de thi hoc ky 2 2013 2014 cua thay le ba thanh 64158

de thi hoc ky 2 2013 2014 cua thay le ba thanh 64158

de thi hoc ky 2 2013 2014 cua thay le ba thanh 64158
... loại không thuộc phương pháp nhiệt luyện? A 2Al + Cr2O3 → 2Cr + Al2O3 B CuO + H2 → Cu + H2O C 3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2 D Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu Câu 20 : Cho kẽm, khối lượng 8,5 gam vào dung dịch ... Mg(HCO3 )2  → ¬   C Ca(HCO3 )2 CaCO3+H2O+CO2 Câu 32: Đồng tác dụng với A H2SO4 đặc, HNO3 loãng, dd Fe2(SO4)3 C dd HCl, HNO3 loãng, dd AgNO3 II PHẦN RIÊNG B CaCO3+H2O+CO2  → ¬   Ca(HCO3 )2 D ... Fe(NO3 )2 B AgNO3 Fe(NO3)3 C Fe(NO3)3 D AgNO3 Fe(NO3 )2 Câu 48: Khối lượng K2Cr2O7 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol FeSO4 H2SO4 loãng A 28 ,4 g B 29 ,4 g C 27 ,4 g D 26 ,4 g Trang 4/3 – Mã đề thi...
 • 4
 • 37
 • 0

Đề thi học kỳ I. 2013-2014 - tin8 ma trận chuẩn cực hay

Đề thi học kỳ I. 2013-2014 - tin8 ma trận chuẩn cực hay
... Mi ý sai hoc thiu tr 0,25 im INPUT: Ba s a, b, c OUTPUT: Max (= max{a, b, c}, l s ln nht ba s a, b v c) Bc Nhp ba s a, b, c Bc Gỏn Max a Bc Nu b > Max, gỏn Max b Bc Nu c > Max, gỏn Max c Bc Thụng ... lệnh mà máy tính cần thực Đây phần bắt buộc phải có (0,5 ) Cõu (1 im): - Dng thiu: If < iu kin > then ; (0,5 ) - Dng y :If < iu kin > then Else ; (0,5 ) Cõu (2 ... lnh iu kin 20% 20% 30% 10 100% * ỏp ỏn - Biu im: Cõu (1 im): Việc tạo chơng trình máy tính gồm bớc sau: - B1: Viết chơng trình ngôn ngữ lập trình (0,5 ) - B2: Dịch chơng trình thành ngôn ngữ máy...
 • 4
 • 81
 • 0

Đề thi học kỳ I. 2013-2014 - tin9 ma trận chuẩn cực hay

Đề thi học kỳ I. 2013-2014 - tin9 ma trận chuẩn cực hay
... ỏp ỏn - Biu im: Cõu (1 im): Li ớch ca mng mỏy tớnh: - Dựng chung d liu (0,25 ) - Dựng chung cỏc thit b phn cng (0,25 ) - Dựng chung phn mm (0,25 ) - Trao i thụng tin (0,25 ) Cõu (1 im): - Internet ... tin học máy tính đóng vai trò chủ đạo (0,75 ) - Xã hội tin học hóa xã hội mà hoạt động đợc điều hành với hỗ trợ tin học mạng máy tính (0,75 ) Cõu (1 im): - B1: Nhp a ch ca trang web dantri.com.vn ... hoạt (0,5 ) - Vật mang virus: Tệp chơng trình, file văn bản, USB, đĩa mềm, đĩa cứng (0,5 ) Cõu (1 im): * u im ca th in t so vi th truyn thng: - Chi phớ thp, thi gian chuyn gn nh tc thi, mt ngi...
 • 4
 • 76
 • 0

Đề thi học kỳ 2 ban co bản trường Quý Đôn Quảng Trị

Đề thi học kỳ 2 ban co bản trường Lê Quý Đôn Quảng Trị
... xạ Pb Phương trình phóng xạ trình : 20 9 20 5 20 9 82 A 84 Po→ He+ 82 Pb ; B 84 Po→ He + 20 5 Pb 20 9 20 7 20 9 21 3 C 84 Po→ He+ 80 Pb ; D 84 Po + He→ 86 Pb Câu 29 : Một mạch dao động gồm cuộn cảm có ... 7,0144u; mX = 4,0015u; 1u = 931MeV/c2; NA = 6, 02. 1 023 mol-1 Động hạt X là: A 9,705MeV; B 19,41MeV; C 0,00935MeV; D 5,00 124 MeV Câu 22 : Các tia không bị lệch điện trường từ trường là: A Tia Rơn ghen tia ... 4 ,2 mm C mm D 3,6 mm Câu 25 : Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, bề rộng vùng giao thoa 18mm, người ta đếm 16 vân sáng Khoảng vân i xác định: A 1,2cm B 1,12cm C 1,2mm D 1,12mm Trang 2/ 3...
 • 3
 • 181
 • 0

Đề thi thử lần 2 năm 2014 của thầy Việt môn vật lý

Đề thi thử lần 2 năm 2014 của thầy Việt môn vật lý
... C ✡ ✠2f3 = (f1 + f2 ): ✡✠ = + 2: ✡✠ = + 2: f3 f1 f2 2f3 f1 f2 ☛✟ 2 D ✠f3 = 2( f1 + f2 ): ✡ Câu 21 Chiếu xạ có bước sóng –= 0; 28 23—m vào catôt tế bào quang điện có công thoát êlectron A =2, 4eV ... D ✡ ✡ ✡ ✡ ✠ 2 4 6 28 0 An Dương Vương Quận TP HCM Trường ĐHSPHCM ĐT: 0 121 2505080 Mã đề 134 - Trang R 6/4 /20 14‚ LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 20 14 41 02/ 4/6 R ‚ R BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT‚ R ‚ TỆIV ... ✡ ✠4 vân ✡ 2 vân 28 0 An Dương Vương Quận TP HCM Trường ĐHSPHCM ĐT: 0 121 2505080 Mã đề 134 - Trang R 6/4 /20 14‚ LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 20 14 41 02/ 4/6 R ‚ R BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT‚ R ‚ TỆIV...
 • 8
 • 230
 • 0

bộ đề thi học kỳ 2 lớp 11 trường thpt gia thiều 2013 2014

bộ đề thi học kỳ 2 lớp 11 trường thpt gia thiều 2013 2014
... điểm Đề kiểm tra học kỳ II năm học 20 13 -20 14 Trờng THPT Nguyễn Gia Thi u Môn Toán Lớp 11 đề thức Trờng THPT Nguyễn Gia Thi u Đề kiểm tra học kỳ II năm học 20 13 -20 14 Môn Toán Lớp 11 Thời gian ... Đề kiểm tra học kỳ II năm học 20 13 -20 14 Tr-ờng THPT Nguyễn Gia Thi u Môn Toán Lớp 11 đề thức Thời gian làm 90 phút Đề ca (Lẻ) Phần chung cho tất học sinh (7,0 điểm) Câu (2, 0 điểm) ... Tr-ờng THPT Nguyễn Gia Thi u Đề kiểm tra học kỳ II năm học 20 13 -20 14 Môn Toán Lớp 11 đề thức Thời gian làm 90 phút Đề ca (Lẻ) Phần chung cho tất học sinh (7,0 điểm) Câu (2, 0 điểm) Tính...
 • 10
 • 114
 • 0

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD-ĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2013 - 2014

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD-ĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2013 - 2014
... 0 ,25 đ (0 ,25 đ x 24 c = 6, 0đ) B A A 13 D 17 B 21 citadel A B 10 B 14 D 18 C 22 hotel B D 11 C 15 C 19 visit 23 for D A 12 C 16 D 20 at 24 stay II/ 1,0 đ - Mỗi câu 0 ,25 đ (0 ,25 đ x 4c = 1,0 đ) 25 ... hundred 26 fifty four thousand 27 She usually plays table tennis on Saturday and Sunday mornings 28 We are never late for school III/ 2, 0 đ Mỗi câu trả lời 0,5 đ (0 ,25 đ x 8c = 2, 0đ) 29 He’s an ... Question 36 What are you going to this summer vacation?  - THE END - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ANSWER KEYS I/ 6, 0 đ - Mỗi lựa...
 • 4
 • 69
 • 0

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 Phòng GD-ĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2013 - 2014

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 Phòng GD-ĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2013 - 2014
... polluted - THE END - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ANSWER KEYS I/ 6,0 đ - Mỗi lựa chọn 0 ,25 đ (0 ,25 đ x 24 c = 6,0đ) B A C 13 C 17 C 21 see B B 10 B 14 C 18 C 22 other D ... year 28 Yes, I have / No, I haven’t III/ 1,0 đ Mỗi động từ chia 0 ,25 đ (0 ,25 đ x 4c = 1,0 đ) 29 arrived 30 to choose 31 hasn’t gone 32 borrowed IV/ 2, 0 đ Mỗi câu viết lại 0 ,25 đ ( 0 ,25 đ x 8c = 2, 0đ) ... A 19 wonders 23 about D B 12 D 16 D 20 Egypt 24 in II/ Mỗi câu trả lời 0 ,25 đ (0 ,25 đ x 4c = 1,0 đ) 25 Yes, they 26 Children are given lucky money (wrapped in a red tiny envelope) 27 During Tet,...
 • 5
 • 72
 • 0

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 Phòng GD-ĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2013 - 2014

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 Phòng GD-ĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2013 - 2014
... 11 C 12 A 13 A 14 D 15 C 16 C 17 A 18 B 19 D 20 C 21 22 23 24 check–up examined temperature waited II Read the passage and answer the questions: (Đọc trả lời câu hỏi sau) Mỗi câu 0 .25 đ (0 .25 đ ... ……………………………………………………………………………………………… - THE END - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ANSWER KEYS I Choose A,B,C or D ( Choïn A, B, C or D ) (6.0 Đ) Mỗi câu 0 .25 đ (0 .25 đ x 24 = đ) C B A D A ... vào chổ trống với môn thể thao) Mỗi câu 0 .25 đ (0 .25 đ x = 0.5 đ) Table tennis Volleyball V Complete the sentences: (Viết lại câu sau) Mỗi câu 0 .25 đ (0 .25 đ x = 1.0 đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn...
 • 6
 • 97
 • 0

de thi hoc ky 2 mon tieng anh lop 11 truong thpt binh duong binh dinh nam hoc 2013 2014

de thi hoc ky 2 mon tieng anh lop 11 truong thpt binh duong binh dinh nam hoc 2013 2014
... has the underlined part pronounced differently that of the rest 26 A walked B entertained C reached D looked 27 A watched B stopped C pushed D improved 28 A approached B stocked C developed D painted ... the developing of heart disease in women Only a few earlier studies have examined the effects of jogging on the heart, but nearly all have been done on men The new study involves more than 72, 000 ... on moon A a B an C the D Þ 20 Everybody congratulated the astronauts their successful trip into space A on B for C of Choose the best rewritten sentences 21 The last person who leaves the...
 • 4
 • 222
 • 0

Đề thi học kỳ 2 năm 2012-2013

Đề thi học kỳ 2 năm 2012-2013
... −  (2 x + 5 )2 (2 x + 5)4 (2 x + 5)4 1) 3 .2. 2 (2 x + 5) 12 ⇒ y' = − ⇒ y' = − (2 x + 5)4 (2 x + 5)3 2) y = x −1 ( x ≠ −1) ⇒ y′ = x +1 ( x + 1 )2 (1,0đ) (0 ,25 đ) Với x = 2 ta có: y = –3 y′ ( 2) = ... Trường THPT Hoàng Su Phì ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ Năm học 20 12- 2013 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 120 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Câu − x − x lim (− x − 2) ( x − 1) = lim(− x − 2) = −3 = x →1 x →1 ( x − 1) x ... 10 Hết - (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) ĐỀ CHÍNH THỨC KHUNG MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 20 12- 2013 MÔN TOÁN – KHỐI 11 Mức nhận thức Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Mạch kiến thức & Trắc Tự...
 • 4
 • 82
 • 0

Đề thi học kỳ 2 (Dự phòng) năm 2012-2013

Đề thi học kỳ 2 (Dự phòng) năm 2012-2013
... GIANG ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 Tổng 2, 0 2, 0 1,0 2, 0 3,0 10 Trường THPT Hoàng Su Phì Năm học 20 12 - 20 13 Môn TOÁN – Khối 11 Thời gian làm 120 phút ĐỀ DỰ PHÒNG Bài 1: a) lim b) lim x →1 2n − 2n + − 4n3 ... ∆ABC, ta có: AH = (1,0đ) a a2 AO = AC = ⇒ AH = 3 3 (1,0đ) nên có a 2 a2 = 3 2 2a 4a 4a 2 a2 HC = AC = ⇒ HC = ⇒ SC = HC + SH = + = 2a 3 3 (1,0đ) SA2 + SC = a2 + 2a2 = 3a2 = AC ⇒ tam giác SCA vuông ... Đề dự phòng KHUNG MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 20 12- 2013 MÔN TOÁN – KHỐI 11 Mức nhận thức Chủ đề - Mạch kiến Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thức,...
 • 4
 • 73
 • 0

Tuyển tập 35 đề thi học kỳ 2 lớp 11 năm học 2012 - 2013

Tuyển tập 35 đề thi học kỳ 2 lớp 11 năm học 2012 - 2013
... số y  cos2 2x 3x  2) lim  x1 x  3) x 2 2 1) Tính y , y 2) Tính giá trị biểu thức: x7 3 2x  5x2  2x  3 4) lim TOÁN 11 – TUYỂN 35 ĐỀ HK2 - 20 13 5) lim x3 4x3  13x2  4x  3 ... thẳng AC SD TOÁN 11 – TUYỂN 35 ĐỀ HK2 - 20 13 Đề 28 Câu 1: (2, 0 điểm) Tìm giới hạn sau: x2  4x  x3 x3 a) lim lim x  a) Cho hàm số y  cot 2x Chứng minh rằng: y  2y2   3x  có đồ ... tuyến (C), biết tiếp tuyến có hệ số góc k = –1 Đề 29 Câu 1: (2, 0 điểm) Tìm giới hạn sau: a) lim x 2x2  x  3x2  2x TOÁN 11 – TUYỂN 35 ĐỀ HK2 - 20 13 a) Chứng minh BC  (SAB), CD  (SAD) b)...
 • 23
 • 275
 • 3

de thi hoc ky 2 năm 2013 pvd

de thi hoc ky 2 năm 2013 pvd
... Have a nice time Question 20 : The more books you read, _ you get A the knowlegde more B the most knowlegde C more and more knowlegde D the more knowlegde Question 21 : Please turn off all the ... fought back Personally, I think smoking should definitely be banned in public places In the first place, it is very unpleasant ( 12) _ in a yourself smoke added to this, smoking can be serious ... left D had left Question 22 : All the iron doors _ by wooden doors A must be replaced B must replaced Trang 2/ mã đề 134 C must replace D must to be replaced Question 23 : _ he was sick, he...
 • 4
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kỳ 2 lớp 1 năm 2013đề thi học kỳ 2 lớp 3 năm 2013đề thi thử lần 2 2013 2014 môn toán học thpt lê hồng phongde thi cuoi ky 2 lop 5 cua truong tieu hoc phu luu teđề thi học kỳ 2đề thi học kỳ 2 lớp 7đề thi học kỳ 2 môn ngữ vănđề thi học kỳ 2 lớp 6đề thi học kỳ 2 tin học 6đề thi học ký 2 toán 2đề thi học kỳ 2 môn toán 3đề thi học kỳ 2 công nghệ 6 vai trò dinh dưỡngđề thi học kỳ 2 ẩm thựcđề thi học kỳ 2 công nghệ 6 hương vị món ănđề thi học kỳ 2 công nghệ lớp 6 ẩm thựcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả