Thi xa quang tri 1 2014

Thi xa quang tri 1 2014

Thi xa quang tri 1 2014
... vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc), thu 15 ,4 gam CO2 Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản Giá trị m Trang 2/6 - Mã đề thi 13 2 A 12 ,3 B 13 ,2 C 11 ,1 D 11 ,4 Câu 20: Hòa tan m gam hỗn hợp ... toàn cô cạn dung dịch thu 257,36 gam chất rắn khan Giá trị m A 15 0,88 B 15 5,44 C 16 7,38 D 212 ,12 Trang 3/6 - Mã đề thi 13 2 Câu 31: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 ... với lượng dư AgNO3 NH3 thu 11 3,4 gam Ag Giá trị m A 10 2,6 B 17 9,55 C 11 9,7 D 85,5 o o o o Câu 59: Cho biết E Mg2 + /Mg = −2,37V; E Zn + /Zn = −0,76V; E Pb2 + /Pb = −0 ,13 V; E Cu + /Cu = +0,34V Pin...
 • 6
 • 23
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Thị Quảng Trị, Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
... 1, 3 MHz B 40,8 MHz C 205 KHz D 6,5 MHz Hết Mã đề thi 357 – Trang 5/5 1D 2B 3D Mã đề 357 13 2 4D 5B 6B 7B 8D 9C 10 B 11 A 12 A 13 B 14 C 15 C 16 D 17 B 18 C 19 A 20B 21D ... số hạt nhân 206Pb số hạt nhân 210 Po 84 82 2 014 Tại thời điểm t = t + 2T tỉ số mẫu 2 015 A 14 098 B C 14 1 01 D 2 014 2 015 2 015 14 105 Câu 27: Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, nguồn phát ... 450nm Bề rộng miền giao thoa 1cm Số vân sáng, vân tối miền giao thoa là: A 17 ; 18 B 17 ; 16 C 9; D 9; 10 đề thi 357 – Trang 2/5 Câu 21: Theo lí thuyết Bo nguyên tử A nguyên tử xạ chuyển từ trạng...
 • 6
 • 686
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Thị Quảng Trị, Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
... C C D C D D A C B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B C B D D C C B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C A C A A A B B D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D D B B A C C B B 41 42 43 44 45 46 47 ... Ca(OH)2 0,1M thu 27 gam kết tủa Nếu cho 10 ,33 gam hỗn hợp X tác dụng với 10 0 ml dung dịch KOH 1, 2M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu khối lượng chất rắn A 13 ,76 gam B 12 , 21 gam C 10 ,12 gam D 12 ,77 ... eH2O Tỉ lệ a : e A : B : 15 C : 15 D : Trang 3/5 - Mã đề thi 13 2 Câu 31: (X), (Y), (Z), (T) anđehit no đơn chức mạch hở,đồng đẳng liên tiếp, MT = 2,4MX Đốt cháy hoàn toàn 0 ,1 mol (Z) hấp thụ hết...
 • 5
 • 356
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Thị Quảng Trị, Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Sinh học trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
... A sinh vật sang sinh vật khác quay trở lại sinh vật ban đầu B sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường C môi trường vào sinh vật sau dó lại trở môi trường D sinh vật tiêu thụ vào sinh ... sinh sản B Hiện tượng liền rễ hai thông mọc gần C Chim nhạn bể chim cò làm tổ chung D thi u thức ăn, số động vật sử dụng cá thể loài làm thức ăn ĐÁP ÁN 10 B A C A B D A D C D 11 12 13 14 15 16 ... A 1- c, d,e ; 2-b ; 3-a B 1- a,c ; 2- c ; – d,e C 1- b,c,d ; – e ; – a D 1- c,d,e ; – a ; 3- b 011 : Trong trường hợp không xảy đột biến, xét phát biểu NST giới tính động vật: (1) Chỉ có tế bào sinh...
 • 11
 • 833
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Ngữ văn trường THPT Thị Quảng Trị, Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Ngữ văn trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
... THPT QUỐC GIA NĂM 2 015 TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 18 0 phút (không kể thời gian phát đề) Câu I (3 điểm) Câu I a Đoạn văn viết theo phong cách ngôn ngữ nào? Dấu ... quan thi n nhiên quê hương, đất nước Hết -Ghi chú: Giám thị không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ………………………………… Số báo danh: …… SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA ... đoạn văn - Điểm 0: Thi u Mở Kết luận, Thân có đoạn văn viết có đoạn văn b) Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): - Điểm 0,5: Xác định vấn đề cần nghị luận: - Điểm 0,25: Xác định chưa rõ vấn đề...
 • 8
 • 234
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Thị Quảng Trị, Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
... C C D C D D A C B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B C B D D C C B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C A C A A A B B D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D D B B A C C B B 41 42 43 44 45 46 47 ... Ca(OH)2 0,1M thu 27 gam kết tủa Nếu cho 10 ,33 gam hỗn hợp X tác dụng với 10 0 ml dung dịch KOH 1, 2M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu khối lượng chất rắn A 13 ,76 gam B 12 , 21 gam C 10 ,12 gam D 12 ,77 ... a : e A : B : 15 C : 15 D : Trang 3/5 - Mã đề thi 13 2 Câu 31: (X), (Y), (Z), (T) là anđehit no đơn chức mạch hở,đồng đẳng liên tiếp, đó M T = 2,4MX Đốt cháy hoàn toàn 0 ,1 mol (Z) rồi...
 • 5
 • 85
 • 0

Đề thi thử lí lần 1 2015- THPT Thị Quảng Trị môn vật lý

Đề thi thử lí lần 1 2015- THPT Thị xã Quảng Trị môn vật lý
... mạch A 1, 3 MHz B 40,8 MHz C 205 KHz D 6,5 MHz Hết A có độ lớn Mã đề 357 13 2 1D2B 3D 11 A 12 A 21D 22A 31D 32B 41B 42D 4D 13 B 23B 33A 43B 5B 14 C 24C 34A 44D 6B 15 C ... chất Tại thời điểm t1 tỉ số số hạt nhân 206 82 Pb số hạt 2 014 Tại thời điểm t2 = t1 + 2T tỉ số 2 015 14 098 14 104 2 014 A B C D 2 015 2 015 14 105 Câu 27 Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, nguồn ... L = 0,5L1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện xấp xỉ khoảng A 17 9 V B 55 V C 11 1 V D 89 V Câu 35 Một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng k = 10 0 N/m, đầu cố định vào tường điểm Q đầu treo vật nhỏ có...
 • 5
 • 172
 • 0

Đề thi thử THPT QG hóa trường THPT thị quảng trị lần 1 – 2016

Đề thi thử THPT QG hóa trường THPT thị xã quảng trị lần 1 – 2016
... TR ÁP ÁN THI TH NG THPT TH XÃ QU NG TR THPT QU C GIA LÂN N M 2 016 MỌN HịA H C Mã đ thi: 14 5 C 11 D 21 C 31 A 41 C A 12 A 22 C 32 D 42 C D 13 D 23 B 33 C 43 D B 14 C 24 A 34 B 44 D B 15 B 25 B ... B A 16 A 26 B 36 C 46 B A 17 D 27 D 37 C 47 A D 18 A 28 A 38 C 48 D A 19 B 29 D 39 C 49 D 10 A 20 A 30 A 40 C 50 B http://bloghoahoc.com Chuyên trang đ thi th Hóa Trang 5/5 Mã đ thi 14 5 ... i l ng 11 ,4 gam Giá tr c a m A 14 ,4 B 10 ,4 C 11 ,2 D 17 ,6 Câu 19 : Ch t sau có nhi t đ sôi cao nh t ? A CH3OH B HCOOH C HCHO D CH4 Câu 20: M t nguyên t Y có t ng s electron phân l p p 11 Y nguyên...
 • 5
 • 397
 • 0

Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 trường THPT thị quảng trị đề thi hết học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 trường THPT thị xã quảng trị  đề thi hết học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 có đáp án
... =>………………………………………………………………………………………… Mã đề: 10 17 THE END VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Key Mã đề: 10 27 I & II (5pts) 1B 2D 11 D 12 A 3A 13 C 4A 14 D 5A 15 B 6D 16 A 7B 17 D 8C 18 C 9B 19 C 10 C 20B III Read ... brackets to complete the sentences (1pt) 1. have read has found careful Interesting Mã đề 10 17 I & II (5pts) 1D 2B 11 C 12 C 3A 13 D 4C 14 B 5C 15 B 6D 16 C 7D 17 A 8A 18 A 9D 19 A 10 B 20B III Writing (3pts) A ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mã đề 10 14 1D 2A 3C 4B 5D 6C 7B 8B 9C 10 A 11 A 12 B 13 D 14 B 15 C 16 C 17 A 18 D 19 D 20A III Read the passage then answer the questions (2pts) 1. The aeroplane’s wings and shape...
 • 10
 • 184
 • 0

Trường THPT Thị Quảng Trị NĂM 2009

Trường THPT Thị Xã Quảng Trị NĂM 2009
... Nhóm: TOÁN CHỌN HSG MÁY TÍNH NĂM 2009 Câu1: 5đ LỜI GIẢI 1 + 2x +1 x +1  25  f (5) ( x) = (−1)5 5! + ÷  ( x + 1) ( x + 1) ÷   KẾT QUẢ f ( x) = ĐIỂM 1đ 2đ f (5) ( 2009) ≈ −7,12113 2đ Câu2: 5đ...
 • 3
 • 152
 • 0

việc làm cho thanh niên ở thị quảng trị, tỉnh quảng trị

việc làm cho thanh niên ở thị xã quảng trị, tỉnh quảng trị
... tiễn việc làm việc làm cho niên - Chương 2: Thực trạng việc làm niên thị Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị - Chương 3: Phương hướng giải pháp giải việc làm cho niên thị Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị ... đề việc làm + Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm nên địa bàn thị Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị + Đề xuất giải pháp khả thi nhằm GQVL cho TN cách có hiệu cao thị Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ... Vấn đề giải việc làm (GQVL) cho TN vấn đề cấp thiết việc đẩy mạnh tốc độ phát triển KT – XH thị Quảng Trị Do đó, chọn đề tài Việc làm cho niên thị Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để làm khóa luận...
 • 81
 • 295
 • 4

Nghiên cứu tình hình bệnh tật và các yếu tố liên quan đến sức khỏe của người cao tuổi thị quảng trị tỉnh quảng trị

Nghiên cứu tình hình bệnh tật và các yếu tố liên quan đến sức khỏe của người cao tuổi thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
... bệnh chữa bệnh cho người cao tuổi đề xuất biện pháp can thiệp phù hợp Đây lý để thực đề tài này: Nghiên cứu tình hình bệnh tật yếu tố liên quan đến sức khỏe người cao tuổi thị Quảng Trị tỉnh ... Trị tỉnh Quảng Trị năm 2009-2010”, với mục tiêu: Mô tả tình hình bệnh tật nhu cầu khám chữa bệnh người cao tuổi thị Quảng Trị Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến sức khỏe người cao tuổi 3 Chƣơng ... với tỷ lệ cao người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận 1.2 TÌNH HÌNH SỨC KHOẺ, MÔ HÌNH ỐM ĐAU CỦA NGƢỜI CAO TUỔI • Tỷ lệ ốm nhóm người cao tuổi cao nhóm tuổi khác Phụ nữ cao tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao nam...
 • 52
 • 2,301
 • 17

nghiên cứu tình hình sinh đẻ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại thị quảng trị tỉnh quảng trị năm 2010

nghiên cứu tình hình sinh đẻ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị năm 2010
... sinh để đạt đến mức sinh thay cách vững [5], [6], [7], [8], [29], [32] Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tình hình sinh đẻ thực kế hoạch hóa gia đình Thị Quảng Trị- tỉnh ... Trị- tỉnh Quảng Trị năm 2010 , với mục tiêu: Khảo sát tình hình sinh đẻ thực kế hoạch hoá gia đình của các cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ tại các phường, xã- Thị Quảng Trị tỉnh Quảng Trị ... tế- hội tỉnh thị Quảng Trị 1.3.5 Tình hình thực hiện DS-KHHGĐ tại Thị Quảng Trị [2], [3], [34] 27 1.3.5.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế- văn hóa- hội 2010 Thị Quảng Trị đơn vị...
 • 60
 • 504
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Trình bày thực trạng chính sách sản phẩm của doanh nghiệp với khách hàng b2b và đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong thời gian tớiTìm hiểu công nghệ 2g, 3gTìm hiểu công nghệ sản xuất amoniac và tính toán cân bằng cho tháp tổng hợp amoniactìm hiểu về ngân hàng thụy sĩTìm hiểu về nhận thức và thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của sinh viên trường đại học luật hà nộitính toán và kiểm nghiệm ly hợp trục các đăng và hộp sốTổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần trường sơnTổ chức công tác xúc bốc – vận tải tại công trường khai thác công ty than cọc sáuVận dụng lý thuyết lợi thế so sánh vào xuất khẩu hàng may mặc của việt namvăn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhậpxác định hiệu quả kinh tế của công nghệ khai thác mới ở lò chợ số 3 vỉa k8 ct , công trường khai thác 5 công ty cp than mông dươngXuất khẩu giày dép việt nam sang thị trường mĩbài 7 ngôn ngữ SQLbáo cáo thực tập công ty xd – tm trường hảibài giảng chuyên đề nhà cao tầngđề tài thủ tục đầu tưGiới thiệu system hackingđánh giá tác động môi trường (environmental impacts assessment eia)How to arrange your living room furniturechiến lược kinh doanh của khách sạn majestic