chuyen de hoa hoc este thi dai hoc 28894

chuyen đề hóa dành cho thi đại học

chuyen đề hóa dành cho thi đại học
... giá trị oxi hóa – khử cặp Trong trình điện phân, catot diễn khử Vì có nhiều dạng oxi hóa trước hết dạng oxi hóa cặp lớn bị khử trước Ngược lại anot diễn oxi hóa dạng khử cặp oxi hóa – khử nhỏ ... trình điện phân tổng quát (như phương trình hóa học thông thường) để tính toán cần thi t - Từ công thức Faraday → số mol chất thu điện cực - Nếu đề cho I t trước hết tính số mol electron trao ... t - Nếu đề yêu cầu tính điên lượng cần cho trình điện phân áp dụng công thức: Q = I.t = ne.F - Có thể tính thời gian t’ cần điện phân hết lượng ion mà đề cho so sánh với thời gian t đề Nếu t’...
 • 17
 • 186
 • 0

chuyen de hoa hoc este thi dai hoc 28894

chuyen de hoa hoc este thi dai hoc 28894
... ton 0,11 gam mt este X (to nờn t mt axit cacboxylic n chc v mt ancol n chc) thu c 0,22 gam CO2 v 0,09 gam H2O S este ng phõn ca X l A B C D Nm 2011 Khi B Cừu 40: Khi cho 0,15 mol este n chc X tỏc ... 32,36 gam B 31,45 gam C 30 gam D 31 gam Chuyên đề hoá hữu ôn thi đại học 2007 - 2012 ONTHIONLINE.NET Cừu 42: Triolein khng tỏc dng vi cht (hoc dung dch) no sau õy? A H2 (xỳc tỏc Ni, un núng) B Dung ... l A : B : C : D : Cừu 49: Thy phừn este X mch h cỳ cng thc phừn t C4H6O2, sn phm thu c cỳ kh nng trng bc S este X tha mún tnh cht trn l A B C D Cừu 50: S trieste thy phừn u thu c sn phm gm glixerol,...
 • 6
 • 35
 • 0

chuyên đề ôn tập luyện thi đại học hóa họci

chuyên đề ôn tập luyện thi đại học hóa họci
... Tuyển tập tập hóa học trung học phổ thong Người soạn: Vũ Thanh Tùng sv khoa hóa ĐHKHTN_ĐHQGHN Vũ Thanh Tùng_k56cnghh _Đại Học Tổng Hợp Hà Nội _Luyện thi đại học năm học 2011-2012 thắc mắc đề liên ... Tuyển tập tập hóa học trung học phổ thong Người soạn: Vũ Thanh Tùng sv khoa hóa ĐHKHTN_ĐHQGHN Vũ Thanh Tùng_k56cnghh _Đại Học Tổng Hợp Hà Nội _Luyện thi đại học năm học 2011-2012 thắc mắc đề liên ... Tuyển tập tập hóa học trung học phổ thong Người soạn: Vũ Thanh Tùng sv khoa hóa ĐHKHTN_ĐHQGHN Vũ Thanh Tùng_k56cnghh _Đại Học Tổng Hợp Hà Nội _Luyện thi đại học năm học 2011-2012 thắc mắc đề liên...
 • 23
 • 1,235
 • 4

16 chuyên đề hóa học 12 luyện thi đại học

16 chuyên đề hóa học 12 luyện thi đại học
... m a là: 16 chuyên ñ ôn thi ñ i h c, cao ñ ng 2 012 - 2013 Trang 15 Chu Anh Tu n - - 093 5166 002 Trư ng THPT s Nghĩa Hành A 112, 84g 167 ,44g B 112, 84g 157,44g C 111,84g 157,44g D 111,84g 167 ,44g ... d ch A ( cho S =32 , O = 16 , H = ) 16 chuyên ñ ôn thi ñ i h c, cao ñ ng 2 012 - 2013 Trang 12 Chu Anh Tu n - - 093 5166 002 Trư ng THPT s Nghĩa Hành A.32% B 28% C.24% D 16% Câu 32 Cho t t dung ... ng A.1,6M B.3,2M C.2M D.1M 16 chuyên ñ ôn thi ñ i h c, cao ñ ng 2 012 - 2013 Trang 26 Chu Anh Tu n - - 093 5166 002 Chuyên đề 5: Trư ng THPT s Nghĩa Hành BÀI TẬP ĐIỆN HÓA, PIN ĐIỆN Câu Trư ng h...
 • 67
 • 420
 • 1

Đầy đủ các chuyên đề Hoá học vô cơ và Hoá học hữu cơ luyện thi đại học

Đầy đủ các chuyên đề Hoá học vô cơ và Hoá học hữu cơ luyện thi đại học
... tăng, tính oxi hoá tăng B tăng, tính oxi hoá giảm C giảm, tính oxi hoá giảm D giảm, tính oxi hoá tăng Câu 3: điều kiện thờng H2O chất lỏng, H2S, H2Se H2Te chất khí A oxi nớc có lai hoá sp3 B H2O ... không A Các halogen phi kim mạnh chu kỳ B Các halogen có số oxi hóa -1; 0; +1; +3; +5; +7 C Các halogen có electron lớp thuộc phân lớp s p D Tính oxi hoá halogen giảm dần từ flo đến iod Câu 3: Các ... photpho A đỏ B vàng C trắng D nâu Câu 3: Các số oxi hoá có photpho A 3; +3; +5 B 3; +3; +5; C +3; +5; D 3; 0; +1; +3; +5 Câu 4: So với photpho đỏ photpho trắng có hoạt tính hoá học A B không so...
 • 96
 • 3,471
 • 23

chuyên đề hoa học luyện thi đại học

chuyên đề hoa học luyện thi đại học
... Các chuyên đề luyện thi đại học Ôn thi đại học Câu 19: Hợp chất CH2=CHC(CH3)2CH2CH(OH)CH3 có danh pháp IUPAC A 1,3,3-trimetyl ... 12345- ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ 678910 - 11 12 13 14 15 - 16 17 18 19 20 - 21 22 23 24 25 - 26 27 28 29 30 - 31 32 33 34 35 - 36 37 38 39 40 - 41 42 43 44 45 - (Đáp án cung cấp đưa chuyên đề số ... phân tử có cấu tạo hóa học khác nên A tính chất hóa học khác B tính chất vật lí khác C tính chất khác D tính chất giống Câu 33: Hiện tượng chất có cấu tạo tính chất hóa học tương tự nhau, chúng...
 • 2
 • 324
 • 1

Các Chuyên đề Hóa học luyện thi đại học 2011 ppt

Các Chuyên đề Hóa học luyện thi đại học 2011 ppt
... www.VIETMATHS.com Chuyờn Húa hc Nm hc 2010 -2011 THI TH I HC LN III NM 2010 TRNG THPT CHUYấN Lấ QUí ễN Mụn thi: HO HC ( thi cú 06 trang) Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt H, tờn thớ sinh: ... www.VIETMATHS.com Chuyờn Húa hc Nm hc 2010 -2011 TI LIU THAM KHO 1. thi i hc cỏc nm 2. thi GVG cp tnh Qung Tr 3.Phng phỏp gii toỏn húa hc 4.Cỏc thi trờn mng 5.Sỏch Bi Húa hc v Sỏch Giỏo khoa ... Húa hc Nm hc 2010 -2011 Do lng kim loi thu c bng trc phn ng => 8a-b=0 8a=b %m(Zn)= 65 100 = 12,67% 65 56 Cõu 6: Cho 6,72 gam Fe vo dung dch cha 0,3 mol H2SO4 c, núng (gi thit SO2 l sn phm...
 • 41
 • 174
 • 0

Chuyên đề hóa học 10 luyện thi Đại Học

Chuyên đề hóa học 10 luyện thi Đại Học
... cu bng 63,546.S nguyờn t 63Cu cú 32 gam Cu l{ ( bit s Avogaro = 6,022 .102 3) A 12,046 .102 3 B 1,503 .102 3 C 2,205 .102 3 D 3,0115 .102 3 C}u 7: Tng s ( p, n, e) ca nguyờn t nguyờn t X l{ 21 Tng s obitan ... c|c ng v trờn? A 18 B 12 C D 11B v{ 10B ng v chim 80% ng v chim 20% Nguyờn t C}u 13: Nguyờn t Bo cú ng v t nhiờn l{: ca nguyờn t Bo l{: A 10, 2 B 10, 6 C 10, 8 D 10, 4 C}u 14: Nguyờn t nguyờn t Y cú ... c to th{nh t nguyờn t O Ion oxi n{y cú: A 10 proton, notron, electron B proton, 10 notron, electron C proton, 10 notron, 10 electron D proton, notron, 10 electron C}u 48: Tng s ( p, n, e) nguyờn...
 • 44
 • 358
 • 2

Các chuyên đề Hóa học Hữu cơ luyện thi Đại học

Các chuyên đề Hóa học Hữu cơ luyện thi Đại học
... ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí M t s d ng toán phương pháp gi i hóa h u cơ: 7.1 Ph n ng oxi hóa –kh hóa h u cơ: 7.1.1 Tính s oxi hóa c a m t nguyên t cacbon (hay Nitơ) phân t h u cơ: ... http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí 7.0 M t s d ng toán phương pháp gi i hóa h u cơ: 23 7.1 Ph n ng oxi hóa –kh hóa h u cơ: 23 7.1.1 Tính s oxi hóa c a m t nguyên ... oxi, phân t ch t ph n ng có s tăng s oxi hóa +Oxi hóa hoàn toàn: ph n ng cháy c a HCHC v i oxi +Oxi hóa không hoàn toàn (oxi hóa ch m): tác nhân oxi hóa thư ng KMnO4, CrO3, K2Cr2O7, O2, có xúc...
 • 35
 • 637
 • 2

Chuyên đề hóa học hữu cơ luyện thi đại học 2015

Chuyên đề hóa học hữu cơ luyện thi đại học 2015
... “Trên bước đường thành cơng khơng có dấu chân kẻ lười biếng” VẤN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HĨA HỮU CƠ, HIĐROCACBON NO VÀ HIĐROCACBON KHƠNG NO BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HĨA HỮU CƠ I KIẾN THỨC CƠ BẢN II VÍ DỤ MINH ... chất hóa học q trình điều chế polime 113 Tính tốn từ chuỗi tổng hợp 113 V BÀI TẬP VỀ NHÀ 114 VẤN ĐỀ 9: NHỮNG CÂU HỎI LÝ THUT THƯỜNG GẶP TRONG HĨA HỌC HỮU ... 454,0 gam D 567,5 gam 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 18 BÀI 6: TỔNG HỢP ƠN ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ-HIĐROCACBON Để oxi hóa hồn tồn m gam hiđrocacbon X cần 17,92 lít O (đktc), thu 11,2 lít CO2(đktc)...
 • 138
 • 1,543
 • 7

Chuyên đề halogen Tài liệu thi đại học môn hóa

Chuyên đề halogen Tài liệu thi đại học môn hóa
... l: A Tt c cỏc halogen u ớt tan nc, tan nhiu dung mụi hu c B Tt c cỏc halogen u cú cụng thc phõn t dng X2 C Tt c cỏc halogen u l cht khớ iu kin thng D Tớnh oxi hoỏ ca cỏc n cht halogen tng dn ... LTH Chuyờn Nhúm Halogen HALOGEN TRONG THI H-C NM 2007 Cõu (H-KA-2007) Dung dch HCl v dd CH3COOH cú cựng nng mol/l, pH ca hai dung dch tng ng l x v y Quan h gia x v y l (gi thit, c 100 phõn ... -1 v +5 Hai nguyờn t X, Y l A Flo v Clo B Clo v Brom C Brom v Clo D Clo v Flo c) iu ch halogen v cỏc hp cht halogen Cõu 1: Clo khụng th iu ch bng phn ng no sau õy: A Cho MnO2 tỏc dng vi axit HCl...
 • 19
 • 395
 • 3

luyện thi đại học - các chuyên đề hóa học

luyện thi đại học - các chuyên đề hóa học
... ho| ca clo c|c cht: HCl, KClO3, HClO, HClO2, HClO4 ln lt l{: A +1, +5, -1 , +3, +7 B -1 , +5, +1, -3 , -7 C -1 , -5 , -1 , -3 , -7 D -1 , +5, +1, +3, +7 C}u 4: C|c nguyờn t ph}n nhúm chớnh nhúm VIIA cú ... 3) S + NaOH Na2S + Na2S2O3 + H2O 4) Cr(OH)3 + ClO- + OH CrO4 2- + Cl- + H2O 5) MnO2 + ClO- + OH- MnO 4- + Cl- + H2O 6) NH4Cl + ClO- + OH N2 + Cl- + H2O 7) Al + KNO3 + KOH KAlO2 + NH3 8) Al + NaNO3 ... dung dch t ú thit lp phng trỡnh tng in tớch dng bng tng in tớch }m Khi cú s thay th c|c ion thỡ mi quan h gia chỳng l{: Vi anion: O 2- 2Cl-; O 2- 2NO 3-; O 2- SO4 2-; 2Cl- SO4 2- Vi cation: 2Na+...
 • 44
 • 94
 • 0

Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề “Hóa học đại cương” cực hay có lời giải chi tiết

Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề “Hóa học đại cương” cực hay có lời giải chi tiết
... X3- tổng số hạt 111 hạt số hạt electron 48% số khối Số nơtron X A 75 B 33 C 36 D 42 http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi file Word, lời giải chi tiết LỜI GIẢI CHI TIẾT ... thái bản, e thay đổi Đáp án A Câu 49: Đáp án A http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi file Word, lời giải chi tiết Câu 50: Đáp án D Ta có: Chọn D Cấu tạo nguyên tử (ĐỀ NÂNG ... D (3) sai hạt nhân nguyên tử 15N nơtron mệnh đề (1), (2), (4) → Chọn D http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi file Word, lời giải chi tiết Câu 34: Đáp án A Hạt nhân nguyên...
 • 322
 • 336
 • 2

Luyện thi đại học: Chuyên đề hóa học hữu cơ

Luyện thi đại học: Chuyên đề hóa học hữu cơ
...  LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2014 CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ 3: ANðEHIT - XETON “ Không tức giận muốn biết không gợi mở cho Không bực không hiểu rõ không bày vẽ cho” Khổng Tử LƯU HÀNH NỘI BỘ 2/2014 CHUYÊN ĐỀ 3: ...  LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2014 CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ 4: AXIT CACBOXYLIC “ Không tức giận muốn biết không gợi mở cho Không bực không hiểu rõ không bày vẽ cho” Khổng Tử LƯU HÀNH NỘI BỘ 2/2014 CHUYÊN ĐỀ 4: ... kiến thức – Luyện thi TN THPT – Cð & ðH mơn HĨA HỌC” ðể tìm hiểu đăng ký học, liên lạc đến SðT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com Lớp BDKT Luyện thi TN THPT, CĐ-ĐH HÓA HỌC (0986.616.225)...
 • 149
 • 310
 • 0

Xem thêm