LY THUYET HUU CO DAI HOC 0712 CO DAP AN

TỔNG HỢP 100 CÂU THUYẾT HÓA ĐÁP ÁN( luyện thi đại học )

TỔNG HỢP 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA CÓ ĐÁP ÁN( luyện thi đại học )
... Co 2+ (kh ) (oxi hóa) Zn + Co2+ → (oxi hóa) (kh ) ⇒ Zn2+ + Co Zn 2+ Co Zn Ni 2+ ; Ni Co 2+ Co (kh ) (oxi hóa) (oxi hóa) (kh ) ⇒ ; (Phản ứng xảy theo chiều tạo chất oxi hóa khử yếu hơn) Câu 27: ... CO (k) + Cl2 (k) ∆H = +113 kJ (thu nhiệt) B CO (k) + H2O (k) ⇄ CO2 (k) + H2 (k) ∆H = –41,8 kJ (tỏa nhiệt) C 2SO3 (k) ⇄ 2SO2 (k) + O2 (k) ∆H = +192 kJ (thu nhiệt) D 4HCl(k) + O2(k) ⇄ 2H2O(k) +2Cl2 ... CO2 (T) NH4Cl + NaAlO2 + H2O → NH3 + Al(OH)3 + NaCl Phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ ? A (X) (Z) C (X) (Y) B (Y) (T) D (X), (Y), (Z) (T) 44.Chọn D A H2O + H2O ⇄ OH- + H3O+ (a) (b) B NH3...
 • 18
 • 517
 • 0

đề ôn thuyết 2(có đáp an

đề ôn lý thuyết 2(có đáp an
... hai đều tan nhiều nước C Glixin có nhiệt độ nóng chảy thấp etylamin Glixin tan ít còn etylamin tan nhiều nước D Cả hai đều có nhiệt độ nóng chảy thấp và đều ít tan nước ... AgNO3/NH3 Câu 12: Các phát biểu sau liên quan đến gluxit, phát biểu nào sai Khác với glucozơ (chứa nhóm andehit), fructozơ (chứa nhóm xeton) không cho phản ứng tráng gương Saccarozơ ... độ tan nước của etylamin và glixin NH2 - CH2 - COOH A Glixin có nhiệt độ nóng chảy cao nhiều so với etylamin, cả hai tan nước B Hai chất có nhiệt độ nóng chảy gần ngang vì...
 • 4
 • 205
 • 2

đề ôn thuyết 3 (có đáp án)

đề ôn lý thuyết 3 (có đáp án)
... NH4HCO3, (3) Na2CO3, (4) HCl B (1) Na2CO3, (2) NH4HCO3, (3) CaCl2, (4) HCl C (1) Na2CO3, (2) HCl, (3) CaCl2, (4) NH4HCO3 D (1) HCl, (2) Na2CO3, (3) NH4HCO3, (4) CaCl2 Câu 12: Khi hoà tan AlCl3 nước, ... được đánh số 1, 2, 3, chứa các chất sau: Na2CO3, CaCl2, HCl, NH4HCO3 Lấy ống nghiệm số (1) đổ vào ống nghiệm số (3) thấy có kết tủa, lấy ống nghiệm số (3) đổ vào ống nghiệm ... glixerin, HCOOH, CH3HO và C2H5OH bằng: A Quỳ tím, dung dịch AgNO3/NH3, Cu(OH)2 B Hỗn hợp [CuSO4 + NaOH (dư, t0)] C [Cu(OH)2 + NaOH (t0)] D Tất cả đều đúng Đáp Án: 1A - 2B - 3C - 4D - 5C...
 • 3
 • 232
 • 1

câu hỏi thuyết marketing đáp án

câu hỏi lý thuyết marketing có đáp án
... thuận D Tất phương án Câu Thị trường gi ? A Là tập hợp người mua hang có B Là tập hợp người bán hang có C Là tập hợp người sản xuất có D Tất phương án Đ/a A Câu 10 Câu 10 Marketing ? A ... kiểm tra C Là trình phân tích ,quản kiểm tra D Cả a b Đ/a a Câu ND quản marketing gồm A Quản trạng cầu B Quản loại hình chiến lược hẹ thống marketing hỗn hợp C Quan niêm quản ... quản Marketing D Tất phương án Câu Theo Philip Kotler quan niệm tạo sở cho trình quản Marketing DN A3 B4 C5 D6 Đ/a c Câu Theo Philip Kotler quan niệm tạo sở cho trình quản Marketing...
 • 29
 • 430
 • 0

trắc nghiệm ôn tập thi nghề thuyết word ( đáp án )_1

trắc nghiệm ôn tập thi nghề lý thuyết word ( có đáp án )_1
... Trong Word ta mở nhiều tập tin, để làm việc với tập tin mở ta chọn: a) Window/ Tên tập tin c) Tools/ Tên tập tin b) File/ Tên tập tin d) Edit/ Tên tập tin 18 Trong Word nút lệnh dùng để: a) Tạo tập ... thay đổi thi t đặt mục Indentation b) Chọn Format/ Tabs c) Chọn Format/ Spacing thay đổi thi t đặt mục Indentation d) Chọn nút Paragraph Spacing công cụ 10 Muốn hiển thị công cụ định dạng (Formatting) ... để chép tập tin chọn, ta thực cách sau đây: d Không câu 40 Trong Windows Explorer, để xóa tập tin hay thư mục, ta thực hiện: a Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C b Click nút phải chuột vào tập tin...
 • 16
 • 2,745
 • 1

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Thuyết Word ( đáp án )_4 ppsx

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Lý Thuyết Word ( có đáp án )_4 ppsx
... chương trình  Chọn Bảng mã (Unicode) Kiểu gõ (Vni hay Telex) Khởi động MS Word (Chọn Font: Time New Roman; Size: 12), không tìm thấy word vào Star -> Run -> Gõ winword.exe Đổi đơn vị thước đo: ... màu cho bảng (Format / Border and Shading…) Gõ văn (Ctrl + S) Chèn kí tự đặc biệt (Insert \ Symbol) – Nếu Định dạng kí tự ( ậm, nghiêng, gạch chân, …) Định dạng chia cột (Nếu có) – Ctrl + ... dung (font Arial, in đậm)  Text Wrapping: Square  Tạo chữ 3D (Nếu có)  Chọn biểu tượng 3-D Style công cụ Drawing: chọn kiểu 3-D (3 -D Style 1)  Ctrl + S Sử dụng AutoShapes công cụ Drawing (Nếu...
 • 15
 • 520
 • 2

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Thuyết Word ( đáp án )_3 pot

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Lý Thuyết Word ( có đáp án )_3 pot
... gõ: a =Round(Average(A1:A4)*2,0)/2 b =Round(2*Sum(A1:A4)/4,0)/2 c =Round(2*(A1+A2+A3+A4)/4,0)/2 d Cả câu 22 Ô A1 giá trị số 6.66 ô A2 giá trị số 3.33 Công thức =Round(A1,1) – Int(A2) cho kết ... Cho biết công thức ô D5 a) =OR(VALUE(RIGHT(B3,2))>20, INT(C3/100)>1) b) =AND(LEFT(B3,1)=”A”, ROUND(C3,1)>118.4) c) Cả A B d) Cả A B 39 Trong Excel cho biết kết công thức sau: = MID(“X3Y2Z1”, ... số 789 Công thức =C1&C2&C3 cho kết quả: a) 1368 c) Một kết khác b) 123456789d) Báo lỗi 27 Ô A2 gán chuỗi “1213A4” (không cặp dấu “”), tìm kết ô E2 ô chứa công thức =VALUE(RIGHT(A2,1)):...
 • 12
 • 713
 • 9

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Thuyết Word ( đáp án )_2 potx

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Lý Thuyết Word ( có đáp án )_2 potx
... Về đầu dòng (cuối dòng) (End) PageUp (PageDown) Lên (xuống) trang hình Ctrl + Home Về đầu văn (cuối văn bản) (Ctrl + End) Ctrl + PageUp Về đầu trang trước (Về đầu trang tiếp theo) (Ctrl + PageDown) ... dòng (cuối dòng) Chọn từ vị trí trỏ đến cuối đoạn văn ( ầu đoạn văn) Shift +  (Shift + ) Ctrl + Shift + Home (Ctrl + Shift + End) Chọn đến dòng (ngay trên) Chọn từ vị trí trỏ đến đầu văn (cuối ... Shift +  (Shift Chọn ký tự bên phải (bên trái) + ) Ctrl + Shift +  (Ctrl + Shift + ) Shift + Home (Shift + End) Ctrl + Shift +  (Ctrl + Shift + ) Chọn từ vị trí trỏ đến cuối từ ( ầu từ)...
 • 10
 • 293
 • 3

CÂU HỎI THUYẾT ESTE co dap an

CÂU HỎI LÝ THUYẾT ESTE co dap an
... thu ancol etylic,CTCT C4H8O2 là: A C3H7COOH B CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 D C2H5COOCH3 Câu 30 Các este có công thức C4H6O2 tạo từ axit ancol tương ứng có công thức cấu tạo nào? A CH2=CH-COO-CH3; CH3COO-CH=CH2; ... chất sau đây? A Axit B Este C An ehit D Ancol Câu 34 X este tạo từ axit no đ/c ancol no đ/c Đốt cháy hoàn toàn mol X thu mol CO Hãy cho biết có este thoả mãn? A B C D Câu 35 Este X không tác dụng ... CH3COO-CH=CH2; H-COO-CH2-CH=CH2; H-COO-CH=CH- CH3 H-COO- C(CH3)=CH2 B CH2=CH-COO-CH3; CH3COO-CH= CH2; H- COO- CH2-CH= CH2; H-COO- CH=CH- CH3 C CH2=CH-COO-CH3; H- COO- CH2-CH= CH2 D CH2=CH-COO-CH3; CH3COO-CH=...
 • 2
 • 1,003
 • 44

trắc nghiệm thuyết 12 đáp án

trắc nghiệm lý thuyết 12 có đáp án
... T n s c a sóng ánh sáng B Môi trư ng truy n ánh sáng C Các bư c sóng ánh sáng l n môi trư ng truy n ánh sáng D Bư c sóng c a 12 Trư ng h p sau ñây x y hi n tư ng tán s c ánh sáng: A Tia t i ... lăng kính ñ i v i ánh sáng ñơn s c khác gi ng C Ánh sáng tr c t p h p c a vô s ánh sáng ñơn s c khác màu bi n thiên liên t c t ñ ñ n tím D Ánh sáng ñơn s c ánh sáng không b tán s c ñi qua lăng ... thích t t C Ánh sáng phát hi n tư ng lân quang t n t i lâu sau ánh sáng kích thích t t, ánh sáng huỳnh quang t t D Ánh sáng phát hi n tư ng lân quang ánh sáng huỳnh quang t t ánh sáng kích thích...
 • 41
 • 235
 • 0

50 cau hoi trac nghiem ly thuyet este co dap an

50 cau hoi trac nghiem ly thuyet este co dap an
... mạch C gốc ancol => đồng phân Gốc ancol chứa C bậc mang nối đôi=> chuyển thành andehit đồng phân axit cacboxylic + đồng phân este X,Y,Z là: CH3CH2CH2COOH, C2H5COOH, C2H5COONa Este no, đơn ... COONhiệt độ sôi theo thứ tự tăng dần là: este, ancol, axit cacboxylic este k có lk H, ancol axit cacboxylic có lk H, lk H axit mạnh lk H ancol CTTQ este no, đơn chức, mạch hở: C2H2nO2: n=2 HCOOCH3 ... tạo este phenol Este thủy phân xeton => gốc R ancol có C bậc mang nối đôi gắn trực tiếp với nhóm COODo sản phẩm có phản ứng tráng gương => este có gốc axit fomic gốc ancol có C bậc mang nối...
 • 6
 • 385
 • 4

LY THUYET HUU CO DAI HOC 0712 CO DAP AN

LY THUYET HUU CO DAI HOC 0712 CO DAP AN
... sang phải là: A CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO B CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH C CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO D HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO Câu 32: (CĐ12) Cho dãy chất: etan, etanol, etanal, ... trái sang phải là: A HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH B CH3COOH, HCOOH, (CH3)2CHCOOH C C6H5OH, CH3COOH, CH3CH2OH D CH3COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH Câu 3: (CĐ09)Cho chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); ... 13: (ĐHA10) Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic ancol Y tạo anken Đốt cháy số mol ancol lượng nước sinh từ ancol 5/3 lần lượng nước sinh từ ancol Ancol Ylà A CH3-CH2-CH(OH)-CH3 B CH3-CH2-CH2-OH C...
 • 9
 • 32
 • 0

THUYẾT HỮU 12 ÔN THI ĐẠI HỌC 2014

LÝ THUYẾT HỮU CƠ 12 ÔN THI ĐẠI HỌC 2014
... thành phần cấu tạo chứa chủ yếu gốc axit béo không no C Các chất béo nặng nước, không tan chất hữu xăng, bezen… D Các chất béo nhẹ nước , tan chât hữu xăng , bezen… Câu 19: Cho chất: axit propionic ... dd NaOH không tác dụng với Na A B C D Câu 31: Hai hợp chất hữu X, Y có công thức phân tử C3H6O2 Cả X Y tác dụng với Na; X tác dụng với NaHCO3 Y có khả tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu ... 76 (DH A-2009): Xà phòng hoá hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 dung dịch NaOH (dư), thu glixerol hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học) Công thức ba muối là: A CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa...
 • 20
 • 1,316
 • 19

Tong hop ly thuyet huu co va vo co luyen thi dai hoc cap toc

Tong hop ly thuyet huu co va vo co luyen thi dai hoc cap toc
... NaOH +CO2 → NaHCO3 2NaOH +CO2 → Na 2CO3 + H2O NaHCO3 mặn tan,lưỡng tính NaHCO3 +HCl→NaCl +CO2 +H2O NaHCO3+NaOH→Na 2CO3 +H2O Thuỷ phân NaHCO3+HOH+H 2CO3 Nhiệt phân 2NaHCO3 →Na 2CO3 +CO2 + HsO Na 2CO3 bột ... Gly−Gly−Val−Gly−Ala 43 B Gly−Ala−Gly−Gly−Val D Ala−Gly−Gly−Gly−Val Một đecapeptit có công thức Ala−Gly−Tyr−Trp−Ser−Lys−Gly−Leu−Met−Gly Khi thủy phân không hoàn toàn peptit thu tối đa tripeptit có chứa Gly ... mol Gly, mol Ala mol Val − Khi thủy phân không hoàn toàn X hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala−Gly, Gly−Ala tripepetit Gly−Gly−Val Trình tự α − amino axit X A Gly−Gly−Ala−Gly−Val C Gly−Gly−Val−Gly−Ala...
 • 48
 • 1,574
 • 42

bài tập thuyết hữu đại học đáp án

bài tập lý thuyết hữu cơ đại học có đáp án
... HOCH2CHO LÝ THUYẾT HỮU CƠ LTĐH Cô Vỹ: 0932.546.381 Câu 38 : (CĐ09) Hai hợp chất hữu X, Y công thức phân tử C3H6O2 Cả X Y tác dụng với Na; X tác dụng với NaHCO3 Y khả tham gia phản ứng tráng ... thành phần hợp chất hữu thiết phải cacbon (c) Liên kết hóa học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hóa trị (d) Những hợp chất hữu khác phân tử khối đồng phân (e) Phản ứng hữu thường xảy nhanh ... X công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken đồng phân (tính đồng phân hình học) Công thức cấu tạo thu gọn X D CH3CH(CH3)CH2OH A (CH3)3COH B CH3OCH2CH2CH3 C CH3CH(OH)CH2CH3 LÝ THUYẾT HỮU CƠ...
 • 9
 • 413
 • 10

Xem thêm