ĐÀO TẠO CƠ BẢN

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KỸ NĂNG ĐÀO TẠO CƠ BẢN
... thành kỹ năng, kỹ xảo (kỹ tâm động cơ) họat động nghề nghiệp Nhiệm vụ dạy thực hành - Hoàn thiện vận dụng hiểu biết kỹ thuật - Hình thành rèn luyện kỹ kỹ xảo lao động - Hình thành phát triển tư kỹ ... nhiều kỹ năng, phận, có mối quan hệ mật thiết với nhau: - Kỹ xác định mục tiêu giảng - Kỹ xác định nội dung cấu trúc giảng - Kỹ xác định nguồn gốc thông tin phục vụ cho hoạt động dạy học (tài liệu ... cứu tập luyện, tập huấn kiến thức chuyên môn lẫn kỹ giảng dạy kỹ sống Thực tế cho thấy người có thâm niên giảng dạy, có kinh nghiệm giảng dạy thường học viên hứng khởi tiếp nhận thông tin học tập...
 • 50
 • 55
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tập huấn kỹ năng truyền thôngtài liệu tập huấn giá trị sống kỹ năng sốngtài liệu tập huấn giá trị sống và kỹ năng sốngchương trình tập huấn kỹ năng sốngkế hoạch tập huấn kỹ năng sốngtập huấn kỹ năng sốngtài liệu tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợntài liệu giáo dục kỹ năng sốngtài liệu rèn luyện kỹ năng sống cho học sinhtài liệu giáo dục kỹ năng sống ở tiểu họctài liệu giáo dục kỹ năng sống tiểu họckế hoạch tập huấn kỹ năng sống cho học sinhtài liệu giáo dục kỹ năng sống lớp 5tài liệu giáo dục kỹ năng sống lớp 2tài liệu giáo dục kỹ năng sống môn sinh họcTheme teaching english effectively by using english video clips and photos to tenth grade studentsTwo issues in assessment of high school students performance in englishĐề thi viết thi công chức chuyên ngành văn phòng có đáp ánUsing some brainstorming techniques and outlining to improve writing skills for 12th form non english majors at lam son gifted high schoolUsing role play in teaching english for 10 th graders at nghi son high schoolUSING ROLE PLAY IN TEACHING SPEAKING SKILL AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLImage Fusion: Principles, Methods, and ApplicationsChương III. §1. Góc ở tâm. Số đo cungUsing role play technique to improve the students speaking skill at thuong xuan 2 high schoolUsing some positive teaching techniques to teach life skills effectively through some integrated reading topics for theUSING SOME TECHNIQUES TO TEACH VOCABULARY EFFE CTIVELY TO GRADE 12 STUDENTS AT LE VIET TAO HIGH SCHOOLUSING WHILE READING TECHNIQUES TO IMPROVE READING COMPREHENSION FOR THE 11TH FORM STUDENTS AT HAM RONG HIGH SCHOOLWarm up listening part by using english songsChương I. §9. Hình chữ nhậtThe effectiveness of using language games in teaching speaking to the 10th form students at thong nhat high schoolThe knowledge related toto have verb in eng lishThe simplest method of teaching consonants in english textbook basic class 10 boards helps students pronounce correctlyTHU hút vốn đầu tư tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN bố TRẠCH, QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH