Phu ninh PT 1 2014

Phu ninh PT 1 2014

Phu ninh PT 1 2014
... Giá trị m : A 1, 72 B 1, 98 C 1, 66 D 1, 56 Câu 33: Tính thể tích khí H2 đktc thu cho 0 ,1 mol C 2H5OH phản ứng hoàn toàn với lượng dư Na đun nóng A 4,48 lit B 3,36 lit C 2,24 lit D 1, 12 lit Câu 34:Cho ... dung dịch X thu thêm a gam kết tủa Hỏi hỗn hợp X, Al4C3 CaC2 trộn với tỉ lệ mol nào: A 1: B 1: 1 C 1: 2 D 2 :1 Câu 19 : Dãy chất sau có liên kết cộng hóa trị phân tử ? A H2SO4, NH3, H2 B NH4Cl, CO2, ... Câu 17 : Thêm 15 0ml dd NaOH 2M vào cốc đựng 10 0ml dd AlCl3 a(M) Sau phản ứng hoàn toàn thấy cốc có 0 ,1 mol chất kết tủa Thêm tiếp 10 0ml dd NaOH 2M vào cốc sau phản ứng hoàn toàn thấy cốc có 0 ,14 ...
 • 5
 • 22
 • 0

Chuyen hung vuong PT 1 2014

Chuyen hung vuong PT 1 2014
... A 57,2 B 82 ,1 C 60,9 D 65,2 Câu 14 Cho cấu hình nguyên tử ion sau: Na+ (Z = 11 ) 1s22s22p63s2 ; Cu (z = 29)1s22s22p63s23p63d94s2 ;F-(z= 9)1s22s22p4; Mg(z= 12 )1s22s22p63s2 Fe2+(z=26) 1s22s22p63s23p63d44s2 ... trị m A 0 ,15 0 B 0,280 C 0 ,10 0 D 0 ,14 Câu 42 Cho phản ứng: C6H5-CH=CH2 + KMnO4 + H2O → C6H5-CH(OH)-CH2OH + MnO2 + KOH Tổng hệ số tối giản phương trình sau cân là: A 15 B 16 C 22 D 31 Câu 43 Một ... hỗn hợp gồm FeS Fe3O4 10 0g dung dịch HNO3 a% vừa đủ thu 15 ,344 lít hỗn hợp khí gồm NO NO2 có khối lượng 31, 35g dung dịch chứa 30 ,15 gam hỗn hợp muối Giá trị a A 46,24 B 43 ,11 5 C 57,33 D 63 Câu...
 • 4
 • 19
 • 0

Phương pháp đặt ẩn phụ giải PT vô tỉ - 1

Phương pháp đặt ẩn phụ giải PT vô tỉ - 1
... : Từ ta tìm Giải : * Nhận xét : Cái khéo léo việc đặt ẩn phụ thể rõ phương pháp cụ thể ví dụ Ở dừng lại với việc chọn ẩn phụ không dễ để giải trọn vẹn Vấn đề việc kheo léo biến đổi phần lại ... dễ dàng ví dụ : Lời giải : ĐK : Đặt phương trình cho trở thành : Giải : * ta có : Vậy ví dụ : Lời giải : ĐK : Đặt (loại) nghiệm phương trình cho www.violet.vn/toan_cap3 Phương trình cho trở ... ta có : (vô nghiệm : * Với Do ) , ta có : không nghiệm phương trình nên : Bình phương hai vế rút gọn ta : TQ : Ví dụ : (thỏa mãn) Lời giải : Đặt Phương trình cho viết thành : Từ ta tìm Giải :...
 • 3
 • 422
 • 6

Đề thi thử sinh học lần 1 - 2014 TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ

Đề thi thử sinh học lần 1 - 2014 TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
... gen làm axít amin thứ tư chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh tương ứng đột biến làm A cặp nuclêôtit gen B cặp nuclêôtit thứ 10 , 11 , 12 gen C cặp nuclêôtit gen D cặp nuclêôtit thứ 13 , 14 , 15 gen Câu 59: ... hôn, sinh đẻ D cho lời khuyên việc đề phòng hạn chế hậu xấu ô nhiễm môi trường Câu 12 : Cho tự thụ phấn, đời F1 thu 43,75% đỏ, 56,25% vàng Trong số đỏ F1, tỉ lệ chủng bao nhiêu? 3 1 A B C D 16 16 ... với thân thấp, vàng, dài thu F1 gồm 16 02 thân cao, màu đỏ, dài : 16 01 thân cao, màu vàng, dài : 16 00 thân thấp, màu đỏ, tròn : 15 99 thân thấp, màu vàng, tròn Trong trường hợp không xảy hoán vị...
 • 7
 • 895
 • 27

Đề thi thử đại học lần 1 2014 môn sinh học TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

Đề thi thử đại học lần 1 2014 môn sinh học TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
... 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B D A D B C B A A C D C B C B D B Trang 7 /11 - Mã đề thi 13 5 ĐÁP ÁN SINH 12 – ĐH LẦN 213 213 213 213 213 213 213 ...
 • 11
 • 772
 • 34

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Môn: Tiếng Anh-Khối 12 (Lần 1) - TRƯỜNG THPT PHÙ NINH potx

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Môn: Tiếng Anh-Khối 12 (Lần 1) - TRƯỜNG THPT PHÙ NINH potx
... 72, The flight lasts twenty-four hours A, It is a twenty-four-hour flight B, It is a twenty-four-hours flight C, It is twenty-four-hour flight D, It is twenty-four-hours flight 73, They installed ... wait in the snow D, If I didn’t lose my key, I wouldn’t have had to wait in the snow -The end - Keys: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B D A A D B C B A D D B B B C D A B 21 22 23 24 25 26 ... sixty-seven years after the first awards ceremony Nobel’s original legacy of nine million dollars was invested, and the interest on this sum is used for the awards which vary from $30.000 to $125 .000...
 • 5
 • 294
 • 1

de thi vao 10 Phu Ninh nam 2011 - 2012 so 1

de thi vao 10 Phu Ninh nam 2011 - 2012 so 1
... VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2 011 - 2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG ANH Ngày thi: 30 tháng năm 2 011 (ĐỢT 1) Hướng dẫn chấm có 01 trang I Chọn phương án ... lại câu sau (1, 25 điểm) C D D A 0.25 điểm cho câu trả lời II Chọn phương án A, B, C D ứng với từ cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau (3,0 điểm) D C B B C A B A D B 10 B 11 C 12 A 0.25 điểm ... and Nam We (not/make) _our decision yet You (sleep) _ well last night? V Viết dạng từ ngoặc để hoàn chỉnh câu (1, 0 điểm) What a _ girl! Stop, Nam! It's _ to be near the stove Mr Nam...
 • 4
 • 87
 • 0

thi thử hoá chuyên Bắc Ninh lần 1 năm 2014

thi thử hoá chuyên Bắc Ninh lần 1 năm 2014
... 0 ,1 mol NO3 ; 0,08 mol Na+; 0,05 mol H+ K+ Cô cạn dung dịch A thu đựợc chất rắn B Nung chất rắn B đến khối lượng không đổi thu chất rắn C có khối lượng A 15 ,62 gam B 11 ,67 gam C 12 ,47 gam D 13 ,17 ... trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: X ancol bậc ba, mạch hở có công thức C5H10O Từ X người ta thực sơ đồ biến hóa sau: X  C5H9Br  C5H9Br3  C5H12O3  Y(C8H12O6) Hãy cho biết ... khí SO2 thoát 0,896 lít (đktc) Giả sử khí tạo thoát hết khỏi dung dịch sau phản ứng có muối sunfat, vẩn màu vàng, Tốc độ trung bình phản ứng tính theo Na2S2O3 A 10 -2 mol/ (lít.s) B 10 -1 mol/(lít.s)...
 • 6
 • 179
 • 0

Đề thi thử đại học môn tiếng anh trường THPT phù ninh, phú thọ năm 2013 (lần 1)

Đề thi thử đại học môn tiếng anh trường THPT phù ninh, phú thọ năm 2013 (lần 1)
... Trang 4/4 - Đề 395 TRƯỜNG THPT PHÙ NINH ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH - CĐ LẦN I NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI D + A1 Hướng dẫn chấm: Mỗi đáp án 0,125 đ (80 câu x 0,125 = 10 điểm) Mã đề: 395 Câu ... than this one A We did a difficult test last time and a more difficult one this time B This test is not as difficult as the one we did last time C We had a more difficult time last week than this ... D for Câu 66 "Is that a new coat?" "Yes, what _ it?” A are you thinking of B you think of C is your idea about D did you think about Câu 67 Don’t let that old rascal take you with his...
 • 5
 • 403
 • 0

Đề thi Học sinh giỏi Văn 9 2014-2015 Phù Ninh

Đề thi Học sinh giỏi Văn 9 2014-2015 Phù Ninh
... Nguyễn Du, giải thích làm sáng tỏ nội dung ý hai câu thơ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Ngữ văn YÊU C ẦU NỘI DUNG ĐẠ T DƯỢC CÂU ĐI ỂM a H/s nêu đượ thành ngữ, giải ... Viết đượ đoạn văn có kết c cấu diễn dịch, độdài khoảng câu - Yêu cầu nội dung: Cảm nhận đượ tình đồng c Yêu cầu nội dung: HS trả lời đượ ý c 0,5 sau: * Giới thi u: Bài hát tác phẩm Văn học- đẻtinh ... đoạn văn có bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát cho điểm tối đa, lại tùy mức độ viết điểm A Yêu cầu chung: Về kĩ năng: H/s biết cách làm văn nghị luận tổng hợp hình tượng văn học...
 • 8
 • 197
 • 2

Đề thi thử lần 1 - 2014 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh

Đề thi thử lần 1 - 2014 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh
... from 19 to 23 Câu 19 : Don’t be chicken-hearted; ask her to the party A cowardly B shy C tumid Câu 20: She still has an awful lot to learn D humble Trang 2/7 - đề thi 13 2 A a terrible thing ... may never have an opportunity again Câu 29: A large B far C lots D great Trang 3/7 - đề thi 13 2 Câu 30: Câu 31: Câu 32: Câu 33: Câu 34: Câu 35: Câu 36: Câu 37: Câu 38: A with learning A give ... emotional responses are controlled Trang 4/7 - đề thi 13 2 C how intensive emotions are expressed D how often positive emotions are shown Câu 41: Paul Ekman is mentioned in the passage as an...
 • 7
 • 239
 • 0

đề thi học kì 1 môn Lý lớp 6 PTDT nội trú Ninh Sơn năm 2014

đề thi học kì 1 môn Lý lớp 6 PTDT nội trú Ninh Sơn năm 2014
... Sắt 7800 Nước Khối lượng riêng (kg/m ) 13 60 0 10 00 Chì 11 300 Xăng 700 Hãy tính: a Khối lượng trọng lượng khối nhôm tích 60 dm ? b Khối lượng 0,5 lít xăng? Câu 10 Trong thực tế dùng mặt phẳng nghiêng ... ả a n ng n i n i n n a bóng Câu M ộ qu ản ặ có tr ọ l ượ g 0,1N Kh ố l ượ g c ủ qu ản ặ t ng ng n i n a ng A 10 00g 10 g B .10 0g C D 1g Câu Đơ v ị c ủ kh ố l ượ g riêng n a i n A kg/m B kg/m C...
 • 3
 • 226
 • 0

Xem thêm