chuyen de hoa hoc e ancol 30840

chuyen de hoa hoc e ancol 30840

chuyen de hoa hoc e ancol 30840
... tích ancol A thu chưa đến thể tích CO2 đo điều kiện Vậy A là? A ancol êtylic B êtylenglicol C Propađiol D Ancol metylic Câu 22: Đốt cháy ancol X cho CO2 nước theo tỉ lệ 3:4 Mặt khác cho 0,1 mol ancol ... sau đây?? A C2H6O B C4H10O C.C3H8O D CH4O Câu 16: Đun nóng hỗn hợp ancol mạch hở với H 2SO4 đặc 1400C thu hỗn hợp ête Lấy X ete đem đốt cháy hoàn toàn có tỉ lệ: nX: noxi: nCO2: nH2O = 0,25:1,375:1:1 ... thành phần ancol đơn chức X thu kết quả: tổng khối lượng cácbon hiđrô gấp 3,625 lần khối lượng oxi Số đồng phân X A B C D Câu 20: Ancol A tác dụng với Na dư cho thể tích hiđrô thể tích ancol A dùng...
 • 3
 • 6
 • 0

cac chuyen de hoa hoc 10

cac chuyen de hoa hoc 10
... nào? A Nguyên tử R (Z =10) , ion M+ (Z=11), ion dơng M2+ (Z=12), ion âm X- (Z=9) B Nguyên tử R (Z =10) , ion M+ (Z=11), ion dơng M2+ (Z=12), ion âm X2- (Z=8) C Nguyên tử R (Z =10) , ion M+ (Z=11), ion ... nguyên tử X có 10 notron Nguyên tử khối nguyên tố X là: A 20 B.19 C.21 D kết khác Câu21: Đồng vị sau mà hạt nhân notron: A H B H C H D đồng vị Câu22: Nguyên tử khối trung bình Bo 10, 812 Mỗi có ... AB32- có 30 proton Trong nguyên tử A nh B số P số N A B nguyên tố sau đây: A Cacbon oxi B lu huỳnh oxi C silic oxi D cacbon lu huỳnh Câu25: Trong anion AB32- có 42 electron Trong nguyên tử A nh...
 • 4
 • 1,047
 • 30

chuyen de hoa hoc 10

chuyen de hoa hoc 10
... lợng m là: A 1,008g B .10, 08g C10,8g D A,B,C sai b/ Nếu cho m gam oxít tác dụng với axit HNO3 loãng d sinh khí NO tổng số e chao đổi chất khử chất oxi hoá trình phản ứng 9 .102 2 biết phân tử Oxit ... khác Câu37: Hoà tan 10g hỗn hợp muối cacbonat kim loại hoá ttị II III dd HCl, ta thu đợc dd A 0,672 lít khí bay (ở đktc) Khi cô cạn dung dịch A ta đợc lợng muối khan lad: A 10, 33 g B.9,33g C.11,33 ... Ba D.Kết khác b/ Xác định nồng độ muối dung dịch B, Biết dùng dd HCl 10% cho phản ứng A ZnCl2: 11,55%, ACl2:4,72% B ZnCl2: 10, 55%, ACl2:4,72% C ZnCl2: 11,55%, ACl2:4,72% D Đáp án khác Câu 49...
 • 4
 • 481
 • 22

Chuyen đề hóa học hữu cơ

Chuyen đề hóa học hữu cơ
... C4H8(OH)2 Cách 3: Gốc C2nH4n gốc hiđrocacbon no, hóa trị n Số liên kết gốc là: a = 2.2n + (4n + n ) = n = 2 CTPT X là: C4H8(OH)2 Bài 2: Một axit hữu X mạch hở, không no chứa liên kết phân tử ... hiđrocacbon hóa trị n Với hiđrocacbon CxHy ta có: y x + Từ (2n + n ) 2.n + n n = 1; Mà số nguyên tử H số chẵn n = Vậy CTPT A là: C4H6O2 Một số tập tơng tự: Bài 1: Một axit hữu no A mạch ... = 2 Vậy CTPT A là: C4H6O2 với cấu tạo HOC CH2 CH2 CHO Cách 3: Gốc CnH2n gốc hiđrocacbon no, hóa trị n Số liên kết gốc là: a = 2.n + (2n + n ) = n = 2 Vậy CTPT A là: C4H6O2 với cấu tạo HOC...
 • 4
 • 813
 • 16

Chuyên đề Hóa học "Xác định lượng chất dư"

Chuyên đề Hóa học
... tách chất rắn A nhận dung dịch B Thêm NaOH dư vào dung dịch B lọc kết tủa tách nung đến khối lượng không đổi không khí thu a gam chất rắn D Viết phương trình phản ứng, tính lượng chất A lượng chất ... Tài liệu BDHSG Hoá học “Xác định lượng chất dư” THCS Khối lượng NaCl tối đa = 0,2 58,5 = 11,7 g ...
 • 5
 • 1,455
 • 29

Chuyên đề hóa học lớp 11

Chuyên đề hóa học lớp 11
... dược 111 ,2 g Hỗn hợp ete có số mol Tính số mol mçi ete A 0,2 mol B 0,1 mol C 0,3 mol D 0,25 mol Giải Theo ĐLBT khối lượng: m ancol = m (ete) + mH2O -> mH2O = m(rượu) - m(ete) = 132,5 - 111 ,2 ... sản phẩm hòa tan quỳ hóa đỏ vào nước(thử quỳ tím) C( màu đen) đót cháy có bay lên làm đục nước vơi nước Br(màu nâu) nhạtàu Cu(đỏ) ,nhiệt đọ hóa đen(CuO) CuO(đen), nhiệt đọ hóa đỏ(Cu) +kết tủa ... olêfin dB/A > ⇒ A ete d + oxi hóa rượu bậc tạo anđehit : R-CHO  Cu,t → R- CH= O  + oxi hóa rượu bậc tạo xeton : R- CH – R’ [O] R – C – R’ OH O + rượu bậc khơng bị oxi hóa II PHENOL: - Nhóm OH liên...
 • 92
 • 3,088
 • 30

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 8

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 8
... Sử dụng tập hoá học để dạy học tích cực * Bài tập hoá học có vai trò quan trọng dạy học hoá học, góp phần to lớp dạy học tích cực khi: - Bài tập hoá học nh nguồn kiến thức để học sinh tìm tòi ... hoá học mô số tình thực đời sống - Bài tập hoá học nhiệm vụ cần giải * Bài tập hoá học phơng tiện để tích cực hoạt động hoá hoạt động cuả học sinh cấp học, bậc học * Vận dụng minh hoạ chuyên đề ... với đối tợng học sinh Điều kiện vận dụng: - Chuyên đề soạn giảng hoá học dạng hình thành kĩ giải tập nhiều chuyên đề cần đợc sử dụng trình hình thành kiến thức nh kĩ làm tập hoá học học sinh Để...
 • 15
 • 1,503
 • 18

Các chuyên đề hóa học 10

Các chuyên đề hóa học 10
... nào? A Nguyên tử R (Z =10) , ion M+ (Z=11), ion dơng M2+ (Z=12), ion âm X- (Z=9) B Nguyên tử R (Z =10) , ion M+ (Z=11), ion dơng M2+ (Z=12), ion âm X2- (Z=8) C Nguyên tử R (Z =10) , ion M+ (Z=11), ion ... nguyên tử X có 10 notron Nguyên tử khối nguyên tố X là: A 20 B.19 C.21 D kết khác Câu21: Đồng vị sau mà hạt nhân notron: A H B H C H D đồng vị Câu22: Nguyên tử khối trung bình Bo 10, 812 Mỗi có ... phân lớp electron bão hoà phân lớp sau: A s1, p3, d7, f12 B s2, p5, d9, f13 C s2, p4, d10, f11 D s2, p6, d10, f14 Câu28: Cation R+ có cấu hình electron phân lớp ngoàI 2p Cờu hình electron nguyên...
 • 4
 • 700
 • 7

chuyên đề Hóa học 9 - cấp Huyện

chuyên đề Hóa học 9 - cấp Huyện
... tính nhút nhát học sinh người địa phương, thao tác thí nghiệm học sinh chưa thành thục (do phòng học môn để học sinh Tổ Sinh - Hóa - - Công nghệ Năm học : 201 0-2 011 Chuyên đề : Áp dụng CNTT ... chán, hứng thú háo hức học sinh Tổ Sinh - Hóa - - Công nghệ Năm học : 201 0-2 011 Chuyên đề : Áp dụng CNTT vào dạy “Tính chất hóa học kim loại” để giảm thí nghiệm độc khó - Nếu gặp cố trình chiếu ... Chuyên đề : Áp dụng CNTT vào dạy “Tính chất hóa học kim loại” để giảm thí nghiệm độc khó - Trong chương trình hóa học 8 ,9 có nhiều thí nghiệm sử dụng hóa chất độc gây độc cho học sinh...
 • 6
 • 1,033
 • 21

chuyên đề hóa học 8

chuyên đề hóa học 8
... dịch A 4, 48 lit CO2 (đktc) Tính khối lợng muối tạo thành dung dịch A Bài 18: Phản ứng hoá học gì? Trong phản ứng hoá học nguyên tố có biến đổi không? Hãy nêu ý nghĩa phơng trình hoá học Lấy ví ... thức nh nào? Bài 83 : Hãy kể giai đoạn trình sản xuất H2SO4 từ khoáng vật Pirit Từ Pirit chứa 90% FeS2 điều chế đợc lit H2SO4 đặc 98% (d=1 ,84 g/ml) Biết hiệu suất điều chế 80 % Bài 84 : Hoà tan hoàn ... dung dịch CuSO4 8% Bài 47: Cần thêm gam NaCl vào 500g dung dịch NaCl 8% để có dung dịch NaCl 12% 2 Cần thêm gam nớc vào 500g dung dịch NaCl 12% để có dung dịch NaCl 8% Bài 48: Cô cạn cẩn thận...
 • 27
 • 538
 • 6

34 chuyên đề hóa học 8 - 9

34 chuyên đề hóa học 8 - 9
... kiện b Tính lượng axit 98 % điều chế từ quặng chứa 60% FeS Biết hiệu suất q trình 80 % Giải FeS2 2H2SO4 129tấn 196 tấn 0, x 196 0,6 = 0 ,91 tấn 1 29 0 ,91 x80 = 0,7 28 hiệu suất 80 % nên lượng axit thưc ... FeSO4 35 ,93 gam 21 gam Đs :87 ,86 gam Câu 9. Làm lạnh 187 7 gam dd bão hòa CuSO từ 85 oC xng 25oC Hỏi có bao niêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách Biết độ tan CuSO4 87 ,7 g 40 g ĐS: 96 1,5 gam 18 o Câu 10.Dung ... 2SO4 9 ,8% thu dd muối sunfat có nồng độ 14, 18 %.Tìm kim loại M Giải: Cơng thức muối M2(CO3)n ( n hóa trị kim loại) M2(CO3)n + nH2SO4 M2(SO4)n + nH2O + nCO2 (2M +60n)g 98 ng (2M +96 n)g 44ng 98 n.100...
 • 34
 • 730
 • 22

Chuyên đề Hóa học 8

Chuyên đề Hóa học 8
... hoá học; phản ứng hoá học 2/- a Thế làtrình hố học lí ? Lập phương tượng vật b lại bước lập phương trình ? Nhắc Thế tượng hố họchố học ? c Thế phản ứng hố học ? +Vd: Lập phương trình hố học phản? ... Al phản ứng tạo ngun tử Cu - Cứ phân tử CuSO4 tạo phân tử Al2(SO4)3 Dặn dò: Về nhà học (học hết chương II) - Học bảng 1,2 trang 42,43 SGK - Xem lại luyện tập - Tiết sau kiểm tra tiết ... khối lượng khí CO2 sinh nung CaCO3 th 2 .8 CaO ? Giải a Cơng thức khối lượng : m = m + m CaCO3 CaO CO2 b Khối lượng CO2 sinh : m CO2 =m CaCO3 - m CaO = – 2 ,8 = 2,2 (tấn) Biết khí Etilen (C2H4) cháy...
 • 14
 • 483
 • 3

Chuyên đề Hóa học 9

Chuyên đề Hóa học 9
... HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI ĐƯC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO? II./ DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO? - Mức độđộ hoạt ng hóacủa kim kim loại giảm dần từ Mức hoạt độ động học loại ... phóng khí H2â I./ DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI ĐƯC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO? II./ DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO? - Mức độ hoạt động hóa học kim loại giảm dần từ trái ... phóng khí H2 I./ DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI ĐƯC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO? II./ DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO? - Mức độ hoạt động hóa học kim loại giảm dần từ trái...
 • 26
 • 560
 • 2

Xem thêm