de thi thu thpt hoa hoc 12 71422

de thi thu thpt hoa hoc 12 71422

de thi thu thpt hoa hoc 12 71422
... thể khí Kết luận sau đúng: A Phản ứng thu n thu nhiệt tăng áp suất B Phản ứng thu n tỏa nhiệt giảm áp suất C Phản ứng thu n thu nhiệt giảm áp suất D Phản ứng thu n tỏa nhiệt tăng áp suất Câu 17: ... phản ứng cô cạn dung dịch thu 3x gam chất rắn Xác định x? A 11,36 gam B 17,04 gam C 12, 78 gam D 14,20 gam Câu 18: Cho 2-metylpropan-1,2-diol tác dụng với CuO đun nóng thu chất có CTPT sau đây? ... (A, B thu c chu kì liên tiếp bảng HTTH) tác dụng với dung dịch AgNO dư thu 43,05 gam kết tủa A, B là? A K Sr B Rb Ca C Na Ca D K Mg Câu 34: Lấy 4,6 gam Na cho tác dụng vừa đủ với C 2H5OH thu chất...
 • 4
 • 22
 • 0

Đề thi thử môn hóa Học lần 2 THPT Hàn Thuyên năm 2015 có đáp án

Đề thi thử môn hóa Học lần 2 THPT Hàn Thuyên năm 2015 có đáp án
... Thuyên ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 20 14 -20 15 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) http://www.bookgol.com Đề thi thử số (Đề thi gồm trang) Mã đề thi 1 32 ... Đáp án B nCO2 + nH2 O − 39, = −19, 9 12 12nCO2 + 2nH2 O = 3, 64 ⇒ nCO2 = 2nH2 O Câu 19 Lời giải Đáp án B nCaCl2 = 0.18 58, 72 − 0.18.111 = 0. 52 74.5 0.88.3 = = 0.12mol 22 mY = 83, 68 − 0.78. 32 ... LẦN I NĂM HỌC 20 14 -20 15 THPT Hàn Thuyên Đề thi thử số (Đề thi gồm trang) Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) http://www.bookgol.com Mã đề thi 1 32 LỜI GIẢI...
 • 13
 • 364
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 2
... Luyện Thi H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH(CH3)-COOH Nhận xét A Trong X có liên kết peptit B Trong X có liên kết peptit C X pentapeptit D Khi thủy phân X thu loại α-amino ... H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH(CH3)-COOH  Đáp án A  Chú ý :  Chỉ có α - aminoaxit có khả tạo liên kết peptit  Peptit có n mắt xích α - aminoaxit có (n-1) liên kết ... chất sau: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH; H2N-CH2-COOK; HCOOH; ClH3N-CH2-COOH  Đáp án B Câu 5: Bài giải : Thạch nhũ trình tạo kết tủa : Ca(HCO3) → CaCO3 + CO2 + H2O  Đáp án B  Nhận xét : - Phản ứng...
 • 27
 • 234
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 3
... H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH(CH3)-COOH  Đáp án A  Chú ý :  Chỉ có α - aminoaxit có khả tạo liên kết peptit  Peptit có n mắt xích α - aminoaxit có (n-1) liên ... làm mềm nước bình trên? A Na2CO3 B HCl C Ca(OH)2 D Na2SO4 Câu 20: Cho hợp chất hữu X có công thức: H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH(CH3)-COOH Nhận xét A Trong X có liên ... C2H12O4N2S  (CH3NH3)2SO4 - Muối amoni amin no với H2CO3 có hai dạng : + Muối axit CnH2n+3O3N Ví dụ : CTPT C2H7O3N  CH3NH3HCO3 + Muối trung hòa CnH2n+6O3N2 Ví dụ : CTPT C3H12O3N2 (CH3NH3)2CO3  Muối...
 • 28
 • 167
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 4
... mt thi gian thu c 19 ,44 gam kt ta v dung dch X cha mui Tỏch ly kt ta, thờm tip 8 ,4 gam bt st vo dung dch X, sau cỏcphn ng hon ton thu c 9,36 gam kt ta Giỏ tr ca m l: A 4, 8 gam B 4, 32 gam C 4, 64gam ... l: A 54, 66% B 45 ,55% C 36 ,44 % D 30,37% Cõu 33: Cht no sau õy khụng to kt ta cho vo dung dch AgNO3? A KBr B HCl C NaOH D H3PO4 Cõu 34: Cht hu c X no ch cha loi nhúm chc cú cụng thc phõn t C4H10Ox ... ng: OH- + HSO 3- SO3 2- + H2O Dung dch (3) xy phn ng: 3Fe2+ + 4H+ + NO 3- 3Fe3+ + NO + 2H2O Tuyt nh Luyn Húa Hc THPT Quc Gia 2015 Trang Dung dch (4) xy phn ng: Cu2+ + 2OH- Cu(OH)2 Dung dch (5)...
 • 26
 • 172
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 5
... Đỉnh Luyện Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 20 15 OH Trang Vậy có công thức thỏa mãn Đáp án C Câu 7: Giải: A HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH: Acid 2,3 – dihydroxi buthandioic B HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH: Acid ... phòng bọt làm chóng hư hỏng quần áo Đáp án A Câu 35: Giải: n G ly   37 , 75  , m o l, n V a l  35, 1  0, m ol 117 Đặt a, b số mol Ala-Val-Ala-Gly-Ala Val-Gly-Gly a  2b  0, ⇒ a  b  0, ... Đỉnh Luyện Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 20 15 Trang 14 NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl↑ D sai Nước Gia-ven clorua vôi không chứa nguyên tố P, K hay N để sản xuất phân bón hóa học Đáp án B Câu 26: Giải: ...
 • 20
 • 191
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 6

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 6
... phẩm khử = 1,28 + 63 .0, 06 – 188.0,02 – 18.0,03 = 0, 76 gam Vậy mddX = mCu + m dd HNO3 - msản phẩm khử = 12 ,6 +1,78 - 0, 76 = 13,12 gam ⇒ C%Cu(NO3)2 = = 28 ,66 % ⇒ Đáp án A Câu 19 Bài giải:    CH3CH2OH ... sợi dài mảnh - Có hai loại tơ : tơ thi n nhiên (có sẵn thi n nhiên tơ tằm, len, ) tơ hóa học (chế biến phương pháp hóa học) - hóa học chia thành hai nhóm : tơ nhân tạo tơ tổng hợp - Tơ nhân tạo ... ứng chiều  Đáp án A Câu 46 Bài giải: Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozo gồm : sợi Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2015 tơ axetat tơ visco 22 →Chọn D  Nhận xét : - Tơ polime thi n nhiên...
 • 24
 • 146
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 7

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 7
... (NO 3-) bị Al, Zn khử xuống tận NH3 8Al + 3NO 3- +5OH- + 2H2O → 8AlO 2- + 3NH3 4Zn + NO 3- + 7H2O → 4ZnO2 2- + NH3 + 2H2O Khi em nhớ kiến thức việc giải vô đơn giản sau: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Hóa Học THPT ... tỉ lệ số mol OH- với số mol CO2/SO2: n OH nCO   1→ / SO2 n 1 OH nCO n OH nCO Phản ứng tạo HCO 3-/ HSO 3-    → Phản ứng tạo (HCO 3-/ HSO 3- CO3 2-/ SO3 2-) / SO2  → Phản ứng tạo CO3 2-/ SO3 2- / SO2 ... dịch A Ag+ , Fe3+, H+, Br-, NO 3-, CO32B Ca2+, K+, Cu2+, OH- , ClC Na+, NH4+, Al3+, SO4 2-, OH-, ClD Na+, Mg2+, NH4+, Cl-; NO3Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2015 Câu 46 Từ anđehit no...
 • 24
 • 119
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 8

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 8
... →Chọn A Nhận xét: Nắm tính chất hóa học Câu 14 Bài giải: Số polime trùng ngưng là: tơ nilon-6 nilon-6,6 tơ enang →Chọn C Nhận xét: Tuyệt Đỉnh Luyện Đề THPT Quốc Gia 2015 11 Trùng ngưng trình kết ... Poliacrilonitrin chất không chứa liên kết pi (π) => Sai Poliacrilonitrin -CH2-CH(CN )-) n chứa nối ba nhóm -CN => Đáp án B Câu 38 Bài giải: Đáp án D  Các phản ứng tạo kết tủa là: Pb(NO 3)2 +H Zn(NO 3)2 ... o l) 18 x    0, y  y  X tri peptit gồm ala gly  Do X có công thức cấu tạo : Ala-Ala-Gly; Ala-Gly-Ala ; Gly-Ala-Ala →Chọn D Nhận xét: peptit mạch hở tạo thành từ n aminoaxit + (n-1)H2O...
 • 24
 • 114
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 9

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 9
... Bài giải:  Cr:  A r  3d 4s1 Đáp án D Nhận xét: - Nếu nguyên tử có cấu hình: (n-1)d4ns2→ (n-1)d5ns1 - Nếu nguyên tử có cấu hình: (n-1)d9ns2→ (n-1)d10ns1 Câu 29 Bài giải : Nhận thấy thí nghiệm ... chất nhóm anđehit -CHO (7) Sai Cấu trúc không phân nhánh, amilopectin phân nhánh (8) Sai Đều bị OXH –glucozơ Đáp án B Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2015 19 Câu 36 Bài giải : H2 : 0,075 ... Luyện Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2015  Đối với dạng toán cần phải nhớ đến thứ tự phản ứng cho H+ vào dung dịch chứa đồng thời CO3 2- HCO 3- việc tính toán đơn giản  Khi nhỏ từ từ dung dịch chứa H vào...
 • 26
 • 95
 • 0

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 10

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC THPT 2015 KÈM LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ - ĐỀ SỐ 10
... tổng số liên kết pi k = 2.2+3 = => b-c = 6a Đáp án D Nhận xét: Các bạn cần nhớ CT axit linoleic axit panmitic → số liên kết π X Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2015 21 Câu 42 Bài giải ... Bài giải : Cr:  A r  3d 4s1 Đáp án D Nhận xét: - Nếu nguyên tử có cấu hình: (n-1)d4ns2→ (n-1)d5ns1 - Nếu nguyên tử có cấu hình: (n-1)d9ns2→ (n-1)d10ns1 Câu 29 Bài giải : Nhận thấy thí nghiệm ... chất đề cho đặt vào ptrình để suy số mol chất đề hỏi => tính m 3) Áp dụng định luật tăng giảm khối lượng C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3Cl 93  Tăng 36,5 Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Hóa Học THPT Quốc Gia 2015...
 • 26
 • 76
 • 0

chuyên đh sư phạm đà lạt - đề thi thử môn hóa học thpt

chuyên đh sư phạm đà lạt - đề thi thử môn hóa học thpt
... isopentan tác dụng với Br2 (as) theo tỷ lệ mol 1: thu sản phẩm A 1-brom-2-metylbutan B 2-brom-2-metylbutan C 2-brom-3-metylbutan D 1-brom-3-metylbutan Câu 42: Trộn lẫn dung dịch có chứa 100 gam H3PO4 ... tủa trắng không tan, bọt khí bay Câu 37: Một peptit có công thức phân tử H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH(CH(CH3)2)-CONH-CH2COOH Khi thủy phân peptit X môi trường axit thu hỗn hợp amino axit, dipeptit, ... Fe2O3 có chất thể tính oxi hóa phản ứng hóa học (4) Trong hợp chất số oxi hóa nguyên tố khác (5) Trong hợp chất hữu thi t phải có C H có thêm O,N… (6) Axit HNO3 tính oxi hóa khử Số phát biểu : A.1...
 • 6
 • 269
 • 2

thpt trần phú thanh hóa - đề thi thử tn hóa học

thpt trần phú thanh hóa - đề thi thử tn hóa học
... (a-b)(b-c)        (a - b)(b - c)(a - c)  (a  c)3 (1) Ta có : 4(a2 + b2 + c2 - ab - bc - ca) = 2(a - c)2 + 2(a - b)2 + 2(b - c)2 2 2  2(a - c) + [(a - b) + (b - c)] = 2(a - c) + (a - ... WWW.VNMATH.COM SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Môn: TOÁN HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm ... đường thẳng x  1 tiệm cận đứng lim x 1 x  x 1 x  lim y  lim 0.5  Bảng biến thi n : x y' y -  + -1 || + + 0.5  ||  2 +Đồ thị:Đồ thị hàm số cắt trục Ox điểm A  ;     Đồ thị...
 • 7
 • 206
 • 0

thpt yên định 1 đề thi thử môn hóa học thpt quốc gia

thpt yên định 1 đề thi thử môn hóa học thpt quốc gia
... HẾT Trang 4/5 - Mã đề thi 13 2 TRƯỜNG THPT N ĐỊNH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MƠN HỐ - LẦN NĂM HỌC: 2 014 - 2 015 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 13 2 A C A A C B D D D B B ... D Trang 3/5 - Mã đề thi 13 2 Câu 41: Hỗn hợp khí X gồm 0 ,1 mol C2H2; 0,2 mol C2H4 0,3 mol H2 Đun nóng X với xúc tác Ni, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 11 Hỗn hợp Y phản ứng ... dung dịch NaOH 1M Giá trị V A 20 B 30 C 40 D 10 Câu 50: Cho 0 ,1 mol anđehit axetic tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu m gam Ag Giá trị m A 16 ,2 B 21, 6 C 5,4 D 10 ,8 - HẾT...
 • 5
 • 377
 • 0

Đề thi thử môn Hóa học lần 2 năm 2015 - Trường THPT Âu Lạc

Đề thi thử môn Hóa học lần 2 năm 2015 - Trường THPT Âu Lạc
... H2SO4 ñ c, nóng S trư ng h p x y ph n ng oxi hóa – kh Trang 3/5-Mã ñ 715 A B C Câu 24 Ph n ng sau ñây sai? A CO2 + Na2SiO3 + H2O  NaHCO3 + H2SiO3 → D t → B SiO2 + NaOH (ñ c)  Na2SiO3 + H2O ...  Na2SiO3 + H2 → t0 D SiO2 + HCl (ñ c)  SiCl4 + H2O → Câu 25 Ph n ng sau ñây ñúng? A Al + HNO3 (ñ c, ngu i) → Al(NO3)3 + N2O + H2O B Pb + HCl → PbCl2 + H2 C SiO2 + HCl (ñ c) → SiCl4 + H2O D ... → (2) KClO3  (1) P + O2  Pt, 8000C (3) NH3 + O2  → (4) CO2 + K2SiO3 + H2O → (5) (NH4)2CO + HCl → (6) F2 + NaOH → (7) KI + O3 + H2O → (8) P + CrO3 → S ph n ng t o khí A B C D Câu 12 Cho...
 • 5
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tuần 7. Người thầy cũTuần 7. Thời khoá biểuTuần 6. Mẩu giấy vụnTuần 8. Người mẹ hiềnThông tư 134 2016 TT-BTC Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hànhThông tư ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảoThông tư 33 2015 TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điệnThông tư ban hành chuẩn mực kiểm toán về kiểm toán quyết toán dự ánThông tư 34 2015 TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt NamThông tư 06 VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNNThông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.Thông tư về việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ hội cựu chiến binhBài 32. Mặt Trời và phương hướngThông tư 116 2015 TT-BTC quy định việc xây dựng hệ thống của cơ quan hành chínhThông tư 03 2015 TT-BKHĐT quy định việc lập hồ sơ mời thầu xây lắpThông tư bãi bỏ thông tư 39 về bảo vệ môi trường với chất thải rắnThông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính với kỳ thi olympic quốc tế 27Thông tư 21 2015 TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệThông tư 01 2016 TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.Thông tư 104 104 2015 TT-BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng quyết định 33 2014