on tap nang cao hoa hoc phan cau tao nguyen tu 53500

on tap nang cao hoa hoc phan cau tao nguyen tu 53500

on tap nang cao hoa hoc phan cau tao nguyen tu 53500
... lại khe rỗng cầu Cho MAu = 196,97 Bài 2: Bán kính nguyên tử hidro xấp xỉ 0,053nm Còn bán kính proton 1,5.10 -15m Tính tỉ lệ thể tích toàn nguyên tử hidro với thể tích hạt nhân Bài 3: Coi nguyên ... Nguyên tử nhôm có bán kính 1,43 Ao có nguyên tử khối 27 a Tính khối lượng riêng nguyên tử Al ? b Trong thực tế thể tích thật chiếm nguyên tử 74% tinh thể, lại khe trống Định khối lượng riêng Al ? ... Bài 3: Nguyên tố A khí hiếm, nguyên tử có phân lớp 3p Nguyên tử nguyên tố B có phân lớp 4s a Trong nguyên tố A, B: nguyên tố kim loại, nguyên tố phi kim ? b Xác định cấu hình e A, B cho biết...
 • 2
 • 50
 • 0

Bài tập hóa học phần cấu tạo nguyên tử potx

Bài tập hóa học phần cấu tạo nguyên tử potx
... electron nguyên tử X là: A: 65 B: 64 C: 65 D: 64 Bài 17: Một nguyên tử cấu hình electron lớp 4s 1, nguyên tử thuộc nguyên tố hoá học sau đây? A: Cu, Cr, K B: K, Ca, Cu C: Cr, K, Ca D: Cu, Mg, K Bài ... electron nguyên tử nguyên tố 40 Biết số hạt nơtron lớn số hạt proton Cho biết nguyên tố thuộc loại nguyên tố nào? A: Nguyên tố s B: Nguyên tố p C: Nguyên tố d D: Nguyên tố f Bài 19: Ion sau cấu hình ... cho nguyên tố hoá học 2: Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy có proton 3: Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy có notron 4: Chỉ có nguyên tử oxy có electron A:1,3; B:3,4; C:3; D:4; E:Tất Bài 23: Xét nguyên...
 • 3
 • 1,155
 • 16

Trắc nghiệm hóa học - Phần cấu tạo nguyên tử

Trắc nghiệm hóa học - Phần cấu tạo nguyên tử
... 24 Xét nguyên t mà nguyên t có l p electron l p M S nguyên t mà nguyên t c a có electron ñ c thân : A B C D 25 Có nguyên t hoá h c mà nguyên t c a có l p l p N ? A B C 18 D 32 26 Cho nguyên t ... hàm lư ng % s nguyên t tương ng 16O (99,757%), 17 O (0,038%), 18O (0,205%) N u l y nguyên t kh i b ng s kh i nguyên t kh i trung bình c a O b ng A 16,0 B 16,2 C 17,0 D 18,0 13 Nguyên t kh i trung ... 20 Cho nguyên t R có t ng s h t 115, h t mang ñi n nhi u h t không mang ñi n 25 h t C u hình electron nguyên t c a R A [Ne] 3s2 3p3 B [Ne] 3s2 3p5 C [Ar] 3d10 4s2 D [Ar] 3d10 4s2 4p5 21 Nguyên...
 • 4
 • 313
 • 5

SKKN xây dựng và sử dụng e book hỗ trợ học sinh tự học phần câu tạo nguyên tử (chương 1 – hóa học 10 nâng cao)

SKKN xây dựng và sử dụng e book hỗ trợ học sinh tự học phần câu tạo nguyên tử (chương 1 – hóa học 10  nâng cao)
... học tập, tăng cường khả tự học HS CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG E BOOK HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CHƯƠNG HÓA HỌC LỚP 10 Nâng cao 2 .1 Cấu trúc nội dung e book hóa học 10 , ... (Chương 1, hóa học 10 Nâng cao) 2.2 .1 Các hình thức sử dụng E- book hỗ trợ học sinh tự học Có thể sử dụng e book hướng dẫn học sinh tự học theo số hình thức sau: Hình thức 1: Học sinh nghe giảng ... PPDH theo hướng phát triển lực, tăng cường khả tự học cho HS Vì thế, định chọn đề tài: Xây dựng sử dụng e- book hỗ trợ học sinh tự học phần Câu tạo nguyên tử (Chương Hóa học 10 - Nâng cao) ”...
 • 22
 • 212
 • 0

xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học phần cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học – chương trình trung học phổ thông chuyên

xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học phần cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học – chương trình trung học phổ thông chuyên
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM Trịnh Lê Hồng Phương XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TR DẠY VÀ HỌC PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH ... tài “XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC PHẦN CẤU TẠO NGUN TỬ VÀ HỆ THỐNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG CHUN” Mục đích nghiên cứu Thiết kế HLĐT phần Cấu ... pháp học tập rõ ràng có đánh giá kết việc tự học CHƯƠNG XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ PHẦN CẤU TẠO NGUN TỬ VÀ HỆ THỐNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC - CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUN 2.1 Tổng quan phần Cấu tạo...
 • 147
 • 466
 • 1

Bài giảng định luật tuần hòan, hệ thống tuần hòan các nguyên tố hóa họccấu tạo nguyên tử

Bài giảng định luật tuần hòan, hệ thống tuần hòan các nguyên tố hóa học và cấu tạo nguyên tử
... tử nguyên tố Định luật tuần hòan đại: Tính chất đơn chất dạng tính chất hợp chất nguyên tố hóa học phụ thuộc tuần hòan vào điện tích hạt nhân nguyên tử nguyên tố Chương 02 2.2 Hệ thống tuần hòan ... Chương 02 2.2 Hệ thống tuần hòan nguyên tố hóa học cấu trúc electron nguyên tử Chương 02 2.2.1 Cấu trúc bảng hệ thống tuần hòan nguyên tố hóa học Các nhóm nguyên tố xếp theo cột dọc có số thứ ... 4s1 Chương 02 2.3 Cấu trúc hệ thống tuần hòan ánh sáng cấu tạo nguyên tử 2.3.1 Chu kỳ • Chu kỳ dãy liên tục nguyên tố, nguyên tố s, kết thúc nguyên tố p, nguyên tố nguyên tố d, f • Số thứ tự...
 • 31
 • 506
 • 0

HÓA HỌC THPT - CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

HÓA HỌC THPT - CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
... hoá học, nguyên tố X thuộc A chu kì 4, nhóm VIIIB B chu kì 4, nhóm VIIIA C chu kì 3, nhóm VIB D chu kì 4, nhóm IIA Câu 18 Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, nguyên tố X nhóm IIA, nguyên tố ... Câu 15 (ĐH - KA – 2007) Anion X- cation Y2+ có cấu hình electron lớp 3s23p6 Vị trí nguyên tố bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học là: A X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm ... (ĐH - KB – 2012) Phát biểu sau sai? A Nguyên tử kim loại thường có 1, electron lớp B Các nhóm A bao gồm nguyên tố s nguyên tố p C Trong chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ bán kính nguyên tử...
 • 88
 • 124
 • 0

Liên kết hóa họccấu tạo nguyên tử

Liên kết hóa học và cấu tạo nguyên tử
... OXH nguyên tử trung tâm - số liên kết σ  +Giữa hai nguyên tử tạo thành mối liên kết cộng hoá trò (liên kết đơn ) 2,3 liên kết cộng hoá trò (liên kết bội 2,3) Nếu liên kết đơn liên kết phải liên ... phải liên kết σ Nếu liên kết kép liên kết σ, liên kết π Nếu liên kết ba gồm liên kết σ hai liên kết π Sự có mặt liên kết π làm tăng mật độ electron đường nối hạt nhân làm tăng độ bền liên kết rút ... biết kết tương tác (có hình thành liên kết hoá học hay không) mà đặc điểm liên kết cấu tạo phân tử có hình thành phân tử Các l oạ i l i ên kết hoá họ c * Liên kết cộng hoá trò * Liên kết ion * Liên...
 • 22
 • 60
 • 0

Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập cơ bản và nâng cao về phầnCấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học

Xây dựng hệ thống lí thuyết, bài tập cơ bản và nâng cao về phần “ Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học
... loi nh hc sinh d nm bt v ghi nhớ Tổng quát tập Hóa học Bài tập tổng hợp Bài tập đơn giản Bài tập định tính Nghiên cứu tài liệu Bài tập định lượng Bài tập định tính có nội dung thực nghiệm Hoàn ... hc, bờn cnh ký hiu thng dựng, ngi ta cũn ghi cỏc ch dn sau: hay hay Trong ú: X l ký hiu nguyờn t, Z l s hiu nguyờn t, A l s Trong đó: X ký hiệu nguyên tử, Z số hiệu nguyên tử, A số khối Vớ dụ: cho ... chun b tt h thng lớ thuyt c bn nờn cng cha xõy dng c mt h thng bi nõng cao v chuyờn sõu phự hp vi nng khiu t ca cỏc em Xõy dựng mt h thng lớ thuyt, bi húa hc c bn v chuyờn sõu tng mt giỏo viờn...
 • 131
 • 275
 • 0

phát triển năng lực duy cho học sinh lớp 10 chuyên hoá qua hệ thống bài tập phần cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học ở trường trung học phổ thông

phát triển năng lực tư duy cho học sinh lớp 10 chuyên hoá qua hệ thống bài tập phần cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học ở trường trung học phổ thông
... để tạo tảng kiến thức HS bước chân vào trường THPT phát triển khả HS chuyên Hoá chọn đề tài: "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH LỚP 10 CHUYÊN HOÁ QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN ... NGUYÊN TỬ VÀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG " Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống lý thuyết, tập nâng cao phần CTNT LKHH để phát triển cho HS chuyên Hoá trường THPT thông qua ... BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HS CHUYÊN HOÁ THÔNG QUA HTBT PHẦN CTNT VÀ LKHH 2.1 Cơ sở lựa chọn xây dựng HTBT phần CTNT LKHH nhằm phát triển lực HS 2.1.1 Hệ thống kiến thức phần CTNT...
 • 87
 • 2,242
 • 1

Tổng hợp bài tập nâng cao hoa học 10 ôn thi học sinh giỏi

Tổng hợp bài tập nâng cao hoa học 10 ôn thi học sinh giỏi
... B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 153 C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 157 D ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 164 Chương NGUYÊN TỬ A BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI 1.1 Vì từ ý tưởng ... 0, 34  38 100  0, 06 100  XA 99,  39, 98 100 XA = 40 1.16 Hướng dẫn: Ta có a) Nguyên tử khối trung bình Mg A Mg  24 78,6 10, 1 11,3  25  26  24,33 100 100 100 b) Giả sử hỗn hợp nói có ... phát triển khoa học kĩ thuật cuối kỉ XIX cho phép chế tạo thi t bị có độ chân không cao (p = 0,001mmHg), có huỳnh quang để quan sát đường tia không nhìn thấy mắt thường nguồn điện hiệu cao (15000V)...
 • 171
 • 68
 • 0

11 Dạng BÀI TẬP nâng cao HÓA HỌC 9 (MINH HỌA BẰNG ĐỀ THI HSGIỎI TP Quy Nhơn , Tỉnh BÌnh Định ) có đáp án

11 Dạng BÀI TẬP nâng cao HÓA HỌC 9 (MINH HỌA BẰNG ĐỀ THI HSGIỎI TP Quy Nhơn , Tỉnh BÌnh Định ) có đáp án
...  => m Fe(OH)x = (56 + 17x ). 0,1 Mà : < HS = 9, 05 : ( 5,6 + 1,7 x) < => 9, 05 < 5,6 + 1,7 x => x > ( 9, 05 – 5,6 ) : 1,7 = 2, 03 Chọn x = => HS % = ( 9, 05 : 1 0,7 ). 100% = 8 4,5 8% Bài tóan hiệu suất ... Bài tập : ống nghiệm đánh số thứ tự ( 1) , ( 2) , ( 3) , ( 4) , ống chứa dd sau : Na2CO3 , MgCl2 , HCl , KHCO3 Biết : Khi đổ ống (1)vào ống (3)thì thấy kết tủa Khi đổ ống (3)vào ống (4)thì ... a/Từ 1 1, 2g hh kim lọai ta thu 3 9, 6g hh muối => số mol Cl muối = ( 3 9, 6 – 1 1, 2): 3 5,5 = 0,8 mol Vây số mol HCl = 0,8 mol số mol H2 thu = 0,4 mol => VH2 = 0,4 .22.4 = 8 ,9 6 lít Bài giải b/Lấy 2 2,4 g...
 • 84
 • 2,907
 • 31

Tài liệu Bài tập nâng cao Hóa học pptx

Tài liệu Bài tập nâng cao Hóa học pptx
... tổng số hạt 40 a) Xác định số hiệu nguyên tử viết cấu hình e R b) Tính % theo khối lượng R oxit cao 4) A B hai nguyên tố thuộc phân nhóm hai chu kỳ nhỏ liên tiếp hệ thống tuần hoàn Tổng số p chúng ... electron với số nơtron Xác định vị trí viết cấu hình e C, D 5) Hòa tan hoàn toàn 5,85 (g) kim loại B hóa trị I vào nước thu 1,68 (l) khí (đkc) Xác định tên kim loại 6) Hòa tan hoàn toàn 6,85 (g) kim...
 • 2
 • 409
 • 2

ài tập liên kết hoá họccấu tạo phân tử

ài tập liên kết hoá học và cấu tạo phân tử
... Ngoài MO liên kết phản liên kết có MO không liên kết 4.27 Dựa theo thuyết ocbitan phân tử (MO) phân tử H2, H2- H22- phân tử liên kết bền nhất, phân tử thuận từ, phân tử không tồn (cho kết ... điểm cấu tạo là: a) b) c) d) Dạng góc, bậc liên kết 1,33, có liên kết π không đònh chỗ tâm Dạng góc, bậc liên kết 1,5, có liên kết π không đònh chỗ tâm Dạng tam giác, bậc liên kết 1, liên kết ... a) Liên kết cộng hóa trò đònh chỗ liên kết hai electron nhiều tâm b) Liên kết cộng hóa trò có tính phân cực mạnh c) Liên kết cộng hóa trò đònh chỗ liên kết hai electron hai tâm d) Trong liên kết...
 • 27
 • 1,329
 • 0

330 Bài tập nâng cao hóa học 9

330 Bài tập nâng cao hóa học 9
... trình hoá học Bài a Trình bày nguyên tắc nhận biết chất phơng pháp hoá học b Hãy nhận biết chất sau phơng pháp hoá học: Na2O, Al2O3, SiO2, Fe2O3 CaO Viết phơng trình hoá học sử dụng Bài Kẹp đoạn ... Chỉ dùng phơng pháp hóa học để thể nhận biết đợc kim loại Viết phơng trình hoá học minh họa Bài 94 Một hỗn hợp gồm chất sau: Fe, Cu, Ag, Fe 2O3 CuO Chỉ dùng phản ứng hóa học để tách riêng đợc ... mol AgNO3 gấp lần số mol CuSO4 0,3 = 0 ,9 mol Ta có: b = 70 - 65 ì + ì ì 0 ,9 0 ,9 108 = 205 ,9 (gam) Vậy khối lợng miếng Zn thứ hai tăng: 205 ,9 -70 =135 ,9 (gam) Bài 75 1) Gọi a số mol Mg b số mol MgO...
 • 158
 • 897
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng hlđt trong dạy và học phần cấu tạo nguyên tử và htth các nguyên tố hóa học ở trường thpt chuyênliên kết hóa học và cấu tạo nguyên tửbài tập nâng cao hóa học 12bài tập nâng cao hóa học 9bài tập nâng cao hóa học 10bài tập nâng cao hóa học 8sách bài tập nâng cao hóa học 9các bài tập nâng cao hóa học lớp 9bài tập nâng cao hóa học lớp 9bài tập nâng cao hóa học 10 có đáp ánbai tap nang cao hoa hoc 10một số bài tập nâng cao hóa học 9bài tập nâng cao hóa học lớp 8bài tập nâng cao hóa học 11bài tập nâng cao phần cấu tạo nguyên tửTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ cây