Hợp đồng nghiên cứu xây dựng an toàn cho mạng không dây

Hợp đồng nghiên cứu xây dựng an toàn cho mạng không dây

Hợp đồng nghiên cứu xây dựng an toàn cho mạng không dây
... 3 .Nghiên cứu hướng dẫn bảo mật liệu mạng không dây .28 4 .Nghiên cứu Quản lý xác thực truy cập mạng không dây 28 5 .Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn quản trị mạng không dây 28 6 .An toàn mạng không ... tổn thất hệ thống công gây 2 .Nghiên cứu phân tích đe dọa an toàn thông tin mạng không dây 2.1 Các nguy an ninh an toàn mạng không dây Mạng máy tính Internet không dây dễ dàng bị công truy cập ... không dây 4 .Nghiên cứu Quản lý xác thực truy cập mạng không dây 5 .Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn quản trị mạng không dây 6 .An toàn mạng không dây có đa điểm truy cập 28 ...
 • 28
 • 314
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hướng hướng dẫn đánh giá an toàn cho mạng không dây

Nghiên cứu xây dựng hướng hướng dẫn đánh giá an toàn cho mạng không dây
... mạng không dây 2.1 Các nguy an ninh an toàn mạng không dây Mạng máy tính Internet không dây dễ dàng bị công truy cập trái phép so với môi trường mạng LAN hữu tuyến Khó ngăn cản truy cập tới mạng ... Mbps) chậm so với mạng sử dụng cáp (100 Mbps đến hàng Gbps) 1.2 Thực trạng an ninh an toàn mạng không dây 1.2.1 Khái niệm an ninh an toàn thông tin An ninh an toàn thông tin (ANATTT) nghĩa thông ... WLAN dựa 802.1X 92 4.3.3 Xác thực chế độ khóa chia sẻ trước .95 Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn quản trị mạng không dây .97 5.1 Quản trị WLAN .97 5.2 Yêu cầu cho quản trị WLAN...
 • 113
 • 463
 • 0

luận văn nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dây

luận văn nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dây
... trạng an ninh an toàn mạng không dây, kiểu công mạng không dây, giao thức bảo mật mạng không dây, kỹ thuật mật mã ứng dụng để bảo mật mạng không dây số giải pháp cho việc đảm bảo an ninh an toàn cho ... GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY 2.1 Thực trạng an ninh an toàn mạng không dây 2.1.1 Khái niệm an ninh an toàn thông tin An ninh an toàn thông tin (ANATTT) nghĩa thông tin bảo ... không dây, kiểu công mạng không dây, kỹ thuật mật mã ứng dụng để bảo mật mạng không dây số giải pháp cho việc đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dây mà cụ thể mạng WLAN 33 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI...
 • 108
 • 535
 • 0

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY potx

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY potx
... trạng an ninh an toàn mạng không dây, kiểu công mạng không dây, giao thức bảo mật mạng không dây, kỹ thuật mật mã ứng dụng để bảo mật mạng không dây số giải pháp cho việc đảm bảo an ninh an toàn cho ... GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY 2.1 Thực trạng an ninh an toàn mạng không dây 2.1.1 Khái niệm an ninh an toàn thông tin An ninh an toàn thông tin (ANATTT) nghĩa thông tin bảo ... không dây, kiểu công mạng không dây, kỹ thuật mật mã ứng dụng để bảo mật mạng không dây số giải pháp cho việc đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dây mà cụ thể mạng WLAN 33 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI...
 • 108
 • 305
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dây

Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dây
... trạng an ninh an toàn mạng không dây, kiểu công mạng không dây, giao thức bảo mật mạng không dây, kỹ thuật mật mã ứng dụng để bảo mật mạng không dây số giải pháp cho việc đảm bảo an ninh an toàn cho ... CHƢƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY 2.1 Thực trạng an ninh an toàn mạng không dây 2.1.1 Khái niệm an ninh an toàn thông tin An ninh an toàn thông tin (ANATTT) nghĩa ... an toàn mạng không dây, kiểu công mạng không dây, kỹ thuật mật mã ứng dụng để bảo mật mạng không dây số giải pháp cho việc đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dây mà cụ thể mạng WLAN 33 CHƢƠNG...
 • 105
 • 207
 • 0

giải pháp xây dựng radius server cho mạng không dây trường đhdl hp

giải pháp xây dựng radius server cho mạng không dây trường đhdl hp
... 802.1X RADIUS Server chuyên nghiệp : + Cisco Secure Access Control Server + Funk Odyssey Server II GIẢI PHÁP XÂY DỰNG RADIUS SERVER CHO MẠNG KHÔNG DÂY TRƯỜNG ĐHDL HP 40 Mạng máy tính không dây Theo ... đề Để thấy vấn đề mạng không dây tương quan vấn đề so với mạng dây, xin đưa số tiêu chí so sánh giải pháp mạng dây mạng không dây Phạm vi ứng dụng Mạng dây Mạng không dây - Có thể ứng ... an ninh mạng mạng máy tính nội không dây Wireless LAN hay gọi tắt WLAN, mạng không dây bản, từ mô hình phát triển mô hình mạng khác mạng WAN không dây, mạng không dây kết hợp mạng dây Tiếp...
 • 56
 • 251
 • 0

an ninh an toàn cho mạng không dây

an ninh an toàn cho mạng không dây
... SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY 2.1 Thực trạng an ninh an toàn mạng không dây 2.1.1 Khái niệm an ninh an toàn thông tin An ninh an toàn thông tin (ANATTT) nghĩa thông tin ... bảo an ninh an toàn cho mạng không dây Trình bày thực trạng an ninh an toàn mạng không dây, kiểu công mạng không dây, giao thức bảo mật mạng không dây, kỹ thuật mật mã ứng dụng để bảo mật mạng không ... BẢO AN NINH AN TOÀN CHO MẠNG KHÔNG DÂY 33 2.1 THỰC TRẠNG MẤT AN NINH AN TOÀN CỦA MẠNG KHÔNG DÂY 33 2.1.1 Khái niệm an ninh an toàn thông tin 33 2.1.2 Đánh giá vấn đề an toàn, ...
 • 109
 • 181
 • 0

Giải pháp truy nhập an toàn cho mạng không dây Wimax

Giải pháp truy nhập an toàn cho mạng không dây Wimax
... tổng quan mạng không dây WiMax với đặc điểm, chuẩn WiMax Tìm hiểu kiến trúc phân lớp WiMax Chương 2: Tổng quan an ninh mạng không dây WiMax với số loại hình công mạng không dây giải pháp an ninh ... chương trình bày số giải pháp an ninh chung mạng không dây WiMax Vậy nên sử dụng mạng không dây nên lựa chọn giải pháp an ninh phù hợp với hệ thống mạng Ở chương trình bày giải pháp an ninh áp dụng ... quát mạng không dây WiMax, đặc điểm, chuẩn WiMax kiến trúc phân lớp WiMax 1.2 Mạng không dây WiMax WiMax (Worldwide Interoperrability for Micorware Access)- Công nghệ truy nhập mạng không dây...
 • 83
 • 289
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả
... cáo kết nghiên cứu Đảm bảo toán học cho hệ mật Quyển 3C: Nghiên cứu xây dựng thuật toán khối an toàn hiệu Chủ trì nhóm nghiên cứu T.S Trần Văn Trờng Mục lục Số trang chơng 1: Mở đầu khối I ... biết I.2.2 Độ an toàn vô điều kiện độ an toàn tính toán Độ an toàn hệ mật phụ thuộc lớn vào khả tính toán thám đối phơng Một hệ mật đợc gọi an toàn vô điều kiện an toàn chống lại thám ... thiệu chung Hệ khối khoá bí mật Độ an toàn hệ khối Nguyên lý thiết kế khối Các khối lặp II Các cấu trúc khối Cấu trúc Feistel Cấu trúc Matsui Cấu trúc cộng-nhân Giới thiệu số...
 • 181
 • 501
 • 0

Nghiên cứu xây dựng bài toán tối ưu quá trình quản lý di động cho mạng thế hệ sau và tìm lời giải

Nghiên cứu xây dựng bài toán tối ưu quá trình quản lý di động cho mạng thế hệ sau và tìm lời giải
... cho toán tối ưu quản di động Trong bối cảnh vậy, tác giả chọn mục tiêu “ Nghiên cứu xây dựng toán tối ưu trình quản di động cho mạng hệ sau tìm lời giải Bài báo trình bày theo phần Phần ... trình lặp theo giá trị hàm thường sử dụng để giải toán tối ưu trình định Markov Áp dụng quy trình để xây dựng thuật toán giải toán tối ưu hoá quản vị trí thuê bao Có thể mô tả thuật toán tìm ... Quá Trình Tối Ưu Nguyễn Văn Dũng I GIỚI THIỆU Mạng thông tin di động hệ sau với công nghệ ATM IP bước đột phá từ hệ di động 2G 3G Xu phát triển đặt yêu cầu cho giới nghiên cứu cần tìm phương...
 • 12
 • 178
 • 0

đảm bảo toán học cho các hệ mật quyển 3c nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

đảm bảo toán học cho các hệ mật quyển 3c nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả
... cáo kết nghiên cứu Đảm bảo toán học cho hệ mật Quyển 3C: Nghiên cứu xây dựng thuật toán khối an toàn hiệu Chủ trì nhóm nghiên cứu T.S Trần Văn Trờng Mục lục Số trang chơng 1: Mở đầu khối I ... Giới thiệu chung Hệ khối khoá bí mật Độ an toàn hệ khối Nguyên lý thiết kế khối Các khối lặp II Các cấu trúc khối Cấu trúc Feistel Cấu trúc Matsui Cấu trúc cộng-nhân Giới thiệu ... biết I.2.2 Độ an toàn vô điều kiện độ an toàn tính toán Độ an toàn hệ mật phụ thuộc lớn vào khả tính toán thám đối phơng Một hệ mật đợc gọi an toàn vô điều kiện an toàn chống lại thám mã...
 • 181
 • 472
 • 2

Hợp tác nghiên cứu xây dựng qui trình tạo khối sâm Ngọc Linh làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm phục vụ sức khoẻ cộng đồng

Hợp tác nghiên cứu xây dựng qui trình tạo khối sâm Ngọc Linh làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm phục vụ sức khoẻ cộng đồng
... ure mỏu th 132 3.51 Kt qu nghiờn cu v mụ bnh hc ca gan th 133 3.52 Kết nghiên cứu mô bệnh học thận thỏ 134 3.53 Kết nghiên cứu mô bệnh học lách thỏ 134 3.54 Thi gian bi ca chut thớ nghim 137 3.55 ... viờm cp bn chõn chut sau gõy viờm 161 3.77 Khối lợng u hạt lô nghiên cứu 162 3.78 Ngng au bn chõn chut b gõy viờm cp 163 DANH MC CC HèNH Hỡnh Tờn hỡnh 1.1 Qui trỡnh to sinh t bo thc vt Trang 1.2 ... bo sõm Ngc Linh quy mụ phũng thớ nghim Nghiờn cu phng phỏp kim nghim, tiờu chun c s ca sõm Ngc Linh sinh v cao c sõm Ngc Linh sinh ỏnh giỏ tớnh an ton, mt s tỏc dng dc lý ca sõm Ngc Linh sinh...
 • 188
 • 270
 • 2

Nghiên cứu xây dựng thuật toán trích rút tự động các luật văn phạm PCFG LTGA từ các kho ngữ liệu có chú giải cú pháp tiếng việt phục vụ cho bài toán phân tích cú pháp

Nghiên cứu xây dựng thuật toán trích rút tự động các luật văn phạm PCFG LTGA từ các kho ngữ liệu có chú giải cú pháp tiếng việt phục vụ cho bài toán phân tích cú pháp
... qua ngôn ngữ truy vấn kho ngữ liệu - Nghiên cứu phát triển thuật toán trích rút tự động luật văn phạm từ kho ngữ liệu giải pháp cung cấp thông tin pháp phục vụ cho phân tích pháp sử dụng ... hệ thống giải tự động Đối với giải pháp, phân tích pháp cần tới luật pháp hay gọi văn phạm, văn phạm xây dựng từ kho ngữ liệu giải pháp kho ngữ liệu cung cấp thông tin pháp 16 ... điểm văn phạm PCFG phân tích ngữ pháp 90 5.4 Trích rút tự động văn phạm LTAG cho tiếng Việt 90 5.4.1 Thuật toán trích rút từ VietTreebank 90 5.4.2 Xây dựng thuật toán trích rút từ...
 • 150
 • 276
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường không khí vùng đồng bằng sông hồng giai đoạn 2001 2010

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường không khí vùng đồng bằng sông hồng giai đoạn 2001 2010
... 3.890 Trung tâm Nghiên cứu Môi trờng - Viện Khí tợng Thuỷ văn TCVN 5937 TCVN 5938 0.30 0.50 0.40 40 0.20 12 Nghiên cứu quy hoạch môi trờng không khí đồng Sông Hồng HCl Zn Pb Sn THC quy v xng m ... tâm Nghiên cứu Môi trờng - Viện Khí tợng Thuỷ văn 26 Nghiên cứu quy hoạch môi trờng không khí đồng Sông Hồng gia ỡnh ụng Bỡnh C s rỳt st cun gia ỡnh ụng Tỏm Duyờn Sn xut inh gia ỡnh ễng Quyn ... Hng Gii phỏp v kin ngh Trung tâm Nghiên cứu Môi trờng - Viện Khí tợng Thuỷ văn CHNG HIN TRNG MễI TRNG KHễNG KH Nghiên cứu quy hoạch môi trờng không khí đồng Sông Hồng Hin trng mụi trng khụng khớ...
 • 143
 • 324
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 giải pháp đảm bảo an ninh an toàn cho mạng không dâynghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dâynghiên cứu xây dựng ngân hàng tế bào gốc dây rốn khu vực miền nam và ứng dụng điều trị bệnh ở ngườicách sử dụng 2 router cho mạng không dâynghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển khả năng phối hợp vận độngnghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệunghien cuu xay dung quy trinh thu nghiem mut nhuyen bi do dong hopphí cho việc khảo sát nghiên cứu xây dựng phê duyệt và hỗ trợ điều phối thực hiện đề án dự kiến khoảng 200 000 000 đồngnghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và cơ sổ dữ liệu tổng hợp thanh tra kinh tế xã hộinghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin thống kê kh cn đáp ứng yêu cầu quản lý theo cơ chế mới nghiệp vụ kế toánđồ án nghiên cứu xây dựngnghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ecu hệ thống nhiên liệu động cơ dieselnghiên cứu xây dựng hãm độngtóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện ialy và pleikrông huyện sa thầy tỉnh kon tumnghiên cứu xây dựng mô hình hãm động năng động cơ dị bộ ba giai đoạn có hiệu suất caoDanh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên tháng 10 nam 2016.docDanh sách miễn nhiệm công chứng viên tháng 10 năm 2016.docDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 1 tháng 11 năm 2016.docT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu trong doanh nghi p th ng m i Kh o s t th c t t i c ng ty TNHH H ng HSo sánh công ty hợp danh và công ty cổ phầnBài 4. Gia đình emM t s bi n ph p y m nh ti u th s n ph m tr n th tr ng n i a c a c ng ty May Th ng LongTh c tr ng c ng t c h ch to n nghi p v xu t kh u h ng ho t i c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng nghi p Kwang Yangth c tr ng v m t s gi i ph p thu h t u t v o c c khu c ng nghi p tr n a b n H N ithiết kế tình huống dạy học định lý COSINC c ph ng h ng v gi i ph p n ng cao hi u qu ti u th h ng th c ng m ngh H T yVan ban sao luc 682 (CV 17024)Van ban sao luc 684 (CV 10369)D n c ph sinh th iBi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HM t s bi n ph p nh m g p ph n th c y ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u t i c ng ty DETESCO Vi t NamNh ng thay c b n c a ph p lu t h p ng mua b n h ng ho trong kinh doanh th ng m i khi Vi t Nam tr th nh th nh vi n c a WTOPh t tri n ngu n nh n l c th ng m i tr c y u c u c ng nghi p ho v h i nh p kinh tDe kiem tra 1 tiet 11TN65 c u tr c nghi m VECT TRONG KH NG GIAN File word c h ng d n gi i