Bài Giảng Phân Tích Đơn Thuốc

Bài Giảng Phân Tích Đơn Thuốc

Bài Giảng Phân Tích Đơn Thuốc
... TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CHÚ Ý KHI CHỈ ĐỊNH - DRUG INFORMATION HANDBOOK 20072008,2009-1010 - MARTINDALE 15 PHÂN TÍCH ĐƠN THUỐC 16 Phân tích đơn thuốc Phương châm làm việc - Dược sĩ khơng thay thuốc toa ... - Bác sĩ kê đơn điều trị người chịu trách nhiệm trực tiếp đơn thuốc trước bệnh nhân - Dược sĩ thực cơng tác thơng tin tư vấn sử dụng thuốc theo pháp chế quy định 17 Phân tích đơn thuốc Phương ... dụng thuốc - Định hướng thuốc có khả gây tác dụng khơng mong muốn bệnh nhân mơ tả - Phân tích, tư vấn cho bác sĩ dựa vào tài liệu thống - Chỉ thực tư vấn thuốc cho bác sĩ bệnh nhân 18 CÁC ĐƠN THUỐC...
 • 30
 • 290
 • 0

Bài 9 BÀI TẬP PHÂN TÍCH ĐƠN THUỐC, PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC TRONG CÁC CA LÂM SÀNG

Bài 9 BÀI TẬP PHÂN TÍCH ĐƠN THUỐC, PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC TRONG CÁC CA LÂM SÀNG
... ngày x ngày Uống Câu hỏi: Nhận xét sử dụng hai thuốc để điều trị Liều khoảng cách đưa thuốc hợp lý chưa? 20 PHẦN II PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC TRONG MỘT SỐ CA LÂM SÀNG (Tóm tắt từ số bệnh án điều ... luận, phân tích đơn thuốc, ca lâm sàng Sau thống ý kiến nhóm cử người phân tích trước toàn lớp, lớp bổ sung - Giảng viên trợ giảng hướng dẫn, gợi ý để học viên tự phân tích - Giáo viên chữa tập ... (không làm thay) - 14 Phần trả lời tập gửi sau kết thúc lớp học để học viên tự học PHẦN I PHÂN TÍCH ĐƠN THUỐC ( Đơn thuốc thu thập số phòng khám bệnh) ĐƠN THUỐC SỐ Bệnh nhân nam, 43 tuổi Chẩn...
 • 20
 • 1,085
 • 2

BÀI tập TRẢ lời PHẦN i PHÂN TÍCH đơn THUỐC

BÀI tập TRẢ lời PHẦN i PHÂN TÍCH đơn THUỐC
... B.    Có tác dụng kháng khuẩn như kháng sinh nhóm penicilin C.    Ph i hợp v i ampicilin hoặc amoxicilin làm tăng phổ kháng khuẩn D.    Ph i hợp v i kháng sinh nhóm penicilin làm cho thuốc bền vững, tăng tác dụng E.    Ph i hợp v i kháng sinh nhóm penicilin làm thuốc dễ thấm sâu vào mô ... E.    Ph i hợp v i kháng sinh nhóm penicilin làm thuốc dễ thấm sâu vào mô Penicillin nào dư i đây không bị Penicilinase phân huỷ: A.      Penicilin V                             B.       Penicilin G C.      Oxacilin                                D.        Ampicilin ... Phổ tác dụng của kháng sinh 246 PGS. TS. Nguyễn Thị Vinh ­ Trường Đ i học Y Hà N i Trả l i b i tập phân tích đơn thuốcphân tích sử dụng thuốc trong các ca lâm  248 sàng TS. Sam TORNQUIST ­ Chuyên gia sử dụng thuốc hợp lý ...
 • 22
 • 349
 • 1

Bài giảng phân tích hệ thống

Bài giảng phân tích hệ thống
... Khái niệm ký pháp sử dụng  Mô tả chức nghiệp vụ toàn hệ thống phân thành mức dạng phân cấp  Biểu đồ phân cấp chức BPC công cụ cho phép phân rã dần chức từ mức cao nhất, tổng thể thành chức ... liệu ■ Luồng liệu quay nơi xuất phát 26 2.4 Quy tắc phân rã tiến trình 27 Biểu đồ luồng liệu mức hệ thống đặt bữa ăn 28 Biểu đồ luồng liệu mức hệ thống đặt bữa ăn 29 2.5 Sơ đồ hình thành biểu đồ ... hành Lập bảng phân tích: ■ Bảng gồm cột:  Cột 1: Động từ + bổ ngữ  Cột 2: Danh từ  Cột : Nhận xét Động từ + bổ ngữ Danh từ Nhận xét 12 1.6 Các bước xây dựng biểu đồ Lập bảng phân tích (tiếp)...
 • 37
 • 851
 • 5

Bài giảng phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

Bài giảng phân tích rủi ro trong thẩm định dự án
... Phân tích rủi ro Giới thiệu rủi ro Các cơng cụ phân tích rủi ro Phân tích độ nhạy  Phân tích kịch  Phân tích mơ Các giải pháp hạn chế rủi ro Giới thiệu rủi ro Rủi ro ? Tại phải phân tích ... loại rủi ro ? RỦI RO CĨ TÍNH CHIẾN LƯỢC Rủi ro có tính chiến lược liên quan đến biến đổi mơi trường kinh tế trị Các cơng cụ phân tích rủi ro Phân tích độ nhạy Phân tích tình Phân tích rủi ro mơ ... quan Các loại rủi ro ? Rủi ro có tính hệ thống  Khơng thể đa dạng hóa Rủi ro khơng có tính hệ thống  Có thể đa dạng hóa Các loại rủi ro ? Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài chánh Rủi ro có tính chiến...
 • 76
 • 8,059
 • 78

bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin

bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin
... thiết bị phần cứng nào? - Hệ thống cần phải tương tác với hệ thống khác nào? Nhóm hệ thống chia làm hai nhóm, nhóm kích hoạt cho mối quan hệ với hệ thống, nhóm mà hệ thống cần phải xây dựng thiết ... nhân gửi thông điệp đến hệ thống nhận thông điệp xuất phát từ hệ thống, thay đổi thông tin với hệ thống Nói cách ngắn gọn, tác nhân thực Use Case Thêm điều nữa, tác nhân người mà hệ thống khác ... trọng giai đoạn phân tích nhóm phát triển hệ thống Người dùng muốn sử dụng hệ thống tương lai, hệ thống mà bạn thiết kế xây dựng, nào? Use Case công cụ trợ giúp cho công việc nhà phân tích người sử...
 • 116
 • 536
 • 1

Bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh

Bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh
... ng n trình phân tích chung L.2 LO I HÌNH PHÂN TÍCH HO T NG KINH DOANH - Theo th i i m phân tích: + Phân tích trư c kinh doanh: phân tích chưa ti n hành kinh doanh phân tích d án, phân tích k ho ... ng kinh doanh ng kinh doanh Phân tích ho t ng kinh doanh m t công c qu lý kinh t có hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p Hi n doanh nghi p ho t ng kinh doanh i u ki n n n kinh t th trư ng, ... tích ho t ng kinh doanh NHI M V PHÂN TÍCH HO T NG KINH DOANH tr thành m t công c c a công tác qu n lý ho t ng kinh doanh, s cho vi c quy t nh kinh doanh úng n, phân tích ho t ng kinh doanh có nh...
 • 128
 • 3,514
 • 14

Bài giảng phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Bài giảng phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
... tượng ng Phân tích kinh tếá mộät doanh nghiệäp te mo nghie gọïi làø phân tích hoạït động kinh doanh đươ go la hoa hay làø phân tích kinh doanh la doanh 1 Các khái niệm Phân tích hoạït động sảûn ... Đối tượng vàø nộäi dung củûa phân tích hoạït ng va no cu hoa động kinh doanh ng Nhiệäm vụï củûa phân tích hoạït động kinh Nhie vu cu hoa ng doanh Các khái niệm Phân tích theo nghóa chung nhấát ... ta động củûa cáùc nhân tốá kinh tếá ng cu ca to te Nộäi dung: No - Phân tích cáùc tiêu vềà kếát quảû hoạït động kinh ca ve ke qua hoa ng doanh doanh - Cáùc tiêu kếát quảû kinh doanh phân tích...
 • 101
 • 1,191
 • 1

Bài giảng phân tích môi trường

Bài giảng phân tích môi trường
... liu tham kho Huỳnh Trung Hi - Bài ging Phân tích môi trường - Viện Khoa học công nghệ Môi trường Bách khoa Viện thổ nhưỡng nông hoá Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón trồng Nhà xuất bn nông ... mụi trng - Theo UNEP: Chỉ thị môi trường (CTMT, Environmental Indicator) độ đo tập hợp số số liệu môi trường thành thông tin tổng hợp (Aggregate) khía cạnh môi trường quốc gia địa phương -Theo ... Lut Bo v Mụi trng s 52/2005/QH11 ngy 29 thỏng 11 nm 2005: Chỉ thị môi trường tập hợp thông số môi trường để đặc trưng môi trường Ch th mụi trng l c s lng húa cht lng mụi trng, theo dừi din...
 • 102
 • 783
 • 4

Bài giảng phân tích môi trường

Bài giảng phân tích môi trường
... liu tham kho Huỳnh Trung Hi - Bài ging Phân tích môi trường - Viện Khoa học công nghệ Môi trường Bách khoa Viện thổ nhưỡng nông hoá Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón trồng Nhà xuất bn nông ... mụi trng - Theo UNEP: Chỉ thị môi trường (CTMT, Environmental Indicator) độ đo tập hợp số số liệu môi trường thành thông tin tổng hợp (Aggregate) khía cạnh môi trường quốc gia địa phương -Theo ... -Theo Lut Bo v Mụi trng s 52/2005/QH11 ngy 29 thỏng 11 nm 2005: Chỉ thị môi trường tập hợp thông số môi trường để đặc trưng môi trường Ch th mụi trng l c s lng húa cht lng mụi trng, theo dừi din...
 • 61
 • 402
 • 2

PHÂN TÍCH ĐƠN THUỐC

PHÂN TÍCH ĐƠN THUỐC
... lọ/ngày chia lần (tiêm TM chậm) x Câu hỏi: Bình lựa chọn thuốc điều trị? Liều thuốc có hợp lý không? Cần làm thêm xét nghiệm gì? ĐƠN THUỐC SỐ Bệnh nhân nữ, 31 tuổi Chẩn đoán: Mụn mủ bệnh nhân ... pha với cốc nước) Câu hỏi: Có tương tác xảy dùng đồng thời ba thuốc trên? Cách khắc phục? Hướng dẫn người bệnh cách uống thuốc? ĐƠN THUỐC SỐ Bệnh nhân nữ, 34 tuổi Chẩn đoán: Luput ban đỏ hệ thống ... Uống chia lần/ngày x viên Uống chia lần/ngày Câu hỏi: Chú ý dùng hai thuốc trên? Cần theo dõi người bệnh dùng hai thuốc trên? ĐƠN THUỐC SỐ Bệnh nhân nam, 67 tuổi Chẩn đoán: Dị ứng ampicilin bệnh...
 • 5
 • 11,673
 • 147

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống - Ứng dụng

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống - Ứng dụng
... * * ' HC & 3% #g J H( 8" - ( % ," )* , )*)* $ } - J $ % & b9 ...
 • 20
 • 258
 • 1

Bài giảng: Phân tích và quyết định đầu tư

Bài giảng: Phân tích và quyết định đầu tư
... 2004-2005 Phân tích tài - Bài giảng tuần CHI PHÍ ĐẤT ĐAI • • • • Đầu vào đất khác với đầu vào dự án Cần xử lý đất khỏan đầu riêng Không kể lãi/lỗ đất khỏan thu/chi khỏan đầu đất cải ... tế Fulbright, 2004-2005 Phân tích tài - Bài giảng tuần Quan điểm xem xét dự án • Tách biệt: Quan điểm chủ đầu Quan điểm tổng đầu • Tách biệt: Quyết đònh đầu Quyết đònh tài trợ 35 Hai ... kinh tế Fulbright, 2004-2005 Phân tích tài - Bài giảng tuần Tại hoạch đònh vốn đầu quan trọng? Kết đònh đầu vốn ảnh hưởng dài nhiều năm Hoạch đònh vốn đầu cải thiện thời gian chất lượng...
 • 38
 • 485
 • 1

Bài giảng Phân tích công việc - chương II

Bài giảng Phân tích công việc - chương II
... đến công việc cụ thể tổ chức nhằm làm rõ chất công việc  14    Khái niệm Mục đích Ứng dụng 15 Công việc cần thực công việc gì? Người đảm nhận công việc phải thực nhiệm vụ gì? Tại công việc ... lại tồn tại? Công việc thực đâu? Công việc thực nào? Khi công việc phải hoàn tất? Người thực công việc có hiệu suất? Những trang thiết bị cần thiết để thực công việc gì? Điều kiện làm việc sao? ... vô hình liện quan tới công việc (job-related tangibles and intangibles)  Sự thực công việc (work performance)  Bối cảnh công việc (job context)  Yêu cầu người thực công việc  (personal requirements...
 • 43
 • 446
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng phân tích dữ liệubài giảng phân tích định lượngbài giảng phân tích tài chínhbài giảng phân tích kim loạibài giảng phân tích chứng khoánbài giảng phân tích thiết kế giải thuậtbài giảng phân tích công việcbài giảng phân tích và tổng hợpbài giảng phân tích môi trườngbài giàng phân tích thiết kế hệ thốngbài giảng phân tích nướcbải giảng phân tích thực phẩmphân tích đơn thuốcbài giảng phân tích hoạt động kinh doanhbài giảng phân tích thống kê phương pháp phân tích thống kêCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIVận động tại quảng trịCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?Môn công nghệ phần mềm nâng caoBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicDạy học đồng loạt cả lớpXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDBài tập 300 câu sửa lỗi sai + phrasal verbs có ĐÁP ÁNBài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEOTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRINBài tập past simple and present perfect CÓ ĐẤP ÁNBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTDGRAMMAR một số câu trúc dùng như 3 câu điều kiệnGRAMMAR + BÀI TẬP THỨC GIẢ ĐỊNH (câu điều KIỆN WISH )Ngữ Pháp GRAMMAR thức giả định ở mệnh đề điều kiệnNghiên cứu bào chế kem chống dị ứng và trị vết côn trùng cắnTHIẾT kế và tối ưu HOÁ CÔNG THỨC VIÊN nén rã NHANH DIMENHYDRINAT