de tham khao thi hk hoa hoc 12 16924

de tham khao thi hk hoa hoc 12 16924

de tham khao thi hk hoa hoc 12 16924
... ĐỀ THAM KHẢO HÓA HỌC 12 - HK2 ĐỀ SỐ Dùng thuốc thử nhận bíêt kim loại Al , Fe , Cu : Câu 22: A.H2O dung dịch HCl ... HCl vừa đủ thu 1 ,12 lít Câu 29: hiđro (ở đktc) dung dịch A Cho NaOH dư vào dung dịch A thu kết tủa, nung kết tủa không khí đến khối lượng không đổi m gam chất rắn giá trị m là: A 12g B 11,2g C 7,2g ... hoàn toàn 4,68 g hỗn hợp muối cacbonat hai kim loại A, B nhóm Câu 39: IIA vào dung dịch HCl thu 1 ,12 lít khí CO (ở đktc) Hai kim loại A, B là: A Mg Ca C Ca Sr B Be Mg D Sr Ba Cho 2,81 gam hỗn hợp...
 • 2
 • 37
 • 0

Tài liệu Đề tham khảo trắc nghiệm Hóa học lớp 12 pdf

Tài liệu Đề tham khảo trắc nghiệm Hóa học lớp 12 pdf
... tiachopxanh_2 2121 1@yahoo.com Lê Trọng Quân 12a1 Trương THPT YJUT Đăk lak 46 Cho cặp oxi hóa - khử sau : Mg2+/Mg ; Zn2+/Zn ; Pb2+/Pb ; Cu2+/Cu ; Hg2+/Hg Từ cặp oxi hóa - khử tạo tối đa pin điện hóa ? ... FeCl2 Kết luận sau với cặp oxi hóa- khử Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+ ? A Tính oxi hóa Fe3+ < tính oxi hóa Cu2+ B Tính khử Cu < tính khử Fe2+ B Tính oxi hóa Cu2+ < tính oxi hóa Fe3+ D Không có sở để so sánh ... ta tổng hợp trieste khác c glixerin (glixerol) ? A B C 12 D 18 36 Nhóm chức phân tử hợp chất hữu : A nhóm nguyên tử định tính chất hóa học đặc trưng hợp chất hữu B nhóm nguyên tử có chứa C, H...
 • 4
 • 321
 • 1

Đề tham khảo thi TN12 Ngữ văn (12)

Đề tham khảo thi TN12 Ngữ văn (12)
... DẪN CHẤM THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT Năm học 2008 - 2009 Môn: Ngữ văn I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) a Yêu cầu kiến thức: Bài làm thí sinh cần nêu ý sau đặc điểm văn học ... Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung đất nước.(hoặc: Nền văn học phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu) - Nền văn học hướng đại chúng - Nền văn ... Câu II (3,0 điểm) a Yêu cầu kỹ năng: Biết cách làm văn nghị luận xã hội; kết cấu văn chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi tả, dùng từ ngữ pháp b Yêu cầu kiến thức: Thí sinh trình bày theo...
 • 3
 • 157
 • 0

Đề Tham Khảo Thi HK I rất hay !

Đề Tham Khảo Thi HK I rất hay !
... Câu Câu1 Thang i m 0.25 Tóm tắt gi i 2sin x − cos x + = ⇔ −2 cos x − cos x + = cos x = ⇔ cos x = −3 (VN )  ⇔ x = k 2π ; k ∈ ¢ 0.5 0.25 π π s inx + 3cosx =- ⇔ ⇔ sin( x + ) = sin(− ) 0.5 π  ... có phương trình là d’’ : -(x-4)+3(y-1)=0 hay x – 3y +1 = 0.5 A C' B' 0.25 G B A' Câu5 C Vẽ hình Go i A’,B’,C’ lần lượt là trung i ̉m BC, AC, AB, vì G là trọng tâm tam giác ABC nên ... khai triển  + 2x ÷ C16 x x  Câu3 Số hạng không chứa x ứng v i 4k - 16 = hay k = 0.5 0.25 Vậy số hạng cần tìm C = 16 Theo tính chất số hạng cấp số cộng, 10 - 3n; 2n2 + - 4n ba số hạng liên tiếp...
 • 3
 • 177
 • 0

Bài giảng ĐỀ THAM KHẢO THI HK I LỚP 7 -số 1

Bài giảng ĐỀ THAM KHẢO THI HK I LỚP 7 -số 1
... ÔN THI HỌC KÌ I LỚP NĂM HỌC 2 010 – 2 011 ============================================================================= 28 A boring B boringly C interesting D interestingly 29 A part – time B ... or three vacations D They have vacations that last two or three weeks 40 How much is this watch? A How much does this watch cost? B What is the price of this watch? C What is this watch cost? ... the suitable card C Let the librarian stamp the book D Ask the librarian 35 Which of the following is NOT TRUE? A You can take a book out of a library after you let the librarian stamp it B If you...
 • 2
 • 170
 • 0

Gián án ĐỀ THAM KHẢO THI HK I LỚP 7 -số 2

Gián án ĐỀ THAM KHẢO THI HK I LỚP 7 -số 2
... play the guitar in the music room B Ba in the music room is learning to play the guitar C To play the guitar in the music room Ba is learning D Ba is earning to play the music in the guitar room ... A interesting B boring C amazing D wedding VII Chọn câu xếp 36 At / the / library / English / of / books / in / the / back / are / those A Those books at the back of the library are in English ... C It takes to go to Hai Phong by coach us two hours D It takes us two hours to go to Hai Phong by coach 40 Play / the / is / room / the guitar / Ba / in / learning / music / to A Ba is learning...
 • 2
 • 215
 • 0

Bài giảng 2 đề tham khảo thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 15-16

Bài giảng 2 đề tham khảo thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 15-16
... GD & ĐT Vĩnh Phúc đề thi khảo sát đại học lần năm học 20 08 -20 09 trờng thpt chuyên Đề gồm 04 trang Môn vật lớp 12 (Khối a) Thời gian làm 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mó : 576 Cõu Cht ... dao ng A 2m/s v B 1,2m/s v 1,2m/s C 2m/s v 1,2m/s D 1,2m/s v Cõu 10 Mt mch dao ng LC cú =107rad/s, in tớch cc i ca t q0=4.10-12C Khi in tớch ca t q =2. 10-12C thỡ dũng in mch cú giỏ tr A 2. 105 A ... 08.;ưưư 21 .ư/ưư 34.ưưư~ 47.ư/ưư 09.ưư=ư 22 .ưư=ư 35.ưưư~ 48.ư/ưư 10.;ưưư 23 .ư/ưư 36.;ưưư 49.;ưưư 11.;ưưư 24 .ưư=ư 37.ư/ưư 50.ư/ưư 12. ;ưưư 25 .ưưư~ 38.ư/ưư 13.ưư=ư 26 .ưư=ư 39.ư/ưư Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc đề...
 • 10
 • 239
 • 1

Bài giảng 2 đề tham khảo thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án

Bài giảng 2 đề tham khảo thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án
... 10m/s2) A B 1N C 1,8N D 10N A C Câu 49 : A B C D Câu 50 : Môn Vật 12 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Vật 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... tất vật Câu 26 : Radon(Ra 22 2) chất phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày Để độ phóng xạ lợng chất phóng xạ Ra 22 2 giảm 93,75% phải : A 1 52 ngày B 1, 52 ngày C 1 520 ngày D 15 ,2 ngày Câu 27 : ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 THI TH I HC S 12 THI TH I HC MễN VT Lí KHI A Thi gian lm bi: 90 phỳt; (50 cõu...
 • 13
 • 295
 • 0

bài tập trắc nghiệm trọng tâm tham khảo ôn tập hóa học 12

bài tập trắc nghiệm trọng tâm tham khảo ôn tập hóa học 12
... sơ đồ biến hóa: Tổ Hóa – Trường THPT Chu Văn An Trang Bài tập trắc nghiệm tham khảo ơn tập Học Kì I năm 2013-2014 Mơn Hóa học - Lớp 12 80% 40% 30% 60%     Gỗ (Xenlulozơ) → C6H12O6 → C2H5OH ... thức cấu tạo thu gọn xenlulozơ Tổ Hóa – Trường THPT Chu Văn An Trang Bài tập trắc nghiệm tham khảo ơn tập Học Kì I năm 2013-2014 Mơn Hóa học - Lớp 12 A (C6H12O6)n, [C6H7O2(OH)3]n B (C6H10O5)n, ... NaOH đun nóng Số lượng phản ứng xảy Tổ Hóa – Trường THPT Chu Văn An Trang Bài tập trắc nghiệm tham khảo ơn tập Học Kì I năm 2013-2014 Mơn Hóa học - Lớp 12 A B C D Câu 39: Khi đun hỗn hợp axit...
 • 11
 • 264
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO - THI THỬ ĐẠI HỌC môn Sinh

ĐỀ THAM KHẢO - THI THỬ ĐẠI HỌC môn Sinh
... nhân tạo 5-Brôm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng: A.thay cặp A-T bằng cặp G-X B.thay cặp A-T bằng cặp T-A C.thay cặp G-X bằng cặp X-G D.thay cặp G-X bằng cặp A-T Câu 25:Để ... 12 KG Câu 28:Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, nhóm sinh vật có sinh khối lớn là: A .sinh vật tiêu thụ cấp II B .sinh vật phân huỷ C .sinh vật tiêu thụ cấp I D .sinh vật sản xuất Câu ... B.nước C.ánh sáng D.gió Câu 19:Nấm vi khuẩn lam địa y có mối quan hệ: A.hội sinh B.kí sinh C.cộng sinh D.cạnh tranh Câu 20:Những loại enzim sau được sử dụng kĩ thuật tạo AND tái...
 • 5
 • 173
 • 0

Đề tham khảo Anh_9 HK II số 12

Đề tham khảo Anh_9 HK II số 12
... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn :Tiếng Anh Thời gian :45 phút I.Chọn câu trả lời số A,B,C D để hoàn thành câu đây;(3 điểm) Many people are ... … I lose the key , so I can not get into the house (begin with: If… ) ……………………………………………………………… III Đọc đoạn văn làm tập :(2,5 điểm) Vietnamese’s New Year is celebrated according to the Lunar ... 4.What about going to the cinema tonight ? 5.If I didn’t lose the key, I could get into the house III.(2,5 Điểm) A (1 điểm) 1.B in 2.C date 3.A cook 4.D their B.(1,5 điểm) 1.T 2.F 3.T IV.(2 điểm)...
 • 4
 • 88
 • 0

Đề tham khảo thi chuyên Hóa ( 2 đề)

Đề tham khảo thi chuyên Hóa ( 2 đề)
... Câu 1: (2 điểm) t0 4FeS2 + 11Oxt = 8SO2 + 2Fe2O3 (0 ,25 điểm) 2SO2 + O2 = 2SO3 (0 ,25 điểm) SO3 + H2O = H2SO4 2H2SO4 đ + Cu = CuSO4 + SO2 + 2H2O (0 ,25 điểm) SO2 + 2KOH = K2SO3 + H2O (0 ,25 điểm) K2SO3 ... Al(NO 3)3 Ba + 2H2O = Ba(OH )2 + H2 (0 ,25 điểm) 3Ba(OH )2 + 2Al(NO3)3 = 2Al(OH)3 + 3Ba(NO3 )2 Ba(OH )2 + 2Al(OH)3 = Ba(AlO2 )2 + 4H2O + Mẫu có sủi bọt khí kết tủa Mẫu NaCl (0 ,25 điểm) Ba + 2H2O = Ba(OH )2 ... 80,05% (0 ,25 điểm) Al Câu 5: (1 điểm) 3x + O2 3y +1 CyH2y +2 + O2 CxH2x +2 + xCO2 + (x+1) H2O (1 ) yCO2 + (y+1) H2O (0 ,25 điểm) (2 ) Đặt z, t số mol H-C Ta có: (1 4x +2) z + (1 4y +2) t = a ⇔ 14(xz + yt) + 2( z+t)...
 • 7
 • 134
 • 0

Xem thêm